Een leeuw op de weg

Die middag kijk ik naar Pauw. In de herhaling, want ‘s avonds om 11 uur slaap ik meestal al. Maar ook de volgende dag is die mevrouw uit Oranje nog net zo dom en Dimitri Verhulst even godslasterlijk. Gevierde schrijver, zegt men. Ken je Kaddisj voor een kut? En nu mag hij vertellen over de verschrikkelijke bijbel.

IMG_0003

Jeroen Pauw vindt het prachtig. In zijn Bloedboek haalt Verhulst heel wat gruwelijke details en lachwekkende eigenaardigheden naar voren. Lachuh! Haha, die bijbel toch.

Toch is tout Nederland opnieuw ontsteld. Hoe kan het dat Mein Kampf verboden is, maar de bijbel in elke boekhandel en op elke hotelkamer ligt? En dan maar weer over extremistische moslims versus fundamentalistische christenen. Jeroen kan z’n stokpaardje weer berijden: Een wereld zonder godsdienst zou een stuk mooier zijn.

Wat is dit populaire praatprogramma vijandig tegen God en zijn gemeente. Petje af voor mijn broers van de SGP en de CU die zich aan die tafel laten bevragen.

vragen

Laten we intussen niet ontkennen dat de bijbel vragen oproept. Met name het oude testament.

Komende zondag bespreek ik in de Emmauskerk zo’n bijbelgedeelte. Maar de manier waarop is niet à la Verhulst en Pauw. Ik wil proberen goed te lezen en eerbiedig te luisteren.

Het bijbelgedeelte dat ik bespreek is 1 Koningen 13. De preek heb ik eerder in Mamelodi gehouden, voor de engelse versie kun je hier klikken.

De komende tijd wil ik op de kansel vragen bespreken die vanuit de gemeente gesteld worden.

 • Er wordt zo weinig over de hemel gepreekt, zei een lid van onze kring.
 • Tjeerd, wat betekent hoofdstuk zoveel vers zoveel?
 • Is de bijbel betrouwbaar anno 2015?
 • Wat zegt de bijbel over … ?

Mijn gemeente nodig ik van harte uit om onderwerpen aan te reiken: #durftevragen. Geen vraag ga ik uit de weg.

Dankdag voor ‘gewas en arbeid’ 2015

kerkdienst in de Emmauskerk

de gebeden worden gedaan door gemeenteleden

de bijbel ligt open bij Lucas 19 vers 1-10

Drop of water

0      Waar leef je voor?

Het gebeurde op de basisschool. De leraar zei: Jongens, vandaag gaan we samen een proef doen. Dat vinden kinderen altijd leuk. Toch?

Hij zette een grote, glazen bak op tafel. Alle jongens en meisjes kregen een beker. Toen zei meneer: Nou gaan we om de beurt water uit de kraan in die bak gieten.

Nou, dat gebeurde. Met je beker naar de kraan, water halen, naar de bak, leeggieten. De glazen bak werd halfvol, driekwart, helemaal. –

 • Meneer, de bak is vol!
 • Geeft niks, gewoon doorgaan!

Dat werd een lekkere smeerboel. Water op de tafel, op de grond. Alles werd kletskliedernat!

Eindelijk zei meneer: oké jongens, stop nu maar. Snappen jullie wat ik je met deze proef heb willen leren? Dit: Waar ‘t ene zit, kan ‘t andere niet zitten.

Toen pakte hij de bijbel erbij en hij las de kinderen voor uit 1 Johannes 2 vers 15 tot 17:

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is-zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht-, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Je moet kiezen, zei meneer. Waar is jouw hart vol van? Waar leef jij voor? Want: waar ‘t ene zit, kan ‘t andere niet zitten.

1      ellende

maxresdefault (3)Vanavond gaat de preek over Zacheus.  Tien dagen geleden heeft Peter ook over deze tekst gepreekt. Dat geeft niks. Ik kies een heel andere insteek. Vanuit de les die de kinderen op school leerden: Waar ‘t ene zit, kan ‘t andere niet zitten.

Waar is je hart vol van?

Wat zat er dan bij Zacheus? Ik denk: geld.

 • Zacheus komt over als een doener. Kort maar kordaat. Hij trekt zich niks aan van de mensen maar klimt in een boom. Hij komt meteen naar beneden om Jezus als gast te ontvangen. Niet denken maar doen. Ook na z’n ‘bekering’ gaat hij resoluut staan en neemt maatregelen.
 • Met die eigenschap had deze ‘kleine man’ zich opgewerkt tot hoofdtollenaar. Op een oneerlijke manier had hij een fortuin bij elkaar gemaakt. Maar de mensen hadden de pest aan hem. Wie wil gezien worden met zo’n criminele drugshandelaar, die zich verrijkt aan andermans ellende?
 • Het geld zat Zacheus in de weg. Het zat tussen hem en de mensen. Maar ’t zat ook tussen hem en God.

Zacheus was rijk en toch arm.

De kinderen snappen wel wat ik bedoel.

 • Je kunt heel veel hebben hebben hebben. “O wat ben ik rijk!”
 • Je kunt nog veel meer willen. Ontevreden welvaartskind. “Ik wil meer meer meer!”
 • Maar het meer is nooit vol. En waar ‘t ene zit … kan ‘t andere niet zitten.

Ken je dat liedje van de Beatles? Money can’t buy me love … Rijkdom kan je heel eenzaam maken. De angst om ‘t kwijt te raken. Hoe ga ik ‘t veilig beleggen? Wil die ander echt mij om wie ik ben – of zijn m’n ‘vrienden’ op m’n centen uit?

//platform.twitter.com/widgets.js

Daar heb je de Beatles niet voor nodig. Of Dagobert Duck, waar Charles afgelopen zondag over gepreekt heeft. Jezus heeft ’t al eerder gezegd. Hoofdstuk 12 vers 33 en 34:

Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Wanneer ben je rijk?

Bent u rijk? Ben ik rijk? Ben jij rijk?

Ja, dat mag je wel zeggen. We leven samen in een welvaartsstaat. We hebben alle reden om te danken voor gewas en arbeid. Ook al waren er dit jaar misschien zorgen over gezondheid en werk. Of je vond ’t moeilijk in je gezin de eindjes aan elkaar te knopen. Als je jouw leven vergelijkt met de mensen in Syrië of Irak, dan mag je je handen dicht knijpen. Of liever: je handen vouwen.

Wij staan er materieel goed voor.

Kijk ’s hier in de Emmaus. De auto’s en fietsen buiten. Onze warme kleren. We zijn rijk.

Maar dat is wel wat de bijbel onzekere rijkdom noemt.

Hoe zegt Paulus dat tegen Timoteus? Dat geld kun je niet meenemen. “Een doodshemd heeft geen zakken.” Vestig je hoop liever op degene die je echt rijk kan maken (1 Ti 6:7vv.17vv).

Je bent rijk. Niet als je voor jezelf schatten gaat verzamelen. Maar als je rijk bent in God (vgl. Lc 12:20v).

Zacheus was rijk. Want hij was – zegt Jezus in vers 9 – een zoon van Abraham. Hij hoorde bij Gods verbondsvolk, waaraan zoveel was gegeven.

Ik denk aan wat Paulus zegt in Romeinen 9. Over Israel, vers 4 en 5:

God nam hen als zijn zonen aan en liet hun zijn glorie zien; hij sloot met hen verbonden en gaf hun de wet van Mozes, de eredienst in de tempel en de beloften; ze stammen af van de aartsvaders en als mens behoort Christus tot hun geslacht, hij die God is, boven alles verheven en te prijzen voor altijd! Amen.

Zolang deze rijke hoofdtollenaar daarop geen ‘amen’ zei, bleef hij straatarm. Arm voor God. Arm aan relaties. Arm in zichzelf.

En dat geldt ook voor ons. Pas als je geld en goed hebt leren zien in het licht van God en van zijn rijk – pas dan ben je echt rijk.

Door Jezus Christus onze Heer.

2      verlossing

Daarover ga ik ’t nu hebben. Jezus.

z3

In deze tekst komen we 2 mannen tegen die allebei een sterke drive hebben. Zacheus is kort maar kordaat. Maar let ook op Jezus die recht op z’n doel afgaat.

Hij plukt de tollenaar van Jericho zonder meer uit de boom. Let op wat hij zegt: “Zacheus, ik moet vandaag in jouw huis zijn!”

Dat woord ‘moeten’ speelt in dit 3e evangelie een belangrijke rol.  Daar begon Jezus mee: Jullie weten toch dat ik in het huis van m’n Vader moet zijn? (2:49).

En hij eindigt ermee, straks tussen pasen en de hemelvaart: de Christus moest lijden en opstaan en het goede nieuws doorgeven (24:44-47).

Zo spreekt hij telkens over z’n lijden en sterven en opstanding (9:22, 12:50, 17:25). God heeft een plan met Jezus. Dat program voert hij uit (4:43, 13:33, 22:37).

Deze man heeft een missie. Vers 10: ik ben gekomen om dat wat verloren is te zoeken en te redden.

Daarom komt hij Jericho binnen. Jezus is op reis naar Jeruzalem. Kijk maar naar vers 11. Je weet misschien dat het hele boek van Lucas is opgebouwd rondom die ene reis (Lc 9:51, vgl. 9:57vv, 10:1vv, 10:38, 14:25vv, 17:11, 18:35, 19:1.11.28 enz.).

Op weg naar Jeruzalem. Naar Golgota. Om te zoeken en te redden.

Hij ziet Zacheus – en ons – zoals we zijn. Diep verloren in schuld. Ver van God af. Eeuwig eenzaam. Arm in onze rijkdom.

Voor ons is hij gekomen. Arm geworden – zegt Paulus later – terwijl hij rijk was, zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden (2 Ko 8:9).

De armoede van Zacheus – en die van jou en mij – neemt hij hier op zich. Hij is onderweg naar het kruis. Om jou en mij vergeving en vernieuwing te schenken. Voor eeuwig rijk te maken

Heb jij Jezus al eens heel persoonlijk mogen ontmoeten? Is hij jouw leven binnen gekomen om te redden en te zoeken wat was verloren?

z5

Dat gebeurt hier met Zacheus.

Jezus gaat bij hem thuis eten en drinken.

Opmerkelijk. Geen preek voor Zacheus. Geen oproep tot bekering. “Wordt ’t niet eens tijd om je criminele verleden op te geven en een oppassend kind van Abraham te worden?” Dat zou je toch verwachten.

Jezus wil Zacheus persoonlijk ontmoeten. Hij komt binnen en gaat bij hem eten en drinken. Hij accepteert Zacheus. Geen wonder dat de omstanders boos worden.

Die beide mannen, elk met hun sterke drive, ontmoeten elkaar face to face. Zacheus rende vooruit om Jezus te zien. De Heer daalde af uit de hemel om Zacheus te zien – te spreken – te redden …

Wat is er besproken tussen die twee? Het staat er niet. De lijn wordt vanuit vers 9 en 10 wel duidelijk. Zacheus wordt thuisgebracht: zoon van Abraham, kind van God. Hij mag leren z’n echte rijkdom te zien.

 • Gods verbond met Abraham en z’n volk.
 • Gods goedheid voor Israel en de wereld.
 • Gods liefde in Jezus Christus. De redding van de zonden. Een nieuw en rijk leven.

maxresdefault (2)

Heb jij Jezus al eens zo ontmoet?

Ik zal nooit die dag vergeten dat ik – voor ’t eerst – de bijbel echt persoonlijk leerde lezen. En dat ik gegrepen werd door die woorden uit Galaten 2 vers 20: “…dat de zoon van God mij heeft liefgehad en dat Jezus zich voor mij heeft overgegeven.” Niet maar voor anderen. Voor mij persoonlijk, Tjeerd de Boer. Zoveel liefde dat hij voor mij aan het kruis is gegaan.

Misschien kijk jij wel een beetje op afstand naar Jezus. Zoals Zacheus vanuit de boom. Zo kun je ook in de kerkbank zitten. Een beetje verstopt achter de vijgenbladeren (19:4, vgl. Gn 3:7). Een beetje afwachtend.

Maar de Heer kijkt jou in het gezicht. Hij kent je. Hij weet wat je bezighoudt. Hij roept je bij de naam en hij zegt: “Ik ben ook gekomen om jouw leven te redden. Laat me binnen in jouw huis, in jouw hart, in jouw leven. Dan zul je zien wat er gebeurt.”

Doe het vandaag. ”Vandaag moet ik in jouw huis verblijven …” Nu. Stel ’t niet uit, maar leer die geweldige rijkdom kennen.

Dan gebeurt er echt iets. Want waar ‘t ene zit … kan ‘t andere niet zitten.

Ook dat is Galaten 2 vers 20. Nu leef ik niet meer zelf – wie ben ik – maar Christus leeft in mij! En ik leef in Christus.

Ook dat zien we gebeuren in Lucas 19.

3      dankbaarheid

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Lc 12:34). Waar is jouw hart vol van? Waar leef je voor? Wanneer ben je eigenlijk rijk?

Dat wordt zichtbaar bij Zacheus.

maxresdefault (1)

Kijk nog eens naar vers 8:

Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’

Dit vers wordt verschillend uitgelegd.

 • Sommigen zien ’t als een verdediging van Zacheus. “Ik ben helemaal geen dief. Want ik geef 50% van m’n bezit aan de armen, en als ik iemand benadeeld heb, geef ik als regel 300% terug.” Die uitleg lijkt me niet voor de hand te liggen.
 • Zacheus laat hier zien dat hij veranderd Hij ontkent geen schuld: als ik misschien eens iemand heb gechanteerd … Hij belijdt schuld: in alle gevallen dat ik iemand … (ει τινος τι εσυκοφαντησα) zal ik hem de schade ruimschoots vergoeden.
 • Daarbij gaat Zacheus verder dan de wet van Mozes aan de kinderen van Abraham voorschreef. Die eiste ‘maar’ 120% (Lv 5:16, 6:5, Nu 5:6v). Hij is echt veranderd, deze tollenaar uit Jericho.

Genade verandert mensen.

Als Jezus echt bij je is binnengekomen, gaat hij van binnenuit je leven ombouwen. Waar ‘t ene zit … Waar je schat is, daar zal je hart zijn.

Dat zie je gebeuren bij Zacheus. Daarom staat hij op, vers 8, en legt een plechtige verklaring af. Hij heeft de echte rijkdom ontdekt. En nu is de glans van dat goud af.

Jezus zegt dat heel mooi in vers 9: Vandaag is aan dit huis redding ten deel gevallen.

Dat moet je goed begrijpen. Niet zo alsof de herverdeling van Zacheus’ bezit zijn verlossing is. Niet alsof hij daarmee z’n redding bij God heeft gekocht of verdiend. Nee, dit is eerder een bewijs van z’n verlossing!

Je ziet wel eens van die reclame voor Vanish of Ariel. Dan laten ze van die mooie witte kleren zien. Niet om je zo’n T-shirt te laten kopen. Maar als bewijs dat ’t wasmiddel echt werkt. Witter dan wit!

Zo staat Zacheus hier. Witter dan wit. ’t Werkt dus echt. Een ontmoeting met Jezus verandert mensen. Het helpt je van je egoïsme af. Van je verslaving. Van je geldzucht.

Heeft het bij jou ook zo gewerkt?

Kan ’t ook van jou gezegd worden wat hier van Zacheus staat? “De mensenzoon is hier binnen gekomen. Nu zie je hier een ander mens. Die er staat voor God en z’n medemensen. Die rijk is als gelovig kind van de Here God.”

//platform.twitter.com/widgets.js

 • Ben je rijk?
 • Waarin dan?
 • En hoe blijkt dat concreet in je leven?
 • Vandaag, op de dankdag. In je gebed. In je gaven voor het goede doel.
 • Maar ook morgen en overmorgen. In hoe je omgaat met de dingen van deze wereld. Waar gaat je hart naar uit? Waar leef je voor?

Drop of water

Ik eindig met die bijbeltekst die de meneer op school aan z’n leerlingen voorlas. Weet je nog wel? Waar ‘t ene zit kan ‘t andere niet zitten.

1 Johannes 2 vers 15 tot 17 (GNB):

15 Verlies je hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand z’n hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader.

Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven.

Amen.

Geen Micha en milieu, wel Profeet en politiek

Emmauskerk, Michazondag 2015

de bijbel ligt open bij 1 Koningen 12 vers 22-24

De politiek … en God

Syrië. Kun jij er nog wijs uit worden?

Die president Assad lijkt me geen fijne jongen. Hij vermoordde duizenden tegenstanders, met de inzet van chemische wapens. Zo’n dictator moet gewoon weg!

De oppositie dan maar … welke oppositie?

Zeg ’t maar: soennieten, sjiieten, salafisten? Wie moet het worden? Zolang ’t maar niet het kalifaat van ISIS is …

De NAVO vecht tegen Assad. Turkije is ook lid maar heeft wel z’n eigen agenda. Zij vallen de Koerden aan in de grensstreek.

En nu is Putin ook nog gaan meedoen. Rusland is juist voor Assad. Dat kan nog clashen met de NAVO en de VS. De eerste ‘ongelukjes’ bij de grens met Turkije zijn al gemeld.

Geen wonder dat er 4 miljoen mensen uit dat land gevlucht zijn.

Ben jij voor of tegen Assad?

En de Heer. Welke partij zou die kiezen?

Heeft God er sowieso iets mee te maken?

Koningen en Profeten

Israel. Kun jij er nog wijs uit worden?

Wie is nou de wettige koning? Rechabeam uit de koninklijke familie of Jerobeam die namens het volk lijkt te spreken?

Een burgeroorlog dreigt. Het ‘vrederijk’ van Salomo valt uit elkaar. Dat begon al toen hij nog leefde. Maar nu Salomo jong gestorven is – nog geen 60, ondanks wat God in die droom gezegd had (3:14) – nu begint de ellende pas goed.

 • Een volksvergadering. Democratie anno 930 in Sichem.
 • Een delegatie. Het volk stelt voorwaarden: … dan zullen wij u dienen!
 • Een stomme reactie van de koning. Geen goodwill. Hij geeft ze een dikke vinger.

FB_IMG_1443868288286_resized

Wij denken wel eens dat hufterigheid begint bij Wilders met z’n kopvoddentaks en u-bent-een-grote-nul-in-een-nepparlement. Maar die Rechabeam kan er ook wat van.

Als kind dacht ik dat koning Salomo net als ik een zwembandje had: mijn pink is dikker dan mijns vaders lendenen (NBG51). Later begreep ik dat lendenen niet gaat over iemands taille maar over z’n geslachtsdeel. Rechabeams pink is dikker dan Salomo’s pink-min-n.

dia6

Wat erger is. Niet alleen is de koning grof in de mond. Hij is ook zo plat als een cent.

De koning vraagt advies aan de Raad van State en aan BNN. Maar niet aan God. Ondanks de vriendelijke uitnodiging uit Psalm 2:

Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken.

Hij sprak tot mij: Jij bent mijn zoon,

ik heb. jou als koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg.

Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit,  de einden der aarde in eigendom

Dat gold voor David. Vraag naar de Heer en naar zijn sterkte.

Dat droomde Salomo. Als je zo bent als David, dan leef je lang en gelukkig.

In principe geldt dat voor Rechabeam. God is David en Jeruzalem niet vergeten (11:13).

Maar omgekeerd?

 • Rechabeam vraagt niet naar de Heer.
 • Jerobeam ook niet trouwens. Jerobeam de zoon van Nebat – zo onthoudt de bijbel hem – die Israel tot zonde had aangezet (15:34 enz.).

Maar God spreekt …

Dat is de verrassing hier. De broedervolken gaan elkaar te lijf. Burgeroorlog. Maar dan … God richt zich tot de Israelieten.

Hij stuurt de godsman Semaja naar de koning en het volk. God laat zich horen. Zijn woord is belangrijk in een ingewikkelde situatie.

En dat geldt nog voor ons, in 2015.

Nee, je kunt dit niet 1-op-1 doorvertalen naar de VN en Syrië. Maar wat zou ‘t een zegen zijn als de Veiligheidsraad om wijsheid ging bidden – en dan ook luisteren. Matteus 25 b.v.

PowerPoint-presentatie

Wat kunnen Dijkhoff, Zijlstra en wij allemaal veel van Jezus leren over barmhartigheid en gerechtigheid. Joods-christelijke waarden – en dat is meer dan je eigen volk beschermen.

Zo Vader Zo Zoon

God spreekt. Dat is op zich al een wonder.

Maar luister nu ook naar wat hij zegt. Het feit van z’n spreken. Plus de inhoud.

Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo …

Waarom spreekt hij hem zo aan? De Heer had Salomo het oordeel aangezegd: je hebt mijn verbond niet in acht genomen,  daarom ga ik je koningschap afscheuren (11:11). Zoals Achia de profeet z’n mantel scheurt (12:30v).

Rechabeam is niks beter dan Salomo. Hij gaat op dezelfde voet verder. Zo vader zo zoon.

Daarom bevestigt de Heer z’n oordeel.

Ja zeker. Rechabeam is ook de kleinzoon van David. Misschien is dat wel waarom hij zo grof tegen het volk durft te zijn. De Heer zegt: mijn zoon, ik heb jou gezalfd, je hoeft maar te vragen en ik schiet je te hulp. Psalm 2 toch?

Maar Gods belofte is geen automatisme.

Rechabeam de zoon van Salomo moet zich wel de zoon van David tonen. Door te smeken om genade. Niet met geweld maar wachten op de Heer. Zoals ooit David tegenover Saul.

zvzz

Wiens zoon is Rechabeam? Hij lijkt een beetje een tussenfiguur. Tussen David en Salomo in.

 • hij heeft 78 vrouwen, heel wat minder dan de 1000 van Salomo, maar toch
 • hij trouwde binnen de familie van David, dus geen heidense vrouwen à la papa
 • de eerste drie jaar ging ’t goed, maar toen hij de macht stevig in handen had , legde hij de wet van de Heer naast zich neer

Davids dynastie kan geen redding brengen.  Daarvoor is meer nodig. De grote zoon van David. Die niet dreigt met zwepen of – erger –met schorpioenen. Jezus nodigt je uit. Mijn last is licht en mijn juk is zacht.

Gods plan wordt uitgevoerd

Oké, dat zeggen wij achteraf. Wat hier opvalt, is de reactie van de koning en het volk.

Semaja spreekt. De godsman.

God spreekt door Semaja. “Dit zegt de Heer!”

Israel luistert. Ze nemen het woord van God ter harte. Demobilisatie. Naar huis!

Rechabeam heeft gehoorzaamheid geleerd. Daarin is hij een echte zoon van David …

… mijn dienaar David, die m’n geboden in acht nam, mij met heel z’n hart toegewijd was en altijd deed wat goed is in m’n ogen (14:8)

En dus. Wie zich voor de Heer vernedert, zal hij niet vernietigen. Rechabeam mag koning blijven. In Jeruzalem, de stad die de Heer heeft uitgekozen. Op de troon van David. God ziet in Juda nog wel iets goeds.

Victor Atallah van de Middle East Reformed Fellowship

Victor Atallah van de MERF

Israel. Kun jij er nog wijs uit worden?

Een burgeroorlog. Een broedertwist. Maar de Heer heeft een plan. Zijn vrederijk komt. Jezus de beloofde zoon van David. Dat is de rode draad – door een wirwar van feiten en partijen en gebeurtenissen heen. God regeert. Die het heden kent, de toekomst overziet …

Syrië. Kun jij er nog wijs uit worden?

Misschien moeten we proberen om dat vast te houden. Ook in 2015 heeft God de bloedrode draad in handen. Hij regeert. Hij heeft z’n plan getrokken. Hij kiest de zijnen uit, hij roept die allen. – Wij kunnen niet meer doen dan onze hand vindt om te doen. En wie weet …

Misschien is dit wel de manier van Jezus om heel veel moslims uit die regio te bereiken.

Het probleem was altijd dat we daar niemand heen konden sturen. Ik herinner me dat Victor Atallah van de MERF –  zelf Libanees – daar in 1980 al over klaagde. Een studiecentrum waar kerkleiders [m/v] worden opgeleid op Cyprus, dichterbij komen we niet.

MERF studiecentrum in Larnaca op Cyprus

MERF stdiecentrom in Larnaca op Cyprus

En nu? Kijk eens, God stuurt bootladingen in onze richting! Moslims staan op onze stoep. Hoeveel van hen kennen Jezus nog niet?

//platform.twitter.com/widgets.js

Een islam tsunami?

Of de Geest uit de fles?

2015-09-03 15:15:24 Belangrijkste vluchtelingenstromen in 2015, profiel westelijke Balkanroute en routes ovder de Middellandse Zee. FORMAAT: 150 x 100 mm. ANP INFOGRAPHICS

Maar ook als God er iets anders mee op het oog heeft. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet.

Laat ik maar als christen leven. Vriendelijk en gastvrij. Transparant.

Daarover staat genoeg in de bijbel. Ik denk dat Angela Merkel daar meer van heeft begrepen dan Geert Wilders.

God … en de politiek

Ik eindig met de bijdrage van ds. Wim de Bruin in Purmerend. Vorige week was daar een zgn. inspraakavond.  Moeten wij hier vluchtelingen opvangen? Purmerend koos tegen een azc en voor de eigen ‘veiligheid’. Maar dit is gezegd:

wim de bruin

Als christen leef ik vanuit het besef dat ik alles wat ik heb van God ontvangen heb. Het land en gezin waar ik geboren ben, de veiligheid en relatieve rijkdom die ik al mijn hele leven ken. En ik geloof dat ik al die dingen heb gekregen om daar in dit leven de medemens mee te helpen. Mijn inspiratie daarvoor ontleen ik aan de persoon van Jezus. In zijn leven op aarde zag hij om naar de zwakkeren, mensen die aan de rand stonden, en hielp hen, ongeacht afkomst. Jezus leert mij om mensen die vreemd voor me zijn met een open houding, zonder angst en achterdocht, tegemoet te treden. Op die manier wil ik burger van Purmerend zijn.

Ik ben de laatste maanden onder de indruk geraakt van de enorme menselijke crisis die zich nu in onze richting verplaatst. […] Ik juich de komst van vluchtelingen niet toe, juist vanwege de enorme crisis die erachter schuilgaat, maar geloof dat we in deze crisis ons steentje moeten bijdragen en hulp niet alleen op anderen mogen afwentelen. Daarom ben ik principieel voor noodopvang van vluchtelingen én voor permanente huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning in ons midden.

Als predikant heb ik in het dagelijks leven veel contact met mensen in kerk en samenleving. Zowel mensen die geloven als mensen die niet geloven vragen aan mij wat ze kunnen doen voor vluchtelingen. Aan de andere kant spreek ik ook mensen die grote moeite hebben met de opvang van vluchtelingen. Mensen die daar principieel moeite mee hebben maar ook mensen die vooral bang zijn voor wat het in de praktijk in hun buurt gaat uitwerken. Met name voor die laatste groep is het van belang dat de juiste informatie bij hen terecht komt. […]

Den Haag - De PVV met Geert Wilders demostreert vandaag tegen het kabinet Rutte 2 op de Koekamp in Den Haag. foto: ANP/Evert-Jan Daniels

Tot slot: heb oog voor de minder draagkrachtige burgers van de stad. Want het is wel zo dat juist zij in wijken wonen waar veel sociale woningbouw is en waar dus mogelijk statushouders gevestigd worden. Zowel mensen met een verblijfsstatus als mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen hebben recht op leefruimte.

Ik wens u veel wijsheid toe. Weet dat er voor u gebeden wordt.

IMG_4901_CR2mijn inspiratie voor deze preek kreeg ik van collega Fred van Hulst in Kaapstad

zie http://www.vgk.org.za/vgk/node/305

Transparantie: Christelijk leven in Gods rijk

Emmauskerk, 4 oktober 2015

de bijbel ligt open bij 1 Koningen 10 vers 1-13

0      Transparantie

Deze preek gaat over transparantie.

Zegt jou dat iets? Toen ik daar in de gemeente naar vroeg, kreeg ik verschillende reacties.

 • De één begon over Wikileaks en de WOB (dat is de wet openbaarheid bestuur).
 • Een man dacht aan sexy lingerie – nee, ik noem geen namen – en die mevrouw zei: ’t Zal de overgang zijn, ik zweet ook zo veel.
zweten

geen transparantie zonder transpiratie

Nee mevrouw, zweten is transpiratie. Maar als je ergens doorheen kunt kijken – de politiek of de zorgkosten of een doorkijkbloes – dan is dat transparantie.

Is dat helder? Glashelder. Crystal clear.

transparantie

Mijn vraag aan jou is: ben jij transparant? In je leven als christen in Gods rijk.

1      Een sprookje ?

Haile Selassie tijdens staatsbezoek *januari 1969

Kent u deze nog?

De ouderen zullen hem wel herkennen: Haile Selassie, de voormalige negus van Ethiopië. Naast Khadaffi eén van de kleurrijkste leiders van Afrika. Hij stond bekend als de leeuw van Juda. Volgens de Ethiopiërs stamt hij af van … de koningin van Seba en koning Salomo.

Salomo gaf de koningin alles wat ze begeerde … inclusief seks en een baby, zeggen ze.

Rondom dit bezoek zijn de mooiste verhalen geweven. De Koran b.v. vertelt over Sulaiman die de heidense koningin – Bilqis geheten – tot bekering brengt.

Het lijkt wel een sprookje!

Maar deze koningin is echt. Misschien zul je haar ontmoeten bij de terugkeer van Jezus. Ik hoop ’t niet. Want dan is ’t niet best …

Straks meer daarover. Nu eerst maar eens aan de hand van 1 Koningen 10 lezen wie wat en waar.

kaart MO

 • Waar je Seba moet zoeken? De bijbel kent wel mensen die zo heten. Of hun familie in Jemen of in Somalië is terechtgekomen … de koningin van het zuiden, zegt Jezus in Matteus 12. Ver weg dus. Afrika??

Salomo had naam gemaakt. Hij stuurde een vloot naar het goudland Ofir. Ze bevoeren de zeeën en brachten ivoor, apen en pauwen mee. En ze vertelden overal over hun koning en zijn goddelijke wijsheid.

De Heer had naam gemaakt, zegt vers 1:

De roem van Salomo, strekte de naam van de Heer tot eer .. God heeft koning Salomo met roem overladen!

Heb je dat gehoord van die twee vrouwen en dat dode kind? De tweets van @Salomo worden wereldwijd geretweet:

 • Een lekke dakgoot, een vrouw die ruzie zoekt.
 • Een hond die z’n eigen braaksel opvreet …
 • Hoeveel dochters heeft een bloedzuiger?

Maar ook de kern van z’n wijsheid: echte kennis begint met ontzag voor de Heer.

glashelder

Salomo is transparant. Crystal clear.

Hoe doorzichtig zijn wij?

Een aardige buurvrouw. Een betrouwbare collega. Een gastvrije gemeente. – Wat is dat toch met die Emmauskerk? Leg ’t maar uit dat het de Heer is die ’t ons zo heeft geleerd. Zijn naam en faam. Jezus zegt:

Laat je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.

2      Meer dan Salomo is hier

Zo begint het en zo blijft het.

Vers 2 vertelt over de ontmoeting van Salomo en de koningin. Waarover spraken zij? Er staat ‘raadsels’, moeilijke vragen. Daarbij moet je niet te denken aan ‘De slimste mens’,  meer aan de grote levensvragen.

Bij God is zoveel wijsheid te vinden. Ook in 2015. Voor jong en oud. Voor de politiek en het milieu. Over mensen en dieren. De mier en de klipdas, de gekke gekko uit Spreuken 30.

Hoe zegt Paulus dat tegen Timoteus?

Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Dat gaat over onze bijbel. Daar vind je alles voor je leven: wijsheid en redding door het geloof in Christus. Hij die dankzij God onze wijsheid is geworden.

Met welke vragen je hier ook zit. Over deze wereld met z’n vluchtelingen. Over je eigen bestaan: wat wil God met mij? Het leven zit vol grote en kleine raadsels. –

Jezus geeft is het antwoord. Meer dan Salomo is hier. De vredevorst.

En jij bent gelukkig dat je in zijn dienst mag staan. De koningin van Seba is jaloers op de hovelingen van Salomo. Om bij hem in de buurt te zijn en om zijn wijze woorden te mogen horen!

Zeggen ze dat wel eens tegen jou?

 • Ik ben jaloers op je. Zo rustig als jij bleef bij het sterven van je moeder. Ze is naar de hemel gegaan, zei je. Zoveel meeleven van de mensen om je heen. Hoe krijg je ’t voor elkaar?
 • Ik geloof zelf niet. Maar soms zou ik nog in de bijbel willen geloven. De liefde van God. Het voorbeeld van Jezus. Vrede en geduld door de heilige Geest.

Salomo was transparant. Glashelder.

Hij zei tegen de koningin: wil je mijn geheim weten? Kom maar eens mee. Deze troonzaal heeft een speciale deur. Daar ga ik geregeld naar binnen om met God te praten.

Dat haal ik uit vers 5:

De koningin was diep onder de indruk – buiten adem, zoiets staat er – waarvan?

 • het eten en drinken
 • de tafelmanieren en de etiquette
 • de mode aan het hof

maar ook (met de oude statenvertaling)

… zijn opgang, waardoor hij henen opging in het huis des Heeren

Zie je dat? Als ik ’t ff niet weet, zoek ik het hogerop. En sowieso kom ik geregeld in de tempel. Zeker 3 keer per jaar. Voor brandoffers en vredeoffers en wierook (9 vers 25).

Dat er een connectie met boven is.

Een hotline waardoor je als koning advies kan vragen bij de Koning der koningen. Bel 2×5.9136667_l

Een binnenkamer waar je gevoed wordt voor je leven buiten.

Een krachtcentrale waar je vergeving krijgt om verder te kunnen.

Salomo van 1 Koningen 10 – het staatsbezoek folklore – is geen ander dan die van hoofdstuk 3 en 9 – de droom die geen bedrog was – en 1 Koningen 8, Salomo in gebed:

HEER, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt. Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving.

Vergeef uw volk alle zonden en misstappen die het tegen u begaan heeft en wek het mededogen op van degenen die hen als gevangenen hebben weggevoerd. Zij zijn uw volk, HEER, mijn God, uw eigen volk, dat u uit die smeltoven van Egypte hebt weggeleid. Wees opmerkzaam op de smeekbeden van uw dienaar en van uw volk Israël en luister naar hen wanneer ze u maar roepen.

Winnaar Kirstal 2014Salomo zou in onze tijd vast genomineerd worden voor De Kristal. De prijs uitgeloofd door Transparancy International.

3      Het goud verduisterd/t

En toch …

Ik heb er niet helemaal een goed gevoel bij. Al dat goud en die blingbling … wordt het echte goud zo niet verduisterd?

Zijn woord dat ons behoudt

maakt rijker dan fijn goud

– hoe hol klinkt die psalm hier aan het hof.

Wat doe je met 20.000 kilo goud, elk jaar? Z’n paleis hangt vol met gouden schilden. En dan nog zingen:

Mijn schild ende betrouwen

zijt gij, o God mijn heer?

Niks tegen de gouden koets en de franje van Oranje. Maar als dat ten koste gaat van wat de koningin van Seba hier noemt wet en recht – recht en gerechtigheid – dat is toch wat God allereerst wil zien …

De wet van Mozes kent een koningswet. Je vindt hem in Deuteronomium 17.

TB kristal logo_0Israel mag een koning aanstellen, maar altijd onder strikte voorwaarden.

 1. geen paarden
 2. niet veel vrouwen
 3. geen zilver en goud ophopen
 4. de wet van God onder handbereik

Kortom: God laten zien in wie hij is en wat hij doet. De uiterste transparantie. Beeld je niet in dat je meer bent dan anderen: opdat z’n hart zich niet verheft boven z’n broeders …

En wat doet Salomo?

Je kunt ’t op je vingers aftellen:

 1. hij verheft zich – letterlijk – boven z’n volk: zes treden, met olifantstanden en leeuwenkoppen, alsof hij de leeuw van Juda is
 2. hij koopt 12.000 paarden – nee, niet voor Ankie van Grunsven of Jeroen Dubbeldam – dit zijn tanks in z’n leger. Het briesend paard uit de psalm:

Voor God is alle kracht van paarden

en macht van soldaten zonder waarde

 1. en dan nog een harem van hier tot Tokio. De 1000 vrouwen brachten Salomo op de verkeerde weg. Buitenlandse vrouwen. En dus: heidense vrouwen. Die elk hun eigen god meebrachten.

Hoezo transparant?

maxresdefault

 

En dan weet je gewoon waar dit op uitloopt.

Straks komen de volken naar Jeruzalem. Niet vol bewondering zoals de koningin van Seba. Niet in de zin van Salomo’s gebed: Dan zullen alle volken op aarde tot het inzicht komen dat de Heer God is en hij alleen. Psalm 72.

Ze komen niet om te geven maar juist om te nemen. De gouden schilden verdwijnen naar Egypte (14:26vv). En de rest. Salomo’s tempel wordt met de grond gelijkgemaakt.

Zo gaat ’t als goud en zilver belangrijker voor je zijn dan God. Ik citeer nu Jezus, degene die meer is dan Salomo.

Ik sluit af met Matteus 12 vers 42:

Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!

Dat bedoelde ik toen ik zei:

Dit is geen sprookje. De koningin van Seba is echt. Misschien zul je haar ontmoeten bij de terugkeer van Jezus. Ik hoop ’t niet. Want dan is ’t niet best …

Jezus zegt dit tegen z’n tijdgenoten. Die elke dag met hem konden omgaan. Ze hoorden z’n wijze woorden. Ze hadden z’n driedubbele wonderen gezien. Maar ze geloofden niet in hem.

Laat dat ons niet gebeuren alsjeblieft.

Kom vol bewondering en verwondering bij Jezus. Dan vergaat ’t je als de koningin van Seba. Buiten jezelf. Het is toch waar! De helft is me niet aangezegd.

In het vrederijk van God heb je een eeuwigheid nodig om van je verbazing te bekomen.

Bij deze preek hoort een PowerPoint presentatie.

Klik hier om die te bekijken of te downloaden.

Help mij met de preek

Prinsjesdag. Willem Alexander leest de troonrede.

Nou ja, wat is dat voor een troon? Een zetel van eikenhout, fluweel en goud(-draad).

Die van queen Elizabeth is mooier. En die van koning Salomo …

Verder liet de koning een grote troon maken … in geen enkel koninkrijk was zoiets ooit eerder gemaakt

Bij de voorbereiding van m’n preek merk ik dat mijn fantasie me in de steek laat.Help me alsjeblieft. Maak een tekening of een schilderij van Salomo’s unieke troon. De mooiste inzendingen geef ik een plaats in de PowerPoint presentatie op 4 oktober. En hier op  m’n blog natuurlijk.

Op zoek naar een goede man

Die Diogenes is echt gek geworden!

Dat zeggen de mensen van Sinope in Turkije tegen elkaar.  Want daar leefde de filosoof Diogenes, pak ‘m beet  400 voor Christus.

Die Diogenes is echt gek geworden!

Wat heeft-ie nou weer gedaan?

Ze zijn wel wat gewend. Diogenes woont in een houten ton. Een huis heeft hij niet nodig, zegt hij. Ik ben gelukkig in mijn ton.

Weet je nog toen Alexander de Grote bij hem kwam kijken? De machtige keizer wilde indruk op Diogenes maken. “Vraag wat je maar wilt – zei hij – en ik zal het voor je doen!”

En z’n reactie was: “Wil je alsjeblieft een stapje opzij doen? Je staat voor m’n zon!”

Wat heeft-ie nou weer gedaan?

Die ouwe gek liep op klaarlichte dag over de markt met een lantaarn. En toen ze hem vroegen: Diogenes, wat zoek je? – zei hij: Ik zoek een mens.

Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden;

Diogenes van Sinope. Misschien was hij wel minder gek dan ze dachten. Goede mensen zijn inderdaad met een lampje te zoeken.

Zijn er wel goede mensen?

Ook vanuit de bijbel is dat een boeiende vraag. Als zelfs Jezus zegt, tamelijk lomp: “Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God.” (Mc 10:18). En is het niet Paulus die schrijft: “Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet een.” (Rm 3:12).

Zijn er dan wel goede mensen?

Toch kom ik er twee tegen in de bijbel.

 1. De eerste is Josef van Arimatea. Weet je wie dat is? De man in wiens graf Jezus begraven is. De bijbel noemt hem een goed en rechtvaardig mens (Lc 23:50).
 2. En de tweede vind je in Handelingen 11 vers 24. Barnabas, een goed mens (GNB), een voortreffelijk man (NBV).

barnabas2

De bijbelse figuur van Barnabas houdt mij al jaren bezig.

Het was collega Leo Smelt die mij met een column in het ND van 19 juni 2004 op het spoor van Barnabas zette. Dat spoor ben ik toen zelf gaan volgen. Sindsdien staat Barnabas op m’n repertoire. Ik heb hem in the spotlight gezet, in preken en op mannendagen (Amersfoort 2007, Nellmapius 2009).

CI1uG0wW8AA6HpxIn de hittegolf van vorige week heb ik op mijn oude vriend weer een beroep gedaan. Bij een tropenrooster past geen zware preek maar eerder een luchtige zomercolumn.

huisje boompje beestje

keep-calm-and-be-happy-singleEen goede man … hoeft niet getrouwd te zijn.

Al zeggen we vaak dat het gezin ‘de hoeksteen van de samenleving’ is. En we zijn blij als er kinderen geboren worden. Maar in de kerk is dat niet vanzelfsprekend. Je kunt Gods koninkrijk op meer manieren bouwen.

Barnabas was niet getrouwd.

Paulus zet hem in 1 Korinte 9 op één lijn met zichzelf. Beiden hadden ze afgezien van vrouw en kinderen. Barnabas en Paulus hadden er bewust voor gekozen zich niet door de kerk te laten betalen maar als tentmaker (Hd 18:3) in hun eigen onderhoud te voorzien ( 1 Ko 9:5v).

Dat kan dus. Afzien van een relatie omwille van God. Je volledig inzetten voor Christus.

Barnabas bleef bewust single.

We krijgen hem scherper in beeld als we in Handelingen 4 vers 36 kijken:

Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent.

Barnabas werd bepaald door deze driehoek: Leviet. Cyprus. Jeruzalem.

 1. Barnabas was van joodse afkomst. Weet je wat een leviet is? Iemand die in de tempel werkte.
 2. Barnabas woonde op Cyprus. Zo waren er meer joodse families verstrooid geraakt.
 3. Barnabas had iets in Jeruzalem. Joden in de verstrooiing – zo noemen we dat vaak – bleven betrokken op de stad van God. Daar zou ’t gaan gebeuren!

paulEn lees nu eens 4 vers 37:

Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

Dat zou kunnen betekenen dat Barnabas op Cyprus een stuk grond had. Maar wat meer voor de hand ligt is dat hij in Jeruzalem een akker bezat.

Zo deden veel joden dat. In Jeruzalem gaat ’t gebeuren: de messias komt. Zorg dat je er bij bent. Een stuk grond. Een graf. Je mag ’t niet missen!

Barnabas verkoopt z’n stuk grond. Hij weet dat het gebeurd is in Jeruzalem. De messias is al gekomen. Jezus leven van mijn leven – Jezus dood van mijne dood.

Het ideaal is niet huisje boompje beestje. Leven is meer dan … Slechts in uw spoor kan leven, leven zijn.

Leven is loslaten. Iets weggeven – jezelf geven – zonder direct iets terug te zien. Prioriteiten stellen. Keuzes maken.

Dat deed Barnabas.

Leviet. Cyprus. Jeruzalem. Antiochië.

In Handelingen 11 wordt hij afgevaardigd naar die stad. Dan is hij z’n thuisbasis en z’n familie in Jeruzalem (Hd 12:12) finaal kwijt. Barnabas is beschikbaar.

In Antiochië blijft Barnabas na voltooiing van z’n missie hangen (11:26). Hij komt er aan het werk in de gemeente (13:1). En hij wordt met Saulus vanuit Antiochië uitgezonden om de wereld in te trekken (13:4). Barnabas stelt prioriteiten.

Een goede man … maakt keuzes met God.

Barn-Paul

In 1996 heb ik Cyprus bezocht. Op zijn ‘thuiseiland’ kom je Barnabas nogal eens tegen.

man van troost

Even verder over Barnabas. Interessant is z’n naam die eigenlijk een bijnaam is.

Heb jij een bijnaam? Ja, dat weet je meestal zelf niet. Hoe de leerlingen onder elkaar hun docent noemen. Hoe je kinderen echt over jou denken. Hoe gemeenteleden over … ;-)

Barnabas = zoon van de vertroosting.

zoon van … Dat is hebreeuws taaleigen.

“Gij zijt een kind des doods …” = je bent er geweest!

Van wie ben je er eentje?

Josef de leviet uit Cyprus werd door één ding gekenmerkt: troost.

troost in de zin van bemoediging.

In de Afrikaanse bijbel is Barnabas iemand wat mense moed inpraat.

Een goede man … heeft oog voor anderen.

Wil je voorbeelden?

 • Handelingen 4 als eerste. Barnabas heeft oog voor mensen in nood.

Iemand lijdt gebrek? Barnabas helpt. Niet om zichzelf in de kijker te spelen – dat kan ook, blijkt even later: Ananias en Saffira (Hd 5:1vv) – maar echt uit liefde voor de medemens.

 • In Handelingen 9 krijg je nog een voorbeeld.

Saulus is op wonderlijke wijze tot bekering gekomen. Eerst wilde hij de gemeente van Christus uitroeien – en nu vertelt hij overal dat Jezus de zoon van God is!

Vriend en vijand staan verbijsterd. Ook de gemeente in Jeruzalem durft Saulus niet te accepteren. Is het geen truc?

Maar lees dan hoofdstuk 9 vers 27:

Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd.

Barnabas durft z’n nek uit te steken. Hij kan luisteren naar mensen. Hij durft vertrouwen te geven. Wat een goeie man!

 • Geen wonder dat in hoofdstuk 11 – als in het werk een nieuwe fase aanbreekt – dat ze dan juist op hem een beroep doen.

Tot nog toe waren vooral joden aangesproken door het evangelie. Maar nu komen andere bevolkingsgroepen in the picture: Grieken in Antiochië en uit Cyprus. Is dat wel goed? Is dat Christus’ bedoeling?

In de kerk kunnen beleidsvragen tot verschil leiden. Dat merken we nog altijd.

Dan zoeken ze iemand die vanuit Jeruzalem in Antiochië kan gaan meedenken. En wie is er meer geknipt voor deze taak dan Barnabas?

 1. Hij komt zelf van Cyprus en hij heeft dus aansluiting bij de mensen.
 2. Hij is typisch een vertrooster, weet je nog (4:36 υιος παρακλησεως)? Ook hier weet hij te bemoedigen, aan te sporen (11:23 παρεκαλει).
 3. Hij betrekt Saulus erbij. Die zat al jaren in Tarsus, in afwachting van hoe de Heer in zijn koninkrijk hem wil gebruiken (Hd 9:30, Gl 2:1). Barnabas is een goede coach die anderen kan stimuleren en motiveren.

Barnabas is een mensenmens.

монастырь троодоса

op zoek naar Barnabas … in een klooster op Cyprus

de goede vruchten

Daarin lijkt Barnabas op iemand anders. Hij laat me denken aan … aan Jezus zelf.

Niet focussen op je eigen belang. Oog voor een ander en zijn of haar welzijn. Is dat niet de gezindheid die in Jezus was (Fi 2:3vv)?

Een goede man … lijkt op Jezus.

Zijn er goede mannen?

Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. Niemand is goed, alleen God. Nee dus. –

Maar als Jezus in jou woont!

Daarom staat er ook van Barnabas dat hij vol is van de heilige Geest.

Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest? Liefde en vrede, geloof en geduld, vriendelijkheid en goedheid (αγαθωσυνη).

DSC04119Dat laat Christus in je leven groeien.

Op wie lijkt ie? Een belangrijke vraag als er een baby is geboren. Ik zie er trekken in van … (vul maar in).

Op wie lijk jij? Wat zou het mooi zijn als de mensen van je zeggen: je laat me denken aan iemand … je lijkt op Jezus!

BARNABAS +s

BARNABAS +p

Kijk maar eens hoe Barnabas optreedt in het nieuwe testament.

In Handelingen 13 wordt hij samen met Saulus uitgezonden als zendeling. Door de gemeente. Door God zelf (13:1-4).

Eerst is het Barnabas en Saulus.

Hij is de leider. Hij bepaalt de route: Cyprus, z’n thuishaven. Hij gaat voorop.

PAULUS +b

PAULUS +b

Maar al gauw worden de rollen omgedraaid. Dan is het Paulus en Barnabas.

Hij verdwijnt naar de achtergrond (vgl. 14:12). – En dat kan hij. Barnabas wordt niet jaloers als Paulus hem overvleugelt. Het gaat niet om hem.

In Handelingen 15 krijgen Barnabas en Paulus ruzie. Waar 2 of 3 christenen bij elkaar zijn … krijg je vroeg of laat gedonder ;-)

Het gaat over Johannes Marcus, de neef van Barnabas (Ko 4:10). Hij had niet zo’n beste beurt gemaakt (vgl. Hd 13:13). Barnabas wil hem een tweede kans geven maar Paulus is keihard (15:36vv).

Later geeft Paulus z’n ongelijk toe (2 Ti 4:11). Maar Barnabas is hier weer ‘zoon van de vertroosting’.  Een mensenmens.

Daar zitten ook risico’s in. Je kunt ook teveel oog voor mensen hebben. Zoveel dat je niet meer durft op te treden en je mond open te doen. Aan dat gevaar is “zelfs Barnabas” niet ontsnapt. Lees ’t maar eens na in Galaten 2.

Op zoek naar een goede man.

Wat voor iemand wil je zijn?

Hoe wil je dat je kind je ziet?

Barnabas, een voortreffelijk man.

"Barnabas, 'n egte Makarios" (Bert Floor, 1978)

“Barnabas, ‘n egte Makarios” (Bert Floor, 1978)

een diepgelovig man

Waar kwam dat nou vandaan? Wat was in het leven van Barnabas de drijvende kracht?

Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man …  “vol heilige Geest en geloof” als ik ’t heel letterlijk vertaal  (WV95 πληρης πνευματος αγιου και πιστεως).

Barnabas is tot veel in staat omdat hij zich aan het woord van God vastklampt:

 • persoonlijke offers brengen
 • oog voor Gods werk in het leven van anderen
 • meegaan in de beweging van Gods geest

Dat is niet het karakter van Barnabas, z’n flexibiliteit. Dat is z’n gerichtheid op God.

Handelingen 11 vers 23 is een mooie illustratie:

Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer.

Leiding geven is lastig. Dat was toen en dat is nog zo. Welke processen spelen er? Hoe doe je recht aan mensen? Vaak is er ook nog een financiële component, vers 29 en 30 – geld speelt een rol.

Dan is het belangrijk om oog te hebben voor wat God aan het doen is. Richt je op de Heer!

 • Barnabas is niet bang voor verandering. Nieuwe mensen betrekken, ook griekse stadgenoten. Als God deuren opent … let op wat hij aan het doen is.
 • Barnabas is blij met Gods goedheid, zegt vers 23 in een mooie woordspeling (χαριν … εχαρη). Hij ziet Gods goedgunstigheid en verheugt zich.
 • Dat is de kern: Gods goedheid. De rest is bijzaak. Als iemand daar moeilijk over wil doen – zie hoofdstuk 15 – dan hebben ze aan Barnabas een slechte. Hij gaat met Paulus dikke ruzie maken (Hd 15:2). Je moet niet aan Gods genade komen!

Een goede man … focust op Gods goedheid.

June-11-St.-Barnabas

en ik dan?

Even voor de meiden, de dames, de zussen.  Ik had ’t misschien eerder moeten zeggen, maar dit gaat natuurlijk ook over jullie. Overal waar ik ’t heb gehad over ‘een goede man’ mag je ook invullen ‘een goed mens’ (GNB).

We kijken hier allemaal in de spiegel.

Ben jij een goed mens? Zou die gek Diogenes jou gevonden hebben? Wat belangrijker is: als de Heer met z’n lamp je leven doorlicht (vgl. Se 1:12), wat ziet hij dan bij jou?

een goed mensNee, dat ben je niet uit jezelf.

Maar als je naar Jezus komt, dan mag je weten dat er voor jouw fouten vergeving is.

En als Christus in jou komt wonen, dan komt ’t goed. Dan ben jij goed. Een nieuwe mens, die leeft door de heilige Geest (Gl 2:20).

Een leven vol van de Geest. Dat is van grote betekenis. Jezus in mij en ik in hem. Beter kun je ’t niet krijgen!