RSS

Categorie archief: Preken

Slaap zacht

GKv Emmauskerk

preek voor 4 januari 2015

de bijbel ligt open bij Psalm 127

 sleepless-clock

1      Slapeloosheid

Ik begin met een vraag. Misschien vind je hem al te persoonlijk. Maar … hoe heb je vannacht geslapen? En jullie, jongens en meisjes. Heb je lekker geslapen?

Dat verschilt natuurlijk sterk per mens.

 • Oudere mensen slapen in de regel niet zo goed. Ik begrijp dat ’t te maken heeft met minder melatonine.
 • Ouders met kinderen slapen ook niet zo goed. Jonge kinderen houden je wakker. Oudere kinderen op een andere manier ook. En geen kinderen …

Wat je kunt doen aan slecht slapen, heeft alles te maken met de oorzaak. Een goed bed. Rust in je leefpatroon. Eten en drinken, wanneer en wat. Slaapmedicatie.

Een van de redenen van slapeloosheid in 2015 is natuurlijk stress.

We leven in een jachtige wereld. Je krijgt 24/7 zoveel informatie binnen. Je neemt de dingen van de dag mee de nacht in. En de deadlines van de volgende dag zitten ook al in je hoofd. Er valt zo veel te malen en zo veel te piekeren. Je komt gewoon niet tot rust.

Het zou niet goed zijn om dat te koppelen aan geloof en ongeloof. Was het maar zo simpel. Je bent als mensen door God heel verschillend gemaakt. Lichamelijk. Psychisch. Het heeft te maken met je karakter.

Maar het kan wel met God te maken hebben.

Als je workaholic bent – slaaf van je werk – is de delicate balans tussen werken en rusten in jouw leven verstoord. Het bijbelse onderwijs op dit punt is je niet eigen geworden.

 • Het ritme van 6 dagen werken en 1 dag rust.
 • De rustdag die God heeft ingesteld zodat je geen slaaf van je werk hoeft te worden.
 • De vloek van de zonde die de rust en het plezier wegneemt en die van werken iets maakt dat je afbeult.

Voor al die mensen – en dus voor iedereen – is de verrassende bijbeltekst van vanmorgen.

2      Hij schenkt zijn lieveling de slaap

Psalm 127, en dan zoals het in de voetnoot bij vers 2 staat: hij schenkt zijn lieveling de slaap.

Die vertaling heeft oude papieren. Je komt hem al tegen in de griekse en in de latijnse bijbel. En de NIV vertaalt ook: He grants sleep to those he loves.

Beide vertalingen zijn mogelijk, lees ik in de aloude statenbijbel. En dan staat er dit bij:

Al het woelen en zorgen zal den mens niet helpen zo hem de Heere niet zegent; maar dien Hij bemint en zegent, die zal genoeg hebben en met gerustheid gaan slapen, zichzelf en de zijnen, na gedane arbeid, God den Heere bevelende.

Wat een mooie gedachte is dat.

unless-the-lord-house-bp

Voor de uitleg van Psalm 127 heb ik niet veel woorden nodig. Die psalm kan voor zichzelf spreken. In de vertaling 1951 stond erboven: Aan ’s Heren zegen is ’t al gelegen.

[Ik heb ’t nog op een borduurwerkje staan dat ik van m’n schoonmoeder heb gekregen. Ik heb ’t later weggegooid, maar niet omdat ik er niet meer in geloofde.]

Aan ’s Heren zegen is ’t al gelegen.

Dat geldt voor het werk in de Emmauskerk en voor de zending in India. Het geldt in je eigen huis en in het koningshuis. Nederland, Zuid-Afrika, Bergen en Tholen kunnen geen van alle zonder Gods zegen.

Aan ’s Heren zegen is ’t al gelegen.

Wij kunnen ons gezin niet verzorgen, de kerk niet bouwen en de schepping niet bewaren … zonder hem is het vergeefs.

Wat ik wel verrassend vond, is dat Salomo de auteur is van deze psalm.

 • Salomo wist wat bouwen Zeven jaar bouwde hij aan de tempel in Jeruzalem. En nog eens dertien jaar aan z’n eigen paleis. Met hout en goud, met ivoor en edelstenen.
 • Salomo wist ook hoe vergeefs alles zonder de Heer Hij raakte door eigen schuld z’n koninkrijk kwijt.
 • Een ander woord in de psalm dat juist in relatie met Salomo gaat spreken, is in vers 2: zijn lieveling. Jedidja, lieveling van de Heer. Zo werd het tweede kind van David en Batseba genoemd. Je bent Gods lieve schat. Hij houdt van jou.

Salomo dichtte Psalm 127.

De koning aan wie God ooit in een droom is verschenen. Slapend rijk werd hij.

6775277302_719f950aa3_b

3      Psalm 127 en jij

Slapend rijk.

Dat bent u. Dat ben jij.

 • Je kunt rustig slapen. Want de wachter van Israel sluimert en slaapt niet.
 • In vrede leg ik mij neer, en meteen slaap ik in – want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
 • Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de Heer beschermt mij!

Gods lieve schat kan de ogen dicht doen. Hij schenkt zijn lieveling de slaap.

Wat een heerlijke tekst op de 1e zondag van een nieuw jaar, 2015.

–              Hoe gaat het met je?

–              Druk druk druk.

–              Houd je het een beetje vol?

–              Ach ja, het moet maar.

Alles moet steeds sneller. Je pc, je auto, je smart phone, noem maar op.

Zonder agenda kom je nergens. Een deadline hier, een afspraak daar.

Dat begint al op school met een werkstuk, een SO, een toetsweek, een …

Hoezo onthaasting?

Ja straks krijg ik rust. Als ik eerder stop met werken. Dan komen we eraan toe om leuke dingen te doen. Dan begint het echte leven.

Maar dat is niet Psalm 127.

relex

Speelt God ook een rol in jouw kantoor, jouw agenda, je huis en gezin, in je leven?

En dan bedoel ik meer dan een uur op zondag, even bijbellezen, bidden voor het eten. Is hij de stabiele factor in jouw bestaan?

Je bent te feliciteren met zo’n God. Die jou z’n lieveling noemt. Die je rustig laat slapen.

De kern van je bestaan is niet jouw inspanning en jouw ontspanning. Je leven wordt ingevuld door de liefde van God.

4      Slaap zacht

Die rust kende Salomo, in het begin.

God had z’n lieveling het koninkrijk beloofd. Absalom kon vroeg opstaan, zich laat te ruste leggen, zich uitsloven en aftobben – vergeefs! Adonia kon plannen maken en hulptroepen op de been brengen – vergeefs! Salomo kon als de lieveling van God rustig blijven zitten, in vrede gaan slapen …

En toen moest Jezus nog komen!

De zoon. Die er al was in het begin, voor alles werd geschapen. In Spreuken 8 zegt hij het zo:

Ik was [Gods] lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid.

En wat zegt de Vader zelf in het openbaar?

Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.

En dat jij en ik nu door Jezus Gods lievelingen mogen heten. Net als hij kind van God. Net als tegen Jezus zegt de Heer het tegen u vandaag:

Jij bent mijn geliefde zoon [dochter], in jou vind ik vreugde.

Waarom zou je wakker liggen?

Aan ’s Heren zegen is ’t al gelegen.

Waarom zorgen over de dag van morgen?

Morgen is Christus er ook weer.

In je denken over je gezin en je gezondheid.

In de drukte op je werk en op school.

Hij houdt van je met goddelijke liefde.

Ik word altijd weer getroffen door de apostel Petrus in Handelingen 12.Cel+gevangenis+opsluiten+opgesloten+vast+celstraf+gevangen+enzo2

Hij zit in de gevangenis. Vastgebonden als een zware crimineel, met twee kettingen aan twee soldaten. Verstopt achter wachtposten en een ijzeren poort. –

Maar Petrus ligt te slapen.

Het ziet er dreigend uit. Koning Herodes is vol haat tegen Christus. Jakobus is geëxecuteerd. Er zijn mensen mishandeld. Petrus is nu aan de beurt. Z’n doodvonnis is eigenlijk al zeker. –

Maar God geeft z’n lieveling de slaap.

Psalm 127 vers 2 in de praktijk.

Ik gun ons allemaal die christelijke rust.

 • Wie je ook bent qua karakter. Je hebt nou eenmaal actieve en passieve mensen. God houdt van flegmatieke types net zoveel als van ADHD mensen. Zo mag je zijn.
 • Maar op je eigen manier mag je leren om te onthaasten en christelijk te genieten van de rust. Omdat ook jij Gods lieveling bent in Christus.
 • Er is meer dan werk. Geniet van je gezin, als God dat geeft. Psalm 127b zegt erover dat kinderen een geschenk van de Heer Laat je niet zo opslokken door je werk en je hypotheek dat je dat grote cadeau onuitgepakt laat.

Gaat-u-maar-rustig-slapen-Colijn-en-de-mythe-van-mei-40-Norbert-Jan-NuijGa dus maar rustig slapen, zegt de bijbel.

En dan niet zoals Colijn. Hoewel die dat nooit echt gezegd schijnt te hebben, in elk geval niet in mei 1940. Maar die legendarische woorden kent bijna iedereen:

“Gaat u maar rustig slapen,

de regering waakt over u.”

Zo dus niet.

Maar we zeggen wel met Psalm 4:

Ter ruste kan ik mij begeven,

in vrede slapen, want mijn leven

zal, Heer, bij u geborgen zijn.

 Welterusten.


Bij deze preek hoort een PowerPoint presentatie.

Klik hieronder om die te bekijken of te downloaden.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 4 januari 2015 in Bijbel, Preken

 

Vrede op aarde?

kerstnachtdienst 2014

GKv Emmaus, Bergen op Zoom

de bijbel ligt open bij Lucas 2 vers 1-20

Vrede op aarde … ? Ik zet er een vraagteken achter. Al weet ik dat er in het kerstverhaal in de bijbel geen vraagteken achter staat.

Een donderend soldatenkoor verschijnt aan de herders in Betlehem. Uit volle borst klinkt hun lied:

ere zij God in de hoogste hemel

vrede op aarde … uitroepteken!

Wij zingen het liever zachtjes. Als een vrome wens. Een droom. Mag er vrede op aarde zijn … of komen … ooit een keer …

vrede op aarde

Komt er ooit vrede op aarde?

Noem ze maar op, de oorlogsgebieden van 2014. Rusland, de Krim en Oekraïne. Irak en Syrië en IS. Jihad op aarde!

O ja, 25 jaar geleden is de Muur gevallen. Er kwam vrede tussen oost en west. Maar juist nu moeten de Navo-lidstaten hun bewapening opvoeren. Poetin, weet je wel?

En dat zijn geen incidenten.

In 2014 denken we terug aan de grote oorlog. Een eeuw terug strompelen vluchtelingen uit België Bergen binnen. In de modder liggen de Engelsen en de Duitsers ingegraven. Wat een ellende. Wat een pijn. Wat een dood …

Op de kop af 100 jaar geleden – op kerstavond 1914 – zwijgen de kanonnen. In de loopgraven klinken kerstliederen. De soldaten roken een sigaret. Iemand haalt een bal tevoorschijn. Er wordt gelachen. Vrede op aarde!

christmas-day-truce

Dit spontane kerstbestand van 1914 is zo bizar omdat het zo bijzonder is. Na de kerst gaan ze gewoon verder. De 1e wereldoorlog kost aan 9 miljoen soldaten het leven. En dan moet de 2e met 70 miljoen slachtoffers nog komen …

Laten we dus maar zachtjes zingen.

Wat een vredig tafereeltje. Stille nacht. Een jonge moeder knielt bij de geïmproviseerde wieg van haar baby. Buiten is de boze wereld. In de warme stal ligt het kind in de kribbe. Als een teken van vrede op aarde.

Kerststal

Die idyllische kerststal gooi ik omver.

Ga de geboorte van Jezus niet idealiseren.

Deze baby is een vluchtelingenkind uit Syrië. IS zit z’n ouders op de hielen. In de herberg van Fred Teeven is geen plaats. Zwanger? Je zoekt ’t zelf maar uit. Fort Betlehem is gesloten.

Jezus is een politieke vluchteling. Waarom is Jozef dakloos in Betlehem? Wie is deze Jozef eigenlijk? Een timmerman uit de provincie – een koningszoon uit de familie van David!

Oorlog en vrede. Er is niks nieuws onder de zon. Sjiieten en soennieten. Keizer Augustus en Jozef. Palestijnen en joden. De Hutu’s en de Tutsi’s. Het onrecht heerst op aarde.

Inderdaad. Altijd hetzelfde liedje.

Syrie_meisje_met_baby%201300

Als je goed luistert, hoor je dat het lied van de engelen 3 regels heeft. Tel maar mee:

 1. ere zij God in de hemel
 2. vrede op aarde
 3. in de mensen een welbehagen

Wij maken ons druk om het ontbreken van 2. Maar zou er ook een samenhang kunnen zijn met het feit dat we 1 en 3 missen?

Als ik God de eer niet geef – die mij gemaakt heeft – hoe kan hij dan behagen scheppen in mij – zodat ik vrede vind in m’n leven?

Geen wonder dat er echtscheidingen zijn – en stakingen en racisme en misbruik – zolang wij met de rug naar God toe leven en alleen onze onderbuik willen behagen …

De grote oorlog is geen incident.

Het kerstbestand van 1914 is een incident.

De geboorte van Jezus is … nee, geen incident, wel een inbreuk op de ‘gewone’ aardse gang van zaken. De engelen kondigen het luidkeels aan. De hemel breekt in op aarde. Gods zoon wordt als mens geboren.

Lof aan U die eeuwig leeft

en op aarde vrede geeft.

Vrede en heil wordt gebracht

aan een wereld verloren in schuld.

Willem-Alexander-Kersttoespraak-2013Vrede op aarde. Een onbereikbaar ideaal?

In z’n kerstboodschap vorig jaar zei koning Willem-Alexander daarover het volgende:

Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad. Ieder kan, op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken.

Met alle respect, ik denk toch dat we ’t hoger moeten zoeken. Verbinding is goed. Laten we die vrede nastreven. Maar de echte vrede die alle verstand te boven gaat, zullen we op deze manier niet vinden. Die komt er pas als we God eren en als hij in ons behagen heeft.

Ik wens u goede kerstdagen. Vrede in je hart. Liefde in je huis. Goede relaties in de buurt. Opvang voor daklozen en asielzoekers. Een warme samenleving.

Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. Richt je in 2015 voor het eerst of opnieuw op de eer van God. Ervaar elke dag zijn liefdevolle zorg. De vrede van Jezus zal je deel zijn.

Vrede zal op aarde dagen:

God heeft in de mens behagen.

Zalig wie naar vrede vragen.

Jezus geeft die – hoor zijn stem!

 wp_003201

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 december 2014 in Bergen op Zoom, Bijbel, Kerk, Preken

 

Wat een vraag !

God, is die er eigenlijk wel?

Die vraag kwam vanmiddag aan de orde in de Emmauskerk.

Op de 4e advent heb ik m’n 4e preek over het bijbelboek Ester gehouden.

Het overkoepelende thema is: God in de schaduw.

Dan komen er indringende vragen voorbij.

Maar de bijbel helpt je om ontroerende antwoorden te vinden.

Haman de jodenhater

Haman de jodenhater

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Het begin is deprimerend. God is niet te zien. Hij speelt verstoppertje. En z’n mensen doen weinig moeite om hem te vinden.

Maar als je dan doorleest, neemt het verhaal een verrassende wending.

God keert alles om.

Het boek Ester zit vol tegenstellingen. Die kun je zelf wel vinden. Ik noem er vijf.

 1. Ester begint als een onbekend weeskind. Ze eindigt als koningin van Perzië.
 2. Haman beslist dat het joodse volk moet worden uitgeroeid. God bepaalt dat zijn volk de vijanden gaat uitroeien.
 3. De wet van Meden en Perzen staat vast. Onveranderlijk. Maar het woord van God gaat daar overheen.
 4. Haman komt aan de galg te hangen die hij voor Mordechai heeft laten oprichten.
 5. Het begint met een feestmaal ter ere van de koning. Het eindigt met een feestmaal voor de koning van alle koningen.

De grote tegenstelling zeg maar tussen hoofdstuk 4 vers 3 en 8 vers 16:

In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof.

Maar God keert alles om!

U hebt mijn rouwklacht en geschrei

veranderd in een blijde rei.

Voor de Joden brak er een tijd aan van licht en vreugde, blijdschap en eer.

Dit boek zit prachtig in elkaar. Maar het gaat niet enkel om een mooie compositie. Je krijgt prachtig in beeld wie God is. We herkennen de Heer daarin.

God keert alles om.

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Kerststal

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Je ziet hem niet altijd. Hij blijft in de schaduw. Ahasveros en Augustus stelen de show. Esau is de sterkste. Haman zet een grote bek op.

Maar als je goed kijkt …

Euro banknotesWeet je nog, een paar weken geleden, dat bankbiljet van € 10 ?

Je kunt er oppervlakkig naar kijken, dan zie je … Maar als je het biljet tegen het licht houdt, of als je het kantelt, dan zie je veel meer …

Maria zingt erover in haar adventslied.

Des Heren kracht is groot;

zijn arm verstrooit, verstoot

die hoog zijn in hun ogen.

Hun tronen zijn niet meer,

maar gunstrijk wil de Heer

eenvoudigen verhogen.

Hun tronen zijn niet meer … Dat zingt ze op het moment dat Augustus nog op de troon zit. Even later verdwijnt ze met Jozef Davidszoon in de stal.

Wat is dat … dromen?

Dat is de taal van het geloof.

Maria heeft goed geluisterd. Naar Gabriel de engel. God is aan het werk in haar leven. In haar lichaam zelfs. God is aan het werk onder zijn volk Israel.

Zo is hij, tegenwoordige tijd:

Hij trekt zich Israel aan.

Hij laat niet hulpeloos staan

wie Abrams troost verwachten.

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

kerststal-os-ezel-jezus-22

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Het wordt kerstfeest. In de stal van Betlehem maakt de Heer een nieuw begin.

De wereld praat over andere dingen. God en z’n zoon blijven buiten beeld. Wat betekent een baby, in doeken gewikkeld en liggend in een voerbak voor de beesten?

En ja, Augustus kennen we nog. Ook in 2015 is het de oogstmaand. Augustus.

Maar degene die oogst is de zoon van Maria. En zij zelf wordt 12 maanden per jaar geëerd als de moeder van onze verlosser. “Van nu af aan zal elk geslacht mij gelukkig prijzen!”

God is aanwezig.

Hij staat achter alle dingen die gebeuren. In Washington in het Witte Huis. De hoogmoed van keizer Augustus. De slapeloze nachten van koning Ahasveros. Maar ook in je eigen huis. Als jij niet kunt slapen van de pijn of van de spanning.

 • De slapeloze nacht van Ahasveros heeft een plek in Gods plan. Zo begint de ondergang van Haman. Toeval bestaat niet.
 • De hoogmoed van Augustus brengt Jezus in de stad van David. Terug bij af. En juist zo begint de redding van de wereld. Laat God maar schuiven.

Daar lig je op je ziekbed. Je lichaam wordt afgebroken. De dokters doen hun best. Maar alle medicijnen en therapieën kunnen niet voorkomen dat de ziekte verder gaat. Waar is nou de hulp van de Heer?

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

 • Denk aan Ester. Van weesmeisje tot koningin. God is er wel degelijk.
 • Denk aan Jezus. Van de stal via het kruis naar de kroon.

God blijft vaak in de schaduw. Hij is er wel. Maar hij dringt zich niet op. Je ziet vaak niet meer dan mensen en hun dingen.

Geloof je ogen niet maar je oren. Er is hoop: vergeving van de zonden, nieuw leven dankzij Jezus Christus.

Groot en in eeuwigheid

is Gods barmhartigheid

voor duizenden geslachten!

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 december 2014 in Bijbel, Preken

 

Waar is God?

6819156639God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Het is helemaal niet zo gek om die vraag te stellen. Aan het einde van 2014.

Het is weer de tijd van de jaaroverzichten. Je kunt wel raden wat er voorbijkomt.

Hoe moet je God daar bij betrekken?

Liet hij de MH17 uit z’n handen vallen? Gaf hij IS de macht om mensen op de vlucht te jagen? Keek God de andere kant op bij dat ongeluk in de mist op de A58? Wil hij ebola en aids?

God, is die er eigenlijk wel?

Je maakt je eigen jaaroverzicht. 2014 is het jaar waarin je … vul ’t maar in. Je hoogte- en je dieptepunten. Heel persoonlijk.

Welke rol speelt de Heer daarin? We zingen:

God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Want onze God, Hij gaat ons voor,

Hij trekt met ons de diepte door.

Kun je dat meezingen aan het eind van 2014?

Die vraag komt zondagmiddag aan de orde in de Emmauskerk. Op de 4e adventszondag.

Maria

Maria

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Het is helemaal niet zo gek om die vraag te stellen. Onderweg naar Betlehem.

Het is een paar dagen voor kerst. Maria en Jozef zijn onderweg. De jonge vrouw rijdt op een ezel. Gelukkig maar, in haar toestand. Hij loopt naast z’n zwangere vrouw.

Dat is toch geen doen? Op reis zo kort voor de bevalling. Terwijl het overal topdrukte is. Hoe moet dat als de baby komt? De herberg is vol. Ze komen terecht in de stal.

Wat een ‘lage staat’!

Augustus

Auguatus

Zeker als je bedenkt wat ze hier eigenlijk doen. Waarom is de dorpstimmerman uit Nazaret met z’n hoogzwangere vrouw onderweg naar Betlehem? Omdat Jozefs familie daarvandaan komt. De familie van David.

David, ken je hem nog? De staljongen die koning werd.

Jozef op weg gestuurd door keizer Augustus. Die maakt de dienst uit. Hij organiseert een volkstelling. En de kroonprins en z’n vrouw moeten op reis. Zwanger? Niks mee te maken.

terug-bij-afDavid is terug in de stal. Terug bij af.

Welke rol speelt de Heer in dit verhaal?

Heeft Jozef stilletjes een psalm gezongen?

David mijn trouwe knecht, die Ik heb uitverkoren,

die Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen,

Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.

Mooie woorden. Maar de realiteit …

Augustus de verhevene zetelt op zijn troon. En de gezalfde van de Heer zit bij de schapen …

2006_one_night_with_the_king_030

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Het is helemaal niet zo gek om die vraag te stellen. Ten tijde van Ester. De preek zondagmiddag is de laatste in een serie van vier over dit bijbelboek. Dat ons voor indringende vragen stelt.

Het is de 5e eeuw voor Christus. We zijn in de hoofdstad van het Perzische rijk. Een mega rijk, dat loopt van India tot Ethiopië. Wat een pracht. Wat een weelde. In elk geval voor de koning en in het paleis.

Zie je daar iets van de Here God?

 • Hij had een wereldrijk in Jeruzalem beloofd, niet in Perzië.
 • Hij had een koning op de troon van David aangekondigd, niet een heiden als Ahasveros.

Wat komt er van Gods beloften terecht? Is de Heer zijn volk vergeten?

Mooie woorden. Maar de realiteit …

God in de schaduw.

Zijn naam wordt niet genoemd. Of het moet al heel indirect zijn.

 • Door de vrouw en de politieke vrienden van Haman. “Mordechai is een jood en dus onaanraakbaar.”
 • Mordechai zelf die verwijst naar ‘hulp van een andere kant’. Wie weet …
 • Ester die met haar kamermeisjes gaat vasten … en bidden. “Als ik moet omkomen – het zij zo.”

Zo begint dit bijbelboek. Met een drinkgelag en met jodenhaat. Haman met z’n hakenkruis.

Het verhaal hangt van eten en drinken aan elkaar. De ene maaltijd volgt de andere op. De koning en Haman zitten te drinken. Haman en de koning komen bij Ester eten. En opnieuw.

Maar juist daar verliest Haman z’n gezicht. En z’n hoofd. En het eind van het liedje is dat er maaltijden worden aangericht en dat er feest wordt gevierd. Het lotenfeest – Poerim, dat in joodse kring nog altijd gevierd wordt – is een feest van suikergoed en marsepein.

purim

Poerim, het lotenfeest.

Een wonderlijk feest, genoemd naar het poer – het akelige lot dat Haman liet werpen. Gods vijanden zoeken een dag uit van dood en van verderf. Maar de Heer verandert die dag in een feestdag.

God, is die er eigenlijk wel?

Wat een vraag!

Het begin is deprimerend. God is niet te zien. Hij speelt verstoppertje. En z’n mensen doen weinig moeite om hem te vinden.

Maar als je dan doorleest, neemt het verhaal een verrassende wending.

God keert alles om.

Dat hopen we zondagmiddag te zien.

Vragen zijn er genoeg over Gods aanwezigheid.

Antwoorden hopen we zondag te krijgen.

Emmauskerk, Korenberg 90, Begen op Zoom.

Welkom!

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19 december 2014 in Bijbel, Preken

 

God speelt verstoppertje

M’n vraag in de preek afgelopen zondag heeft heel wat reacties opgeleverd. M’n postvak IN stroomde vol met een stuk of 15 persoonlijke ontboezemingen.

Of ik God in mijn leven ervaar? Ja zeker.

Als ik om me heen kijk en prachtige dingen zie in de natuur en in mens en dier …

Elke dag kijk ik in de ogen van m’n kleintjes, en ik denk: Ja, hier was hij dan.

Ik zie in een heleboel dingen Gods hand. Hoe dingen soms lopen. Of juist niet.

Dichtbij, of heel ver weg, overweldigend of onbegrijpelijk … maar toch: hij is er!

De komende zondag hoop ik de meeste mailtjes te verwerken in de tweede preek over het bijbelboek Ester.

Preken is het woord van God verkondigen. Maar je doet het in een concrete situatie. En die wordt door deze verhalen vanuit de Emmauskerk nu wel heel concreet. Mooi om de bijbel en ons leven zo aan elkaar te linken.

verstoppertje

God in de schaduw. Dat is het thema van deze 4 preken vanuit Ester.

God speelt verstoppertje, zegt Matthijs Vlaardingerbroek op z’n inspirerende website.

Dat is een mooie benadering van de moeilijke vraag: Waar is God? Met die vraag kun je worstelen. Als je kijkt naar ebola en IS in de wereld. Als je zelf te lijden hebt onder ziekte, huwelijksproblemen of een burn-out.

Is het nou God die zich verstopt – of doen wij te weinig moeite om hem te vinden? ;-)

Mits ik er voor open sta (en dat is helaas niet altijd) merk ik vaak dat er bevestiging komt op iets wat ik gedacht of opgemerkt heb.

God dienen is ons levensdoel en we gaan dat steeds meer zien – wel met heel veel vallen en opstaan maar met God als onze Leidsman.

Ik heb gemerkt dat God deuren opent …

Als ik me echt richt op hem en niet op mezelf, dan zie ik dat alles veel makkelijker en beter verloopt.

Het is interessant om vanuit die vragen naar Mordechai en Ester te kijken.

Zondag gaan we hun woorden wegen.

Mordechai tegen Ester:

[Ester,] als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.

Ester tegen Mordechai:

Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast 3 dagen lang voor mij … Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan.

Klik hier voor het bijbelverhaal over Ester. Zondag focus ik op hoofdstuk 4.

Fijn dat ik het niet alleen hoef te doen.

Mooi om te ontdekken dat God van alles en iedereen gebruikt om zijn plan uit te voeren. Ik heb een beroerde tijd gehad. Het is verre van ideaal. En toch geeft God mij met mijn gebreken en fouten een plaats om dienstbaar te zijn.

God speelt niet een rol in mijn leven. Hij is de grote regisseur.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 november 2014 in Bergen op Zoom, Kerk, Preken

 

Denk mee over de preek

6819156639Ik geef je een paar minuten om stil te staan bij deze vraag: “Heb je de afgelopen week iets gemerkt van God?”

Bij de eerste preek over Ester heb ik die vraag in het midden gelegd. De één dacht er in de stilte over na. Anderen deelden met degene die naast hen zat. En Thea gaf spontaan een mooi getuigenis over Gods aanwezigheid in haar leven.

Aan het eind van de preek heb ik die vraag nog eens meegegeven aan alle Emmausgangers. “Wat zie je van God in je eigen leven?”

Een vraag om over na te denken. Om over te bidden. Om over door te praten. Vertel het aan elkaar. Ik wil het ook graag horen. Hoe heb jij Gods leiding in je eigen leven ervaren?

Ik hoop morgen en overmorgen veel antwoorden te krijgen. Daarop ga ik graag reageren in de volgende drie preken over ‘God in de schaduw’.

2) zondag 30 november, 9.30 uur

3) zondag 14 december, 16.00 uur

4) zondag 21 december, 16.00 uur

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 november 2014 in Bergen op Zoom, Bijbel, Preken

 

Rijmt ‘God’ op ‘lot’?

God, gij zijt niet te rijmen met het lot!

Achter al wat geschiedt blijft gij verscholen.

Al wat geschiedt – , gij hebt het niet bevolen.

Leven is wat gij wilt en niet de dood.

 

Niemand kan mij vertellen hoe gij heet.

En toch, uw naam gebeurt en is geboren …

Ik vind U in de doolhof, niet tevoren,

maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet …

 

Want ook de twijfel kan U heilig zijn

en schroom verhindert ons U uit te spreken.

Wij lezen Uw verhaal, uw taal en teken

zal door de nacht heen ons geleide zijn.

barnard

Willem Barnard [1920-2010]

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 22 november 2014 in Bijbel, Boeken, Preken

 
 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 180 andere volgers