Jezus’ langste gebed

GKv Emmaus  1 mei 2016

#durftevragen  serie #3

de bijbel ligt open bij Johannes 17 

1      Jezus bidt voor jou

Heb jij je ouders wel eens betrapt?

stock-photo-knock-before-entering-sign-isolated-on-a-white-background-920382

Sommige papa’s en mama’s vinden ‘t niet fijn als de kinderen zomaar de slaapkamer binnen lopen. Kloppen hoeft niet. Maar je weet dat ze soms seks hebben. Dan is ’t voor jou en voor je ouders soms een beetje … oh-oh!

Ik bedoel eigenlijk wat anders. Heb je ze wel ’s betrapt bij het bidden?

Je komt uit school. Mama is niet in de keuken. Je rent de trap op. Ineens sta je stil. Je hoort mama praten … met wie? Oh-oh, ze is aan ‘t bidden. – Een beetje verlegen doe je zacht de deur van haar kamer dicht.

Iemand betrappen bij zo’n intiem moment – of dat nou vrijen is of een gesprek met Vader in de hemel – is soms embarrassing, soms ook ontroerend.  Als kind je ouders horen bidden … voor jou zelf nogal.

jesus-praying

Zo lopen we vandaag binnen bij Jezus, die in gesprek is met z’n Vader. Nee, niet zachtjes de deur dicht doen. Je mag hem horen bidden. ’t Staat niet voor niets in de bijbel. God heeft ’t expres laten opschrijven. Blijf stilletjes bij de deur staan luisteren.

2      Jezus bidt

Dit is the Lord’s prayer, zegt John MacArthur. Het echte ‘gebed des Heren’.

Wij gebruiken die term meestal voor het Onze Vader. Maar dat is het gebed dat Jezus u en mij leerde  bidden. ”Vergeef ons onze zonden. Breng ons niet in beproeving”. – Dit is wat hij met z’n Vader deelt.

We lezen wel veel dat Jezus een biddend leven leidt maar weinig wat hij bidt

 • bij z’n doop is Jezus in gebed
 • z’n 12 leerlingen kiest hij biddend
 • vaak staat hij vroeg op om op de berg of elders met z’n Vader te overleggen

Over de inhoud van z’n gebed …

 • bij het graf van Lazarus … hardop,” voor de mensen om me heen” zegt-ie
 • straks in Getsemane, drie keer zelfs
 • en nu dit lange gebed, 26 verzen!

Johannes 17 staat onder ons bekend als het hogepriesterlijk gebed.  De priesters in Israel deden voorbede voor de mensen. Ook offers brengen hoorde bij hun taak. Op basis van dat offer gaf de priester de zegen mee.

17c.png

Jezus is onze hogepriester. Je mag hier denken aan Zondag 12 van de catechismus. Hij heeft ‘n uniek offer gebracht. Hij bidt voor z’n volk. Hij zegent ons vanuit het hemels heiligdom.

Mooi om hem zo te zien en te horen. Jezus is vandaag onze priester. Nog altijd bidt hij tot de Vader op deze manier. Johannes 17 is voor ons in de 21e eeuw dus de realiteit.

3      Zo sprak Jezus …

Het is belangrijk, denk ik, om Johannes 17 in de context te lezen. 17 komt na 16 en voor 18.

17

Johannes 18: Na dit gebed vertrekt Jezus met z’n leerlingen naar Getsemane. Hij heeft een afspraak met Judas en z’n kornuiten.

Johannes 16: Zo sprak Jezus … de toespraak in hoofdstuk 13 tot en met 16. Al die thema’s:

 • was elkaar de voeten (heb elkaar lief)
 • het huis in de hemel met zoveel kamers
 • ik ben de weg, de waarheid en het leven
 • ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken
 • de Geest van de waarheid komt je helpen
 • de haat van de wereld zonder Jezus

Na die afscheidstoespraak volgt nu Jezus’ afscheidsgebed. Veel uit hoofdstuk 13 tot 16 komt terug in hoofdstuk 17. Z’n missie. Hun plek in de wereld. De onderlinge liefde. Zijn Geest die erbij zal zijn.

4      Van eeuwigheid

Het hogepriesterlijk gebed.

Het afscheidsgebed.

17b.png

Ik kwam nog een andere  typering tegen. Het langste gebed. De voorbede van Jezus reikt tot in onze tijd. Hij bidt voor zichzelf, voor z’n 12 apostelen maar ook “voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.” Tot in mei 2016 in de Emmauskerk.

En z’n gebed gaat ook heel ver terug. Tot in de eeuwigheid, de zogenaamde ‘vrederaad’:

 • Ik was bij u voordat de wereld bestond
 • U gaf ‘uw mensen’ aan mij, uw zoon
 • ik aanvaardde de missie die U me gaf
 • U hebt hen aan mij geschonken, Vader

Wat heeft zich afgespeeld in de hemel tussen de Vader, de Zoon en de Geest? Het duizelt je als je daarover nadenkt. Maar dan begrijp je waarom wij vol overtuiging kunnen zingen:

Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd

 

We zingen nu eerst uit LB gezang 440.

5      Laat hen allen één zijn

Dan ga ik nu meer op de inhoud in. Straks vers 3 over ‘het eeuwige leven’. Maar nu eerst de verzen 20-23:

Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun verkondiging in mij geloven. Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat u mij hebt gezonden.
De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één zijn zoals wij één zijn: ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad.

wcc

De wereldraad van kerken voert die woorden als motto. Het gebed van Jezus … dan zal de wereld geloven. Hoe kunnen mensen geloven als de kerk verdeeld is? Hoe zal Nederland in God geloven als je 10x gereformeerd hebt?

Een tekst waarbij we ons flink schuldig kunnen voelen. “Als Jezus nog leefde,” zei die collega, “zou hij zich in z’n graf omdraaien …” Dat lijkt me niet, maar ik snap de intentie. Jezus leeft! Maar leven wij als kerken in Christus?

Onlangs las ik een artikel over atoomsplitsing of kernsplijting. Ik snapte er niet veel van. Wel dat er heel veel energie en warmte vrijkomt bij dat proces.—

Wat een energie hebben onze voorouders  in kerksplijting gestoken. Hete hoofden, koude harten. Natuurlijk, soms moesten ze. Maar er was veel ‘vlees en wereld’ bij …

cropped-header.png

Bij het voorbereiden van deze preek had ik d’r ook weer last van. Toen hielp de heilige Geest me om de tekst anders te lezen.

 1. Jezus houdt ons niet een ideaal voor dat al of niet haalbaar is. Dit is zijn gebed tot de Vader.

Eenheid tussen christenen, daar gaat Jezus de hogepriester voor. Hij brengt die tot stand. En wij moeten – in de woorden van Paulus – de eenheid die de Geest geeft, bewaren.

 1. Jezus bidt niet of wij op hem en z’n Vader mogen lijken. “U en ik zijn één. Laten zij ’t ook zijn: GKv, CGK, NGK. PKN en katholiek en evangelisch.”

“Zoals u in mij bent en ik in u ben …. laten ook zij in ons zijn.” Laten wij hen een plaats geven in ons hart, Vader. Helemaal diep in ons. Onze vrienden. Laten we ruimte maken in ons voor hen. U houdt van mij en ik van U. Laten we zo ook van hen houden. Ik in hen en U in mij.”

Dat gebed wordt verhoord. Kijk maar goed om je heen. Hij geeft ons deel aan zijn grootheid. De één kan goeie vragen stellen. De ander kan luisteren. Nummer drie is wijs geworden. Nog een ander kan woorden spreken die genezen. Samen in de naam van Jezus. Bezield door de Geest. Zo wordt Christus zichtbaar.

In die grootheid mag je delen nu al. En daar blijft hij aan werken, tot we zijn waar hij is.

6      Eeuwig leven

De bijbel noemt dat ‘eeuwig leven’. Daar wil ik tenslotte nog iets over zeggen. Nog even het begin:

Zo sprak hij. Dat verwijst naar 13 tot 16.

Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel … de bijbel kent veel verschillende gebedshoudingen [staan, knielen, handen in de lucht, plat op de grond] maar altijd “ik hef tot U die in de hemel zit, mijn ogen op en bid”

en zei: Vader, nu is de tijd gekomen nadat hij hoe vaak gezegd had: nee m’n tijd is nog niet

toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen typisch Johannes om het kruis als overwinning te zien

Elk vers van dit gebed zit boordevol bijbelse gedachten. Nu dus alleen vers  3:

En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt.

Eeuwig leven. Dat is niet hetzelfde als voor altijd bestaan. Zonder God heb je geen leven.

Jeremia de  profeet beklaagt zich over z’n volk dat van kwaad tot erger gaat. Ze zijn ontrouw, ze liegen en bedriegen, en Mij – zegt de Heer – mij willen ze niet kennen. Bijbelse taal. Kennen is een intieme relatie. “Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij.” Wat van jou is, is van mij en het mijne is het jouwe.

Dat is pas leven.

Echt leven.

Eeuwig leven.

Vlak hierna gaat Christus naar de tuin. Ken je dat verhaal? Jezus zweet  bloeddruppels. Hij is verschrikkelijk bang. – Waarvoor?

 • Ja, kruisiging is vreselijk. Pijn is niet fijn.
 • Wat denk je van de spot van z’n vijanden, de eenzaamheid, het verraad? Judas, ook Petrus, ja eigenlijk iedereen.
 • Maar dan nog, Er zijn mensen geweest die ook gemarteld zijn en geïsoleerd werden  – uren, dagen, weken, jaren soms.

Hier is het antwoord.

God wil z’n eigen zoon niet meer kennen. Dat is de missie die in de eeuwigheid afgesproken is . De Zoon weet dat. Psalm 22: mijn God, m’n God, waarom hebt U mij verlaten? Niet maar bij wijze van spreken. Echt. Wie kan die pijn beter aanvoelen dan de eigen zoon van God? Ik en de Vader zijn één. Alles van mij komt van U. U in mij en ik in U.

Daarom zweet Jezus bloed. Laat die beker aan mij voorbijgaan. Dat niet, Vader, dat niet. Pijn en spot, verloochening en verraad. Maar dat U zich van me afkeert … Vader, nee, dat niet!

jesus-praying

7      Ik zal voor je bidden

Voorbede is belangrijk. Hier in de kerk, in het gemeentegebed. Maar ook thuis.

Soms weet je niet wat je moet zeggen. Iemand is ziek. Wat een verdriet bij een graf. De angst van iemand die depressief is. – “Ik zal voor je bidden.” Dat is niet niks. Als je ’t dan ook doet.

Dat onze Heer hier zegt: Ik heb voor u en jou en voor jullie gebeden. Dat is geweldig. Wie zal eerder verhoord worden dan Gods eigen zeer geliefde zoon? Hij leeft! Hij is er altijd om voor ons te pleiten.

Laten we daar maar Amen op zeggen.

Advertenties

Een Reactie op “Jezus’ langste gebed

 1. Hoi pap, Mag ik u nog iets vragen, heeft u de preek van afgelopen zondag nog op uw computer staan? Zou ik anders mogen vragen of u die naar mij wilt sturen digitaal via de mail of dat u hem voor mij wilt uitprinten?
  {…}
  Ik dacht ik kan het altijd aan u vragen, echt super fijne en mooie dienst was het!
  {…}
  Groet Hans

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s