Bedum in Mamelodi

za

Op vrijdag 14 oktober 2016 vertrekken 24 jeugdleden en 3 volwassenen uit de GKv Bedum naar Zuid-Afrika. Niet zomaar op vakantie, maar op missie! Zo gaan ze onder andere op bezoek in een aidskliniek, theologische school, Ndebele volk en natuurlijk diverse kerken. Daarnaast wordt de Zuid-Afrikaanse cultuur geproefd door het bezoeken van Robbeneiland, de Tafelberg en het apartheidsmuseum. Kortom: een indrukwekkende, veelbelovende reis.

Ik ben erbij.marten%20de%20vries

Marten de Vries heeft mij gevraagd om te helpen z’n preek in Mamelodi te vertalen in de lokale taal. Zo’n uitdaging neem ik graag aan.

Zo klinkt dat volgende week:

Psalme ya 13

Ze noemen Psalm 13 wel ‘Psalm hoelang’.

Psalme ya 13 e na le lebitso. Ba re ke psalme ya ‘neng’.

Dat woord wordt vier keer genoemd.

Lentsu la ‘neng’ o ka le bala gane.

Hoelang? Wanneer?

  1. Morena, o tlo lesa neng …
  2. O tlo kgaotsa neng …
  3. Ke tlo khutsa neng …
  4. Lenaba le tlo ntesa neng …

Wanneer laat God zich eindelijk eens zien?

Ke neng ge Modimo a tlo iponatsa?

Ze noemen Psalm 13 ook wel ‘Huilpsalm’.

Psalme ya 13 gape ba re ke sefela sa go lla.

David huilt.

Dafida o a lla.

Maar… aan het eind zingt hij!

Eupsa o fetsa ka go thaba gagolo! De preek heeft drie stukken

  1. wachten
  2. huilen
  3. zingen

Thero  e bolela ka tse tharo tse:

  1. Go emela
  2. Go lla
  3. Go opela

WACHTEN

GO EMELA

 

Modimo o kae?

Soms lijkt God ver weg.

Ka nako e ngwe o tla re Modimo o kgole.

Soms voel je niet dat God er is.

Ga o utlwe gore o teng.

 

Hoe komt dat?

Go kgonega bjang?

Misschien omdat je te veel denkt.

Mohlomongwe ke ka baka la gore wena o nagana thata.

We hebben ook niet veel geduld.

Re ka no fela pelo.

Alles gaat snel vandaag.

Re tlwaetse gore tsohle di tsamaya ka sepiti.

Toen wij vroeger in Zuid-Afrika woonden stuurden wij brieven naar Nederland.

Ke sa gopola ge re dutse mo Afrika Borwa re rometse marifi go Holland.

Pas na drie weken kregen we antwoord.

Ra dula ra emela karabo morago ga dibeke tse tharo.

Nu kunnen we realtime over de hele wereld met elkaar spreken.

Gona bjalo re ka bolela le batho lefaseng lohle realtime.

 

Dit maakt het moeilijk om geduldig te zijn.

Go boima go se fele pelo.

Moeilijk om te accepteren dat God niet dichtbij lijkt.

Go boima go amogela gore Modimo re tla re o kgole.

Moeilijk om op God te wachten.

Go boima go emela Modimo.

Waarom antwoordt Híj niet direct?

Ke ka baka lang a sa arabe gona bjale?

 

Het kan ook zijn dat jij weinig bidt.

Moholomngwe phoso  e ka ba ya gago. Ga o rapele go lekana.

Dat je niet vaak luistert vaak naar God.

Goba gantsi ga o utlwe Modimo o reng.

Niet uit de Bijbel leest.

Ga o bale Beibele.

Logisch dat je God dan niet voelt.

Ge go le bjalo, o se ke wa makala o sa kwe Modimo.

 

Voor Jezus léék het niet alleen zo dat Vader in de hemel ver weg was.

Ge e le Jesu ga se gore o tla re Tate kua legodimong o kua kgole.

Hij wás er ook echt niet voor Hem.

Ka nnete o be a se teng for yena.

Ik bedoel die drie uren aan het kruis.

Ke ra diiri tse tharo ge a le sefapanong.

Jezus was helemaal alleen.

Jesu o setse a le nnosi.

Op die manier heeft Hij ervoor gezorgd dat God er altijd voor jou wil zijn.

Ka tsela ye o dirile gore Modimo o teng for wena ka mehla.

Ook al voelt het misschien anders.

Le ge o sa utlwe gore o gona.

 

David moest wachten.

Dafida o be a swaetse go ema .

Wanneer zag Hij iets van God?

Modimo o tla mmona neng?

Wanneer hoorde Hij zijn stem?

Lentsu la gagwe o tlo le kwa neng?

Maar… dit zei hij tegen God.

Fela … o realo ge a bolela le Modimo.

Hij bleef bidden.

O kgotlelela go rapela.

Ook al leek God ver weg.

Le ge Modimo a kua kgole.

 

Dat deed ook Jezus.

Le Jesu o realo.

Blijven bidden.

A kgotlelela thapelong.

In de tuin en aan het kruis.

Serapeng. Sefapanong.

Doe jij dat ook maar.

Le wena o dire ka mokgwa wo.

Echt waar, God luistert.

Ka nnete Modimo o a kwa.

Als jij bidt in Jezus’ naam.

Ge o rapela leineng la Jesu.


HUILEN

GO LLA

 

David heeft veel problemen.

Dafida o swerwe ke mathata a mantsi.

Er zijn vijanden in z’n leven.

Manaba a mo tshwenya bophelong bja gagwe.

Hij moet huilen.

O swanetso go lla.

 

Maar het belangrijkste voor hem is niet: is er vrede?

Eupsa tabakgolo for yena ga se gore go na le khutso naa?

Ben ik gezond?

Maphelo a lokile naa?

Heb ik werk?

Ke na le mmereko?

 

Maar: waar is God nou?

Tabakgolo se: Modimo o kae?

En: dat het lang duurt dat God reageert.

Mme Modimo o tsea nako e telele a sa arabe.

 

David bidt dat het beter met hem mag gaan.

Dafida o rapele gore o tlo ba betere.

Waarom?

Ke ka baka lang?

Hij wil dat andere mensen zien dat God rust geeft.

O nyaka batho ba bangwe ba bone khutso ye Modimo a fang yena.

Vrede in het hart.

Khutso ya mo pelong.

Het gaat hem om Gods eer.

Gore Modimo ba mo tumise.

 

Je mag best huilen.

Dillo di ka ba teng.

Er zijn veel verdrietige dingen.

Dilo tse ntsi di a re llisa.

Maar breng je verdriet in je gebed bij God.

Fela dillo tsa gago o di tlise thapelong go Modimo.

Net als David.

Bjaloka Dafida.

Net als Jezus.

Goba Jesu.

Doe het in zijn naam.

O realo leining la gagwe.


ZINGEN

GO OPELA

 

Waarom zingt David aan het eind van de psalm?

Mafelelong a Psalme, Dafida o a opela.

Zijn zijn problemen opgelost?

Mathata a gagwe a fedile naa?

Nee, dat niet.

Aowa, ga go bjalo.

Maar hij heeft gebeden.

Eupsa o rapetse.

En nu kijkt hij anders naar zijn leven.

Gomme bjale bophelo bja gagwe o bo bona ka mokgwa o mongwe.

 

Als je bidt, leer je zingen.

Ge o rapela o ithuta go opela.

Ook als je nog problemen hebt.

Le ge mathata a sa le gona.

Ook als je nog geduld moet hebben.

Le ge o swanetse go se fele pelo.

Je weet: God luistert.

O a tseba: Modimo o a kwa.

Je weet: Jezus komt terug.

O a tseba: Jesu o tlo boa.

En Hij maakt alles goed.

Gomme yena o tlo lokisa tsohle.

 

Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s