De geboorte van de redder

GKv Emmaus 23 oktober 2016

de bijbel ligt open bij Rechters 13

x

 

1      Wie hebben we hier?

–          Wie bent u? Zeg ons uw naam asjeblieft.

Dat is een goeie vraag van a.s. vader Manoach.

Hij stelt ook minder snuggere vragen. Wat moet ons kind doen? En wat moeten wij doen? Ja, dat heeft de engel uitvoerig aan haar uitgelegd. Telt dat niet of zo? Omdat ’t een vrouw is …

Of Manoach nou inderdaad seksistisch is of een beetje perfectionistisch – de Heer is geduldig en geeft hem z’n zin. Hij bevestigt z’n identiteit. Hij herhaalt de goddelijke opdracht.

Dan komt die andere vraag van Manoach:

–          Wie bent u? Hoe heet u?

Deze twee krijgen een geweldig cadeau. Wie zal zeggen hoe lang ze daarop gewacht hebben. Al die jaren. Elke maand weer de teleurstelling. En nu … zwanger!

Dan wil je toch wel weten wie je daarvoor moet bedanken. Naam en adres alstublieft.

–          Waarom vraagt u naar mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk.

Nou willen wij ’t ook wel weten. Wie is die man?

Hij noemt zich ‘wonderbaarlijk’.

jg13_20-21.jpg

En hij doet iets wonderbaarlijks. Al snap je niet precies wat. In de vlam van het brandoffer dat Manoach en z’n vrouw brengen, zien ze die man verdwijnen. Zonder te verbranden. Hij neemt om zo te zeggen hun offer mee de hemel in.

Wie hebben we hier?

Manoach weet ‘t zeker. We hebben God gezien. Dat overleven we nooit. Die man – wonderbaar – dat was God himself.

Z’n vrouw corrigeert hem – nou zeg, doe niet zo spastisch – maar niet op dat ene punt. Het is inderdaad de Heer die hen ’t goede nieuws heeft verteld.

Wie hebben we hier?

 1. een engel van de Heer, lezen we
 2. een godsman, zegt de vrouw – het leek wel een engel van God, indrukwekkend
 3. de engel van de Heer, staat er even later
 4. en als hij ‘t offer voor God aanneemt op zo’n manier … we hebben God gezien!

Schermafdruk 2016-10-20 07.44.56.png

Raadselachtig.

Deze bijzondere afgezant van God kom je vaker tegen. In het oude testament.

 • Kreeg Gideon ook niet zo’n speciale bezoeker? Die nu eens de engel van de Heer en dan weer de Heer zelf genoemd wordt.
 • Kwam Jozua niet zo’n engel tegen vlak voordat ze Jericho gingen veroveren? Hij trok z’n schoenen uit – God is hier!
 • Bijbelkenners denken misschien nog aan andere verhalen. Abraham, Isaak en de engel op de berg Moria. David, Arauna en de engel op dezelfde plek.

Telkens duikt hij op. Een engel die meer is dan een engel. De afgezant van de Heer die God zelf is. Wonderbaarlijk!

Dat kan natuurlijk niet, zeggen de Jehova’s Getuigen. Jehova is de enige. Drie-eenheid is een verzinsel van de kerk.

Maar beste JG, dan wil je ‘t beter weten dan de Here Jezus zelf. Ik en de Vader zijn een. Ik was er al voor Abraham. In het begin was het Woord … en het Woord was God.

Wie hebben we hier?

Kijk maar goed naar die engel. Gods lieveling is ’t die eeuwen later als mens op aarde komt. Het Woord is mens geworden …

2      Wat krijgen we nou?

Wat gebeurt hier nou precies? De zoon van God neemt het offer van Manoach en z’n vrouw aan. Hij neemt ’t mee de hemel in. Nou en?

Let erop dat dit een brandoffer is.

Daar vroeg de engel om.

–          Nee dankjewel, een maaltijd hoef ik niet. Doe maar een brandoffer.

Ken je de verschillen tussen de offers? Het bijbelboek Leviticus kan ons daarbij helpen.

Een brandoffer wordt in z’n geheel verbrand op het altaar. Een hele koe zeg maar, of schaap, inclusief de kop, de poten en de ingewanden. Dat laatste gebeurde niet altijd.

Een brandoffer is symbool voor de toewijding van een mens aan God. Ik wil U heel m’n leven wijden. Hoofd en hart en handen. Totaal en radicaal. Neem mijn leven laat ’t Heer

lamb.jpg

Waarom vraagt de engel om een brandoffer?

Ik verbind dat aan wat hij gezegd had over dat bijzondere kind dat geboren zal worden. Hij mag z’n haar niet afknippen. Hij mag geen alcohol gebruiken. Ook z’n moeder mag niet drinken tijdens de zwangerschap.

Daarbij staat het woord nazireeër. In de BGT:

… het zal een heel bijzondere jongen zijn, een nazireeër. Hij zal God op een speciale manier dienen, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood.

Manoach en z’n vrouw hebben het woord van de engel direct begrepen. Wij misschien niet.

Numeri 6 geeft ons meer info.

[Numeri 6 vers 1-7]

1_sadhu_2

Er liepen dus in Israel meer langharige types als Simson rond. Nee dank u, voor mij geen wijntje. Ik ben aan de Heer gewijd.

Toch is er verschil.

Deze wetten gaan over iemand die zich een tijd aan de Heer wil wijden. Man of vrouw, dat vind ik wel bijzonder. Maar wel tijdelijk. Dan zegt de wet: dan moet je zusenzo handelen.

Simson is levenslang nazireeër. Van voor z’n geboorte tot aan z’n sterven is hij van God …

 • z’n haar moet blijven groeien – Gods geest moet hem zichtbaar beheersen
 • en dus geen alcohol – die mensen in extase brengt, zegt Paulus zelfs later

Paulus zegt dat tegen de hele gemeente. Drink niet te veel wijn … laat de heilige Geest je van binnen vullen. Wij zijn allemaal nazireeërs. Het brandoffer en het nazireeërschap herinneren het volk van God aan z’n roeping: een heilig volk te zijn. Israel bij de Sinai. De gemeente nu:

Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.

En … lukt dat een beetje?

Israel in Rechters 13 bakt er niks van. Ze doen dingen die de Heer slecht vindt. Brandoffer? Ze zijn net zo onvruchtbaar als mevrouw Manoach. De Heer krijgt niks van dit volk.

Vandaar die Filistijnen en de bezetting. Geen 5 maar 40 jaar! Dat is Gods oordeel. Woedend is hij over hun afvalligheid. Hoor wat hij zegt:

[Rechters 10 vers 7-16]

Maar dat was in de tijd van Jefta. Een leider – ‘rechter’ – die eerder leefde. In hoofdstuk 13 lees ik niks over spijt en schuldbelijdenis.

3      En toch en toch en toch …

Rechters 13 is vol van vergeving en genade.

Schermafdruk 2016-10-20 07.45.06.png

Manoach en z’n vrouw krijgen een cadeau. Het wonder van zwangerschap en geboorte. Wie is Manoach? Een perfectionistisch mannetje uit de kleinste stam, Dan.

Zo is de Heer. Onverwacht goed.

Manoach en z’n familie staan model voor Israel. Onvruchtbaar volk. Door eigen schuld van Gods toekomst afgesneden. – Maar nu:

Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven

hij zal een begin maken met de bevrijding van Israel uit de greep van de Filistijnen.

Straks gaat het verhaal verder.

 • De geest van de Heer is met Simson. Hij brengt hem in de grensstreek. God wil dat hij oorlog maakt met de vijand.
 • Dat lees je telkens weer. Toen kwam de geest van de Heer in Simson. Tjonge, en dan gebeurt er wat!

Ik vind dat heel bemoedigend.

Wij leven in een donkere wereld. Een wereld die God niet meer nodig heeft. We redden onszelf wel. De politiek. De economie. Zelfbeschikking. Tot en met het zelfbepaalde levenseinde.

De kerk in onze regio is zwak en klein.

Rechters 13 geeft mij hoop.

De Heer komt z’n volk bevrijden. Eén kind nog maar. Als dat kind nazireeër wil zijn. Aanvaard het, neem mijn brandoffer aan. Dan gaat God z’n volk bevrijden uit de greep van de vijand.

Aan hem zal ’t niet liggen.

tumblr_mzvs8e5pnv1t93wqko1_1280

Aan ons mag ’t niet liggen.

Simson – dat bijzondere kind – is meer beroemd geworden door z’n stunts en z’n schandalen dan door z’n geestelijk leiderschap. God wilde door hem de vijand overwinnen. Maar vaak moest hij eerst Simson zelf door zijn geest overwinnen.

Dus kom ik toch weer terug bij die engel.

Simson was sterk, in bepaalde opzichten. Maar o wat zwak was hij in andere dingen. Hij kan de redder niet zijn. Israel is gered door ‘de engel van zijn tegenwoordigheid.’ In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.

Een kind is ons geboren … hij zal maar niet een begin maken maar de echte bevrijding tot stand brengen.

Christus heeft zichzelf aan God geofferd. Hier ben ik om uw wil te doen.

Met zijn volmaakte offer bedekt hij onze schuld.

4      Zon en schild

 20070926094807.jpg

Simson noemden z’n ouders hem. Zonnetje.

Dat was hij voor hen. Er is licht aan het einde van de tunnel. Een zonnetje in huis.

Later werd het toch weer donker. Probeer je dat in te denken. Zo’n kind. Niet gemakkelijk.

Gelukkig leert de Heer ons verder te kijken. Jezus het licht voor de wereld. Hij brengt ons bij God die voor zijn volk een zon en een schild is.

Getsemane

GKv Emmaus 9 oktober  2016

de bijbel ligt open bij Jesaja 51 vers 17-23 en Matteus 26 vers 36-46

1      Socrates en de gifbeker

De preek vanmiddag begint met een vraag. Een ernstige vraag.

Hoe ga je om met tegenslag, met lijden en dood?

Ik hoop dat je over die vraag voorlopig niet hoeft na te denken. Maar de ervaring leert – in de familie, in de kerk – dat ’t zomaar wel op je bordje kan liggen.

Je gaat naar de dokter. In de hoop dat hij iets aan je klachten kan doen. Die vervelende pijn. – Maar ’t wordt een slechtnieuwsgesprek. Je mist allerlei bijzonderheden. Maar de boodschap is duidelijk. Geen behandeling meer mogelijk. Je wordt niet beter. Dit wordt alleen maar erger.

Hoe reageer je daarop?

Dat verschilt per mens. En zelfs per dag. Ontkenning. Boosheid. Angst. Berusting. Acceptatie. Ook in het leven van een gelovige moet je daar doorheen.

Of is het voor een christen anders?

Schermafdruk 2016-10-10 08.03.28.png

Misschien ken je het verhaal over Socrates en de gifbeker.

Socrates, de beroemde griekse filosoof. Gestorven in 399 voor Christus.

Z’n ideeën en misschien nog meer de manier waarop hij die aan de man probeerde te brengen, leiden tot z’n doodvonnis. Socrates moet de gifbeker drinken.

Plato beschrijft ’t pakkend. Iedereen is in tranen. Socrates zelf blijft stoïcijns. Hij drinkt de beker rustig leeg. Hij beschrijft precies wat-ie voelt als z’n benen koud en stijf worden. Tot het gif z’n hart bereikt.

“Denk eraan dat we die-en-die nog een haan schuldig zijn.” Famous last words.

Wat een verschil met hoe wij omgaan met ziekte en verdriet.

Je blijft knokken. Voor de kwaliteit van het leven. Zo lang er leven is, is er hoop!

Je gaat er toch niet zomaar bij liggen? Vrijwillig de gifbeker aan je lippen zetten …

Of is het voor een christen anders?

2      “Laat deze beker aan mij voorbijgaan!”

Was Socrates sterker dan Jezus?

Schermafdruk 2016-10-10 08.03.40.png

Jezus is bang en verdrietig. Dodelijk bedroefd, zegt Matteus. Hij klampt zich vast aan z’n vrienden. Hij bidt z’n Vader of ‘deze beker’ alsjeblieft voorbij mag gaan. Dit niet, Vader.

Is Jezus een slappeling?

Hoe kan deze doodsbange man, onze redder zijn?

knvb-bekerDe ene beker is de andere niet. De KNVB-beker is heel wat anders dan de Champions League.

Socrates proefde de veroordeling door z’n politieke tegenstanders. Jezus ook. Plus de pijn van verraad en verwerping. Maar Jezus proefde nog meer. De zonde. Gods oordeel over de zonde. De hel.

Deze beker, noemt hij dat.

Daarin klinkt een hele bijbelse achtergrond mee.24069374champions-league-trophy-jpg

 • De psalmen. In z’n hand houdt de Heer een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid …
 • De volkeren zullen uit de beker van mijn toorn drinken. De profeten. Jeremia 25.
 • Jesaja 51 hebben we gelezen. De dreiging: Jeruzalem moest de beker van Gods toorn tot de bodem leegdrinken. Maar ook de belofte: God neemt de beker uit je hand …

Jezus kende die woorden.

En hij begreep dat hij de belofte van Jesaja moest waarmaken.  “Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?” vraagt hij in hoofdstuk 20 aan Johannes en Jakobus. De straf die wij mensen verdienen maar die hij zal ondergaan. Een beker vol bitterheid.

Was Socrates sterker dan Jezus?

Is Jezus een slappeling?

3      “Laat ’t gebeuren zoals u het wilt!”

Jezus is een mens. Een mens als jij en ik.

Een mens is niet gemaakt voor pijn en verdriet. Angst voor lijden en dood is normaal.

Jezus is een mens zonder zonde. Die scherper dan wie ook proeft wat in die beker zit.

Jezus is de zoon van God. Wil de Vader zijn lieveling de rug toekeren? Dat niet, Abba, Please, dat nooit!

Maar als u dat wel wilt … Als uw liefde zo groot is dat ik de beker moet leegdrinken …

Indrukwekkend wat hier gebeurt.

image

Het laat me denken aan wat ik lees in Johannes 12.

Ook daar is onze Heer ontwapenend eerlijk.

‘Ik moet nu bijna sterven, ik ben bang. [Doodsbang. – En nu?]

Zal ik bidden: Vader, red mij van de dood?

Nee, want ik ben juist op aarde gekomen om te sterven. Daarom bid ik: Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien.’

Zo gebeurt ’t hier in Getsemane.

De Vader die de Zoon een beker reikt,

tot aan de rand gevuld met bitterheid,

die hem benauwt, tot wanhoop drijft.

Het water dat hem aan de lippen staat,

een zee van zonden die hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor, hij draagt ons door het lijden heen.

Afschuwelijk om onze Heer zo te zien lijden. Hem zo te horen bidden.

Afschuwelijk, mijn zonde en wat die teweeg brengt.

Lijden en angst en dood. Mijn schuld, mijn grote schuld.

De schaduw van de dood valt in de hof,

waar Jezus worstelt met de wil van God:

de beker gaat hem niet voorbij.

De diepte van zijn lijden, angst en pijn,

is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.

Hij gaat ons voor, hij drinkt ons door het lijden heen.

4      Dit is mijn bloed …

Hoe ga je om met tegenslag, met lijden en dood?

Ontkenning. Boosheid. Angst. Berusting. Acceptatie. Het mag er allemaal zijn.

Ik hoop dat je – net als ik – tenslotte tot rust komt bij Christus.

Hij roept je vandaag. Kom naar de tafel. Kom bij mij.

eucharistie_lr%2014

De Zoon die ons het brood, de beker reikt;

ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,

gedenken wij in brood en wijn.

Wij drinken door zijn dood het leven in:

een zee van liefde schept een nieuw begin.

Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat hij komt.

Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn.

Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn.

Nee, daarmee worden ziekte, verdriet en rouw niet gemakkelijk.

Een christen hoeft niet, als ooit Socrates, stoïcijns de gifbeker aan de lippen te zetten. Je bent mens.

Een christen mag wel ervaren dat lijden en dood sinds Jezus ‘een andere smaak’ hebben gekregen.

Niet meer de beker van Gods toorn.

Wij drinken door zijn dood het leven in.

Slechtnieuwsgesprek of doodvonnis. Wat er ook gebeurt.

Niets kan ons scheiden van zijn liefde.

De Vader die zijn kind een beker reikt,

die overstroomt van goedertierenheid:

de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.

Bedum in Mamelodi

za

Op vrijdag 14 oktober 2016 vertrekken 24 jeugdleden en 3 volwassenen uit de GKv Bedum naar Zuid-Afrika. Niet zomaar op vakantie, maar op missie! Zo gaan ze onder andere op bezoek in een aidskliniek, theologische school, Ndebele volk en natuurlijk diverse kerken. Daarnaast wordt de Zuid-Afrikaanse cultuur geproefd door het bezoeken van Robbeneiland, de Tafelberg en het apartheidsmuseum. Kortom: een indrukwekkende, veelbelovende reis.

Ik ben erbij.marten%20de%20vries

Marten de Vries heeft mij gevraagd om te helpen z’n preek in Mamelodi te vertalen in de lokale taal. Zo’n uitdaging neem ik graag aan.

Zo klinkt dat volgende week:

Psalme ya 13

Ze noemen Psalm 13 wel ‘Psalm hoelang’.

Psalme ya 13 e na le lebitso. Ba re ke psalme ya ‘neng’.

Dat woord wordt vier keer genoemd.

Lentsu la ‘neng’ o ka le bala gane.

Hoelang? Wanneer?

 1. Morena, o tlo lesa neng …
 2. O tlo kgaotsa neng …
 3. Ke tlo khutsa neng …
 4. Lenaba le tlo ntesa neng …

Wanneer laat God zich eindelijk eens zien?

Ke neng ge Modimo a tlo iponatsa?

Ze noemen Psalm 13 ook wel ‘Huilpsalm’.

Psalme ya 13 gape ba re ke sefela sa go lla.

David huilt.

Dafida o a lla.

Maar… aan het eind zingt hij!

Eupsa o fetsa ka go thaba gagolo! De preek heeft drie stukken

 1. wachten
 2. huilen
 3. zingen

Thero  e bolela ka tse tharo tse:

 1. Go emela
 2. Go lla
 3. Go opela

WACHTEN

GO EMELA

 

Modimo o kae?

Soms lijkt God ver weg.

Ka nako e ngwe o tla re Modimo o kgole.

Soms voel je niet dat God er is.

Ga o utlwe gore o teng.

 

Hoe komt dat?

Go kgonega bjang?

Misschien omdat je te veel denkt.

Mohlomongwe ke ka baka la gore wena o nagana thata.

We hebben ook niet veel geduld.

Re ka no fela pelo.

Alles gaat snel vandaag.

Re tlwaetse gore tsohle di tsamaya ka sepiti.

Toen wij vroeger in Zuid-Afrika woonden stuurden wij brieven naar Nederland.

Ke sa gopola ge re dutse mo Afrika Borwa re rometse marifi go Holland.

Pas na drie weken kregen we antwoord.

Ra dula ra emela karabo morago ga dibeke tse tharo.

Nu kunnen we realtime over de hele wereld met elkaar spreken.

Gona bjalo re ka bolela le batho lefaseng lohle realtime.

 

Dit maakt het moeilijk om geduldig te zijn.

Go boima go se fele pelo.

Moeilijk om te accepteren dat God niet dichtbij lijkt.

Go boima go amogela gore Modimo re tla re o kgole.

Moeilijk om op God te wachten.

Go boima go emela Modimo.

Waarom antwoordt Híj niet direct?

Ke ka baka lang a sa arabe gona bjale?

 

Het kan ook zijn dat jij weinig bidt.

Moholomngwe phoso  e ka ba ya gago. Ga o rapele go lekana.

Dat je niet vaak luistert vaak naar God.

Goba gantsi ga o utlwe Modimo o reng.

Niet uit de Bijbel leest.

Ga o bale Beibele.

Logisch dat je God dan niet voelt.

Ge go le bjalo, o se ke wa makala o sa kwe Modimo.

 

Voor Jezus léék het niet alleen zo dat Vader in de hemel ver weg was.

Ge e le Jesu ga se gore o tla re Tate kua legodimong o kua kgole.

Hij wás er ook echt niet voor Hem.

Ka nnete o be a se teng for yena.

Ik bedoel die drie uren aan het kruis.

Ke ra diiri tse tharo ge a le sefapanong.

Jezus was helemaal alleen.

Jesu o setse a le nnosi.

Op die manier heeft Hij ervoor gezorgd dat God er altijd voor jou wil zijn.

Ka tsela ye o dirile gore Modimo o teng for wena ka mehla.

Ook al voelt het misschien anders.

Le ge o sa utlwe gore o gona.

 

David moest wachten.

Dafida o be a swaetse go ema .

Wanneer zag Hij iets van God?

Modimo o tla mmona neng?

Wanneer hoorde Hij zijn stem?

Lentsu la gagwe o tlo le kwa neng?

Maar… dit zei hij tegen God.

Fela … o realo ge a bolela le Modimo.

Hij bleef bidden.

O kgotlelela go rapela.

Ook al leek God ver weg.

Le ge Modimo a kua kgole.

 

Dat deed ook Jezus.

Le Jesu o realo.

Blijven bidden.

A kgotlelela thapelong.

In de tuin en aan het kruis.

Serapeng. Sefapanong.

Doe jij dat ook maar.

Le wena o dire ka mokgwa wo.

Echt waar, God luistert.

Ka nnete Modimo o a kwa.

Als jij bidt in Jezus’ naam.

Ge o rapela leineng la Jesu.


HUILEN

GO LLA

 

David heeft veel problemen.

Dafida o swerwe ke mathata a mantsi.

Er zijn vijanden in z’n leven.

Manaba a mo tshwenya bophelong bja gagwe.

Hij moet huilen.

O swanetso go lla.

 

Maar het belangrijkste voor hem is niet: is er vrede?

Eupsa tabakgolo for yena ga se gore go na le khutso naa?

Ben ik gezond?

Maphelo a lokile naa?

Heb ik werk?

Ke na le mmereko?

 

Maar: waar is God nou?

Tabakgolo se: Modimo o kae?

En: dat het lang duurt dat God reageert.

Mme Modimo o tsea nako e telele a sa arabe.

 

David bidt dat het beter met hem mag gaan.

Dafida o rapele gore o tlo ba betere.

Waarom?

Ke ka baka lang?

Hij wil dat andere mensen zien dat God rust geeft.

O nyaka batho ba bangwe ba bone khutso ye Modimo a fang yena.

Vrede in het hart.

Khutso ya mo pelong.

Het gaat hem om Gods eer.

Gore Modimo ba mo tumise.

 

Je mag best huilen.

Dillo di ka ba teng.

Er zijn veel verdrietige dingen.

Dilo tse ntsi di a re llisa.

Maar breng je verdriet in je gebed bij God.

Fela dillo tsa gago o di tlise thapelong go Modimo.

Net als David.

Bjaloka Dafida.

Net als Jezus.

Goba Jesu.

Doe het in zijn naam.

O realo leining la gagwe.


ZINGEN

GO OPELA

 

Waarom zingt David aan het eind van de psalm?

Mafelelong a Psalme, Dafida o a opela.

Zijn zijn problemen opgelost?

Mathata a gagwe a fedile naa?

Nee, dat niet.

Aowa, ga go bjalo.

Maar hij heeft gebeden.

Eupsa o rapetse.

En nu kijkt hij anders naar zijn leven.

Gomme bjale bophelo bja gagwe o bo bona ka mokgwa o mongwe.

 

Als je bidt, leer je zingen.

Ge o rapela o ithuta go opela.

Ook als je nog problemen hebt.

Le ge mathata a sa le gona.

Ook als je nog geduld moet hebben.

Le ge o swanetse go se fele pelo.

Je weet: God luistert.

O a tseba: Modimo o a kwa.

Je weet: Jezus komt terug.

O a tseba: Jesu o tlo boa.

En Hij maakt alles goed.

Gomme yena o tlo lokisa tsohle.

 

Amen

ZUCHT … – gerechtigheid voor mens en natuur

GKv Emmaus 18 september 2016

de bijbel ligt open bij Psalm 104 en Romeinen 8 vers 19-22

schermafdruk-2016-09-19-07-49-19

Diepe zucht

Startzondag. Een nieuw seizoen. Met een nieuw thema. Gerechtigheid voor mens en natuur.

Ik slaak een diepe zucht. […]

Moet dat nou?

We moesten al missionaire gemeente zijn. Met hart voor mensen. Dat pasje, weet je nog? […] Moet ik ’t nu ook nog groen gaan inkleuren? Een groene missionaire gemeente …

Moeten we weer van alles. Afval scheiden. Bij de voedselbank helpen. Bewust auto rijden. De vluchtelingen opvangen. Zonnepanelen.

Vandaar die diepe zucht. […]

Kunnen we dat niet beter overlaten aan die geitenwollensokkentypes [1 woord, 23 letters, een megascore bij Scrabble]? Ik verlang terug naar de vakantie, zeker met dat mooie weer.

Gerechtigheid? Mens, geef mij maar de natuur!

14368796_10210645702245722_3942769708811256271_n

geitenwollensokkentypes?

 

Verlangen naar vakantie

Psalm 104 komt tegemoet aan dat verlangen. De psalm gaat over de prachtige natuur:

 • de bergen en dalen in Frankrijk
 • met je verrekijker vogels spotten
 • brullende leeuwen op safari
 • fietsen langs koeien in de wei
 • een baby bij Marjanneke en Egbert

Het zit er allemaal in. Dromen over hoe mooi de wereld is, met deze natuurpsalm …

schermafdruk-2016-09-19-07-49-32

Wakker worden!

Het woord ‘natuur’ komt in de hele bijbel niet voor. Behalve dan in de zin van ‘de menselijke natuur’, onze zondige aard. Romeinen 7 en 8.

Psalm 104 is geen natuurpsalm.

Het is een lied over de schepping.

Beter nog, een loflied op de schepper.

Heer, u wil ik danken!

U bent zo machtig, mijn God,

u bent omgeven met pracht en praal!

Als je de psalm nauwkeurig leest, zie je dat de 7 scheppingsdagen uit Genesis 1 hier worden bezongen. Vanaf Er moet licht komen – en de Heer hulde zich in stralend licht – tot aan en God zag dat het zeer goed was – laat de Heer zich in z’n werken verheugen!

14344854_1419426294752498_4912650639046474299_n

Net als in Genesis 1 – daarover ging m’n laatste preek op 7 augustus – zit er ook in de psalm een getuigenis. Tegenover de heidense volken.

Hun hele leven wordt beheerst door de goden. De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan, de moeders kneden het deeg om koeken te bakken voor de zon, de koningin van de hemel. Jeremia. – Maar Gods volk is relaxt. De zon en de maan zijn Gods klokken.

Zij leven in angst voor de zee en voor de monsters die daar huizen. – Psalm 104 zegt: o ja, de Leviatan – God speelt met hem. Ga rustig het water op.

De hele schepping is een loflied. Hoe zei Guido Gezelle ‘t, die vlaamse priester?

Mij spreekt de blomme een tale,

Mij is het kruid beleefd,

Mij groet het altemale,

Dat God geschapen heeft!

Kreunen en steunen

Gerechtigheid voor mens en natuur. Ik zei ’t al dat het woord ‘natuur’ niet zo gelukkig gekozen is. Daarmee zet ik het thema niet weg.

De schepping is een loflied.

Luister goed. Met open ogen, open oren. Stem in met dat lied. Heer mijn God, hoe groot bent u!

schermafdruk-2016-09-19-07-49-41

Maar dat is al te idyllisch. En dat weet je best.

 • Tropische temperaturen. En daardoor meer wespen, muggen, algen.
 • Fietsen langs de koe in de wei. Morgen gaat ze naar het abattoir.
 • Geweldige natuur in Italië. Amatrice bij voorbeeld. Geweldige natuurramp, 6.2 op de schaal van Richter, 200+ doden.
 • Een baby geboren in de vakantie. Of je oude moeder begraven. Het lied klinkt af en toe behoorlijk vals.

Als je leeft met open ogen, open oren … hoor je de schepping kreunen en steunen? Diepe zucht […]. Om de mens. Om de ongerechtigheid die je in de natuur tegenkomt.

De leeuwen gaan brullend op zoek naar prooi. – BBC Earth is dat. Lief hè, die kleine welpjes. Net onze poes. Hoe ze samenwerken, knap.  – Alleen wel jammer van die impala of dat gnoe kalfje …

Dit is niet zoals God het bedoeld had. Adam in het paradijs ging in vrijheid om met cobra’s en apen. Daar heb je nu een  Jane Goodal bij nodig of een Freek Vonk. Dieren zijn gevaarlijk voor ons – en wij voor hen. Paradise lost.

Ja, straks op de nieuwe aarde zullen de wolf en de 7 geitjes samen weiden. Een kind speelt bij het nest van een slang. Maar nu nog even niet.

14359035_1419425788085882_6225301333980138620_n

Hoor je God de schepper zuchten?

Het verdwijnen van de biodiversiteit. Oceanen die overbevist zijn. Op het land zie je verzuring, verdroging, vermesting, versnippering. En wie z’n schuld is dat?

 • Vervloekt is de aarde om wat jij hebt gedaan. Ik laat de schepping kreunen.
 • Zondaars – die Gods mooie kunstwerk vernielen – zullen eens van de aarde verdwijnen.

Heeft deze wereld nog een toekomst?

Zuchten en puffen

Met reikhalzend verlangen ziet de schepping uit naar de totale vernieuwing. Mooi gezegd:

 • je rekt je hals uit: komt-ie al?
 • nog zoveel nachtjes slapen, dan ben je 3
 • ons nieuwe huis is bijna klaar
 • hoelang moet je nog voor je baby komt?

De zwangerschap kan lastig zijn. De geboorte ook. Gelukkig is er zwangerschapsgym. Je leert de weeën op te vangen, weg te puffen.

Zuchten is in Romeinen 8 niet alleen maar negatief. De schepping kreunt en steunt.  De wereld van God lijdt onder ons. – Maar straks is de baby geboren en de pijn maakt plaats voor de blijdschap.

schermafdruk-2016-09-19-08-07-23

 

Geen genuchten zonder zuchten.

Daar deed ik het dus voor.

Pijn is niet fijn.

Maar in Christus is alles anders.

Hij maakt alle dingen nieuw.

 • In m’n relatie met God. Romeinen 8 vers 1: in Christus ben ik vrij van schuld.
 • In m’n leven in deze wereld. 8 vers 14-17: door de Geest kind en erfgenaam van God.
 • Maar dan ook zo breed mogelijk. Vers 21: de schepping deelt in de vrijheid en luister van Gods kinderen.

Zucht van verlichting

Dat is toekomstmuziek. De Heer heeft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd – 2 Petrus 3 – waar gerechtigheid zal heersen. Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil.

schermafdruk-2016-09-19-07-49-55

Tot die tijd leven we in voorbereiding op die dag. En natuurlijk heeft dat gevolgen voor …

 • welke auto ik koop
 • wat ik doe met etensresten
 • m´n inzet voor de kleine groep
 • hoeveel geld ik aan giften geef
 • kortom: m´n hele leven 24seven

Daar hebben we ’t nog wel over.

Voor nu wil ik graag dat we proberen te doen wat het gezang zegt:

Laat me door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

Geloof het of niet, In het begin schiep God de hemel en de aarde

GKv Emmaus 7 augustus 2016
#durftevragen serie #8
de bijbel ligt open bij Genesis 1

1      Dinodino.nl

–      Spaart u ook Dino plaatjes?

Dat vroegen ze bij de kassa van de Albert Heijn. Na de voetballers en de korting van 10 euro op een dagje Efteling kreeg je bij elke 10 euro aan boodschappen 4 dino’s.

–          Als u ze niet spaart, mag ik ze dan?

IMG-20160728-WA0005

M’n kleinzoon Jasper in Emmeloord heeft ze alle 160, een album vol. En “… op m’n tablet heb ik een app, opa, waarmee ik ze kan laten leven.”

Wie van jullie [kids] heeft ze gespaard?

Wie van jullie [ouders] had er moeite mee?

Is het waar wat Freek Vonk vertelt? Denk je echt dat hier op aarde dino’s geleefd hebben? Zaten ze ook in de ark van Noach? Of waren ze toen al miljoenen jaren uitgestorven?

Laat ik even jullie mening peilen.

dino

Er zaten dinosaurussen in de ark van Noach.

Eens of oneens? [discussie]

Ik merk dat er in de gemeente vragen leven. Bij onze jongeren. Bij hun ouders. Wat ze leren op school, spoort van geen kanten met de bijbel. Ik krijg ook vragen van de jeugdleiders die leiding geven aan de mentorgroepen.

De wetenschap zegt dat de oerknal de enige verklaring is voor onze wereld. Is dat onzin of een mooie manier waarop ongelovige mensen ontdekken dat God de schepper alles gemaakt heeft?

Kun je de big bang combineren met Zondag 9?

oerknal

God heeft deze wereld door middel van een oerknal geschapen – eens of oneens?

Het staat in een bijzin: … die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft – maar als je daaraan twijfelt, valt er dan niet meer weg? Is er een god? is hij almachtig? Ben ik hier toevallig of heeft m’n leven een doel – als kind van de Vader?

Vandaag lees ik met u Genesis 1. In het besef dat ook daarover veel verschil van mening is. In zes dagen … is dat in 6 x 24 uur – of kan één zo’n dag ook miljoenen jaren beslaan … 6 tijdperken?

ND enquete.png

Nog één peiling:

Is de aarde miljarden jaren oud of ongeveer 6.000 jaar?—jong of oud?

2      Disclaimer

Bedenk daarbij goed. Ik ben een dominee, geen wetenschapper. Ik kan jullie helpen om de bijbel te lezen. De goede vragen te stellen – volgens mij zijn er geen foute vragen #durftevragen – op de goede plek … er zijn nl. sommige goede vragen die je niet aan de bijbel moet stellen.

Boven de preek zet ik:

Geloof ’t of niet, in het begin schiep God de hemel en de aarde

3      Geboortekaartje

In mijn kast staan veel boeken over Genesis. Een daarvan heet Het boek der geboorten.  Dat is de letterlijke vertaling van het hebreeuwse woord toledoth.

De oude bijbel heeft geen hoofdstukken zoals wij. Maar er is wel een indeling in 10 toledoth:

 • 5 vers 1: dit is de toledoth van Adam
 • 11 vers 27: de toledoth van Terach
 • 36 vers 1: de toledoth van Esau
 • 37 vers 2: Jakob en z’n nakomelingen
 • En dat begint hier in 2 vers 4: dit is de toledoth van de hemel en de aarde

Het boek der geboorten. Zo begon het en daar liep het op uit. De genesis, de oorsprong.

Genesis 1 is een geboortekaartje.

geboortekaart Melisa.png

Op m’n pc vond ik nog het geboortekaartje van Melisa.

Dat kaartje laat zien hoe blij de ouders zijn met het nieuwe leven. Verwondering: een compleet nieuw mensje, alles erop en eraan. Eerbied voor de Schepper die Melisa laat leven.

Nou is er een nerd van een neefje die meer wil weten. Maar hoe kan dat nou? Waar komt die baby vandaan? Wat hebben jullie 9 maanden geleden gedaan? – Wijsneus, je mag niet alles vragen. Hussen met je neus ertussen!

Zulke wijsneuzen heb je ook in Genesis 1.

  •  Op de eerste dag schiep God het licht. De lampen hing hij pas aan het hemelgewelf op de vierde dag. Dat kan toch niet?
  • Op de zesde dag schiep God de mens. Adam en zijn mannin. Genesis 2 vertelt een ander verhaal, lijkt ‘t. Eerst Adam, toen de tuin, de dieren en dan pas Eva. Een superlange dag moet dat geweest zijn.
  • Hoe oud is de aarde? De wetenschap weet ‘t zeker: 4,54 miljard jaar. Zie de aardlagen met de fossielen, zie het uitdijende heelal. Dan kun je terugrekenen naar een oerknal. – Wie de jaren in Genesis 5 optelt, komt tot een ander verhaal: over Noach die Adam nog gesproken heeft. De aarde is dan zo’n 6.000 jaar oud.
 • Tegenover het evolutionisme staan de zgn. creationisten die de schepping als verklaring van deze wereld nemen. Of minstens een ID – intelligent design – er zou een schepper god kunnen zijn. Why not?
 • De ‘oude EO en EH’ hebben dat laatste een tijd verdedigd. Interessant dat Andries c.s. nu een theïstische evolutie verdedigen. Er is een god – theos – die via big bang en in de weg van geleidelijke ontwikkeling alles heeft geschapen.

9789085432852-het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho

4      Topnerd Tycho

Hoe breng je dat nieuwe inzicht – want dat is ’t toch wel – aan de man [m/v]? Je huurt Corien Oranje in – afgestudeerd theoloog en gevierd kinderboekenschrijfster [topverkopers zijn: Kampioen, Tropisch Complot en Onderbroek voor Opa] – en je laat haar een boek over topnerd Tycho Bonnema schrijven.

Echt een heerlijk boek over Tycho – niet zo goed in gym, wel in computers en in rekenen, in alle ‘boekdingen’, echt een nerd. De types in z’n klas, het schoolkamp, z’n verliefdheid op Christi. Mooi beschreven.

Waar het om gaat is dat de klas allerlei dingen gaat onderzoeken. Het fietsenhok ontploft. Is het een meteoriet? Hoe zit dat? Toevallig heeft Tycho een oom die professor is en die de klas en meester Jan-Jaap wil helpen om dingen te gaan ontdekken.

In oom Jeroen herkennen we Cees Dekker, die als mede-auteur optreedt. Gelovig en toch … hij verdedigt de oerknal en zelfs het standpunt dat chimpansees en wij gezamenlijke voorouders hebben. Adam of Aap 2.0 voor kinderen. En ouders.

1331632

Via de moeder van Anna komen ook mensen voorbij die de bijbel ‘gewoon letterlijk nemen’. Een dag is een dag. Waarom zou God miljarden jaren nemen als hij ’t ook in 6 dagen kan doen? God heeft de aarde expres oud geschapen. De wereldomvattende zondvloed heeft een grote impact gehad. Enzovoort.

De boodschap van Topnerd Tycho is dat je best kunt uitgaan van een theïstische evolutie. Het boek Genesis is goed te lezen en te geloven, ook nu wij meer weten over de oerknal en de dino’s.

CPs-oI4WwAEBuvV

5      Vertelconventies

Nog even terug naar Melisa en haar ouders.

geboortekaart Melisa

Dit geboortekaartje geeft weinig informatie. Ja, hoe zwaar de baby is en hoe lang. Maar niet of de zwangerschap makkelijk of moeilijk was. En al helemaal niet of de seks lekker was. – Hussen met je neus ertussen!

Maar stel nou dat ’t wijsneuzige neefje gaat studeren. Medicijnen. Gynaecologie. Dan moet-ie wel meer weten. Over zwanger worden en zwanger zijn. Over complicaties bij de geboorte.

Dan is zo’n kaartje niet genoeg. In de kerk kan hij God danken voor het wonder van dit kind. Heer, u opent de moederschoot. Maar als hij bij een tentamen alleen dit kaartje voorleest – het nieuwe leven is een wonder, een kostbaar geschenk van God, dat maakt het zo bijzonder – dan krijgt hij een 1. En terecht.

Snap je wat ik daarmee bedoel?

De bijbel is geen geschiedenisboek. En ook geen handboek voor geologie of astronomie. Je mag de bijbel niet overvragen. Genesis 1 gaat niet over hoe en wat maar over wie. In het begin schiep God de hemel en de aarde.

6-days-of-Creation-horizontal

Vers 1 is het opschrift.

Vers 31 is de climax:

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.

Zo was het niet. De aarde begon woest en doods – vers 2 – maar dankzij de Geest die vogel Gods is ze nu leefbaar en bewoonbaar geworden.

Hoe? Daar zit een mooie structuur in: zes dagen, tweemaal drie.

 • licht en donker op dag 1 en 4
 • de hemel en het water met alles wat er zwemt en zweeft, dag 2 en 5
 • het vasteland gescheiden van de zee met dieren en mensen als bewoners, dag 3 en 6

Gods werkweek beschreven vanuit de onze – 4e gebod. Gods rust als voorbeeld voor de onze – wij mogen met hem rusten en feestvieren in de zeer goede schepping!

Hoe het precies ging, of het letterlijk zo gebeurd is … dit gaat niet over hoe en wat maar wel over wie. Wat een geweldig verhaal is dit!

Eta_Carinae_filtered_370x231

Een voorbeeld. Vers 14 tot 19:[2]

God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.

De hele oosterse wereld werd gefascineerd door de sterren. Egypte, de wijzen uit het oosten, ook Rome en Griekenland. Sterren zijn goden. Je lot staat in de sterren geschreven. – En nog:

Astronomie. Galileo. Copernicus. De geleerden in onze tijd. Zwarte gaten. Sterrenstof. Het zijn ongelooflijke ruimtes en stelsels.

En dan lees je de bijbel.

 • Als je omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat je er dan niet toe verleiden daarvoor te knielen en ze als goden te vereren …
 • God maakte ook de sterren. De hemel verhaalt van Gods majesteit, het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend het werk van zijn handen.
 • De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion, de Plejaden en de sterren van het zuiden.
 • Kun jij de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken? [God tegen Job]
 • Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen?
 • Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?
 • Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.

Bemoedigend voor Gods volk in ballingschap.

Bemoedigend voor Gods kinderen nu. Hij is er. In een wereld die woest en doods lijkt, mag je ’t geloven en belijden: Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij laat niet los wat zijn hand begon.

6      Theïsme of Deïsme

horloge-on-time-sia

Dat laatste is wat we belijden in Zondag 9. De bijzin is bijzaak. Hoe en wat de Heer schepper is. De hoofdzin is hoofdzaak. Die machtige God is mijn lieve sterke Papa.

Ik ben bang dat sommige christenen vandaag die belijdenis te makkelijk prijsgeven.

Ik ben niet bang voor de wetenschap. Ga maar lekker studeren. Dompel je onder in de feiten. Ook op die manier leer je God kennen. Het boek van de schepping vertelt je hoe wijs en machtig God is.

Ik ben open minded. Ook een evolutie hoeft niet per se strijdig te zijn met de bijbel. Wat dat betreft ben ik de vader van Christi uit het boek. Dominees weten het vaak niet.

Dia12

Ik ben wel bang voor deïsme. Dat is:

God heeft de wereld gemaakt en daarna ontwikkelt zij zich vanzelf. God als de grote horlogemaker. Een voetbal die je een trap geeft en die vanzelf blijft doorrollen. Een oerknal die in principe alles bevat dat nodig is, inclusief de aap en daarna Adam.

Dat komt in strijd met het tweede boek van God. En met Zondag 9: dat God alles door z’n eeuwige raad en voorzienigheid in stand houdt en regeert. Gods kracht is tegenwoordig, zegt Zondag 10. Hij is er nu!

Wie een theïstische evolutie aanhangt – God is er, hij heeft alles geschapen via de big bang – moet oppassen om niet tot deïsme te vervallen – God was er, maar nu is hij ver weg.

 • Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?
 • Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
 • Hoeveel sterren zijn er, Abraham?
 • Hoeveel sterrenstelsels? En wat ligt erachter?
 • God weet het precies. Hij kent ze bij de naam. Elke avond roept hij ze tevoorschijn. Mijn God!

Ik eindig met een citaat van een man die mij God heeft leren kennen, James Packer.

Heb je de zee gezien? Zon, maan en sterren? Heb je op de vogels en de vissen gelet? Heb je naar het landschap gekeken, de bomen en bossen, de dieren en insecten, naar alle grote en kleine dingen? Heb je je verwonderd over de prachtige complexiteit van de mens met al zijn vermogens, en de diepe gevoelens van betovering en genegenheid die mannen en vrouwen in elkaar oproepen? Dat is toch fantastisch? En kijk nu eens naar Hem die dit alles gemaakt heeft! Nu je van die kunstwerken genoten hebt, moet je kennismaken met de kunstenaar; je was verrukt van de muziek, nu zullen we je aan de musicus zelf voorstellen.


[1] http://www.smouter.net/docs/schevolutie.htm

[2] David Atkinson, De boodschap van Genesis 1-11 [BSV-serie] p. 35-37.

De synodalen achterna

Ze hebben dus toch gelijk gekregen.

De doemprofeten uit de Martuskerk – vooral profetessen – en Meppel – de Reformanda kliek die zich bij mij en elke dominee afvroegen of hij wel goed staat ….

Ik hoor het ze nog zo zeggen:Doorgaande_revolutie_voorkant

 • Dominee, we gaan de synodalen achterna …
 • Al die gezangen uit het liedboek …
 • Vrouwenkiesrecht – en straks de vrouw in het ambt …
 • Mensen die liever in de Westerkerk dan in de Schaapskooi kerken …
 • Homo’s aan het avondmaal en straks in de kerkenraad …
 • Oecumene in de raad van kerken? Met ketters als Kuitert zeker!

Niet alleen kerkleden zagen dit spookbeeld opdoemen. Ook de opiniemakers in Nader Bekeken en andere zwartkijkers: Waar gaan we heen?

Aan de andere kant staat iemand als GKv-watcher ‘vriend Klei’ die het sympatiek onder woorden weet te brengen:

De synodalen achterna – dit was jarenlang het spookbeeld dat verontrusten gebruikten om elke poging tot vernieuwing in de kiem te smoren. Ze beschouwden hun eigen kerk als de ware kerk. Na de Vrijmaking van 1944 kon het met de synodalen alleen maar fout gaan. In 1962 stelde Jongeling in een brochure het secularisatieproces onder de synodalen aan de kaak. Hoewel er in de jaren vijftig ogenschijnlijk weinig in de synodale wereld was veranderd, hadden intellectualisme en rationalisme sluipenderwijs terrein gewonnen. Jongeling noemde dit proces ‘het stille sterven’ en vergeleek dit met het lot van de bewoners van een eilandje in het radioactieve Nyassameer in Afrika. Die hadden niet door dat ze aan dodelijke straling blootstonden.

298Als zelfs Gerard Dekker ziet dat de GKv van nu een opvallende overeenkomst vertoont met de GKN in de jaren 1960 – 1980 … je weet wel:

Wat de gewone gereformeerden in die jaren kenmerkte, was de snelle kanteling van een relatief gesloten, orthodox kerkgenootschap naar een open kerk met een steeds diverser, minder herkenbaar profiel, een groeiende acceptatie van vrijzinnige geluiden en een terugloop van ledenaantallen.

Nou en?

De openheid en de pluraliteit, de ruimte om vragen te stellen en niet meteen alle antwoorden te hebben – daar voel ik me bij thuis. Wat dat betreft denk ik dat we veel te lang gewacht hebben om achter de synodalen aan te gaan. Daarom hoor ik ook eerder bij de Dopperkerk in Zuid-Afrika dan bij de VGKSA waar sommige vragen – over het Schriftgezag, over de rol van man en vrouw in de kerk, over homoseksualiteit – niet eens mogen bestaan.

Het moet mogelijk zijn om bijbelgetrouw en bijdetijds te zijn.

Ik zeg het Mees te Velde na:

Van_Onderen_Mees_te_Velde.jpg

[We hebben] ons te weinig verdiept in de culturele en kerkelijke realiteit waarin de GKS hun weg moesten bepalen. Voorbeelden: het liedboek, de positie van de vrouw, een landelijke dienstenorganisatie, het benutten van menswetenschappen, begrip voor hermeneutische vragen. Wij konden reageren vanuit de luxe van een kleine, krachtig georganiseerde gemeenschap met een grote mate van isolement en ‘zuiverheid’. En dus hebben we uitspraken gedaan die vooral zwart wit en antithetisch waren en anderen in de consequenties dreven. Ook over aspecten die niet allemaal evenveel de kernen van een gezond geloof raakten. Of waarin we theologisch te snelle oplossingen gaven. Soms deden we  te weinig recht aan reële vragen van de praktijk waarvoor óók de GKV na verloop van tijd kwamen te staan. Wie niet op tijd de rechte christelijke gematigdheid betracht, loopt het risico van een onbescheidenheid die vroeger of later wordt afgestraft. Als het liedboek een baken in zee wordt en het meedoen aan de Nederlandse Raad van Kerken en zo voort, dan kan het bovendien vervolgens in eigen kring een sjibbolet worden en jarenlang te veel eer krijgen in het bepalen van de identiteit.

 

DCF 1.0

Volgende week zondag preek ik over schepping en evolutie.

Wat mij opvalt, is dat de vragen die in de GKv nu gesteld worden, dezelfde zijn die toen bij ´de synodalen´ speelden. En dat de antwoorden die niet alleen ik maar ook anderen nu geven, dezelfde zijn waarover wij ooit de staf braken.

Snelle afgang als der wateren ..

Of voortschrijdend inzicht?

 

Simon de tovenaar

GKv Emmaus 24 juli 2016
de bijbel ligt open bij Handelingen 8

Kindermoment

Dit verhaal speelt in Amerika. Daar komen de Indianen vandaan, dat weet je wel.

Er was eens een oude Indiaan die door de stad wandelde, samen met z’n kleinzoon. Het was druk op straat. Veel mensen. Veel auto’s. – Zie je die Indiaan daar lopen met z’n kleinzoon?

Ineens staat hij stil. “Hoor je dat?’ vraagt hij. “Hoor je die krekel?”

“Dat kan toch niet,” zegt die jongen. “Hoe kan hier nou een krekel zitten, midden tussen al dat verkeer en al dat lawaai van de stad. Dat kun je toch nooit horen?”

De grootvader loopt naar een eenzame boom die tussen al dat beton staat. Hij bukt zich en trekt een bosje gras aan de kant. “Kijk, daar zit-ie.” En ja hoor, daar zit een krekel.

krekel.png

“Hoe kun je nou zoiets horen, opa?” vraagt z’n kleinzoon verwonderd.

“Let maar eens op,” zegt de oude Indiaan.

Hij steekt z’n hand in z’n zak en haalt er een handvol munten uit. Die gooit hij op de stoep. En ineens … allerlei mensen kijken op. Ze zijn druk druk druk. Ze zijn haastig onderweg naar hun afspraken, hun vergaderingen. Maar op dat geluid staan ze stil en kijken om.

“Zie je,” zegt grootvader, “waar je hart vol van is, daar let je op. Mijn hart is in de natuur. Hun hart is bij het geld.”

money

Waar is jouw hart? Bij het geld. Bij dieren en planten. Bij de Here Jezus. Daarover gaat ’t in Handelingen 8. Dezelfde vraag die Jezus al eens stelde. “Want waar je schat is – zei hij – daar is ook je hart.” (Mt 6:21).

Je lichaam is in de kerk. Je bent gedoopt. En toch. Is je hart ook in de kerk? Is je hart wel recht tegenover God?

Dat is – broeders en zusters – wat u en ik van Simon de Tovenaar kunnen leren. Waar is je hart vol van?

Mijn focus is Handelingen 8:18-21.

Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.’ Maar Petrus zei tegen hem: ‘U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht.

Simonie

Adri en Ad, jullie zijn door de gemeente gekozen als ouderling en diaken. Met een mooie uitslag – zeg je zelf – een ruime meerderheid. Hoeveel heeft je dat gekost? (…)

Alles is te koop:

 • duimpjes – likes – op Facebook – voor een paar tientjes heb je duizenden nieuwe fans uit Bangla Desh of Pakistan
 • douze points bij het songfestival waarbij de slechtste landen kunnen winnen
 • Trump en Clinton in de VS die kiezers ‘kopen’ met mooie beloftes

Dus waarom niet in de kerk?

Er is zelfs een aparte term voor. Simonie. Genoemd naar … juist.

 

Het koninkrijk van God breekt door in Samaria

Handelingen 8 is best een spannend verhaal. Lucas weet ’t mooi neer te zetten. Maar pas op dat je niet blijft steken in het persoonlijke drama rond Filippus en Simon.

Handelingen gaat over het werk van Christus. Zoals hij dat ook na z’n hemelvaart voortzet (1:1v). In dat kader staat ook hoofdstuk 8.

We komen dan in een stad van Samaria. Hé, die naam noemt de Heer ook in 1 vers 8, weet je nog? Als hij z’n programma aan z’n apostelen voorhoudt. Eerst Jeruzalem. Dan Judea en Samaria. En tenslotte de rest van de wereld. Zo moet ’t gaan. Zo wil God ’t hebben (vgl. 3:18.21, Lc 24:46b).

En dat gaat nu gebeuren.

Filippus komt in Samaria. Hoe? Ja, hij zal wel moeten. Na de dood van Stefanus breekt in Jeruzalem een geweldige christenvervolging los. Saulus gaat als een beest tekeer. De 12 leiders zijn nog betrekkelijk veilig. Maar de rest – duizenden – moeten vluchten.

Zo gaat ’t soms nog. Christenen in Eritrea, Syrië en Irak worden vervolgd. De kerk wordt uit elkaar geslagen.

Maar weet je wat zo mooi is?

Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Christus gebruikt dit werk van de duivel om zijn rijk verder te brengen. De evangelieverkondiging komt nu in fase 2: Samaria.

st_stephen_martyrdom

Zouden de apostelen dat uit zichzelf ook zo gedaan hebben? Joden gaan niet om met samaritanen (Jh 4:9, vgl. Lc 9:52vv). Dat zou veel van ze gevraagd hebben. En nu moeten Petrus en Johannes erkennen: ook Samaria heeft het woord van God aanvaard. Ze komen hun vroegere vijanden de handen opleggen (vgl. 8:14v).

Op dezelfde manier trekt de Heer ze later ook de volgende grens over: naar de heidenen, Cornelius (vgl. 10:45vv). God zelf betrekt de heidenen in het nieuwe leven!

Christus gaat verder met de uitvoering van zijn programma. Het koninkrijk der hemelen breekt door in Samaria. De duivel kan hem niet stoppen.

Al probeert hij dat natuurlijk wel. Ook dat is duidelijk uit Handelingen 8.

De duivel heeft heel wat in huis om het rijk van Christus tegen te werken. Ook vandaag.

 1. Hij kan de kerk vervolgen. Christenen worden onthoofd. Dan zie je mensen bang worden. Natuurlijk. Als ’t jou je leven kan kosten!
 2. Een beproefd middel is ook ruzie tussen kerkleiders. Zie hoofdstuk 15.
 3. En als dat niet lukt, is er altijd nog het syncretisme. Daarmee bedoelen we dat je  het evangelie inruilt voor heidense gedachten en daden. If you can’t beat them, join them. Je kunt in Syrië je hoofd behouden en hier in Nederland je hart verliezen.

Dat laatste gebeurt hier.

Het gaat in Handelingen 8 om meer dan personen. Hier staat het koninkrijk van de Heer tegenover het rijk van de duivel.

En zo is het vandaag nog. Wij zien vaak niet meer dan mensen. Maar ik hoop dat je het geheim van Gods aanwezigheid kent. En dat je ook de tegenkrachten van de satan onderkent. De strijd achter de strijd waar het laatst in de preek over ging (Ef 6:12).

Kijk zo nog eens naar Simon de Tovenaar.

 • Dat is geen Hans Kazan of Hans Klok. Iemand die met vingervlugge trucjes de mensen voor de gek houdt. Simon de Tovenaar is niet een goochelaar. Hij is een magiër.

simon-the-sorcerer-android-4

 • Hij is ook niet Simon the Sorcerer van zo’n retro game. Een raar uitgedost mannetje in een wonderlijke wereld. Dat is allemaal heel onschuldig. Simon is een witchdoctor, wat wij in Zuid-Afrika een sangoma noemden.
 • Hij is iemand die in contact staat met de onzichtbare wereld. Die mensen daar binnen kan brengen. Die de krachten uit die andere wereld kan beheersen. Occultisme dus.

In de apocriefe boeken en de in de oude kerkgeschiedenis is over Simon heel veel geschreven. Ook veel onzin, volgens mij. Als je dit maar onthoudt. Simon de Tovenaar belooft de mensen in Samaria geluk. Via hem kunnen ze in hun leven iets geweldigs bereiken.

En dat is best actueel.

Gelukzoekers vind je overal.

Onder vluchtelingen en onder PVV-stemmers.

Jij ook. Ik ook. Waar zoek je dat geluk? En waar vind je dat in je leven?

Over die vraag gaat ’t in Samaria. Maar ook hier in Bergen op Zoom. In de hele wereld. “Waar is je hart vol van?” Laten we het aandachtig lezen.

Mens wordt God’ (Simon) – of – ‘God is mens geworden’ (Filippus)

Waar gaat ’t in Samaria nou eigenlijk om? Ik zou ’t zo willen samenvatten. Het evangelie van Christus staat tegenover het nepverhaal van de duivel. Simon tegenover Filippus. De satan tegenover God.

Allereerst Simon de Tovenaar.

Het steekwoord dat zijn optreden kenmerkt, is verbijstering. Vers 9, vers 11: jarenlang heeft hij de mensen in de stad versteld doen staan en ontzag ingeboezemd met z’n toverijen (vgl. 8:13).

Wie op de kermis of op tv een goochelaar aan het werk ziet, staat verbijsterd door z’n vingervlugheid. Hij doet iets met die kaarten. Maar wat?

Wie in Afrika een sangoma aan het werk ziet, staat ook versteld. Ze raakt in extase. Ze spreekt in tongen. Daar zijn duistere krachten aan het werk. Dingen die je als mens niet kunt begrijpen. Griezelig gewoon. Duivels.

Maar dan Filippus de Evangelist.

Bij zijn optreden past een ander steekwoord, namelijk blijdschap. Vers 8: er ontstaat grote vreugde in de stad.

Van zo’n toverdokter word je niet blij. Eerder een beetje bang. Maar als de kracht van God in je eigen leven komt. Dan gebeurt er iets heel anders.

Filippus vertelt over Jezus Christus, staat er in vers 12. Hij laat zien dat het koninkrijk van God dichtbij gekomen was. Hij verkondigt hun de messias, zegt vers 5 ook al.

Dat is niet indrukwekkend, zoals Simon: je kunt deel krijgen aan goddelijke krachten. ’t Is eerder vernederend: God is een zwakke mens geworden. Maar juist dat evangelie is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft (Rm 1:16v).

Zo komt er echte blijdschap tot stand. Tot in de wortel wordt het leven genezen.

Dat mag Filippus onderstrepen door wat hij doet. De bijbel noemt dat tekenen (8:6.13). Daar zit een verwijzing in. Niet naar Filippus, ‘de grote macht van God’ (8:10). Maar naar Jezus Christus. Die alle dingen in zijn rijk nieuw komt maken (Op 21:1-5).

Dat heeft Simon niet begrepen. Van de mensen in Samaria staat er dat ze door de tekenen die ze zien, het woord van God gaan geloven (8:6.12.14). Maar Simon staat versteld, zegt vers 13. Weer diezelfde term.

Misschien mag ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Dat de kinderen – denk ik – ook wel kunnen snappen.

Kleine Ties zit bij haar papa op schoot. Hij kraait ’t uit van plezier.

Papa en Ties zitten voor het raam. Ze kijken naar buiten. “Kijk – zegt Francois – een vogeltje!” Hij wijst het met z’n wijsvinger aan. “Zie je dat vogeltje?”

Ties kijkt aandachtig … naar de wijsvinger van z’n vader. Hij probeert papa zelfs na te doen. Door ook met z’n eigen vingertje te wijzen. Dol enthousiast.

Waar ’t eigenlijk om gaat – dat vogeltje – dat ziet-ie niet. Waar papa’s vinger eigenlijk naar verwijst.

Zo gaat ‘t met Simon de Tovenaar. Hij ziet geweldige dingen gebeuren door de hand van Filippus (8:13). Die tekenen zijn zelfs beter dan die van hem. Hij wordt er enthousiast van. Overal loopt-ie Filippus de Tovenaar achterna. Hij wil hem zelfs wel imiteren.

Maar het vogeltje buiten ziet hij niet.

Hij ziet zichzelf niet, in z’n vreselijke zonde. Hij ziet de noodzaak van bekering niet. Hij ziet zelfs de heerlijkheid van Christus niet, die alle dingen nieuw maakt.

Filippus wijst met uitgestrekte vinger naar de heerlijkheid van Jezus. En Simon kijkt zich de ogen uit op die vinger. Hij gelooft er heilig in. Hij wil wel geld neertellen om ook zo te kunnen wijzen. Maar hij draait niet één keer z’n hoofd om, om uit het raam te kijken.

De Heer doet geweldige dingen, ook in de wereld van 2016. De natuur. Gebeurtenissen in de wereld. De leiding van je leven. Stuk voor stuk wijzende vingers. Maar waar ’t om gaat is geloof in Jezus Christus.

 • Praten over een mooie preek is één. Je laten veranderen door Christus die in de preek naar je toe komt, is twee.
 • Avondmaal vieren is één. In brood en beker werkelijk Christus ontvangen in je hart en leven, is twee.

Zo komt Simon ter sprake in artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Niet het teken van brood en wijn is primair. Maar of je hart recht tegenover Jezus is.

selalelo.jpg

Simon de Tovenaar zit in de kerk. Hij neemt deel aan het avondmaal. Maar het helpt hem geen sikkepit. Want hij lijdt aan een ernstige ziekte. Een dodelijke hartkwaal.

Dat kan dus. Dat het evangelie in je hart is gezaaid. Maar het heeft geen wortel. Het zit niet diep genoeg (Lc 8:13). Uiteindelijk gaat ’t bij jou om andere dingen.

Die vraag mag ik dus stellen naar aanleiding van Handelingen 8. Hoe staat ’t met jouw hart? Denk maar weer aan die Indiaan uit het kindermoment.

[Om misverstand te voorkomen. Het gaat hier niet over mensen die psychisch ziek zijn. Die wel graag willen geloven. Maar ze kunnen ’t gewoon niet. Tegen hen zeg ik: wees maar gerust. De Here ziet ook in jouw hart]                                       Maar verder –

De Heer ziet in jouw hart. Jij bent niet een onschuldig kind als Ties, die op Francois z’n knie naar z’n vinger zit te kijken. Je bent een volwassen mens die kiezen kan. Is je hart recht voor God? Ben je al echt klein geworden voor hem? –

Of wil je jezelf groot houden? Net als Simon de Tovenaar. Die van zichzelf beweerde dat hij iets groots was (8:9 NBG’51).

Dat was zijn probleem.

Er is veel over gestreden of Simon eerst wel of niet echt geloofde. De tekst laat zich er niet duidelijk over uit. Veel belangrijker is de vraag of jij nu wel of niet recht voor de Here staat. Heb je het evangelie van de redding van de zonden aangenomen? Of blijf je bij de leugen van de duivel dat je als mens zelf goddelijk kunt worden (Gn 3:5)? Blijf je groot – of word je klein?

Leven van genade (Filippus) – of jezelf groot houden (Simon) ?

Dat is de kernvraag in Samaria. En in Bergen op Zoom.

Simon komt niet alleen voor in NGB 35, in de geloofsbelijdenis van de kerk. Ook de kerkorde verwijst naar hem. Verwees, moet ik zeggen. In artikel 80 van de ‘oude’ Dordtse kerkorde stond een lijst van zonden op sterkte waarvan een ambtsdrager geschorst of afgezet kan worden. Daar werd inderdaad de simonie genoemd.

10cartoon2Simonie. Een kerkelijk ambt kopen voor geld. Een kardinaal die bisschoppen omkoopt om tot paus gekozen te worden. Een dominee die een beroep aanneemt omdat hij elders meer kan verdienen. Een priester die iemand wel wil dopen als hij geld betaalt. Aan dat soort dingen moet je dan denken. Simonie.

PTL

Daarom begon ik met de vraag aan Ad en Adrie. Misschien moeten we ook Jan en Jos en Anneke vragen, of ze gelobbyd hebben om niet gekozen te worden …😉

Maar neem ’t nou eens voor een bepaald soort houding. Zoek je jezelf in het ambt of wil je dienaar zijn? Ben je vol van jouw ego, hoe jij denkt en doet – of ben je transparant, zodat Christus in je stijl van spreken en leven zichtbaar wordt?

En neem ’t nog maar wat breder. Hoe leven wij – ambtsdragers en kerkleden? Is je hart recht voor God? Denk je van jezelf dat je iets groots bent – Simon – of wil je de naam van Christus groot maken – Filippus?

Dat is het punt in Samaria. En in Bergen.

Misschien gaat ’t daarom ook wel zo vreemd toe met de uitstorting van de Geest. Daar is al heel wat over gepuzzeld. Waarom worden ze eerst gedoopt in de naam van Jezus en krijgen ze pas daarna de Geest?

De katholieke kerk kent het vormsel ingevoerd, op sterkte van Handelingen 8. De pinksterkerken voeren dit hoofdstuk aan als ze spreken over de 2e zegen, de doop in de Geest.

Ik ga daar nu niet op in.

Ik denk zelf dat de Here hier een speciale route kiest omdat het Samaria is. Gods werk gaat een nieuwe fase in. Dat vraagt om een extra zekering vanuit Jeruzalem (Petrus en Johannes) én vanuit de hemel (uitstorting van de Geest).

Alle nadruk ligt op Gods genade. Filippus neemt niet eenvoudig de plaats van Simon in. De ene tovenaar die de andere opvolgt. Hier is de Heer aan het werk.

13614990_683825348437870_7921680074863668938_n

En wie daarin wil delen, Adrie en Ad, krijgt dat in de weg van het gebed. Het moet je gegeven worden. Je moet knielen om de genade te ontvangen. In je eigen leven. Of een opwekking in de kerk. Dat is een gave van God.

Alle denken dat je ’t zelf kunt doen is uit den boze. Dat moest Simon de Tovenaar helaas ondervinden. Z’n einde lijkt niet goed te zijn geweest, al is Handelingen 8 er sober over.

Van deze Simon horen we niks meer. Maar Gods werk gaat verder. Volgens ’t programma van Jezus uit hoofdstuk 1 vers 8.

Het koninkrijk van God overwint. Zullen u en ik erbij zijn? Amen.