Jezus’ langste gebed

GKv Emmaus  1 mei 2016

#durftevragen  serie #3

de bijbel ligt open bij Johannes 17 

1      Jezus bidt voor jou

Heb jij je ouders wel eens betrapt?

stock-photo-knock-before-entering-sign-isolated-on-a-white-background-920382

Sommige papa’s en mama’s vinden ‘t niet fijn als de kinderen zomaar de slaapkamer binnen lopen. Kloppen hoeft niet. Maar je weet dat ze soms seks hebben. Dan is ’t voor jou en voor je ouders soms een beetje … oh-oh!

Ik bedoel eigenlijk wat anders. Heb je ze wel ’s betrapt bij het bidden?

Je komt uit school. Mama is niet in de keuken. Je rent de trap op. Ineens sta je stil. Je hoort mama praten … met wie? Oh-oh, ze is aan ‘t bidden. – Een beetje verlegen doe je zacht de deur van haar kamer dicht.

Iemand betrappen bij zo’n intiem moment – of dat nou vrijen is of een gesprek met Vader in de hemel – is soms embarrassing, soms ook ontroerend.  Als kind je ouders horen bidden … voor jou zelf nogal.

jesus-praying

Zo lopen we vandaag binnen bij Jezus, die in gesprek is met z’n Vader. Nee, niet zachtjes de deur dicht doen. Je mag hem horen bidden. ’t Staat niet voor niets in de bijbel. God heeft ’t expres laten opschrijven. Blijf stilletjes bij de deur staan luisteren.

2      Jezus bidt

Dit is the Lord’s prayer, zegt John MacArthur. Het echte ‘gebed des Heren’.

Wij gebruiken die term meestal voor het Onze Vader. Maar dat is het gebed dat Jezus u en mij leerde  bidden. ”Vergeef ons onze zonden. Breng ons niet in beproeving”. – Dit is wat hij met z’n Vader deelt.

We lezen wel veel dat Jezus een biddend leven leidt maar weinig wat hij bidt

 • bij z’n doop is Jezus in gebed
 • z’n 12 leerlingen kiest hij biddend
 • vaak staat hij vroeg op om op de berg of elders met z’n Vader te overleggen

Over de inhoud van z’n gebed …

 • bij het graf van Lazarus … hardop,” voor de mensen om me heen” zegt-ie
 • straks in Getsemane, drie keer zelfs
 • en nu dit lange gebed, 26 verzen!

Johannes 17 staat onder ons bekend als het hogepriesterlijk gebed.  De priesters in Israel deden voorbede voor de mensen. Ook offers brengen hoorde bij hun taak. Op basis van dat offer gaf de priester de zegen mee.

17c.png

Jezus is onze hogepriester. Je mag hier denken aan Zondag 12 van de catechismus. Hij heeft ‘n uniek offer gebracht. Hij bidt voor z’n volk. Hij zegent ons vanuit het hemels heiligdom.

Mooi om hem zo te zien en te horen. Jezus is vandaag onze priester. Nog altijd bidt hij tot de Vader op deze manier. Johannes 17 is voor ons in de 21e eeuw dus de realiteit.

3      Zo sprak Jezus …

Het is belangrijk, denk ik, om Johannes 17 in de context te lezen. 17 komt na 16 en voor 18.

17

Johannes 18: Na dit gebed vertrekt Jezus met z’n leerlingen naar Getsemane. Hij heeft een afspraak met Judas en z’n kornuiten.

Johannes 16: Zo sprak Jezus … de toespraak in hoofdstuk 13 tot en met 16. Al die thema’s:

 • was elkaar de voeten (heb elkaar lief)
 • het huis in de hemel met zoveel kamers
 • ik ben de weg, de waarheid en het leven
 • ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken
 • de Geest van de waarheid komt je helpen
 • de haat van de wereld zonder Jezus

Na die afscheidstoespraak volgt nu Jezus’ afscheidsgebed. Veel uit hoofdstuk 13 tot 16 komt terug in hoofdstuk 17. Z’n missie. Hun plek in de wereld. De onderlinge liefde. Zijn Geest die erbij zal zijn.

4      Van eeuwigheid

Het hogepriesterlijk gebed.

Het afscheidsgebed.

17b.png

Ik kwam nog een andere  typering tegen. Het langste gebed. De voorbede van Jezus reikt tot in onze tijd. Hij bidt voor zichzelf, voor z’n 12 apostelen maar ook “voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.” Tot in mei 2016 in de Emmauskerk.

En z’n gebed gaat ook heel ver terug. Tot in de eeuwigheid, de zogenaamde ‘vrederaad’:

 • Ik was bij u voordat de wereld bestond
 • U gaf ‘uw mensen’ aan mij, uw zoon
 • ik aanvaardde de missie die U me gaf
 • U hebt hen aan mij geschonken, Vader

Wat heeft zich afgespeeld in de hemel tussen de Vader, de Zoon en de Geest? Het duizelt je als je daarover nadenkt. Maar dan begrijp je waarom wij vol overtuiging kunnen zingen:

Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd

 

We zingen nu eerst uit LB gezang 440.

5      Laat hen allen één zijn

Dan ga ik nu meer op de inhoud in. Straks vers 3 over ‘het eeuwige leven’. Maar nu eerst de verzen 20-23:

Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun verkondiging in mij geloven. Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat u mij hebt gezonden.
De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één zijn zoals wij één zijn: ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad.

wcc

De wereldraad van kerken voert die woorden als motto. Het gebed van Jezus … dan zal de wereld geloven. Hoe kunnen mensen geloven als de kerk verdeeld is? Hoe zal Nederland in God geloven als je 10x gereformeerd hebt?

Een tekst waarbij we ons flink schuldig kunnen voelen. “Als Jezus nog leefde,” zei die collega, “zou hij zich in z’n graf omdraaien …” Dat lijkt me niet, maar ik snap de intentie. Jezus leeft! Maar leven wij als kerken in Christus?

Onlangs las ik een artikel over atoomsplitsing of kernsplijting. Ik snapte er niet veel van. Wel dat er heel veel energie en warmte vrijkomt bij dat proces.—

Wat een energie hebben onze voorouders  in kerksplijting gestoken. Hete hoofden, koude harten. Natuurlijk, soms moesten ze. Maar er was veel ‘vlees en wereld’ bij …

cropped-header.png

Bij het voorbereiden van deze preek had ik d’r ook weer last van. Toen hielp de heilige Geest me om de tekst anders te lezen.

 1. Jezus houdt ons niet een ideaal voor dat al of niet haalbaar is. Dit is zijn gebed tot de Vader.

Eenheid tussen christenen, daar gaat Jezus de hogepriester voor. Hij brengt die tot stand. En wij moeten – in de woorden van Paulus – de eenheid die de Geest geeft, bewaren.

 1. Jezus bidt niet of wij op hem en z’n Vader mogen lijken. “U en ik zijn één. Laten zij ’t ook zijn: GKv, CGK, NGK. PKN en katholiek en evangelisch.”

“Zoals u in mij bent en ik in u ben …. laten ook zij in ons zijn.” Laten wij hen een plaats geven in ons hart, Vader. Helemaal diep in ons. Onze vrienden. Laten we ruimte maken in ons voor hen. U houdt van mij en ik van U. Laten we zo ook van hen houden. Ik in hen en U in mij.”

Dat gebed wordt verhoord. Kijk maar goed om je heen. Hij geeft ons deel aan zijn grootheid. De één kan goeie vragen stellen. De ander kan luisteren. Nummer drie is wijs geworden. Nog een ander kan woorden spreken die genezen. Samen in de naam van Jezus. Bezield door de Geest. Zo wordt Christus zichtbaar.

In die grootheid mag je delen nu al. En daar blijft hij aan werken, tot we zijn waar hij is.

6      Eeuwig leven

De bijbel noemt dat ‘eeuwig leven’. Daar wil ik tenslotte nog iets over zeggen. Nog even het begin:

Zo sprak hij. Dat verwijst naar 13 tot 16.

Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel … de bijbel kent veel verschillende gebedshoudingen [staan, knielen, handen in de lucht, plat op de grond] maar altijd “ik hef tot U die in de hemel zit, mijn ogen op en bid”

en zei: Vader, nu is de tijd gekomen nadat hij hoe vaak gezegd had: nee m’n tijd is nog niet

toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen typisch Johannes om het kruis als overwinning te zien

Elk vers van dit gebed zit boordevol bijbelse gedachten. Nu dus alleen vers  3:

En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt.

Eeuwig leven. Dat is niet hetzelfde als voor altijd bestaan. Zonder God heb je geen leven.

Jeremia de  profeet beklaagt zich over z’n volk dat van kwaad tot erger gaat. Ze zijn ontrouw, ze liegen en bedriegen, en Mij – zegt de Heer – mij willen ze niet kennen. Bijbelse taal. Kennen is een intieme relatie. “Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij.” Wat van jou is, is van mij en het mijne is het jouwe.

Dat is pas leven.

Echt leven.

Eeuwig leven.

Vlak hierna gaat Christus naar de tuin. Ken je dat verhaal? Jezus zweet  bloeddruppels. Hij is verschrikkelijk bang. – Waarvoor?

 • Ja, kruisiging is vreselijk. Pijn is niet fijn.
 • Wat denk je van de spot van z’n vijanden, de eenzaamheid, het verraad? Judas, ook Petrus, ja eigenlijk iedereen.
 • Maar dan nog, Er zijn mensen geweest die ook gemarteld zijn en geïsoleerd werden  – uren, dagen, weken, jaren soms.

Hier is het antwoord.

God wil z’n eigen zoon niet meer kennen. Dat is de missie die in de eeuwigheid afgesproken is . De Zoon weet dat. Psalm 22: mijn God, m’n God, waarom hebt U mij verlaten? Niet maar bij wijze van spreken. Echt. Wie kan die pijn beter aanvoelen dan de eigen zoon van God? Ik en de Vader zijn één. Alles van mij komt van U. U in mij en ik in U.

Daarom zweet Jezus bloed. Laat die beker aan mij voorbijgaan. Dat niet, Vader, dat niet. Pijn en spot, verloochening en verraad. Maar dat U zich van me afkeert … Vader, nee, dat niet!

jesus-praying

7      Ik zal voor je bidden

Voorbede is belangrijk. Hier in de kerk, in het gemeentegebed. Maar ook thuis.

Soms weet je niet wat je moet zeggen. Iemand is ziek. Wat een verdriet bij een graf. De angst van iemand die depressief is. – “Ik zal voor je bidden.” Dat is niet niks. Als je ’t dan ook doet.

Dat onze Heer hier zegt: Ik heb voor u en jou en voor jullie gebeden. Dat is geweldig. Wie zal eerder verhoord worden dan Gods eigen zeer geliefde zoon? Hij leeft! Hij is er altijd om voor ons te pleiten.

Laten we daar maar Amen op zeggen.

It´s time to take out the trash

Munisipale werkers staak. Ek weet nie mooi waaroor dit gaan nie. Maar wat ek sien is dat die afval op die sypaadjie ophoop.

Ek sien dit nie net nie. Ek ruik dit. Die stad stink.

Asseblief, los julle staking. Dit gaan nie net oor julle salarisse nie. Miere en maaiers bedreig my en my kinders se gesondheid. Ons kan net nie só lewe nie!

Dié beeld gebruik ek om vergewing te illustreer. En my leidende teksvers kom uit die Spreuke (28:13): Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek.

Ek sit teenoor ’n man wat ek nie ken nie. ’n Christelike berader het hom na my verwys. Hy het my genader vir ’n reeks pastorale gesprekke.

 • Waaroor gaan ons praat?

Ek ken hierdie man nie. Ek weet hy is ‘n lidmaat van ons kerk in ‘n ander deel van die land. Hy het sy dogters seksueel misbruik. En hy soek berading.

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek.
 • Oor vergewing, antwoord hy.
 • Wat bedoel jy daarmee?
 • Vergewing van God. Vergewing van mense. Vergewing van myself. En die laaste een is dalk die moeilikste.

Vergewing ken drie dimensies.

In die wêreld waarin ons lewe, gaan dit gewoonlik oor mense. Dink net aan die Waarheids- en Versoeningskommissie. Wat het ons mekaar aangedoen? Hoe kan ons mekaar weer reg in die oë kyk?

Kroniek-Van-de-Waarheid-En-SDL568628571-1-f3ffb

In die Bybel kom daar ‘n dimensie by (Psalm 51):

Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë.

Vergewing van God is wat jy nodig het.

En vergewing van jouself, soos dié man gesê het:

Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

En dalk is dit die moeilikste. Jy verlang na ‘n gelukkige lewe. Vreugde. Maar dit kan net op een manier. It’s time to take out the trash!

Wegsteek gaan jou breek

Onthou jy vir koning Dawid? Hy het iewers in ‘n donker kas van sy paleis ‘n swart plastieksak gehad, vol met stinkende skuld. Dating met ‘n ander man se vrou. Dealing om sy konkurrent uit te skakel. En dan aangaan asof daar niks gebeur het nie. Hoor wat sê die Bybel:

[Batseba] het [Dawid se] vrou geword en vir hom ‘n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here (2 Samuel 11:27).

Dawid het ‘n lugverfrisser gebruik. Maar dit het steeds bly stink. Owerspel en moord.

En wat van ons in 2010? Het ek en jy as Christene steeds so ‘n swart afvalsak vol met sondes staan? Jesus het dan vir die sonde gesterf! En wat van die heilige Gees?

Dit is waar. ‘n Gelowige is nie langer ‘dood as gevolg van … sondes’ nie (Efesiërs 2:1vv). Jy behoort nou aan hom wat uit die dood opgewek is. Jy mag nou ‘n vrugbare lewe lei in diens van God (Romeine 7:4)

Maar dit beteken nie dat daar geen sonde meer in ons is nie (1 Johannes 1:8vv, Dordtse Leerreëls 5/1-4). Ongelukkig genoeg is ons nog nie waar God ons wil hê nie.

belijden.jpg

Daarom bid ons elke dag om brood én om vergewing. Christus het een maal vir die sondes gely, om julle na God te bring (1 Petrus 3:18). Maar juis daarom het ons verdriet oor die sonde wat nog daar is. Ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus (Hebreeërs 10:10). Maar God wil jou darem elke dag op jou knieë sien lê om hom vir sy genade te dank en te bid (Kategismus 45/116). Ons bly van onsself arme sondaars.

Moenie dat ons dit probeer wegsteek nie. Nie vir onsself nie. Nie vir mekaar nie.

As predikant praat ek gereeld met ouer dooplidmate. Een van die vrae wat bespreek word is of hulle belydenis van geloof wil aflê. Wat my dikwels tref in hulle is ‘n groot onsekerheid.

“Ja, ek glo in Jesus Christus, maar is ek gelowig genoeg?

Ek begeer om die nagmaal te vier. Maar partykeer val ek in slaap tydens my gebed. En lees ek vir ‘n hele week nie in my Bybel nie.

Ek sondig nog so baie. Is ek regtig al so ver?”

Dit is vir hulle ‘n openbaring om te hoor dat ander gelowiges dieselfde stryd ken. Jy is nie die enigste een wat laat slaplê nie. Enige katkisant moet dit leer. Enige Christen sukkel daarmee. Daar is niemand wat dit 100 persent goed doen nie.

Hoe is dit moontlik dat ons dooplidmate sulke hoë eise aan hulle self stel? Is ons oop genoeg oor ons eie swak geloof?

Jong mense, jou ouers kry dit ook nie reg om elke dag bewus met die Here te leef nie. Jou ouderling en jou dominee moet ook teen die sonde baklei. Seksuele sondes. Skinder oor ander. Begeerte na geld en status. Laksheid in die diens van God.

Elke dag bid ons almal die vyfde bede van die Onse Vader: “Reken ons, arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef … nie toe nie …” (Kategismus 51/126). Die VGKSA is ‘n klomp misdadigers en skelms.

Ons wil dit nie altyd weet nie. Die VGKSA lyk na ‘n groep van geslaagde Christene. Wat God en die medemens reg doen. Wat trou bid en in die Bybel lees. Ons doen dit nogal goed. –

En die oomblik as iemand oor die tou trap – rusie, owerspel, bedrog – skrik almal hulle lam. “Hoe kan dit in ons kerk gebeur?” En die persoon in kwessie durf sy gesig nie meer in die gemeente te wys nie. –

Maar juis dit is waaroor dit gaan in die kerk! Dat ons sondaars is. Arme sondaars: bedrog, owerspel, rusie. Vergewe sondaars: elkeen van ons leef net danksy die kruis van Christus. Vergewende sondaars: ek het net so goed soos die ander God se genade nodig.

Die VGKSA is nie ’n geselskap van ‘mense onder mekaar’ nie. Dié kan jy ook buitekant die kerk vind. Ons is ’n gemeente van ‘sondaars onder mekaar’.  Ek hoef my nie mooier te maak as wat ek is nie. Ek hoef my skuld nie weg te steek nie.

In die kerk werk ons saam aan vergewing. Ons sing met Dawid in Psalm 32:

Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde bedek is.

Ja, die skuld moet darem bedek word.

Maar dan nie deur my nie. Deur te doen asof dit nie daar is nie. Keeping up appearances. Dit maak jou nie gelukkig nie.

Om te bely. Dit gaan jou bevry.

Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie – en U het my skuld vergewe.

Dan bedek God self die sonde.

Met die bloed van Jesus, sy seun.

VERGEWING

Bely gaan jou bevry

Dit is ‘n bevryding wat ons almal ken. Dalk minder diep as Dawid:

Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte.

Maar almal weet hoe ‘n geheim relasies breek. Tussen man en vrou. Kinders en ouers. Ouderlinge en lidmate. –

En hoe opgelug jy kan wees as jy oopmaak. Jou skuld. Jou bedrog. Jou verslawing. Jou ontrou.

Al is die pyn steeds daar. Maar die verlammende geheim is darem weg!

Die pyn in koning Dawid se lewe is nie weggeneem nie.

Batseba se baba word siek en sterf (2 Samuel 12:14vv). Dawid se familie word ‘n bron van ellende (12:11). Amnon en Tamar, bloedskande (13:1vv). Amnon en Absalom, moord (13:22vv). Absalom, rewolusie (2 Samuel 15). Steeds hoor ek Dawid bid: Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie (Psalm 25:7).

En dit bly steeds waar.

Die pyn bly. ‘n Skeiding. Misbruik. Familietwiste.

Maar die oplugting van die vergewing ervaar ons ook. Die bevryding van skuld.

Gelukkig is die mens wat [God] vergewe,

hy sal die Heer se goedheid bly belewe.

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek aan die man in my kantoor.

Ek ken hierdie man skaars. Ek weet hy is ‘n lidmaat van ons kerk en hy het sy dogters seksueel misbruik. ‘n Arme sondaar soos ek. Met ‘n skreeuende behoefte aan … ja aan wat?

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek.
 • Oor vergewing, antwoord hy. Vergewing van God. Vergewing van die mense. Vergewing van myself. En die laaste een is dalk die moeilikste.

En ons het daaroor gepraat. In ‘n reeks gesprekke.

Moeilik? Ja maar ook mooi.

Vir ‘n dominee en ‘n ouderling is dit een van die mooiste oomblikke in jou werk. As daar iemand kom wat openlik voor die Here sy skuld bely. Nie wegsteek nie maar oopmaak.

En dat jy dan amptelik mag verklaar: die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde (1 Johannes 1:7). Hoor jy, broer: elke sonde.

Reconciliation-LONG

Bring maar daardie swart afvalsak van jou – vol met stinkende skuld – en gooi dit in die asblik van die kruis. Moenie jou skaam nie. Hy wil niks liewer nie as om jou vuiligheid op te ruim. Dit is dan sy core business:

Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld (1 Johannes 2:2).

En van daaruit verder werk aan versoening. Deur die krag van God se Gees.

Onthou wat sê Spreuke (28:13):

Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie;

wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.

Bely jou sondes en laat dit staan, sê die ou vertaling. Verbetering moet beloof en bewys word, eggo ons belydenis (Kategismus 31/85). En die kerkorde vra om voldoende tekens van berou (artikel 75).

Niks is erger as wanneer ’n ou homself voor ander mense probeer handhaaf nie. Jy weier om met die ouderlinge te praat oor wat jy gedoen het. ‘n Sekere deel van jou lewe skerm jy af vir die gemeente. Jy onttrek jou aan toesig en leiding vanuit die kerk.

Moenie jouself groot hou nie. Maak jouself klein voor die Here. Erken jou skuld. En dat, as dit van jou afhang, die vuiligheid altyd aan jou sal bly vaskleef.

En glo dit:

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid (1 Johannes 1:9).

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek aan die man in my kantoor.
 • Oor vergewing, antwoord hy. Vergewing van God. Vergewing van die mense. Vergewing van myself. En die laaste een is dalk die moeilikste.

Ja, dit is moeilik. Om jouself te aanvaar meegereken al jou stinkende sondes. Om jouself te aanvaar – en mekaar – omdat en soos Christus jou aanvaar het (Romeine 15:7).

Jou skuld is bedek deur die bloed van Jesus Christus. Hy het die sonde weggeneem (Psalm 85:3).

En as God self vryspreek – wie kan dan veroordeel? (Romeine 8:33v).

[dit artikel schreef ik in 2010 voor

Kompas, het maandblad van de VGKSA]

Voerterug Pasen 2016

bijbelstudie GKv Bergen op Zoom
Emmauskerk 1 april 2016
De preek vanuit Lucas 7 vers 11 -17 staat online op Boeren in Bergen.
Een eerdere Afrikaanse versie met tekstverwijzingen tussen () vind je op de website van de VGKSA.
De hoofdgedachte is duidelijk:
Mensen tussen dood en leven.
We zijn door de dood omgeven [1]
Jezus roept ons tot het leven [2]
dit doet ons van blijdschap beven [3]
1. Heeft de preek de tekst goed uitgelegd?
Ja, niet in de zin van de tekst volgend en dan uitleg per woord(groep) en diepgang op elementen uit de tekst. De koppeling met Levensstoet en Doodstoet was nieuw.
2. Wat is voor jou de kern van deze geschiedenis?
Heel duidelijk dat doodstoet en levensstoet haaks op elkaar staan en een verschillende richting opgaan. Jezus overwint de dood, Jezus zoekt de dood op en overwint. Wij ontwijken de dood liever.
In de preek werd de boodschap van Pasen gekoppeld aan belijdenis en doop. Dat gaat terug
op de eeuwenoude traditie dat catechumenen in de paasnacht gedoopt werden.
Voor de geschiedenis van de doop, zie C. Trimp, ‘Het ritueel van de doop’ in De gemeente en haar liturgie (1983).
3. Herken je wat in de preek gezegd werd over keuzes maken? Niet de dood is koning maar de levende Heer!
Keuzes die om “spelbrekers” vragen zijn lastig voor nieuwgelovigen – het breekpunt: “tot hier kan ik meegaan maar dit gaat me te ver”. De keuze dei [die] we nu maken op basis van de huidige (kerk)cultuur is anders dan die van vroeger.
De uitwerking in de preek was nogal zwart-wit: carnaval versus doop. De christen als
consument spelbreker (vgl. het kindermoment).
4. Wat vind je van de uitwerking? Ervaar je jezelf als spelbreker?
Waar zet je de streep als christen: stop je vóór er iets aan de orde is of kies je er op voorhand voor. De ernst van spelbreker willen zijn maakt dat we vaak geen spelbreker willen zijn. Keuze: “Kies voor Islam of Christus” met het mes op de keel – dan is de ernst zwart/wit.
5. Hoe beoordeel je het kindermoment?
Kindermoment: stil? Heb je aansluiting genoeg? Niveau aansluiting is moeilijk. Makkelijker maken. Is het kindermoment nodig? Ja! Ook fijn voor volwassenen. Ook voor de kinderen om er actief bij betrokken te worden.
Valt de wereld mee? Niet elke niet-christen is een zatte dweil (Bergen) of een PVV-er (Steenbergen). Lees Romeinen 2 vers 14-16. Wat betekenen deze woorden voor ons leven ‘in de wereld maar niet van de wereld’?
Mensen buiten spelbreken soms ook – hebben we aansluiting bij maar ze hebben Jezus niet. Jezus oordeelt, dat hoeven wij niet te doen.
12417767_625773920909680_6771252047464821125_n.jpg
6. Evalueer de rest van de kerkdienst:
Super, betrokken, het was er allemaal. Speciaal om mee te maken.
Lastig te horen, fantastisch dat ze het doen, maar ze mogen het fijn blijven vinden (niet forceren). Betrokken. Tekst via de beamer mee laten lezen.
6.2 dooponderwijs uit de bijbel ipv het formulier
Essentiële dingen uit het formulier zijn gemist: “afsterven van de oude mens en aandoen van de nieuwe”, maar dan gaat het om de “vaststaande bewoordingen”. Want de hele preek was doortrokken van de waarheden uit het formulier en het kiezen voor leven in plaats van voor de dood… De kern was oké.
6.3 de bediening van de doop
Bijzonder om met je linkerhand te dopen:-) Misschien is het mogelijk om de hele kerkzaal mee te laten kijken via de beamer: door een camera rechtstreeks op de beamer aan te sluiten… Dan is het voor iedereen zichtbaar mee te beleven? Het ging een beetje rommelig. De volgende keer onderdompeling? Daar wordt het waarschijnlijk wel anders door… Of niet?

 

Gebeden oké. Liederen: voor zo’n feestelijke dienst met gasten liever wel bekende nummers zingen, zodat er algemeen uit volle borst meegezongen kan worden. Onbekendere nummers voor “tussendoor”diensten en dan oefenen, zodat ze ook bekend worden. Alleen op tekst kiezen werkt niet altijd – het moet wel zingbaar (begeleidbaar) zijn…

Mensen tussen dood en leven

GKv Emmauskerk, Pasen 2016

12928219_625772820909790_6446060114158091693_n

belijdenis- en doopdienst

de bijbel ligt open bij Lucas 7 vers 11-17

Jacqueline en Mark, lieve gemeente.

Ben jij een goede Bergenaar? Doe je mee met de Bergse Vastenavend? Vitrage om. Dweilen in de stad. Agge maar leut et!

Maar als je nou ’s niet houdt dat soort platte lol. De ‘leut’ van de alcohol en de losse seks. Ben je dan een spelbreker?

leut

Ben je een goede Steenbergenaar?

Steenbergen. Dat is toch ‘AZC, weg ermee!’ en ‘Daar moet ‘n piemel in!’ Als jij nou ‘s vóór de opvang van asielzoekers bent. Krijg je dan een steen door je ruit en eieren naar je hoofd?

Christen zijn in deze wereld.

Hoe moeilijk is dat in de 21e eeuw?

Hoe moeilijk was dat in de eerste eeuwen?

In het romeinse rijk werden ook optochten georganiseerd. Achter de muziek aan naar het stadion. Brood en spelen! Alles ter ere van de goden en godinnen. Een mix van vastenavend en Maria Ommegang, zeg maar.

Lees Handelingen 19. En je komt ’t allemaal tegen. Het theater, Artemis der Efeziërs en … de christen als spelbreker.

Niet meedoen met die pompa – zo noemden ze die optocht – dan krijg je geen eieren naar je hoofd maar stenen. Spelbrekers worden in het stadion voor de leeuwen gegooid.

Agge maar leut et …

10325801_625771527576586_7635285243637517741_n
Kindermoment: word jij wel eens een spelbreker genoemd?

 

Lucas 7 gaat over ’n ander soort optocht. Niet een dweilorkest maar een rouwstoet. Niet de platte lol van de carnaval maar ‘t echte leven en het rauwe verdriet.

 1. Een jongeman is dood. Ook opa en oma kun je niet missen. Maar je kind, dat nog niet eens op de helft is?
 2. Een enig kind nog wel. Niet dat 1 uit 6 of 10 minder erg is. Maar je oogappel – dat is zo bitter …
 3. Zeker voor deze weduwe. Geen pensioen of bijstand. Wie zorgt voor haar?

Misschien vind je het vreemd om deze stoet te vergelijken met een carnavalsoptocht. Tijdens vastenavend zie je een lijkauto en volgauto’s de Holleweg op rijden naar Zoomstede. Wie zou dan denken dat dit carnaval is?

En toch als je goed kijkt en luistert …

rouwstoet.jpg

Die zwarte auto’s laten de macht van de dood zien. De dood, Koning Verschrikking, noemt de bijbel hem in Job 18 vers 14. Geen die de dood bedwingen kon, zingen we met Luther.

Ja, je kunt je verdriet overschreeuwen. Neem nog een borrel. Laten we eten en drinken … want als de kraai valt, zijn we allemaal dood.

De leut van vastenavend ligt zo heel dicht bij de rouw van het crematorium. Je leeft maar één keer! Geniet ervan. Dan begrijp je ook dat mijn leut niet verstoord moet worden door die vluchtelingen. Alles goed en wel, but not in my backyard. AZC – weg ermee!

resurrecci_n_hijo_viuda_de_na_m-_iglesia_greco_cat_lica_rumana

Twee optochten komen elkaar tegen in Nain. Twee koningen met hun gevolg.

De rouwstoet trekt de stad uit. Naar de begraafplaats, buiten de poort gelegen.

Bij de stadspoort komen ze een andere stoet tegen. Jezus en z’n leerlingen komen net Nain binnen.

Twee koningen. Dood en leven.

De dood, Koning Verschrikking. En Jezus, de koning van het leven. In het Woord is leven en licht voor de mensen. De zoon van God is in de wereld gekomen om de dood te vernietigen en onvergankelijk leven te laten schijnen.

Bij een begrafenis is dat vervreemdend. Wij rijden in die zwarte stoet naar het kerkhof. En buiten lopen en fietsen de mensen gewoon door. Jouw leven staat stil. Maar zij … Dood en leven schuren even langs elkaar.

Maar niet in Nain. Hier wordt het een frontale botsing. De stukken vliegen in het rond!

frontaal

Je zult Jezus maar op je begrafenis krijgen!

Vroeger werd dat soms aan een bruidspaar gevraagd: Heb je Jezus ook uitgenodigd? De trouwtekst was dan over de bruiloft in Kana: “… ook Jezus en z’n leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.” Nou, dan ga je wel wat beleven!

Maar als Jezus op een begrafenis komt … je kunt ’t navragen bij Maria en Marta … ga eens praten met de familie Jairus … en nu Nain.

Bij het open graf – dat finale afscheid – gaat er iemand staan. Die zegt: Stop, niet huilen! Wat een ongevoelige hork! Natuurlijk huil je! De dood is afschuwelijk.

Maar wie zegt dat? Vers 13: het is de Heer.

Een opvallende naam die alleen bij Lucas veel voorkomt. Jezus is de Heer. Zijn woord komt met gezag. De dragers staan stil. Zelfs de man die gestorven is, luistert en gehoorzaamt. Hij gaat rechtop zitten. Hij leeft weer!

Jezus spreekt woorden van leven.

raising-at-nain

Jezus wordt door medelijden bewogen.

Vers 13 zegt dat. Weet je nog, de preek van Hans Slotman? Gods naam is … ‘El Rachum’. Het woord voor baarmoeder. Hier staat in het grieks ook zoiets. Ingewanden. Diep binnenin. Innerlijke ontferming.

Dat valt ook op omdat de weduwe Jezus niet vraagt om hulp. Vlak vóór dit verhaal gebeurt dat wel. Een romeinse centurio gelooft vast in Jezus en wordt daarom geholpen. Dat is hier anders.

Zo is Christus. Zoals we dan zingen:

Vol eindeloos erbarmen

met onze grote nood.

Gods zoon kwam uit de hemel

tot redding van de dood.

We vieren Pasen vandaag. Alle mensen zijn onderworpen aan Koning Verschrikking. Of we nu dweilen of rouwen … Moeder onze kraai is dood. Waar zal ’t ooit ophouden?

Hier stopt de rouwstoet. Die processie van oude en jonge mensen. Kanker en bommen. Miskramen en verkeersongelukken. –

Maar nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!

Jezus heeft in zijn dood, de dood voor ons verslagen. Hij is de opstanding en het leven. De sleutels van de dood en van het dodenrijk liggen in zijn handen.

12670821_625773120909760_6060412051542787290_n

 

Dus wat doe je?

Vanaf het begin van onze jaartelling zie je dat mensen zich laten dopen. Ze kwamen – mooi oud ritueel – in zwarte kleren de kerk binnen, door de oostelijke ingang. Dan beloofden ze:

Ik verzaak de duivel en zijn pomperijen …

‘Verzaken’ – bij klaverjassen is dat een grote zonde. Als er ruiten gevraagd worden, mag je geen schoppen spelen!

Verzaken. Ik loop niet langer mee achter de duivel aan. Ik stap uit de stoet, de pompa. Ik word een spelbreker. Net als Jezus was.

Daarna draaide de dopeling zich om en zei, terwijl hij of zij in het doopwater stond:

Ik geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het ‘credo’.

Voortaan volg ik de stoet van een andere koning. Het levende Woord. Met witte kleren aan, naar het westen …

Die rituelen hebben we niet meer. Maar als je zo meteen goed luistert …

Verlang je ernaar God en je naaste lief te hebben, met de wereld van de zonde te breken [de duivel en zijn pompa te verzaken] en vol ontzag voor God te leven?

Ja-zeggen tegen Jezus – credo, ik geloof – kan betekenen nee-zeggen tegen ‘de wereld’.

Niet op een verkeerde manier. De boel hier de boel laten. Geen politie of politiek. Als ik maar in de hemel kom …

Christenen staan midden in het leven. Met de poten in de modder. Vuile handen. Hart voor Mensen. Juist omdat het evangelie hoop geeft. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus leeft! De steen is weggerold.

STEEN.jpg

Ben je een goede Bergenaar? Steenbergenaar. Zeker weten. God dienen. Hart voor mensen. Dat is goed voor onze stad en ons dorp.

Dat kan betekenen dat je alleen staat. Je bent een spelbreker. Niet mee joelen met de rest. ‘De meerderheid in het kwade niet volgen’, noemt Exodus 23 dat.

Je stapt uit de ‘vrolijke optocht’ van de duivel. Die holle leut (pompa) eindigt op de Holleweg.

//platform.twitter.com/widgets.js

De mensen in Nain hebben Jezus ontmoet. De dood is keihard op het leven geknald. Je kunt ‘t na die frontale botsing nog zien. De stukken liggen op straat. Daar zijn doden gevallen ….

Inderdaad. De dood is hartstikke dood. Total loss. Maar die weduwe en haar zoon … Jairus en z’n dochter … Lazarus en z’n zussen – daar gaan ze in een lange, feestelijke stoet. “God heeft medelijden gehad – ‘El Rachum – met z’n volk!”

Ga je mee in die feestelijke optocht?

12924534_625770954243310_2866373829732387458_n
foto’s paasontbijt en paasviering: Anneke de Vries

#durftevragen – antwoorden

Eind vorig jaar nodigde ik m’n gemeente uit om vragen te stellen “… die je in de preken besproken zou willen zien.” Nou, dat heb ik geweten.

untitled.png

Niet minder dan 20 vragen werden me voorgelegd – waarvan de helft door één persoon. Ik kan ff verder: over bijbelteksten, over Job en het lijden, over de schepping, over de wederkomst, over de zondag …

Na het gemeenteproject is er ruimte voor deze themapreken. Houd onze website in de gaten. Dan hoef je niks te missen.

 1. Op zondag 10 april in de middagdienst vieren we het avondmaal. De preek gaat over Johannes 12 vers 47. “Hij is een God van liefde en genade”.
 2. Op 24 april ’s morgens bespreek ik vragen over Gods oordeel en onze redding, ook vanuit Zondag 2, 3 en 4 van de catechismus.
 3. In de morgendienst van zondag 1 mei gaat het over Johannes 17, het ‘hogepriesterlijk’ gebed.

untitled2

Oordelen met de liefde van Christus

GKv Emmaus 6 maart 2016

Hart voor Mensen week 4

de bijbel ligt open bij Matteus 7 vers 1-5

 

Oordeel niet

Week 4 van Hart voor Mensen rust op één van Jezus’ meest bekende uitspraken. Ook iemand die nooit in de kerk komt, kent vast wel een aantal van die mooie Jezus-quotes:

Heb je vijanden lief [da’s moeilijk]

Ik ben de weg en de waarheid en het leven [nog moeilijker – zo streng!]

Zoek en je zult vinden [onrealistisch]

Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt [hm, haalbaar]

Maar dit is ook een uitspraak van Jezus die vaak is misbruikt. Niet zoals de Heer het heeft gezegd en bedoeld.

do-not-judge.001

Op school gaat ’t over abortus. Moet kunnen, legt de leraar uit. Jij bent als christen tegen. “Je kunt jouw probleem niet oplossen door een mens te doden.” De klas vindt van wel: “Het is mijn leven en m’n eigen keuze. Niet mee bemoeien. Oordeel niet!”

Je oom is overleden. Hij ging nooit naar de kerk, maar hij is vandaag wel vóór z’n crematie de hemel in gepraat. Bij de koffie en de cake zet je daar voorzichtig vraagtekens bij. De familie is furieus, “Wie ben jij om over Pa te oordelen? Zelfs Jezus heeft gezegd: oordeel niet!

Zou het? Is dat wat de Heer hier zegt? Mond houden. Je niet bemoeien met de andere mensen en met de keuzes die ze maken. Je dochter aan de drugs – ach, ik oordeel niet. Je zoon is PVV, ‘AZC weg ermee’ – geen probleem, oordeel niet …

Zou het? Lijkt me sterk.

Oordeel wel

Kijk alleen maar naar vers 6:

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

Ook al begrijp je niet direct wat Jezus hier zegt – maar als je mensen varkens noemt en honden, is dat geen oordeel? “Ik oordeel niet over jou, hond!”

En lees even verder in vers 15 tot 20. Een waarschuwing tegen valse profeten. Geloof niet alles wat de mensen zeggen. Soms is iemand – zegt Christus zelfs – een ‘wolf in schaapskleren’. Hoe kun je dat dan weten? Gezond wantrouwen is nodig. Oordeel en onderscheiding.

Dus als je op school abortus ‘moord’ noemt. Of als de kerk een brief aan B&W stuurt met kritiek op het vreemdelingenbeleid … – daar heeft Jezus het hier niet over.

DSCI1971
… als broers en zussen samen op weg …

Matteus 7 gaat over onze omgang met elkaar in de kerk. Hoe ga je om met je broers en zussen? In vers 3, 4 en 5 staat ’t ook: hoe kun je tegen je broeder of zuster zeggen …

We kijken dus vanochtend en deze week vooral naar binnen. Twee voorbeelden:

 1. Je komt erachter dat een zuster der gemeente vreemd gaat. Wat doe je?
 2. De dominee heeft gesjoemeld met z’n declaraties. Hoe reageer je daarop?

Laten we luisteren wat God ons leert over Oordelen met de liefde van Christus.

God is Rechter

Matteus 7 vers 1 en 2:

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

boomerang2.jpg

Ken je die mop over de man die een nieuwe boemerang gekocht had? Hij is nog altijd bezig om de oude weg te gooien😉.

Ja, het zal inderdaad door die aparte vorm komen. In elk geval levert het grappige  funny  homevideo’s op …

Als jij keihard over iemand oordeelt, zou dat wel eens op je eigen hoofd terug kunnen komen. Vandaag is het broeder A die in de fout gaat met de buurvrouw. Morgen zit jij misschien met ‘n borrel op achter het stuur.  Oordelen heeft wel iets van die boemerang.

Misschien ken je dat andere spreekwoord: Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen gaan gooien. Pas op je woorden. Je kunt iemand pijn doen, namelijk jezelf.  Vandaag ben je de rechter, morgen sta je zelf misschien in de beklaagdenbank.

DSCI1958
… samen luisteren naar Gods wijsheid …

Wat Jezus zegt is niet een menselijke wijsheid.

Elke politicus weet dat. Vandaag is het Fred Teeven die moet aftreden. Morgen pakt Halbe Zijlstra, Diederik Samsom terug. Mag ik ff afrekenen?

Jezus heeft het over God. Hij is rechter.

Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden – door God

… en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden – in het laatste oordeel.

Gods boemerang komt terug op je eigen hoofd!

Je komt erachter dat een zuster der gemeente vreemd gaat. Wat doe je?

Overspel is zonde. Dat zeg ik niet alleen, of de SGP. De Heer zegt het:

Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want wie in ontucht leven en wie overspel plegen, zullen door God veroordeeld worden.

Dus moet je wel iets zeggen. Zoek je zus-in-Christus op. Praat met haar.

Maar hoe ga je dat doen? Uit de hoogte’ – “Wat ben jij voor hoer? Viezerik!”

Of ga je naast die zus zitten en sla je – nou ja, figuurlijk😉 – een arm om haar heen?

Dat is het punt dat Jezus hier maken wil in Matteus 7. Christelijke liefde!

Het is makkelijk om haar te veroordelen om haar zonde. Maar de Heer kijkt jou recht in het hart. Hij kent jouw onreine gedachten en jouw geile fantasieën. Je bent geen haar beter dan zuster B. Niemand is volmaakt, zonder zonde.

Bukken voor Gods boemerang! Als jij het zo goed weet – waar blijf je dan als hij gaat oordelen?

De bijbel vertelt daar een mooi verhaal bij. We lezen het in Johannes 8 vers 1-11:

1  Jezus ging naar de Olijfberg,
2  en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.
3  Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en
4  zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
5  Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’
6  Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
7  Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
8  Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9  Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
10  Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’
11  ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Him who is without sin cast the first stone John 8:2-11

Maar hoor je hoe vriendelijk en liefdevol dat klinkt?  Hij wil ook deze vrouw redden. Want hij is niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar juist om de wereld te redden (12:47).

Dat is het verschil met de farizeeërs in Johannes 8. Zij hebben de liefde niet. Deze vrouw brengen ze bij de Heer – but it takes two to tango … Het welzijn van de dader [m/v] is niet wat hen bezighoudt. Maar hoe ze Christus kunnen pakken.

Hij dwingt ze om in de spiegel te kijken. Nadenken over je eigen zonden. Dan leg je zachtjes je steen neer en taait af. Zoals jij over anderen oordeelt, zal God ook jou oordelen.

Zijn we in de Emmauskerk als de farizeeërs – schijnheilig – of zijn we echt als Jezus – vol liefde? Dat is de vraag voor vandaag en voor deze week. Ook vanmiddag in de dienst van 4 uur komt dat aan de orde.

DSCI1977
… God vergeeft – en je zonden zijn echt weg … hoe vergeven wij?

Hart voor Mensen. Liefde is de eerste vrucht van de heilige Geest. Paulus aan de Galaten:

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem of haar zachtmoedig weer terug op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot een misstap wordt verleid.

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Splinter versus balk

Nog even terug naar Matteus 7. De bijbel heeft humor. Jezus vertelt een goeie grap in & vers 3-5:

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, ”zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Plank and speck

Zie je het voor je?

Die vent met een plank die uit z’n oog steekt. Een telefoonpaal.

En dat-ie naar jou toe komt en zegt: Hé, ik zie daar een klein stofje in je oog. Een mini-houtsplintertje. Zal ik je ff helpen en ‘t eruit peuteren?

Komt-ie met z’n telefoonpaal. Hoezo helpen? Je krijgt een optater met die plank. Je wordt blind – een gigantische koppijn – bont en blauw.

Hoe zegt Jezus dat op een andere plaats?

Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Lucas 6 vers 39.

oogarts

Je gaat naar het oogziekenhuis voor een delicate operatie. n Rotterdam, ‘t hoogste adres. Maar de oogarts blijkt zelf blind te zijn. – Nou nee, doe maar ff niet …

Oordelen is zo gemakkelijk. Jij hebt …

Maar vergeet niet, als je met één vinger wijst naar meneer A, wijzen minstens drie vingers naar jezelf. Begin bij jezelf. Wees nederig. Je kunt zelf ook in verleiding komen.

DSCI1973
… de steen is weggerold – ervaar Gods opstandingskracht …

De dominee heeft gesjoemeld met z’n declaraties. Hoe reageer je daarop?

Dat is verkeerd. Hij leest elke zondag het 8e gebod voor. Steel niet. Diefstal is zonde. Dus moeten we de zaak onderzoeken. En als de dominee schuldig is, verdient hij straf.

Maar weer vraagt Jezus in Matteus 7 naar je houding. Denk je dat jij beter bent dan hij?

 • Geldzucht is de wortel van alle kwaad. 1 Timoteus 6. Iedereen is daar dus vatbaar voor.
 • Hebben we voldoende checks & balances ingebouwd? Wie ondertekent mijn declaraties? Wie telt de collectes? Transparantie is nodig.
 • Hoe vaak heb jij zelf met je vingers in de koektrommel gezeten? Thuis. Op de zaak. In het koninkrijk.

Maak je niet te druk om de splinter in zijn oog. Begin maar gewoon met het bord voor jouw kop. Ken jezelf.

Dan word je voorzichtig en bescheiden. Er komt ‘n andere sfeer binnen de Emmauskerk.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Efeze 4 vers 32.

Dan zal de liefde van Christus in jouw leven boemerangen. Iedereen verdient een tweede kans.

Oordelen met de liefde van Christus.

M´n gebed voor jou en voor mezelf is dat Gods Geest ons met die liefde vullen mag.

DSCI1972
foto’s van de middagdienst: Mirjam Bosma

Ik geloof in God de Moeder

Het bleek een gevoelig onderwerp te zijn.

Ik had de groep gevraagd: wat roept het woordje ‘vader’ bij je op?

Prompt liep er iemand huilend weg. Een ander er achteraan.

En ik was nog niet eens aan God de vader toe!

12801302_611380719015667_4676769920342094467_n
Zondag Oculi [ogenzondag] preekte Hans Slotman over de ogen van Jezus en van God

Juist door die felle reactie kwam er een goed gesprek op gang.

 • Wat vaders kunnen betekenen. En kapot kunnen maken.
 • Hoe je naar God als vader kijkt.
 • En hoe je beeld van God door je eigen ervaringen gestempeld wordt.

Twee reacties zijn me bijgebleven.

Heel negatief, die oudere vrouw.

Als God net zo’n klootzak is als mijn vader, dan hoef ik nooit meer iets met hem te maken te hebben!

Heel relaxed, dat jonge meisje.

Dan noem ik hem toch gewoon moeder!

Verrassend. En toch weer niet.

HS.jpg
God noemt zichzelf ‘El Rachum, leerden we afgelopen zondagmiddag

 

God vergelijkt zichzelf al met een moeder in het kraambed: de God die u gebaard heeft.

God leert ons bij hem te rusten, veilig als een kind bij de moeder.

En de mooiste tekst van allemaal:

 Zoals een moeder haar zoon troost,

zo zal ik jullie troosten …

Dan noem je hem toch gewoon ‘moeder’!