Me lòòpe d’r mee weg!

12509014_938748896207682_2063873503641868952_ngastblog door Lucas Ledelay

diaken in de Emmauskerk

 preek voor Vastenavend 2016

de bijbel ligt open bij Psalm 100

Carnaval

Het hele jaar sparen
om helemaal los te kunnen gaan.
Het gebeurt in deze tijd om ons heen.
Gewoon omdat het kan.
Het leven is goed geweest dit jaar
en nu gaan we feesten.
Of het leven is slecht geweest,
maar nu gaan we even alles vergeten
en helemaal uit de band springen.
Carnaval in Krabbegat 2016
“Me lòòpe d’r mee weg!”

p1010191
Wij hebben het niet zo op met carnaval.
Want we ziet zoveel misgaan,
zijn bang dat we God vergeten.
Want echt feesten, daar hoort God niet bij.
Kijk maar naar Job,
die na de feesten van zijn kinderen
offerde om de eventuele schuld
voor God weg de doen.
Of in Spreuken
waar het “laten wij drinken en vrolijk zijn
want morgen sterven wij”
klinkt als typering van een ijdele levensstijl.
De kerk en Carnaval
“Me lòòpe d’r bij weg!”?

02-De-Vastenavend-2015-10.jpg

Toch gaat het in de bijbel vaak over feesten,
blij zijn met God.
Daar willen we nu
juist vandaag, in Carnavalstijd
bij stilstaan.
Feesten met God.
Daarom pakken we het oude liedboek erbij
en ze zoeken daarin Psalm 100 op.
In het oude Israël was er één bijzonder offer.
Een offer van vriendschap,
een offer om de vrede met God te vieren.
Een uitzonderlijk offer:
het was het enige offer
waar je zelf van mocht eten,
samen met de priesters.
Alle andere offers waren
alleen voor God en de priesters.
Het beste deel
het vet rond de organen en de buik
werd verbrand, aan God gegeven.

Wat er overbleef,
het magere vlees,
werd in een gezamenlijke maaltijd
opgepeuzeld.
God, de priesters en zijn familie
en het gezelschap van de offeraar.
Samen genieten van dit ene offer,
in vrede.
Om de onderlinge band te vieren.
Bij dát offer staat een man op.
Hij roept: “Hier lòòpe me mee weg!”
Hij begint te zingen.

Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,

2 dien de HEER met vreugde,

kom tot hem met jubelzang.

3 Erken het: de HEER is God,

hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,

zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,

hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

breng hem hulde, prijs zijn naam:

5 de HEER is goed,

zijn liefde duurt eeuwig,

zijn trouw van geslacht op geslacht..

En hij gaat weer zitten…
de gelovigen kijken hem verwachtingsvol aan…
en hij gaat verder
met hun feestmaal.

verjaardag

Jongens en meisjes,
weten jullie wanneer jullie eerste feest was?
Het allereerste feest dat je meemaakte?
Wacht, ik zal jullie geheugen even opfrissen:

beschuit-muisjes.jpg

Jouw allereerste feest,
dat was bij jouw papa en mama thuis,
De vorige dag was er nog niets bijzonders,
je mama had een hele dikke buik,
maar op jouw eerste feestdag
toen was jij geboren!

734160_446161068783826_977288125_n

Er waren slingers met kaarten en beschuit met
muisjes… Opa en oma kwamen op visite,
en allemaal familie en andere mensen die jou
wilden zien.
Dat was een makkie, je eerste feestje.
Maar nu een andere vraag: wanneer was je
tweede feest?
Hee, dat is grappig!
Dat was hier, in de kerk!

12004799_736167676487607_4901576891150768309_n

Want papa en mama zijn blij
als er een kindje wordt geboren,
net als bij François en Jelein straks.
Maar hier in de kerk zijn we ook blij
… als het kindje gedoopt wordt!
Ja toch?
Wanneer een kindje in de kerk gedoopt wordt,
dan is het altijd een bijzonder feestelijke dienst.

grotefoto-jgvqrp3d.jpg

Alle kinderen mogen dan naar voor komen
en zien dan hoe de dominee
de baby een beetje nat maakt.
En hij noemt dan de naam
van God én de naam van het kindje
in één adem.
God maakte zo een verbinding met jou.
Jij hoort ook bij Hem.
Dat is een feest!
Het is een feest als je bij Jezus hoort!
Het is dus een feest als je geboren wordt,
dat vier je ieder jaar opnieuw
op je verjaardag.
En het is een feest als je gedoopt bent…
dat vier je …
iedere zondag!
Want je mag bij God horen!
Dat is een belangrijke reden voor een feest.
De bijbel staat er vol mee,
feest vieren met God.
Want God vind het fijn
als je van het leven een feest maakt.
Ja, Jezus geniet ervan
als Hij vanuit de hemel ziet dat je plezier maakt.
God wil dat we plezier maken,
dat we blij zijn.
Nu, vandaag,
maar ook straks als Jezus terugkomt.
Heel vaak heeft Jezus het over
een bruiloftsfeest.
Hij is de bruidegom en
wij zijn de bruid.

Feest vieren dus,
als een opdracht.

God wil ons dus feest laten vieren.
En waarom?
Omdat wij bij God horen!
Hoe kunnen we dan feestvieren?
En omdat een feest pas
echt gezellig is als je het
samen viert:
met wie gaan we feest vieren?
In de bijbel staat dat de
Israëlieten in het Oude Testament
feest vierden omdat ze
blij zijn met God.
In Psalm 100 wordt feest gevierd
bij een maaltijd, een offermaaltijd.
En toen Jezus was gekomen,
werd ook heel veel feest gevierd.
Denk je maar eens in –
er staat dat hij heel veel mensen beter maakte,
soms zelfs mensen uit de dood terug haalde.
Als dat geen reden voor een feest is…
Zo mogen wij dus ook feest vieren!
Blij met God en met de Heer Jezus.
Helemaal los gaan als verloste mensen.
Waar zullen we dat feest gaan vieren?
Natuurlijk hier!
In de kerk…

dont-go-to-church

In de kerk?
Even een vraag tussendoor:
Steek je handen eens op
als je het ermee eens bent.
“De KERKDIENST
op ZONDAG
is voor mij
elke keer weer
EEN GROOT FEEST”
Wie is het ermee eens?
Wie is het er niet mee eens? …
Hmmmm.
Dat had ik niet gedacht.
Als het geen feest is,
is het dan een saaie plek?
Dan doen we misschien toch iets verkeerd?
Maar we lazen net: in Psalm 100:
‘Juich de HERE toe!
Vereer Hem met vreugde!
Kom tot Hem met jubelzang!’
Ja:

image-5515324

‘Kom zijn poorten binnen met een loflied!
Hef op het tempelplein een lofzang aan!
Breng God hulde en prijs zijn naam!’
Om weer aan te haken bij Vastenavend:
“Me lòòpe d’r mee weg!”
Maar wacht even,
is het wel een eerlijke vergelijking?
Ik bedoel,
die man die met zijn familie
op reis ging,
met het beste kalf uit de stal,
op weg naar Jeruzalem…
Hij kwam niet élke week in de tempel,
zeker niet als hij ver buiten Jeruzalem woonde.
Dat was echt een uitje,
met de hele familie naar Jeruzalem.
Dat gebeurde één keer of twee keer per jaar.
Dan was het extra feestelijk!
Het is wel altijd feestelijk
als je bij de HEER horen mag,
dat laten we zien aan elkaar
door samen naar de kerk te gaan.

en soms is het dan ook extra feest,
bij een doop, een belijdenis
of een trouwdienst,
of zoals we pas hadden, met Kerst.
Maar die andere speciale dingen
die we samen doen,
dat hoort ook bij de kerk:
het project Hart voor Mensen,
de vriendendiensten,
en straks met Hemelvaart
het samen kamperen.

11951228_909879279085071_3186116734460141092_n

Want als we de vraag nu eens zo stellen:
“Het KAMPEREN
met de Emmauskerk
op HEMELVAARTSDAG
is voor mij
ELKE KEER WEER
één GROOT FEEST”
Wie is het daar dan mee eens?
Kijk, zo is het dus:
die gewone diensten,
maar ook die bijzondere dingen
die we samen hebben,

grotefoto-aphjjqp7

de uitjes met de mentorgroepen,
het eten met pasen,
de maaltijden op donderdagmiddag
of maandagavond, de alpha cursus,
het project Hart voor mensen,
die doen we samen en
met elkaar omdat we
bij de Heer Jezus en zijn koninkrijk horen.
En het is gezellig, leuk en ook
leerzaam om elkaar tegen te komen
en te ontmoeten op bijbelkring, in de kleine groep
of aan tafel bij het Eten in de Emmaüs.
We hebben dan al een antwoord
op waaróm we feest vieren.
En ook hoe we feest vieren…
Maar nog niet met wie we feest vieren.
Het zijn allemaal manieren om met elkaar
te vieren dat we bij God horen
en dat God ons met elkaar verbonden heeft
Hij heeft ons bij elkaar gezet,
geroepen.

Samen dus met mensen die ook in God geloven,
die samenkomen in de kerk.
Maar er zijn best ook een hoop feesten
waarbij je niet direct denkt:
“Dat is een christelijk feest”.
En toch kan je daar als christen
ook heen gaan,
kijken naar de optocht,
samen stappen in de stad of
naar die afscheidsreceptie.
Zo kunnen je ouders groen licht geven
voor dat schoolfeest
waar je mag overnachten
of het kamp van de scouting.
Maar je moet niet vergeten
dat je bij God hoort.
Je mag feesten wat je wilt,
maar zorg er altijd voor
dat je achteraf God ervoor kan bedanken.

maxresdefaultEn als je dan op een feest bent

of uit gaat,
vraag je je dan ook af of
Jezus op dat feest had willen zijn?
Met wie zou hij in gesprek zijn gegaan?

image-4768354Want Jezus zocht vaak juist

die mensen op die je

niet in de kerk ziet zitten.
Het was niet zijn bedoeling
om weg te lopen uit de kerk,
maar verbinding te zoeken
met de mensen die God kwijt zijn.
Juist om die verbinding
weer aan te halen.
Om weer terug te connecten met God.
Het aanhalen van die verbinding met God,
dat doen we hier in de kerk.
Dat is onze core business.
Op zondag wanneer we uitleg krijgen
over wat Jezus voor ons gedaan heeft
en hoe God mensen redt.

dsci1571.jpg

Dat hebben wij nodig
om zelf niet los te raken van Hem.
We hebben een plek nodig
waar we samen met andere mensen
God en Jezus ontmoeten.
Dat begon al in het paradijs
toen Adam en Eva
elke avond in Gods nabijheid waren.
Maar toen ze het paradijs uitgezet waren
duurde het niet lang
of ze gingen opnieuw op zoek naar God.
Kijk maar mee in Genesis 4:25-26:

Opnieuw had Adam gemeenschap
met zijn vrouw,
en zij bracht een zoon ter wereld.
Ze noemde hem Set,
want, zei ze:
‘God heeft mij in de plaats van Abel,
die door Kaïn gedood is,
een ander kind gegeven.’
Ook Set kreeg een zoon,
die hij Enos noemde.
Vanaf die tijd begon men
de naam van de HERE aan te roepen.

De gelovigen toen, heel lang geleden,
kwamen dus ook al samen
in de naam van de HEER.
Ze hielden toen ook al kerkdiensten,
zou je kunnen zeggen.
Was dat een feestelijk gebeuren,
Adam en Eva met hun
kinderen en kleinkinderen?
Dat lijkt me niet echt…
ze zullen vaak teruggedacht hebben
aan die tijd in het paradijs
en aan wat ze allemaal kwijt geraakt waren
door de zondeval.
Paradise Lost.
En niet alleen het paradijs,
bovenal die verbinding met God.
En zo gaat het nu nog in de kerk.
Die verbinding tussen
God en mensen is door
Jezus weer in orde gemaakt,
maar daarvoor was het nodig
dat Jezus in onze plaats gestraft werd.

kruis

Zijn offer was nodig voor jou en voor mij.
Niet iets om super vrolijk over te doen.
Want nog steeds raken we dagelijks
het pad van God kwijt…
En toch…
Toch is het de blijdschap die overheerst.
En niet zomaar een beetje blijheid,
nee,
uitbundige vreugde.
Psalm 100 is echt een feestpsalm.
Is het je opgevallen
hoe die blijdschap omschreven wordt?
De HEER toejuichen,
jubelzang, loflied.
Dat is niet een beetje
meebrommen met het orgel…
God loven, God hulde brengen,
Gods naam prijzen,
het dak eraf!

Toen in de tempel en nu hier!
Want ook hier in de Emmauskerk
komen we samen
met die geweldige God,
die jou komt redden,
net zoals toen in de tempel
de vriendschap met God werd gevierd.
Vriendschap met God vieren,
want Hij heeft jou gemaakt
in de buik van je moeder.
Hij heeft zijn naam aan jou verbonden,
hij wil een relatie met jou.
Hij wil onze Vader zijn.
Daarom stuurde hij
Jezus Christus naar onze wereld.
Daarom heeft Jezus
ons zijn broer en zus genoemd.
Zo zijn we familie van elkaar
en van God, onze Vader, geworden.
Niet zomaar,
het was nodig dat Hij
alles wat ons van God losmaakt
bij ons weg haalde
en aan het kruis bracht.
Jezus werd zwaar gestraft
voor jouw en mijn zonden
en Hij stierf.
Maar hij stond ook op uit het graf
en ging terug naar de Hemel.
Maar daar is het verhaal niet mee afgelopen.
Want Jezus stuurde de Heilige Geest.
God die jou ziet,
van jou houdt en
met jou bezig is,
om je dicht bij Hem te krijgen
en te houden
gaat een stap verder:
De Heilige Geest is met
jou verbonden en
komt in je wonen!
Zonder de Geest van God
zou het geloof in
God de Schepper en in de
gekruisigde Jezus me
helemaal niets zeggen.
Maar Hij maakt ruimte in je hart
om in God te geloven,
hij verandert je van binnenuit
en maakt je sterk.
Hij laat ook zien wat jou belemmert
om contact te hebben met God,
want die donkere kant van ons…
En toch, en TOCH!
Juist dat we niet
een relatie met God verdienen
en toch van Hem krijgen –
dat is een groot wonder van genade.
Onverdiend en toch gekregen.
Als dat geen reden is
om helemaal uit je dak te gaan!
Daarom zing ik Psalm 100.
Een psalm om de
onderlinge vriendschap
tussen God en ons, met mij te vieren,
toen bij het dankoffer,
nu in de kerk.
Zo vieren we samen feest,
met elkaar en met onze HEER.
Laten we daarom
samen met die man uit het oude Testament
Psalm 100 gaan zingen.

p+08-10+bgt-voorkant

Opeens zie ik het:
het is een áánvangslied.
Niet pas aan het einde van het feestmaal,
maar vóóraf mag je het al zingen:
“Kom tot de HEER met jubelzang.
Kom zijn poorten binnen met een loflied.”
Want elke keer
als je de bijbel leest of
wanneer je de kerk binnenstapt,
dan wéét je al:
ik zal straks weer
Goed Nieuws lezen en horen.
Over God, die van mensen houdt.
Van zondige mensen zelfs.
Die er alles voor over heeft
om ons bij Hem terug te krijgen.
Zelfs zijn Zoon Jezus!
Dat maakt me op voorhand blij.
Blij, dat ik bij God mag horen,
en dat ik Hem weer mag ontmoeten.
Blij, dat het kontakt met God
weer is hersteld
door het offer van Christus.
In de tempel afgebeeld door de offers –
totdat Christus kwam.
In de kerk verkondigd en
gevierd bij de Doop en
aan het Avondmaal –
totdat Christus terugkomt.
Die verzoening is van levensbelang.
Die verzoening is ook werkelijkheid.
Dit is de kern van de Bijbel –
elke keer als je er samen aan tafel
of voor jezelf uit leest,
en elke keer als er zondag
in de kerk gepreekt wordt:
God laat zien hoe goed
en trouw Hij is in zijn zorg voor mij,
door mij steeds opnieuw
vergeving te schenken
dankzij Christus.
En opnieuw mijn geloof te versterken
dankzij de Heilige Geest.
Zou ik dan niet blij zijn?

p1010981.jpg

Van binnen en
binnen in de kerk
wordt je blij en
buiten jezelf van vreugde.
Dat gaan de mensen in de stad,
op je werk merken.
Ze zien het aan je en ze
mompelen: “Je lòòp d’r mee weg!”.
Dat kan op onbegrip stuiten.
Hoe kan je ooit blij zijn met de kerk?
Meneer Pastoor en
strenge regels,
misbruik en
wantoestanden,
er zijn volop verhalen
over hoe het niet moet.
Maar juist ook die mensen
hebben heel goed door hoe het niet moet.
Laat jij maar rustig zien
hoe God jou blij maakt.
En dat God door jou heen
een licht wil zijn in jouw omgeving,
ook in Krabbegat.

00krabbegat2016front

Ik begon deze preek met Carnaval,
het feest waar grenzen vervagen.
Arm en rijk, goed en slecht, jong en oud,
het loopt allemaal door elkaar.
De echte Krabben zeggen:
“Me lòòpe d’r mee weg!”
Het is ook een feest waarbij
alcohol een grote rol speelt.
En daar zit ook zo’n leuk gesprekspunt,
of een aanknopingspunt in.
Want Jezus begon zijn werk op aarde
door op een bruiloft het feest te redden.
Water werd wijn, en niet zo’n beetje ook.
Wel 2400 glazen van de beste wijn.
Dat was een voorproefje.
Wat zou er gebeuren als Jezus
echt op Vastenavend zou komen
en zich met de drank zou bemoeien…
We zijn heel blij dat we
op zijn bruiloftsfeest verwacht worden,
in de hoofdrol!
Jezus belooft dan
nieuwe wijn te drinken met ons.
En ondertussen
is Jezus de ultieme dorstlesser.
Hij is de bron van Levend water.
Hij vult je innerlijke dorst,
helemaal gratis,
zonder enige tegenprestatie.
Als je dat beseft,
kun je God hartelijk bedanken
voor alles wat Hij je geeft.
Dan wordt het een feest om te leven,
een feest om ook door te geven.
Een leven met een Vader
die altijd zijn aandacht op jou richt.
Da’s toch geweldig?
Een grote Broer
die al jou tekorten wegneemt
en je iedere keer weer een nieuwe kans geeft,
word je daar niet blij van?
Een stem in je hart
die je uitlegt hoeveel God van jou houdt –
dat is toch te mooi voor woorden?

AMEN

Boven wonder

Ook wonderen moeten geëvalueerd worden. Al ben je op het moment euforisch, is dat gevoel achteraf terecht geweeest?

Daarom ben ik blij met de vergadering op Tholen, waarin de opvang van vluchtelingen door de kerken begin december opnieuw bekeken wordt.

Een verslag volgt hieronder.

IMG_20151206_145611909.jpg

De aanwezigen waren allemaal zeer positief over de bijeenkomsten die georganiseerd waren door de gezamenlijke kerken. Vanuit de burgerlijke gemeente was de burgemeester aanwezig, die haar waardering ook uitte over dit initiatief.

 1. Ook door de vluchtelingen zelf is het verblijf in Tholen als zeer positief ervaren, dit in tegenstelling tot veel andere opvangplaatsen.
 2. Vanuit deze ervaring is er aan de burgemeester toegezegd, dat, als er weer opvang plaats gaat vinden in Tholen, de kerken zich weer gezamenlijk zullen inzetten om dergelijke bijeenkomsten te organiseren.
 3. Er waren een paar aandachtspunten:
 • Het geluid in de Grote Kerk. Dit zal een volgende keer anders geregeld worden, door de vertaler ook een draagmicrofoon te geven.
 • Wanneer het mogelijk is om een vertaler te vinden van NL naar Arabisch, is het niet noodzakelijk dat de dienst in het Engels plaatsvindt. Aangezien is gebleken dat de meeste vluchtelingen geen Engels kunnen spreken / verstaan.

IMG_20151206_154627728.jpg

Verder is er nog met de burgemeester doorgesproken over de mogelijke opvang in de toekomst, wat waarschijnlijk geen noodopvang meer zal zijn in de Meulvliet, maar voor langere perioden en hoe we daar als kerkelijke gemeenten weer kunnen participeren in het vrijwilligerswerk. Een mogelijkheid kan zijn als er deze zomer weer meer vluchtelingen komen dat er dan gekeken wordt naar crisis noodopvang van zes dagen maar dat is het COA die hierover besluit.

Wat helpen kaars en bril …

Wat wij missen in uw preken, dominee De Boer, is diepgang. De gemeente wil geen melk maar vaste spijs!

Ik hoor ‘t haar nog zeggen, die lieve mevrouw Van Campen. Een pastoraal bezoek bij haar wordt steevast een preekrecensie. De klacht herken ik van andere huisbezoeken in deze en vorige gemeenten. Geen diepgang.

U vertelt oppervlakkige verhaaltjes over mensen. U moet het Woord van God verkondigen!

20140420_114130_resized.jpg
Heel Holland preekt …

In onze gesprekken blijkt al gauw dat tante Coos en oom Pim iets anders onder diepgang verstaan dan ik. Niet dat je emotioneel geraakt wordt. Maar dat je cognitief en confessioneel uitgedaagd wordt.

Wat ik probeer uit te leggen, is dat het voor mij  een keuze is.

Liever een kwartier waarin de mensen luisteren dan 35 minuten en de gemeente haakt af.

Een lange preek vol tekstverwijzingen maken is makkelijk. Om de bijbelse boodschap kort en krachtig te brengen, is een stuk moeilijker.

Hier hebt u een preek van mij op papier. [Tussen haakjes] staan allerlei teksten uit de bijbel. Die heb ik wel gezien, hoor. Maar niet alles uit de keuken breng ik op tafel.

Een lange inleiding op the making of m’n kerstpreek voor 2015.

Het begint met de commissie bijzondere diensten. Die heeft een paar  ideetjes over de kerstviering. ´Licht en donker´ moet het thema zijn. Kunnen we niet in een donkere kerk kaarsen aan elkaar doorgeven? Ze laten Schrijvers voor Gerechtigheid horen. Kippenvel.

Daar kan ik wel iets mee. Ook op de 2e en 3e advent heb ik gepreekt over licht in de duisternis. Dat spreekt iedereen aan.

Ik denk aan m’n kleindochter Julia die de kerstdagen bij ons is. Wat heb ik zelf als kind vaak naar mama geroepen.

In Afrika zijn niet alleen de kinderen bang in het donker. De angst voor de tokoloshe is daar wijd verbreid. Elke week heeft de Daily Sun verhalen. Oude mensen zetten hun bed op bakstenen, want anders …

Bang in het donker? Geen wonder, want … God is licht.

De wereld zonder God ligt onder een grauwsluier. Dat haal ik uit de bijbel, Jesaja 25. De rouwsluier van de dood. De schemer van hopeloosheid.

Wat is ‘t mooi om met Kerstmis de kinderen hoop te geven. Kijk maar goed naar al die lichtjes. Hier in de kerk. De kerstboom. Thuis en in de winkels. Gods licht schijnt in een donkere wereld.

We hebben vanaf 28 november elke week een nieuwe kaars aangestoken. Dat zijn de kaarsen van advent. De zoon van God komt op aarde. Het licht schijnt overal.

12341518_577973089023097_1377846714064574331_n

M’n eigen plan om te preken over Simeon, sluit goed aan bij de ideeën in de commissie. Ook hij noemt Jezus het licht voor de volken (Lucas 2 vers 32).

Dat wordt de eerste laag. Een kerstpreek voor de kinderen.

Dus hoef jij niet bang zijn. Mama laat wel een lampje aan in de gang. Papa is beneden en hij is sterker dan alle monsters. En je bidt onder de dekens: Here Jezus, wilt U bij me blijven?

Laat die oma in Afrika maar over de tokoloshe praten. Ik geloof in Jezus die sterker is dan alle gekke monsters van de hele wereld.

De wereld is van hem. Niet van ISIS. Niet van Putin of van Obama.

De boodschap kan ik in 4 punten zo samenvatten:

 1. Jezus is het licht voor de wereld.
 2. God is licht.
 3. Mensen zonder God zijn bang.
 4. Ik kan in vrede leven en sterven.
Goedemorgen! Mooie zonsopgang op dinsdag 26 maart 2013.
Groot is uw trouw o Heer

Daarbij kan ik heel persoonlijk worden:

Ben jij ook bang, Tjeerd? Nee, ik niet.

Weet je, elke morgen wordt het weer licht. Ja, logisch, denk je misschien. De zon komt op, maakt de morgen wakker.

Maar elke morgen zeg ik dankuwel. Het is niet gewoon. God kan ons ook in het donker laten zitten. Dat de zon opgaat, laat zien hoe goed U bent (Mt 5:45). Groot is uw trouw, o Heer. Ja, iedere morgen aan mij weer betoond (Kl 3:24).

Weet je nog wanneer het donker was, 3 uur lang, midden op de dag? Toen riep Jezus tot God die hem had losgelaten (Mt 27:45v). – En nu weet ik zeker: God zal mij nooit loslaten.

Daaronder leg ik een 2e laag. Voor de volwassenen, zeg maar.

15%20Arent%20de%20Gelder

Wat een apart verhaal in Lucas 2 over Simeon:

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.
26  Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien.
27  Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28  nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29  ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30  Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31  die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32  een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israel, uw volk.’
33  Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.
34  Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israel door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt,
35  en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
Daar kan ik veel over vertellen.
 • Wie Simeon was. Z’n lievelingsboek. Z’n grote passie.
 • Wat God aan Simeon beloofd had. Mooi maar moeilijk: de messias zien en dan sterven. Dan pas. Dan toch.
 • Wat Simeon zegt over het kind Jezus. Over Maria. Over ons.

15b%20Rembrandt%20Simeon%20Hamburg

Al die info geef ik om zo te zeggen [tussen haakjes]. Op het scherm beamen we de citaten uit Jesaja. Zelfs het profetisch perspectief wordt uitgelegd.

Die 2e laag zit verstopt onder een verhaal over de oude knecht van God die een nieuwe bril krijgt.

Een bril met multifocale glazen. Doorvloeiglazen. Dan kan ik èn lezen in Jesaja èn om me heen kijken.

Ik heb een heldere visie op Gods bevrijding. Een perspectief op Israels troost.

Ik zag er geen gat in. Hoe kan dat nou, Heer? De messias zien en dan sterven. De bevrijding aanschouwen en dan toch sterven.

Maar toen keek ik nog ’s goed.

20100105_MultifocalGlass

Je moet dus wel goed opletten om de diepere laag niet te missen.

Laatste luistertip. In de preek heb ik gekozen voor visuele predikaten. Minstens 20 zitten erin. Voor de fijnproever.

679141_4_123616_900x900.jpg

En de titel van de preek … wordt duidelijk in de laatste zin.

Spannend!

Reacties

De Grote Kerk in Tholen zat zondagmiddag vol, met niet alleen 300 gelovigen uit de gemeente, maar ook ongeveer 100 vluchtelingen die momenteel in de crisisnoodopvang verblijven.

De liturgie was opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans en Arabisch en voorganger Tjeerd de Boer uit Bergen op Zoom werd bijgestaan door een Arabische en een Iraanse tolk. Hij sprak over de hoop van het Licht in de wereld en bad voor wijsheid bij de overheid en bescherming van iedereen die nog onderweg is.

Het ging om een initiatief van de 9 lokale kerken. De dienst werd omlijst door Hollandse samenzang en Arabische liederen onder begeleiding van piano. Na afloop was iedereen welkom voor koffie, gebak en een goed gesprek.

PZC (Provinciale Zeeuwse Courant)

Ik vind het geweldig. Is er ook goed uitgelegd dat HET LICHT der wereld, de Here Jezus is en niemand tot de Vader kan komen dan door Hem. ??? Ik hoop het maar. Dat is de enige oplossing van dit probleem.

Zeker is dat verteld! Het was een heel evenwichtige preek. Vast nog na te luisteren op de website van de PKN in Tholen.

Koffie met gebak. G@d glimlacht :-)

Ik vind dit helemaal geweldig!! Zo kan het dus ook.

PZC, reacties op de website

Kinderen van één Vader (van Tholen tot Tibet) zo waren we bij elkaar,

[…] Ik dank God dat hij ons wilde gebruiken om hiermee te helpen.

Het was een feest om de zondagmiddag bijeenkomst te mogen begeleiden op het orgel.

Henk Quist, onze organist

Op de OpenDoorsDag anderhalve week terug werd de vraag van een Irakese predikant doorgegeven: “Vertellen jullie de moslims in jullie land niet dat Jezus de énige Redder is?”

Ben blij dat we met hen dit wel konden delen.

Jan van Luijk, onze pianist

comp-Foto-4-zondag

Vanmiddag waren wethouder Hoek, wethouder Harmsen en zijn vrouw en ikzelf aanwezig tijdens de interkerkelijke dienst in de Grote Kerk in Tholen samen met een groot aantal van onze gasten. Indrukwekkend, de kerk telde te weinig banken en stoelen. Die werden er snel bijgezet. image-4560478Ds. de Boer leidde de dienst in het Engels, waarbij hoop en troost de leidraad waren. Mooi om te zien dat nadien in verenigingsgebouw ‘De Wingerd’ samen met onze gasten met elkaar werd nagepraat en ervaringen en verhalen werden gedeeld, ondanks de taalbarrière.

G.J. van de Velde – de Wilde, burgemeester van Tholen

Ik las in een blog van de PZC dat er 350 mensen in de kerk waren, dat klopt zeker en wel meer ook want er zijn 578 zitplaatsen en er zijn ± 100 stoelen bijgezet dus laten we het op 650 aanwezigen houden.

Daarbij heel veel vluchtelingen die we als gasten in ons midden hadden. Deze waren na een oproep van de burgemeester met ons meegekomen, zaterdag naar de Oesterschelp en zondag naar de Grote Kerk.

Leen Moerland, ouderling van de hervormde gemeente

Zegen ook de contacten die er mochten zijn met de vluchtelingen die in ons midden zijn deze dagen. En waar we vanmiddag met een groot deel mochten samenkomen, Heere. Dat zijn uw wondere werken, dat U dat doet. Zo velen ook, die ook nog niet van U en van uw Woord hadden gehoord. Maar nu wel. Heere, dan is één woord van U genoeg. En ook daardoor werken. En deze mensen nabij zijn, die soms al zo lange reis, jaren al aan het maken zijn, zonder vaste plek om te kunnen wonen en leven en werken.

20151206_134947.jpg

Heere, we kunnen alleen maar aan U vragen: wees hen nabij. En geef mogelijkheden Ja, we bidden nogmaals, zoals ook vanmiddag gedaan werd: Geef wijsheid daarom ook aan overheden, om deze mensen tot een hulp te zijn. Laat ze ook als ze in ons midden zijn, mogen opmerken de liefde van U, Heere Jezus Christus. Dat ze die dan ook mee mogen nemen en we die ze mee mogen geven. Tot uw eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk.

Dank voor wat U daarin gaf, ook vandaag.

Willem Meijer, dominee van de Grote kerk

meijer2

Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. […] Het is de Heer die over mij oordeelt.

Paulus aan de Korintiers

Light in the Darkness

Grote kerk, Tholen, December 6, 2015

the Bible lies opened at Isaiah 8:16 – 9:7


1        Are you afraid of the dark?

I can remember when I was a child, I couldn’t sleep. It was so dark in my bedroom! I’d call my mum: Maybe there is a monster behind the curtains or a tokoloshe under my bed! Many children are afraid to sleep in the dark.

My mother would come and tell me: No, my child, you are safe. Nothing will happen.

o-CHILD-AFRAID-OF-THE-DARK-facebook

Of course she was right. The Netherlands is a safe country. I guess that’s why most of you came here. You are safe. Your family is safe. Even your children can play outside in the evenings without any harm coming to them.

Unlike most of the countries you are from. At home it was far from safe. You taught your kids to be afraid of the dark.

You told them: Don’t walk around alone in the middle of the night. It is not safe, my child. You might be raped or robbed. Many have been killed in the dark.

Living in the dark is not nice. Everybody knows that. Wherever you’re from.

But the prophet Isaiah tells us the good news: The people that walk in the darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death a light has dawned.

2        The shadow of death

What is Isaiah talking about? Which is the land of the shadow of death? To understand verse 2, you must read verse 1:

In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future he will honor Galilee of the nations, by the Way of the Sea, beyond the Jordan …

The darkness came upon the area given to the tribes of Zebulun and Naphtali, that is in the northern part of Palestine. What we call Syria or Lebanon these days. Maybe you are from that area. Between the sea and the river Jordan.

Map-Canaan-Twelve-Tribes

They are walking in darkness.

Why does the prophet say so? If you read the Bible, especially the book of Kings, you’ll find that the enemies attacked Israel from the North. It was a dark time, full of fear. In the shadow of death. Like it still is today. Fear for your life. Fear for your future.

The people of Syria walk in darkness.

But it is not just political darkness the prophet is talking about. Why could the enemies come from the North? Why was Israel brought into exile? The Bible is very clear on that. 2 Kings 17 explains:

All this took place because the Israelites had sinned against the Lord their God … they worshipped other gods … they did wicked things that provoked the Lord to anger. [Like what?] They worshipped idols … they practised divination and sorcery … so the Lord was very angry with Israel and removed them from his presence.

Isaiah also talks about spiritual darkness. Read 8 verse 19:

When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living?

Israel doesn’t trust the living God. They go to the medium and to the sangoma – the witchdoctor – to communicate with the dead.

God is light and life. But Israel prefers darkness and death. They worship the devil, the prince of death and darkness.

And then it is hopeless. They will remain in the shadow of death, verses 20-22:

Consult God’s instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

It is still the same in 2015.

I have lived in South Africa for 15 years. We’ve seen dark times over there. Racism and oppression through apartheid. Pass laws and discrimination. Terrorism with necklaces, strikes and petrol bombs. Political darkness.

Those times have gone. But are they living in the light now? No, they are not.

After 1994 apartheid has been abolished. But in the democratic South Africa there is still a lot of spiritual darkness.

Instead of praying to the living God, people try to communicate with the dead. Praying to the ancestors. Consulting mediums on TV instead of reading the Bible.

Yes, you came to Holland. This country is safe and free. No oppression. No violence. A good place to live. You’re in the light now.

But are you?

Most Dutch people are living in darkness. If you can’t sleep at night, you zap around the TV channels … there is porn, naked women … there are false prophets, telling you they can talk to your ancestors about your future …

Yes, you will see many lights in this festive season. The Christmas trees in the houses, in the shopping malls. But most people around us do not know Jesus who is the light of this world.

Yes, Tholen may be an exception. This church is packed twice on Sunday. But where I live in Bergen op Zoom, not even 500 people out of the 60.000 are going to church …

Dutch people live in fear. Looking upwards and downwards, as Isaiah says. Yes, they are rich. But money can’t buy me love or peace of mind. There is only distress and darkness. Until …

3        The light of Christ

Yes, there is hope. Listen to our text: The people that walk in the darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death a light has dawned.

What is going to happen? A new king will come to sit on David’s throne. Read 9 verse 7:

He will reign on David’s throne
    and over his kingdom,
establishing and upholding it
    with justice and righteousness
    from that time on and forever.

The political darkness will end. The yoke of the enemy will be shattered. Dictators and ISIS will be removed. Blood of the soldiers will flow. There will be great joy because of the victory.

But it is more than that. This will be a very special king. He will bring justice, peace, life. Spiritual light. No more gloom for the land between the sea and the Jordan. Light will shine into Syria and Lebanon.

When will that happen? Who is this Prince of Peace, this Wonderful Counsellor? You know him: Jesus Christ.

Let me read from the gospel of Matthew 4 verses 12-17:

Jesus Begins to Preach

12 When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. 13 Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali— 14 to fulfill what was said through the prophet Isaiah:

15 “Land of Zebulun and land of Naphtali,
    the Way of the Sea, beyond the Jordan,
    Galilee of the Gentiles—
16 the people living in darkness
    have seen a great light;
on those living in the land of the shadow of death
    a light has dawned.”

17 From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.”

Jesus moved. From Nazareth, where he lived with his parents. To Capernaum, more to the North. There he started to preach the gospel of the kingdom. Teaching and healing (4:23f).

Map-Galilee-Northern-Palestine

Light in the darkness. When Jesus comes into your area, into your life, into your heart.

Capernaum. Galilee. Israel. Syria. Iraq. Eritrea. South Africa. CAR. Sudan. We are far from God through our sins. None of us is able to bring light. All of us deserve eternal darkness in hell.

Jesus descended into hell. Remember the total darkness when he was on the cross? He came in our place. He took our punishment. He says:

I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life (John 8:12).

He is the one who brings joy to the world. He helps you to conquer the enemy. Because he is Mighty God and Everlasting Father. Soon we will celebrate his birth, at Christmas:

For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be on his shoulders.

4        Afraid of the dark

Are you afraid of the dark? You should be. Living without Jesus is living in fear. It is worse than living in Syria or Iraq. Worse than being a hostage of Boko Haram.

So many are still in the dark. In Europe. In America. In the so called free world. Far from God who is the light (1 John 1:5). Rejecting the good message of the gospel.

ikwaseenvreemdeling [3378763].png

The Bible tells us that light has come into the world – into Europe, into the Netherlands – but men loved darkness instead of light. John 3 verse 19. How is that possible?

The light shone in Capernaum. Jesus did so many miracles in Chorazin and Bethsaida. But they did not believe in him. Matthew 11 verses 20-24. And so they remained in the dark.

FNA1147HJKC581L.MEDIUM

Do you believe? I do.

Do you believe in Jesus Christ? I do.

Accept Christ as your personal saviour … do it now. Do it today. Let us pray with you. Let us pray for you.

Because without Jesus you are still in the dark. Either Muslim or nothing. No hope for you.

To the law and to the testimony! If we do not speak according to this word, we won’t see the light of dawn.

No Christmas without Christ.

No man is an island

Op een afstandje volg ik de voorbereidingen. Elke keer als ik naar m’n mail kijk, is er eilandelijk nieuws.

ikwaseenvreemdeling [3378763].png

 • De predikant van de Grote kerk, dominee Willem Meijer zal de gasten zondagmiddag in het Engels een warm welkom heten in Tholen maar zeker ook in deze dienst van Woord en gebed. Daarna dominee De Boer Gods zegen toewensen voor de Woordverkondiging.
 • “Weet u al waarover u gaat preken? We hebben namelijk voor iedere vluchteling een exemplaar van het evangelie volgens Johannes.”
 • Omdat de helft van de vluchtelingen bestaat uit gezinnen met jonge kinderen – info uit Hulst – zijn er 200 traktaatboekjes aangeschaft.
 • Voor de sing-in van zaterdag en de dienst van zondag zijn 300 bundels van 14 pagina’s gemaakt met bekende liederen.
 • De preek wordt getolkt in Farsi en Dari.
 • Een Syrische zangeres zal een lied in het Farsi zingen.
 • Na de dienst drinken we koffie in de Wingerd en daarna worden de gasten weer naar de Meulvliet gebracht. Er zijn heel wat gemeenteleden die willen helpen bij het begeleiden. “Je weet immers ook niet wat voor weer het is om eventueel auto`s in te zetten voor het vervoer.”

tholchrge.jpg

 • Gemeenteleden die Engels kennen, worden benaderd. Met name echtparen die met de gasten in het Engels willen spreken en bidden.
 • Advertentie is geplaatst in de Eendrachtbode.
 • Moet er geen redactiestukje naar de landelijke redacties van de kranten ND en RD?
 • Maar dan hebben we ook nog de PZC en BN de Stem en omroep Zeeland / omroep Tholen.
12246958_912132298869933_3269038817234632946_n.jpg
Eendrachtbode

 

No man is an island;

No man stands alone.

Each man’s joy is a joy to me;

Each man’s grief is my own.

We need one another,

So I will defend

Each man as my brother;

Each man as my friend.

Hartverwarmend.

Ik met m’n grote bek

Wees voorzichtig met wat je zegt. Voordat je ‘t weet, ben je zelf de klos.

270309%20file%20daling_0.jpg
U staat niet in de file – U bent de file

 

Die waarschuwing gaf ik zondag vanaf de preekstoel aan mijn gemeente.

Voorbeeld: het fileprobleem. Als je roept dat de minister de files moet aanpakken, moet je niet zeuren als de benzine duurder wordt en er meer tolwegen komen. Je bent deel van het probleem. En van de oplossing.

Ik zei dat zondagmiddag in een interactieve leerdienst over het gebed. “Uw koninkrijk kome” – durf je dat gebed te bidden? Stel je voor dat God je gebed verhoort! Dan kan dat jou ook behoorlijk raken. Verbeter de wereld, begin bij mezelf.

Wees voorzichtig met wat je zegt. Voordat je ‘t weet, ben je zelf de klos.

Ik had het kunnen weten. Wie spot met de hakenkruizen en het Engels van de Tholenaars

Zondag sta ik er zelf met m’n grote waffel. Want zie:

Zondagmiddag 6 december 2015 op 14.30  is er in de Grote Kerk een (Engelstalige) “overdenking” die geleid wort door een nog nader in te vullen Engelssprekende dominee.

800px-Overzicht_Markt_met_travalje_(hoefstal)_en_op_de_achtergrond_de_Hervormde_kerk_-_Tholen_-_20378260_-_RCE

Zondagmiddag om 14.30 is er een samenkomst van de gezamenlijke Thoolse kerken in de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Tholen. In deze dienst van zang en gebed gaat Ds. Tjeerd de Boer uit Bergen op Zoom in het Engels voor. De dienst zal ongeveer een uur duren en daarna is het koffie drinken in de Wingerd met de gasten. (…)

Dominee de Boer is een predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die (…) vloeiend Engels spreekt en preekt.

Ik ben maar geen getuige van een wonder.

Ik zit er zomaar midden in.