Wees Wakker ! [zondag voor de vervolgde kerk 2016]

GKv Emmauskerk 22 mei 2016

de bijbel ligt open bij Efeziërs 6

1      Bewapend

Bij de opening van de laatste kerkenraad op 11 mei gaat de bijbelstudie over Efeziërs 6. Over de geestelijke wapenrusting. Welk wapen kies jij?

De één kiest voor de helm … Lucas!. Een ander maat 46+ schoenen – wat een basis! Het harnas van gerechtigheid – dat moet Wijnand zijn … En natuurlijk vraag ik zelf om gebed bij het zwaaien van het zwaard van de Geest – de bijbel geneest maar kan mensen ook verwonden!

Leuke oefening voor je kleine groep. Vooral als je de geestelijke strijd leert zien. In de Emmaus en daarbuiten gaat ‘t om meer dan mensen. De duivel en z’n boze geesten zijn actief.

Wij benoemen dat niet zo snel.

Weet je nog, de preek van Piet Meijer op 8 mei over Marcus 9? Die jongen die als kind al geplaagd werd door een demon. Dat was geen epilepsie. Jezus bestraft de geest en geneest hem. Door gebed kan hij genezen – zegt hij tegen de discipelen – niet door de neuroloog.

Wij medicaliseren – je mist een stofje. Wij psychologiseren – je bent overgevoelig voor afwijzing, ben je als kind soms misbruikt? Jezus demoniseert. Hij leert ons gevoelens van wrok en haat weg te bidden.

Bestaan boze geesten?

Nee, die bestaan niet.

‘Bestaan’ is veel te tam. De reuzenpanda en de zwarte neushoorn, die bestaan. Nog net. Het zijn bedreigde diersoorten maar ze zijn er. Nog.

De duivel en z’n dreigende diersoorten – het zgn. beest uit de zee, het beest uit de aarde – die zijn actief en dodelijk paraat.

Daarom roept de bijbel ons op:

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broers en zussen, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

Aan die broers en zussen denken we vandaag in het bijzonder. De vervolgde kerk.

2      Efeze

De vervolgde kerk in West-Turkije. Waar de Heer Open Doors geeft voor het evangelie. Hij opent voor heidenen de deur naar het geloof. Paulus schrijft aan de Korintiërs:

Tot het Pinksterfeest ben ik in Efeze, want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.

Ja, die waren er.

efeze.png

Als de kerk groeit, in de breedte – het woord van de Heer vindt steeds meer gehoor maar ook in de diepte – Efeze is vol van ontzag voor Jezus en zijn overmacht – dan komen de duivel en al z’n demonen in actie.

 1. de demon van het materialisme

de toverboeken gaan in de hens, ter waarde van 50.000 zilverstukken

Demetrius ziet z’n handel in rook opgaan: ons beroep in diskrediet, onze godin waardeloos

 1. de demon van het hooliganisme

wat is er aan de hand? ik weet niet, gewoon een lekker relletje, joden of homo’s of negers – weg ermee!

 1. de demon van de tolerantie

beste mensen, denk aan het welzijn van onze stad, de rechtstaat, onze democratie

En zo gaat het nog in 2016.

[3] De stadssecretaris, de overheid, is soms voor de kerk een schild. Jullie mogen er zijn. Maar een dag later worden christenen opgepakt omdat ze tot geloof in Jezus oproepen. De intolerantie van de tolerantie.

[2] Volksgunst is ijdelheid. De mensen die niet in God geloven, hebben respect voor christenen: knap hoor dat je … Maar hosanna en kruisig hem liggen nog altijd vlak naast elkaar.

[1] Zeker als geloof je iets of veel kan kosten.

Toen de man hoorde [wat de Heer zei], werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.

3      Strijd achter  de strijd

De kerk wordt bedreigd. Door de overheid. De zakenmensen. De relschoppers. Maar verkijk je niet op mensen, zegt Paulus. Er is een strijd achter de strijd.

 • hemelse vorsten en demonen
 • duistere heersers en machthebbers
 • kwade geesten in de hemelsferen

Denk aan die zeer geliefde man … Daniel. De engel van God geeft hem een kijkje achter de schermen:

daniel.png

Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië – de vorst van het Perzische rijk – te strijden, en zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland.

Dat speelt in Turkije. In Irak. In Eritrea.

‘De vorst van Noord-Korea’ is niet Kim Jong Un.

De demon van Boko Haram in Nigeria.

4      Wees wakker

Blijf waakzaam, zegt Paulus, ook tegen ons in 2016:

… blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Bidden wij voor de vervolgde kerk? Niet alleen op deze zondag na Pinksteren. Voortdurend!

Herken je de kwade geesten van tolerantie en groepsdenken? Wees wakker!

Zie je de geest van het materialisme die alleen in de kracht van de Heer overwonnen wordt? Blijf waakzaam!

En mooi is dat. Christus heeft overwonnen.

Efeze 6 komt na Efeze 1.

Zoek uw kracht bij de Heer – nadat Paulus over Jezus’ opstandingskracht heeft gezongen.

Efeze 6 komt na Efeze 3.

De kracht van zijn macht – na het gebed om de sterkte van de Geest, door God die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen …

5      Hij is overwonnen

Wij bidden voor de vervolgde kerk een week na Pinksteren maar dus ook na de hemelvaart. Nu is de duivel overwonnen. IS is verslagen!

Openbaring 12 vers 10-12:

Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.

Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard.

Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

Wees wakker. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zijn vonnis is geveld.

En hoog boven alle machten en krachten, alle vorsten en heersers – staat Jezus, het hoofd van de kerk. De Heer regeert!

Vanuit die overwinning mogen zij – en wij – leven en bidden en danken. Tot de overwinning is behaald en het klagen gezang wordt.

Amen.

Ik wil vrij zijn !

 

GKv Emmaus 5 mei 2016

de bijbel ligt open bij Galaten 5

vrij zijn (intro)

Ik wil vrij zijn!

… schrijft Johan op z’n weblog.

Johan is homo en hij wil graag trouwen met z’n man Steven. Dat moet toch kunnen? Het is mijn leven en ik wil dat kunnen inrichten zoals ik dat wil.

Alleen woont Johan in Tholen. Je weet wel, dat streng gelovige dorp. Waar de SGP in de gemeenteraad de dienst uitmaakt. Drie van de vier ambtenaren van de burgerlijke stand weigeren om homostellen te trouwen. Steven en Johan blijven in hun ogen viespeuken.

Johan gaat daarom volgend jaar D66  of op een lokale partij stemmen. In geen geval CDA, ChristenUnie of SGP.

Ik wil kunnen doen wat ik wil.

3614436_1_org

Ik wil vrij zijn!

… zegt Rina tegen haar vriendinnen.

Rina is 19 en gaat op kamers wonen. Ze heeft er genoeg van dat haar ouders zich met alles bemoeien.

Ik maak ’t zelf wel uit. Hoe laat ik thuiskom uit de stad. Of ik op zondagavond naar PSV wil kijken. Het is mijn leven en niemand gaat daar verder over.

Rina zet de muziek nog eens wat harder. Haar lijflied:

niemand die me zegt wat ik doen of laten moet

niemand wordt de baas in mijn bestaan

ik zal zelf wel kiezen tussen kwaad en tussen goed

ik weet welke weg ik moet gaan

Rina heeft gelijk. Het is jouw leven. Laat je dat niet afpakken …

 • … door een weigerambtenaar
 • … door je ouderwetse pa en ma
 • … door de kerk en de bijbel

christelijke vrijheid ?

Ja, ook dat laatste. De kerk en de bijbel. Zijn die er ook niet op uit je vrijheid in te perken?

De kerk, dat is toch: niet uitslapen op zondag maar in de dienst komen?

De bijbel, dat is toch: geen seks voor ’t trouwen en nog meer regeltjes?

Christelijke vrijheid, dat bestaat gewoon niet.

Ja, ze zingen wel mooi voor in de kerk. Heer u bent mijn leven. Heer, ik bid u, blijf mij nabij. – Maar wil je dat echt? Een God die meekijkt als je gaat stappen, of internetten. U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Dan ben je toch je vrijheid kwijt!

freedom

Oké, daar gaat ’t dus over op 5 mei.

Wanneer ben je echt vrij?

Vraag ’t aan de gemiddelde Nederlander en je krijgt zoiets te horen als: ik wil m’n eigen ding doen. Geen gebemoei. Mag ik alsjeblieft m’n eigen leven leiden?

Vrijheid draait dus helemaal om jezelf. Dat zal ik zelf wel uitmaken.

Dat geeft dan meteen een geweldige spanning met al die andere ikken.

Als een komiek in Duitsland de Turkse president Erdogan wil beledigen, moet dat kunnen. Vrijheid van meningsuiting. Maar hoe zit ’t dan met de vrijheid van de Turken om daardoor gekwetst te zijn en de Nederlandse journalist Ebru Umar haar vrijheid te benemen?

Zelfs partijen als de VVD en de PVV snappen dat vrijheid grenzen heeft. De een z’n vrijheid houdt op bij de ander z’n vrijheid.

Als een tienermeisje ongewenst zwanger wordt, moet ze kunnen kiezen voor een abortus. Ze wil haar opleiding af maken en zich kunnen ontplooien. Maar hoe zit ’t dan met de vrijheid van haar kind om geboren te worden?

Hoe vrij ben je eigenlijk als mens?

geroepen om vrij te zijn

Het gaat vandaag dus over diepe vragen.

Waar gaat ’t om in je leven?

Gelukkig worden.

Vrij zijn. Bevrijd zijn.

Maar wanneer ben je dat?

SetFree

Het is eigenlijk heel raar. Hoe vrijer mensen willen zijn, hoe meer ze verstrikt raken in de meeste nare gewoontes.

Ik doe waar ik zelf zin in heb.

Dat kan leiden tot slechte eetgewoontes, tot hooligan gedrag, of tot alcoholverslaving, tot roddelen, tot seksueel misbruik.

De vrije mens is minder vrij dan hij denkt.

De bijbel noemt dat: je wordt een slaaf van de zonde. Je wordt beheerst door die kwade machten. En alleen “wanneer de zoon [van God] je vrij zal maken, zul je werkelijk vrij zijn.” Johannes 8 vers 32.

I am free in Christ scripture picture

Ik weet nog heel goed dat ik die echte vrijheid – in Christus – ontdekte.

Ik was best wel heel gelovig. Bidden voor m’n eten. Twee keer naar de kerk. Op zondag geen huiswerk maken en niet stiekem naar ‘Langs de lijn’ luisteren. Ik studeerde zelfs theologie, om dominee te worden.

Mijn leven werd heel erg bepaald door al die regels. En ik geloofde dat God best tevreden met mij was.

Tot de dag dat ik iets anders ontdekte.

God houdt van mij.

Hij kent mij door en door. Al m’n sterke en m’n zwakke kanten. M’n stomme zonden.

Maar hij houdt van mij.

In de woorden van Galaten 2 vers 20: de zoon van God, die mij – niet alleen anderen, mij! – heeft liefgehad en zich voor mij – Tjeerd de Boer, # 1 loser – heeft prijsgegeven.

Die ontdekking maakte me vrij.

Ik ben niet wat ik doe.

Mijn leven wordt niet bepaald door wat ik heb.

Of door wat anderen over mij zeggen.

Ik ben een geliefd kind van God.

Jesus loves me

this I know

for the Bible tells me so

Vrij-Zijn

Dat is het centrale thema van dit bijbelboek, de brief aan de Galaten. Een paar citaten:

 • Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden (1:4)
 • God slaat geen acht op het aanzien van een mens [wat je doet maakt niet uit] (2:6)
 • niemand wordt rechtvaardig door [wat hij of zij doet, door] de wet na te leven (2:16)
 • iedereen die op [zichzelf en dus op] de wet vertrouwt is vervloekt (3:10)
 • Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt (3:13)
 • door het geloof in Christus bent u kinderen van God (3:26) [hij houdt van je]
 • u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen (4:7) [voor eeuwig]
 • Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven (5:1)
 • u bent geroepen om vrij te zijn (5:13)

Wat een opluchting geeft dat in je leven. dat je verder mag kijken dan jezelf en deze wereld.

I am free in Christ scripture picture

bevrijd om lief te hebben

Heb jij die vrijheid al ontdekt?

Niet in jezelf en gericht op jezelf.

Maar buiten jezelf.

Vrijheid van te moeten scoren, ’t hier en nu te moeten maken.

Vrijheid van alles uit je leven te moeten halen wat erin zit.

Vrijheid van jezelf.

Een vrij en vrolijk kind van God.

Vrij van regels en wetten.

De wetten van de mode en de hypes.

De regels en de codes in de kerk.

Vrijheid van en vrijheid voor.

Een vrij en vrolijk kind van God heeft ruimte om lief te hebben.

God liefhebben om wie hij is.

Niet om bij hem in een goed blaadje te komen.

Niet angstig: als ik ’t maar goed doe.

Lekker relaxed: Heer u bent mijn leven.

Vader van het leven, ik geloof in u.

Je medemens liefhebben en dienen.

Dienen? Je bent toch geen slaaf.

Dienen, ja inderdaad. uit vrije wil. Met de woorden van Opwekking 378:

ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn

bid dat ik genade vind dat

jij het ook voor mij kunt zijn

 1001004006207795

Dat is nog eens echte vrijheid.

Dat je voor de ander kunt kiezen.

De vrijheid om niet om je eigen ding te doen, maar dien elkaar in liefde (Gl 5:13).

De vrijheid om niet puur voor jezelf te gaan, maar heb je naaste lief als jezelf (5:14).

christelijke vrijheid !

#Geen4meivoormij, twittert Annabel.

Waarom zou jij de doden moeten herdenken op 4 mei? ”Ik moet helemaal niks. Ik mag zeggen wat ik wil.” Vrijheid.

Op 4 mei herdenken we de mensen die ervoor gezorgd hebben dat Annabel zonder enig probleem #geen4meivoormij kan twitteren …

Kies voor vrijheid, roept de PVV.

Geert Wilders bedoelt daarmee dat wij ons eigen land moeten behouden. De tsunami van de islamisering moet gestopt worden. ik wil vrij zijn en m’n eigen ding doen.

Dat is dus heel anders dan christelijke vrijheid.

Paulus schrijft in Galaten 5 vers 13:

Broeders en zusters [niet iedereen begrijpt wat ik zeg, maar] u bent geroepen om vrij te zijn! U als vrije blije kinderen van God.

En dat is heel wat anders dan de wereldse nepvrijheid.

 • Ik wil vrij zijn! zei een blad. Het maakte zich los van de boom en waaide weg. Het voelde zich vrij, maar het verdorde nog die zelfde dag.
 • Ik wil vrij zijn! zei de vis. Hij sprong uit de viskom en lag lekker op het tafelkleed naar lucht te happen. Totdat hij dood was.

Een mens zonder wortels. Van God los. Lekker op zichzelf gericht. Is die vrij?

Een mens op God en de naaste gefocust. Die is als een vis in het water. Heerlijk!

Ik wil vrij zijn!

Natuurlijk mag Johan volgend jaar op d66 stemmen. Maar is hij terecht bang voor de CU en de SGP? De spruitjeslucht en de jaren ’50. Misschien is de doorgeschoten vrijheid van D66 op de lange duur wel meer bedreigend. En mogen we blij zijn met gemeenschapszin en solidariteit, met samenleven en sociale cohesie.

slide_5

Ik wil vrij zijn!

Natuurlijk mag Rina op kamers gaan wonen en lekker de grenzen opzoeken. Zolang ze er maar voor oppast geen slaaf te worden.

 • Je kunt van voetballen en van Philips houden. Maar als Ajax toch op doelsaldo kampioen wordt a.s. zondag en PSV net niet, is jouw week niet verknald.
 • Je wilt er graag netjes bijlopen, maar je hoeft niet per se gezien te worden.
 • Je houdt van uitgaan met je vrienden, maar zij bepalen niet jouw waarde.

Ik ben een vrij en vrolijk kind van God.

En van niemand anders.

Mijn hoogste goed is niet m’n eigen ding doen.

ik wil vrij zijn

mij zijn

van U zijn

zoals U mij heeft bedoeld

Jezus’ langste gebed

GKv Emmaus  1 mei 2016

#durftevragen  serie #3

de bijbel ligt open bij Johannes 17 

1      Jezus bidt voor jou

Heb jij je ouders wel eens betrapt?

stock-photo-knock-before-entering-sign-isolated-on-a-white-background-920382

Sommige papa’s en mama’s vinden ‘t niet fijn als de kinderen zomaar de slaapkamer binnen lopen. Kloppen hoeft niet. Maar je weet dat ze soms seks hebben. Dan is ’t voor jou en voor je ouders soms een beetje … oh-oh!

Ik bedoel eigenlijk wat anders. Heb je ze wel ’s betrapt bij het bidden?

Je komt uit school. Mama is niet in de keuken. Je rent de trap op. Ineens sta je stil. Je hoort mama praten … met wie? Oh-oh, ze is aan ‘t bidden. – Een beetje verlegen doe je zacht de deur van haar kamer dicht.

Iemand betrappen bij zo’n intiem moment – of dat nou vrijen is of een gesprek met Vader in de hemel – is soms embarrassing, soms ook ontroerend.  Als kind je ouders horen bidden … voor jou zelf nogal.

jesus-praying

Zo lopen we vandaag binnen bij Jezus, die in gesprek is met z’n Vader. Nee, niet zachtjes de deur dicht doen. Je mag hem horen bidden. ’t Staat niet voor niets in de bijbel. God heeft ’t expres laten opschrijven. Blijf stilletjes bij de deur staan luisteren.

2      Jezus bidt

Dit is the Lord’s prayer, zegt John MacArthur. Het echte ‘gebed des Heren’.

Wij gebruiken die term meestal voor het Onze Vader. Maar dat is het gebed dat Jezus u en mij leerde  bidden. ”Vergeef ons onze zonden. Breng ons niet in beproeving”. – Dit is wat hij met z’n Vader deelt.

We lezen wel veel dat Jezus een biddend leven leidt maar weinig wat hij bidt

 • bij z’n doop is Jezus in gebed
 • z’n 12 leerlingen kiest hij biddend
 • vaak staat hij vroeg op om op de berg of elders met z’n Vader te overleggen

Over de inhoud van z’n gebed …

 • bij het graf van Lazarus … hardop,” voor de mensen om me heen” zegt-ie
 • straks in Getsemane, drie keer zelfs
 • en nu dit lange gebed, 26 verzen!

Johannes 17 staat onder ons bekend als het hogepriesterlijk gebed.  De priesters in Israel deden voorbede voor de mensen. Ook offers brengen hoorde bij hun taak. Op basis van dat offer gaf de priester de zegen mee.

17c.png

Jezus is onze hogepriester. Je mag hier denken aan Zondag 12 van de catechismus. Hij heeft ‘n uniek offer gebracht. Hij bidt voor z’n volk. Hij zegent ons vanuit het hemels heiligdom.

Mooi om hem zo te zien en te horen. Jezus is vandaag onze priester. Nog altijd bidt hij tot de Vader op deze manier. Johannes 17 is voor ons in de 21e eeuw dus de realiteit.

3      Zo sprak Jezus …

Het is belangrijk, denk ik, om Johannes 17 in de context te lezen. 17 komt na 16 en voor 18.

17

Johannes 18: Na dit gebed vertrekt Jezus met z’n leerlingen naar Getsemane. Hij heeft een afspraak met Judas en z’n kornuiten.

Johannes 16: Zo sprak Jezus … de toespraak in hoofdstuk 13 tot en met 16. Al die thema’s:

 • was elkaar de voeten (heb elkaar lief)
 • het huis in de hemel met zoveel kamers
 • ik ben de weg, de waarheid en het leven
 • ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken
 • de Geest van de waarheid komt je helpen
 • de haat van de wereld zonder Jezus

Na die afscheidstoespraak volgt nu Jezus’ afscheidsgebed. Veel uit hoofdstuk 13 tot 16 komt terug in hoofdstuk 17. Z’n missie. Hun plek in de wereld. De onderlinge liefde. Zijn Geest die erbij zal zijn.

4      Van eeuwigheid

Het hogepriesterlijk gebed.

Het afscheidsgebed.

17b.png

Ik kwam nog een andere  typering tegen. Het langste gebed. De voorbede van Jezus reikt tot in onze tijd. Hij bidt voor zichzelf, voor z’n 12 apostelen maar ook “voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.” Tot in mei 2016 in de Emmauskerk.

En z’n gebed gaat ook heel ver terug. Tot in de eeuwigheid, de zogenaamde ‘vrederaad’:

 • Ik was bij u voordat de wereld bestond
 • U gaf ‘uw mensen’ aan mij, uw zoon
 • ik aanvaardde de missie die U me gaf
 • U hebt hen aan mij geschonken, Vader

Wat heeft zich afgespeeld in de hemel tussen de Vader, de Zoon en de Geest? Het duizelt je als je daarover nadenkt. Maar dan begrijp je waarom wij vol overtuiging kunnen zingen:

Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd

 

We zingen nu eerst uit LB gezang 440.

5      Laat hen allen één zijn

Dan ga ik nu meer op de inhoud in. Straks vers 3 over ‘het eeuwige leven’. Maar nu eerst de verzen 20-23:

Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun verkondiging in mij geloven. Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat u mij hebt gezonden.
De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één zijn zoals wij één zijn: ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad.

wcc

De wereldraad van kerken voert die woorden als motto. Het gebed van Jezus … dan zal de wereld geloven. Hoe kunnen mensen geloven als de kerk verdeeld is? Hoe zal Nederland in God geloven als je 10x gereformeerd hebt?

Een tekst waarbij we ons flink schuldig kunnen voelen. “Als Jezus nog leefde,” zei die collega, “zou hij zich in z’n graf omdraaien …” Dat lijkt me niet, maar ik snap de intentie. Jezus leeft! Maar leven wij als kerken in Christus?

Onlangs las ik een artikel over atoomsplitsing of kernsplijting. Ik snapte er niet veel van. Wel dat er heel veel energie en warmte vrijkomt bij dat proces.—

Wat een energie hebben onze voorouders  in kerksplijting gestoken. Hete hoofden, koude harten. Natuurlijk, soms moesten ze. Maar er was veel ‘vlees en wereld’ bij …

cropped-header.png

Bij het voorbereiden van deze preek had ik d’r ook weer last van. Toen hielp de heilige Geest me om de tekst anders te lezen.

 1. Jezus houdt ons niet een ideaal voor dat al of niet haalbaar is. Dit is zijn gebed tot de Vader.

Eenheid tussen christenen, daar gaat Jezus de hogepriester voor. Hij brengt die tot stand. En wij moeten – in de woorden van Paulus – de eenheid die de Geest geeft, bewaren.

 1. Jezus bidt niet of wij op hem en z’n Vader mogen lijken. “U en ik zijn één. Laten zij ’t ook zijn: GKv, CGK, NGK. PKN en katholiek en evangelisch.”

“Zoals u in mij bent en ik in u ben …. laten ook zij in ons zijn.” Laten wij hen een plaats geven in ons hart, Vader. Helemaal diep in ons. Onze vrienden. Laten we ruimte maken in ons voor hen. U houdt van mij en ik van U. Laten we zo ook van hen houden. Ik in hen en U in mij.”

Dat gebed wordt verhoord. Kijk maar goed om je heen. Hij geeft ons deel aan zijn grootheid. De één kan goeie vragen stellen. De ander kan luisteren. Nummer drie is wijs geworden. Nog een ander kan woorden spreken die genezen. Samen in de naam van Jezus. Bezield door de Geest. Zo wordt Christus zichtbaar.

In die grootheid mag je delen nu al. En daar blijft hij aan werken, tot we zijn waar hij is.

6      Eeuwig leven

De bijbel noemt dat ‘eeuwig leven’. Daar wil ik tenslotte nog iets over zeggen. Nog even het begin:

Zo sprak hij. Dat verwijst naar 13 tot 16.

Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel … de bijbel kent veel verschillende gebedshoudingen [staan, knielen, handen in de lucht, plat op de grond] maar altijd “ik hef tot U die in de hemel zit, mijn ogen op en bid”

en zei: Vader, nu is de tijd gekomen nadat hij hoe vaak gezegd had: nee m’n tijd is nog niet

toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen typisch Johannes om het kruis als overwinning te zien

Elk vers van dit gebed zit boordevol bijbelse gedachten. Nu dus alleen vers  3:

En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt.

Eeuwig leven. Dat is niet hetzelfde als voor altijd bestaan. Zonder God heb je geen leven.

Jeremia de  profeet beklaagt zich over z’n volk dat van kwaad tot erger gaat. Ze zijn ontrouw, ze liegen en bedriegen, en Mij – zegt de Heer – mij willen ze niet kennen. Bijbelse taal. Kennen is een intieme relatie. “Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij.” Wat van jou is, is van mij en het mijne is het jouwe.

Dat is pas leven.

Echt leven.

Eeuwig leven.

Vlak hierna gaat Christus naar de tuin. Ken je dat verhaal? Jezus zweet  bloeddruppels. Hij is verschrikkelijk bang. – Waarvoor?

 • Ja, kruisiging is vreselijk. Pijn is niet fijn.
 • Wat denk je van de spot van z’n vijanden, de eenzaamheid, het verraad? Judas, ook Petrus, ja eigenlijk iedereen.
 • Maar dan nog, Er zijn mensen geweest die ook gemarteld zijn en geïsoleerd werden  – uren, dagen, weken, jaren soms.

Hier is het antwoord.

God wil z’n eigen zoon niet meer kennen. Dat is de missie die in de eeuwigheid afgesproken is . De Zoon weet dat. Psalm 22: mijn God, m’n God, waarom hebt U mij verlaten? Niet maar bij wijze van spreken. Echt. Wie kan die pijn beter aanvoelen dan de eigen zoon van God? Ik en de Vader zijn één. Alles van mij komt van U. U in mij en ik in U.

Daarom zweet Jezus bloed. Laat die beker aan mij voorbijgaan. Dat niet, Vader, dat niet. Pijn en spot, verloochening en verraad. Maar dat U zich van me afkeert … Vader, nee, dat niet!

jesus-praying

7      Ik zal voor je bidden

Voorbede is belangrijk. Hier in de kerk, in het gemeentegebed. Maar ook thuis.

Soms weet je niet wat je moet zeggen. Iemand is ziek. Wat een verdriet bij een graf. De angst van iemand die depressief is. – “Ik zal voor je bidden.” Dat is niet niks. Als je ’t dan ook doet.

Dat onze Heer hier zegt: Ik heb voor u en jou en voor jullie gebeden. Dat is geweldig. Wie zal eerder verhoord worden dan Gods eigen zeer geliefde zoon? Hij leeft! Hij is er altijd om voor ons te pleiten.

Laten we daar maar Amen op zeggen.

It´s time to take out the trash

Munisipale werkers staak. Ek weet nie mooi waaroor dit gaan nie. Maar wat ek sien is dat die afval op die sypaadjie ophoop.

Ek sien dit nie net nie. Ek ruik dit. Die stad stink.

Asseblief, los julle staking. Dit gaan nie net oor julle salarisse nie. Miere en maaiers bedreig my en my kinders se gesondheid. Ons kan net nie só lewe nie!

Dié beeld gebruik ek om vergewing te illustreer. En my leidende teksvers kom uit die Spreuke (28:13): Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek.

Ek sit teenoor ’n man wat ek nie ken nie. ’n Christelike berader het hom na my verwys. Hy het my genader vir ’n reeks pastorale gesprekke.

 • Waaroor gaan ons praat?

Ek ken hierdie man nie. Ek weet hy is ‘n lidmaat van ons kerk in ‘n ander deel van die land. Hy het sy dogters seksueel misbruik. En hy soek berading.

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek.
 • Oor vergewing, antwoord hy.
 • Wat bedoel jy daarmee?
 • Vergewing van God. Vergewing van mense. Vergewing van myself. En die laaste een is dalk die moeilikste.

Vergewing ken drie dimensies.

In die wêreld waarin ons lewe, gaan dit gewoonlik oor mense. Dink net aan die Waarheids- en Versoeningskommissie. Wat het ons mekaar aangedoen? Hoe kan ons mekaar weer reg in die oë kyk?

Kroniek-Van-de-Waarheid-En-SDL568628571-1-f3ffb

In die Bybel kom daar ‘n dimensie by (Psalm 51):

Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë.

Vergewing van God is wat jy nodig het.

En vergewing van jouself, soos dié man gesê het:

Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

En dalk is dit die moeilikste. Jy verlang na ‘n gelukkige lewe. Vreugde. Maar dit kan net op een manier. It’s time to take out the trash!

Wegsteek gaan jou breek

Onthou jy vir koning Dawid? Hy het iewers in ‘n donker kas van sy paleis ‘n swart plastieksak gehad, vol met stinkende skuld. Dating met ‘n ander man se vrou. Dealing om sy konkurrent uit te skakel. En dan aangaan asof daar niks gebeur het nie. Hoor wat sê die Bybel:

[Batseba] het [Dawid se] vrou geword en vir hom ‘n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here (2 Samuel 11:27).

Dawid het ‘n lugverfrisser gebruik. Maar dit het steeds bly stink. Owerspel en moord.

En wat van ons in 2010? Het ek en jy as Christene steeds so ‘n swart afvalsak vol met sondes staan? Jesus het dan vir die sonde gesterf! En wat van die heilige Gees?

Dit is waar. ‘n Gelowige is nie langer ‘dood as gevolg van … sondes’ nie (Efesiërs 2:1vv). Jy behoort nou aan hom wat uit die dood opgewek is. Jy mag nou ‘n vrugbare lewe lei in diens van God (Romeine 7:4)

Maar dit beteken nie dat daar geen sonde meer in ons is nie (1 Johannes 1:8vv, Dordtse Leerreëls 5/1-4). Ongelukkig genoeg is ons nog nie waar God ons wil hê nie.

belijden.jpg

Daarom bid ons elke dag om brood én om vergewing. Christus het een maal vir die sondes gely, om julle na God te bring (1 Petrus 3:18). Maar juis daarom het ons verdriet oor die sonde wat nog daar is. Ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus (Hebreeërs 10:10). Maar God wil jou darem elke dag op jou knieë sien lê om hom vir sy genade te dank en te bid (Kategismus 45/116). Ons bly van onsself arme sondaars.

Moenie dat ons dit probeer wegsteek nie. Nie vir onsself nie. Nie vir mekaar nie.

As predikant praat ek gereeld met ouer dooplidmate. Een van die vrae wat bespreek word is of hulle belydenis van geloof wil aflê. Wat my dikwels tref in hulle is ‘n groot onsekerheid.

“Ja, ek glo in Jesus Christus, maar is ek gelowig genoeg?

Ek begeer om die nagmaal te vier. Maar partykeer val ek in slaap tydens my gebed. En lees ek vir ‘n hele week nie in my Bybel nie.

Ek sondig nog so baie. Is ek regtig al so ver?”

Dit is vir hulle ‘n openbaring om te hoor dat ander gelowiges dieselfde stryd ken. Jy is nie die enigste een wat laat slaplê nie. Enige katkisant moet dit leer. Enige Christen sukkel daarmee. Daar is niemand wat dit 100 persent goed doen nie.

Hoe is dit moontlik dat ons dooplidmate sulke hoë eise aan hulle self stel? Is ons oop genoeg oor ons eie swak geloof?

Jong mense, jou ouers kry dit ook nie reg om elke dag bewus met die Here te leef nie. Jou ouderling en jou dominee moet ook teen die sonde baklei. Seksuele sondes. Skinder oor ander. Begeerte na geld en status. Laksheid in die diens van God.

Elke dag bid ons almal die vyfde bede van die Onse Vader: “Reken ons, arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef … nie toe nie …” (Kategismus 51/126). Die VGKSA is ‘n klomp misdadigers en skelms.

Ons wil dit nie altyd weet nie. Die VGKSA lyk na ‘n groep van geslaagde Christene. Wat God en die medemens reg doen. Wat trou bid en in die Bybel lees. Ons doen dit nogal goed. –

En die oomblik as iemand oor die tou trap – rusie, owerspel, bedrog – skrik almal hulle lam. “Hoe kan dit in ons kerk gebeur?” En die persoon in kwessie durf sy gesig nie meer in die gemeente te wys nie. –

Maar juis dit is waaroor dit gaan in die kerk! Dat ons sondaars is. Arme sondaars: bedrog, owerspel, rusie. Vergewe sondaars: elkeen van ons leef net danksy die kruis van Christus. Vergewende sondaars: ek het net so goed soos die ander God se genade nodig.

Die VGKSA is nie ’n geselskap van ‘mense onder mekaar’ nie. Dié kan jy ook buitekant die kerk vind. Ons is ’n gemeente van ‘sondaars onder mekaar’.  Ek hoef my nie mooier te maak as wat ek is nie. Ek hoef my skuld nie weg te steek nie.

In die kerk werk ons saam aan vergewing. Ons sing met Dawid in Psalm 32:

Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde bedek is.

Ja, die skuld moet darem bedek word.

Maar dan nie deur my nie. Deur te doen asof dit nie daar is nie. Keeping up appearances. Dit maak jou nie gelukkig nie.

Om te bely. Dit gaan jou bevry.

Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie – en U het my skuld vergewe.

Dan bedek God self die sonde.

Met die bloed van Jesus, sy seun.

VERGEWING

Bely gaan jou bevry

Dit is ‘n bevryding wat ons almal ken. Dalk minder diep as Dawid:

Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte.

Maar almal weet hoe ‘n geheim relasies breek. Tussen man en vrou. Kinders en ouers. Ouderlinge en lidmate. –

En hoe opgelug jy kan wees as jy oopmaak. Jou skuld. Jou bedrog. Jou verslawing. Jou ontrou.

Al is die pyn steeds daar. Maar die verlammende geheim is darem weg!

Die pyn in koning Dawid se lewe is nie weggeneem nie.

Batseba se baba word siek en sterf (2 Samuel 12:14vv). Dawid se familie word ‘n bron van ellende (12:11). Amnon en Tamar, bloedskande (13:1vv). Amnon en Absalom, moord (13:22vv). Absalom, rewolusie (2 Samuel 15). Steeds hoor ek Dawid bid: Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie (Psalm 25:7).

En dit bly steeds waar.

Die pyn bly. ‘n Skeiding. Misbruik. Familietwiste.

Maar die oplugting van die vergewing ervaar ons ook. Die bevryding van skuld.

Gelukkig is die mens wat [God] vergewe,

hy sal die Heer se goedheid bly belewe.

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek aan die man in my kantoor.

Ek ken hierdie man skaars. Ek weet hy is ‘n lidmaat van ons kerk en hy het sy dogters seksueel misbruik. ‘n Arme sondaar soos ek. Met ‘n skreeuende behoefte aan … ja aan wat?

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek.
 • Oor vergewing, antwoord hy. Vergewing van God. Vergewing van die mense. Vergewing van myself. En die laaste een is dalk die moeilikste.

En ons het daaroor gepraat. In ‘n reeks gesprekke.

Moeilik? Ja maar ook mooi.

Vir ‘n dominee en ‘n ouderling is dit een van die mooiste oomblikke in jou werk. As daar iemand kom wat openlik voor die Here sy skuld bely. Nie wegsteek nie maar oopmaak.

En dat jy dan amptelik mag verklaar: die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde (1 Johannes 1:7). Hoor jy, broer: elke sonde.

Reconciliation-LONG

Bring maar daardie swart afvalsak van jou – vol met stinkende skuld – en gooi dit in die asblik van die kruis. Moenie jou skaam nie. Hy wil niks liewer nie as om jou vuiligheid op te ruim. Dit is dan sy core business:

Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld (1 Johannes 2:2).

En van daaruit verder werk aan versoening. Deur die krag van God se Gees.

Onthou wat sê Spreuke (28:13):

Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie;

wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.

Bely jou sondes en laat dit staan, sê die ou vertaling. Verbetering moet beloof en bewys word, eggo ons belydenis (Kategismus 31/85). En die kerkorde vra om voldoende tekens van berou (artikel 75).

Niks is erger as wanneer ’n ou homself voor ander mense probeer handhaaf nie. Jy weier om met die ouderlinge te praat oor wat jy gedoen het. ‘n Sekere deel van jou lewe skerm jy af vir die gemeente. Jy onttrek jou aan toesig en leiding vanuit die kerk.

Moenie jouself groot hou nie. Maak jouself klein voor die Here. Erken jou skuld. En dat, as dit van jou afhang, die vuiligheid altyd aan jou sal bly vaskleef.

En glo dit:

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid (1 Johannes 1:9).

 • Waaroor gaan ons praat? vra ek aan die man in my kantoor.
 • Oor vergewing, antwoord hy. Vergewing van God. Vergewing van die mense. Vergewing van myself. En die laaste een is dalk die moeilikste.

Ja, dit is moeilik. Om jouself te aanvaar meegereken al jou stinkende sondes. Om jouself te aanvaar – en mekaar – omdat en soos Christus jou aanvaar het (Romeine 15:7).

Jou skuld is bedek deur die bloed van Jesus Christus. Hy het die sonde weggeneem (Psalm 85:3).

En as God self vryspreek – wie kan dan veroordeel? (Romeine 8:33v).

[dit artikel schreef ik in 2010 voor

Kompas, het maandblad van de VGKSA]

Voerterug Pasen 2016

bijbelstudie GKv Bergen op Zoom
Emmauskerk 1 april 2016
De preek vanuit Lucas 7 vers 11 -17 staat online op Boeren in Bergen.
Een eerdere Afrikaanse versie met tekstverwijzingen tussen () vind je op de website van de VGKSA.
De hoofdgedachte is duidelijk:
Mensen tussen dood en leven.
We zijn door de dood omgeven [1]
Jezus roept ons tot het leven [2]
dit doet ons van blijdschap beven [3]
1. Heeft de preek de tekst goed uitgelegd?
Ja, niet in de zin van de tekst volgend en dan uitleg per woord(groep) en diepgang op elementen uit de tekst. De koppeling met Levensstoet en Doodstoet was nieuw.
2. Wat is voor jou de kern van deze geschiedenis?
Heel duidelijk dat doodstoet en levensstoet haaks op elkaar staan en een verschillende richting opgaan. Jezus overwint de dood, Jezus zoekt de dood op en overwint. Wij ontwijken de dood liever.
In de preek werd de boodschap van Pasen gekoppeld aan belijdenis en doop. Dat gaat terug
op de eeuwenoude traditie dat catechumenen in de paasnacht gedoopt werden.
Voor de geschiedenis van de doop, zie C. Trimp, ‘Het ritueel van de doop’ in De gemeente en haar liturgie (1983).
3. Herken je wat in de preek gezegd werd over keuzes maken? Niet de dood is koning maar de levende Heer!
Keuzes die om “spelbrekers” vragen zijn lastig voor nieuwgelovigen – het breekpunt: “tot hier kan ik meegaan maar dit gaat me te ver”. De keuze dei [die] we nu maken op basis van de huidige (kerk)cultuur is anders dan die van vroeger.
De uitwerking in de preek was nogal zwart-wit: carnaval versus doop. De christen als
consument spelbreker (vgl. het kindermoment).
4. Wat vind je van de uitwerking? Ervaar je jezelf als spelbreker?
Waar zet je de streep als christen: stop je vóór er iets aan de orde is of kies je er op voorhand voor. De ernst van spelbreker willen zijn maakt dat we vaak geen spelbreker willen zijn. Keuze: “Kies voor Islam of Christus” met het mes op de keel – dan is de ernst zwart/wit.
5. Hoe beoordeel je het kindermoment?
Kindermoment: stil? Heb je aansluiting genoeg? Niveau aansluiting is moeilijk. Makkelijker maken. Is het kindermoment nodig? Ja! Ook fijn voor volwassenen. Ook voor de kinderen om er actief bij betrokken te worden.
Valt de wereld mee? Niet elke niet-christen is een zatte dweil (Bergen) of een PVV-er (Steenbergen). Lees Romeinen 2 vers 14-16. Wat betekenen deze woorden voor ons leven ‘in de wereld maar niet van de wereld’?
Mensen buiten spelbreken soms ook – hebben we aansluiting bij maar ze hebben Jezus niet. Jezus oordeelt, dat hoeven wij niet te doen.
12417767_625773920909680_6771252047464821125_n.jpg
6. Evalueer de rest van de kerkdienst:
Super, betrokken, het was er allemaal. Speciaal om mee te maken.
Lastig te horen, fantastisch dat ze het doen, maar ze mogen het fijn blijven vinden (niet forceren). Betrokken. Tekst via de beamer mee laten lezen.
6.2 dooponderwijs uit de bijbel ipv het formulier
Essentiële dingen uit het formulier zijn gemist: “afsterven van de oude mens en aandoen van de nieuwe”, maar dan gaat het om de “vaststaande bewoordingen”. Want de hele preek was doortrokken van de waarheden uit het formulier en het kiezen voor leven in plaats van voor de dood… De kern was oké.
6.3 de bediening van de doop
Bijzonder om met je linkerhand te dopen:-) Misschien is het mogelijk om de hele kerkzaal mee te laten kijken via de beamer: door een camera rechtstreeks op de beamer aan te sluiten… Dan is het voor iedereen zichtbaar mee te beleven? Het ging een beetje rommelig. De volgende keer onderdompeling? Daar wordt het waarschijnlijk wel anders door… Of niet?

 

Gebeden oké. Liederen: voor zo’n feestelijke dienst met gasten liever wel bekende nummers zingen, zodat er algemeen uit volle borst meegezongen kan worden. Onbekendere nummers voor “tussendoor”diensten en dan oefenen, zodat ze ook bekend worden. Alleen op tekst kiezen werkt niet altijd – het moet wel zingbaar (begeleidbaar) zijn…

Mensen tussen dood en leven

GKv Emmauskerk, Pasen 2016

12928219_625772820909790_6446060114158091693_n

belijdenis- en doopdienst

de bijbel ligt open bij Lucas 7 vers 11-17

Jacqueline en Mark, lieve gemeente.

Ben jij een goede Bergenaar? Doe je mee met de Bergse Vastenavend? Vitrage om. Dweilen in de stad. Agge maar leut et!

Maar als je nou ’s niet houdt dat soort platte lol. De ‘leut’ van de alcohol en de losse seks. Ben je dan een spelbreker?

leut

Ben je een goede Steenbergenaar?

Steenbergen. Dat is toch ‘AZC, weg ermee!’ en ‘Daar moet ‘n piemel in!’ Als jij nou ‘s vóór de opvang van asielzoekers bent. Krijg je dan een steen door je ruit en eieren naar je hoofd?

Christen zijn in deze wereld.

Hoe moeilijk is dat in de 21e eeuw?

Hoe moeilijk was dat in de eerste eeuwen?

In het romeinse rijk werden ook optochten georganiseerd. Achter de muziek aan naar het stadion. Brood en spelen! Alles ter ere van de goden en godinnen. Een mix van vastenavend en Maria Ommegang, zeg maar.

Lees Handelingen 19. En je komt ’t allemaal tegen. Het theater, Artemis der Efeziërs en … de christen als spelbreker.

Niet meedoen met die pompa – zo noemden ze die optocht – dan krijg je geen eieren naar je hoofd maar stenen. Spelbrekers worden in het stadion voor de leeuwen gegooid.

Agge maar leut et …

10325801_625771527576586_7635285243637517741_n

Kindermoment: word jij wel eens een spelbreker genoemd?

 

Lucas 7 gaat over ’n ander soort optocht. Niet een dweilorkest maar een rouwstoet. Niet de platte lol van de carnaval maar ‘t echte leven en het rauwe verdriet.

 1. Een jongeman is dood. Ook opa en oma kun je niet missen. Maar je kind, dat nog niet eens op de helft is?
 2. Een enig kind nog wel. Niet dat 1 uit 6 of 10 minder erg is. Maar je oogappel – dat is zo bitter …
 3. Zeker voor deze weduwe. Geen pensioen of bijstand. Wie zorgt voor haar?

Misschien vind je het vreemd om deze stoet te vergelijken met een carnavalsoptocht. Tijdens vastenavend zie je een lijkauto en volgauto’s de Holleweg op rijden naar Zoomstede. Wie zou dan denken dat dit carnaval is?

En toch als je goed kijkt en luistert …

rouwstoet.jpg

Die zwarte auto’s laten de macht van de dood zien. De dood, Koning Verschrikking, noemt de bijbel hem in Job 18 vers 14. Geen die de dood bedwingen kon, zingen we met Luther.

Ja, je kunt je verdriet overschreeuwen. Neem nog een borrel. Laten we eten en drinken … want als de kraai valt, zijn we allemaal dood.

De leut van vastenavend ligt zo heel dicht bij de rouw van het crematorium. Je leeft maar één keer! Geniet ervan. Dan begrijp je ook dat mijn leut niet verstoord moet worden door die vluchtelingen. Alles goed en wel, but not in my backyard. AZC – weg ermee!

resurrecci_n_hijo_viuda_de_na_m-_iglesia_greco_cat_lica_rumana

Twee optochten komen elkaar tegen in Nain. Twee koningen met hun gevolg.

De rouwstoet trekt de stad uit. Naar de begraafplaats, buiten de poort gelegen.

Bij de stadspoort komen ze een andere stoet tegen. Jezus en z’n leerlingen komen net Nain binnen.

Twee koningen. Dood en leven.

De dood, Koning Verschrikking. En Jezus, de koning van het leven. In het Woord is leven en licht voor de mensen. De zoon van God is in de wereld gekomen om de dood te vernietigen en onvergankelijk leven te laten schijnen.

Bij een begrafenis is dat vervreemdend. Wij rijden in die zwarte stoet naar het kerkhof. En buiten lopen en fietsen de mensen gewoon door. Jouw leven staat stil. Maar zij … Dood en leven schuren even langs elkaar.

Maar niet in Nain. Hier wordt het een frontale botsing. De stukken vliegen in het rond!

frontaal

Je zult Jezus maar op je begrafenis krijgen!

Vroeger werd dat soms aan een bruidspaar gevraagd: Heb je Jezus ook uitgenodigd? De trouwtekst was dan over de bruiloft in Kana: “… ook Jezus en z’n leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.” Nou, dan ga je wel wat beleven!

Maar als Jezus op een begrafenis komt … je kunt ’t navragen bij Maria en Marta … ga eens praten met de familie Jairus … en nu Nain.

Bij het open graf – dat finale afscheid – gaat er iemand staan. Die zegt: Stop, niet huilen! Wat een ongevoelige hork! Natuurlijk huil je! De dood is afschuwelijk.

Maar wie zegt dat? Vers 13: het is de Heer.

Een opvallende naam die alleen bij Lucas veel voorkomt. Jezus is de Heer. Zijn woord komt met gezag. De dragers staan stil. Zelfs de man die gestorven is, luistert en gehoorzaamt. Hij gaat rechtop zitten. Hij leeft weer!

Jezus spreekt woorden van leven.

raising-at-nain

Jezus wordt door medelijden bewogen.

Vers 13 zegt dat. Weet je nog, de preek van Hans Slotman? Gods naam is … ‘El Rachum’. Het woord voor baarmoeder. Hier staat in het grieks ook zoiets. Ingewanden. Diep binnenin. Innerlijke ontferming.

Dat valt ook op omdat de weduwe Jezus niet vraagt om hulp. Vlak vóór dit verhaal gebeurt dat wel. Een romeinse centurio gelooft vast in Jezus en wordt daarom geholpen. Dat is hier anders.

Zo is Christus. Zoals we dan zingen:

Vol eindeloos erbarmen

met onze grote nood.

Gods zoon kwam uit de hemel

tot redding van de dood.

We vieren Pasen vandaag. Alle mensen zijn onderworpen aan Koning Verschrikking. Of we nu dweilen of rouwen … Moeder onze kraai is dood. Waar zal ’t ooit ophouden?

Hier stopt de rouwstoet. Die processie van oude en jonge mensen. Kanker en bommen. Miskramen en verkeersongelukken. –

Maar nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!

Jezus heeft in zijn dood, de dood voor ons verslagen. Hij is de opstanding en het leven. De sleutels van de dood en van het dodenrijk liggen in zijn handen.

12670821_625773120909760_6060412051542787290_n

 

Dus wat doe je?

Vanaf het begin van onze jaartelling zie je dat mensen zich laten dopen. Ze kwamen – mooi oud ritueel – in zwarte kleren de kerk binnen, door de oostelijke ingang. Dan beloofden ze:

Ik verzaak de duivel en zijn pomperijen …

‘Verzaken’ – bij klaverjassen is dat een grote zonde. Als er ruiten gevraagd worden, mag je geen schoppen spelen!

Verzaken. Ik loop niet langer mee achter de duivel aan. Ik stap uit de stoet, de pompa. Ik word een spelbreker. Net als Jezus was.

Daarna draaide de dopeling zich om en zei, terwijl hij of zij in het doopwater stond:

Ik geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het ‘credo’.

Voortaan volg ik de stoet van een andere koning. Het levende Woord. Met witte kleren aan, naar het westen …

Die rituelen hebben we niet meer. Maar als je zo meteen goed luistert …

Verlang je ernaar God en je naaste lief te hebben, met de wereld van de zonde te breken [de duivel en zijn pompa te verzaken] en vol ontzag voor God te leven?

Ja-zeggen tegen Jezus – credo, ik geloof – kan betekenen nee-zeggen tegen ‘de wereld’.

Niet op een verkeerde manier. De boel hier de boel laten. Geen politie of politiek. Als ik maar in de hemel kom …

Christenen staan midden in het leven. Met de poten in de modder. Vuile handen. Hart voor Mensen. Juist omdat het evangelie hoop geeft. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus leeft! De steen is weggerold.

STEEN.jpg

Ben je een goede Bergenaar? Steenbergenaar. Zeker weten. God dienen. Hart voor mensen. Dat is goed voor onze stad en ons dorp.

Dat kan betekenen dat je alleen staat. Je bent een spelbreker. Niet mee joelen met de rest. ‘De meerderheid in het kwade niet volgen’, noemt Exodus 23 dat.

Je stapt uit de ‘vrolijke optocht’ van de duivel. Die holle leut (pompa) eindigt op de Holleweg.

//platform.twitter.com/widgets.js

De mensen in Nain hebben Jezus ontmoet. De dood is keihard op het leven geknald. Je kunt ‘t na die frontale botsing nog zien. De stukken liggen op straat. Daar zijn doden gevallen ….

Inderdaad. De dood is hartstikke dood. Total loss. Maar die weduwe en haar zoon … Jairus en z’n dochter … Lazarus en z’n zussen – daar gaan ze in een lange, feestelijke stoet. “God heeft medelijden gehad – ‘El Rachum – met z’n volk!”

Ga je mee in die feestelijke optocht?

12924534_625770954243310_2866373829732387458_n

foto’s paasontbijt en paasviering: Anneke de Vries

#durftevragen – antwoorden

Eind vorig jaar nodigde ik m’n gemeente uit om vragen te stellen “… die je in de preken besproken zou willen zien.” Nou, dat heb ik geweten.

untitled.png

Niet minder dan 20 vragen werden me voorgelegd – waarvan de helft door één persoon. Ik kan ff verder: over bijbelteksten, over Job en het lijden, over de schepping, over de wederkomst, over de zondag …

Na het gemeenteproject is er ruimte voor deze themapreken. Houd onze website in de gaten. Dan hoef je niks te missen.

 1. Op zondag 10 april in de middagdienst vieren we het avondmaal. De preek gaat over Johannes 12 vers 47. “Hij is een God van liefde en genade”.
 2. Op 24 april ’s morgens bespreek ik vragen over Gods oordeel en onze redding, ook vanuit Zondag 2, 3 en 4 van de catechismus.
 3. In de morgendienst van zondag 1 mei gaat het over Johannes 17, het ‘hogepriesterlijk’ gebed.

untitled2