Oordelen met de liefde van Christus

GKv Emmaus 6 maart 2016

Hart voor Mensen week 4

de bijbel ligt open bij Matteus 7 vers 1-5

 

Oordeel niet

Week 4 van Hart voor Mensen rust op één van Jezus’ meest bekende uitspraken. Ook iemand die nooit in de kerk komt, kent vast wel een aantal van die mooie Jezus-quotes:

Heb je vijanden lief [da’s moeilijk]

Ik ben de weg en de waarheid en het leven [nog moeilijker – zo streng!]

Zoek en je zult vinden [onrealistisch]

Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt [hm, haalbaar]

Maar dit is ook een uitspraak van Jezus die vaak is misbruikt. Niet zoals de Heer het heeft gezegd en bedoeld.

do-not-judge.001

Op school gaat ’t over abortus. Moet kunnen, legt de leraar uit. Jij bent als christen tegen. “Je kunt jouw probleem niet oplossen door een mens te doden.” De klas vindt van wel: “Het is mijn leven en m’n eigen keuze. Niet mee bemoeien. Oordeel niet!”

Je oom is overleden. Hij ging nooit naar de kerk, maar hij is vandaag wel vóór z’n crematie de hemel in gepraat. Bij de koffie en de cake zet je daar voorzichtig vraagtekens bij. De familie is furieus, “Wie ben jij om over Pa te oordelen? Zelfs Jezus heeft gezegd: oordeel niet!

Zou het? Is dat wat de Heer hier zegt? Mond houden. Je niet bemoeien met de andere mensen en met de keuzes die ze maken. Je dochter aan de drugs – ach, ik oordeel niet. Je zoon is PVV, ‘AZC weg ermee’ – geen probleem, oordeel niet …

Zou het? Lijkt me sterk.

Oordeel wel

Kijk alleen maar naar vers 6:

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

Ook al begrijp je niet direct wat Jezus hier zegt – maar als je mensen varkens noemt en honden, is dat geen oordeel? “Ik oordeel niet over jou, hond!”

En lees even verder in vers 15 tot 20. Een waarschuwing tegen valse profeten. Geloof niet alles wat de mensen zeggen. Soms is iemand – zegt Christus zelfs – een ‘wolf in schaapskleren’. Hoe kun je dat dan weten? Gezond wantrouwen is nodig. Oordeel en onderscheiding.

Dus als je op school abortus ‘moord’ noemt. Of als de kerk een brief aan B&W stuurt met kritiek op het vreemdelingenbeleid … – daar heeft Jezus het hier niet over.

DSCI1971

… als broers en zussen samen op weg …

Matteus 7 gaat over onze omgang met elkaar in de kerk. Hoe ga je om met je broers en zussen? In vers 3, 4 en 5 staat ’t ook: hoe kun je tegen je broeder of zuster zeggen …

We kijken dus vanochtend en deze week vooral naar binnen. Twee voorbeelden:

  1. Je komt erachter dat een zuster der gemeente vreemd gaat. Wat doe je?
  2. De dominee heeft gesjoemeld met z’n declaraties. Hoe reageer je daarop?

Laten we luisteren wat God ons leert over Oordelen met de liefde van Christus.

God is Rechter

Matteus 7 vers 1 en 2:

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

boomerang2.jpg

Ken je die mop over de man die een nieuwe boemerang gekocht had? Hij is nog altijd bezig om de oude weg te gooien ;-).

Ja, het zal inderdaad door die aparte vorm komen. In elk geval levert het grappige  funny  homevideo’s op …

Als jij keihard over iemand oordeelt, zou dat wel eens op je eigen hoofd terug kunnen komen. Vandaag is het broeder A die in de fout gaat met de buurvrouw. Morgen zit jij misschien met ‘n borrel op achter het stuur.  Oordelen heeft wel iets van die boemerang.

Misschien ken je dat andere spreekwoord: Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen gaan gooien. Pas op je woorden. Je kunt iemand pijn doen, namelijk jezelf.  Vandaag ben je de rechter, morgen sta je zelf misschien in de beklaagdenbank.

DSCI1958

… samen luisteren naar Gods wijsheid …

Wat Jezus zegt is niet een menselijke wijsheid.

Elke politicus weet dat. Vandaag is het Fred Teeven die moet aftreden. Morgen pakt Halbe Zijlstra, Diederik Samsom terug. Mag ik ff afrekenen?

Jezus heeft het over God. Hij is rechter.

Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden – door God

… en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden – in het laatste oordeel.

Gods boemerang komt terug op je eigen hoofd!

Je komt erachter dat een zuster der gemeente vreemd gaat. Wat doe je?

Overspel is zonde. Dat zeg ik niet alleen, of de SGP. De Heer zegt het:

Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want wie in ontucht leven en wie overspel plegen, zullen door God veroordeeld worden.

Dus moet je wel iets zeggen. Zoek je zus-in-Christus op. Praat met haar.

Maar hoe ga je dat doen? Uit de hoogte’ – “Wat ben jij voor hoer? Viezerik!”

Of ga je naast die zus zitten en sla je – nou ja, figuurlijk 😉 – een arm om haar heen?

Dat is het punt dat Jezus hier maken wil in Matteus 7. Christelijke liefde!

Het is makkelijk om haar te veroordelen om haar zonde. Maar de Heer kijkt jou recht in het hart. Hij kent jouw onreine gedachten en jouw geile fantasieën. Je bent geen haar beter dan zuster B. Niemand is volmaakt, zonder zonde.

Bukken voor Gods boemerang! Als jij het zo goed weet – waar blijf je dan als hij gaat oordelen?

De bijbel vertelt daar een mooi verhaal bij. We lezen het in Johannes 8 vers 1-11:

1  Jezus ging naar de Olijfberg,
2  en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.
3  Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en
4  zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
5  Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’
6  Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
7  Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
8  Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9  Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
10  Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’
11  ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Him who is without sin cast the first stone John 8:2-11

Maar hoor je hoe vriendelijk en liefdevol dat klinkt?  Hij wil ook deze vrouw redden. Want hij is niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar juist om de wereld te redden (12:47).

Dat is het verschil met de farizeeërs in Johannes 8. Zij hebben de liefde niet. Deze vrouw brengen ze bij de Heer – but it takes two to tango … Het welzijn van de dader [m/v] is niet wat hen bezighoudt. Maar hoe ze Christus kunnen pakken.

Hij dwingt ze om in de spiegel te kijken. Nadenken over je eigen zonden. Dan leg je zachtjes je steen neer en taait af. Zoals jij over anderen oordeelt, zal God ook jou oordelen.

Zijn we in de Emmauskerk als de farizeeërs – schijnheilig – of zijn we echt als Jezus – vol liefde? Dat is de vraag voor vandaag en voor deze week. Ook vanmiddag in de dienst van 4 uur komt dat aan de orde.

DSCI1977

… God vergeeft – en je zonden zijn echt weg … hoe vergeven wij?

Hart voor Mensen. Liefde is de eerste vrucht van de heilige Geest. Paulus aan de Galaten:

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem of haar zachtmoedig weer terug op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot een misstap wordt verleid.

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Splinter versus balk

Nog even terug naar Matteus 7. De bijbel heeft humor. Jezus vertelt een goeie grap in & vers 3-5:

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, ”zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Plank and speck

Zie je het voor je?

Die vent met een plank die uit z’n oog steekt. Een telefoonpaal.

En dat-ie naar jou toe komt en zegt: Hé, ik zie daar een klein stofje in je oog. Een mini-houtsplintertje. Zal ik je ff helpen en ‘t eruit peuteren?

Komt-ie met z’n telefoonpaal. Hoezo helpen? Je krijgt een optater met die plank. Je wordt blind – een gigantische koppijn – bont en blauw.

Hoe zegt Jezus dat op een andere plaats?

Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Lucas 6 vers 39.

oogarts

Je gaat naar het oogziekenhuis voor een delicate operatie. n Rotterdam, ‘t hoogste adres. Maar de oogarts blijkt zelf blind te zijn. – Nou nee, doe maar ff niet …

Oordelen is zo gemakkelijk. Jij hebt …

Maar vergeet niet, als je met één vinger wijst naar meneer A, wijzen minstens drie vingers naar jezelf. Begin bij jezelf. Wees nederig. Je kunt zelf ook in verleiding komen.

DSCI1973

… de steen is weggerold – ervaar Gods opstandingskracht …

De dominee heeft gesjoemeld met z’n declaraties. Hoe reageer je daarop?

Dat is verkeerd. Hij leest elke zondag het 8e gebod voor. Steel niet. Diefstal is zonde. Dus moeten we de zaak onderzoeken. En als de dominee schuldig is, verdient hij straf.

Maar weer vraagt Jezus in Matteus 7 naar je houding. Denk je dat jij beter bent dan hij?

  • Geldzucht is de wortel van alle kwaad. 1 Timoteus 6. Iedereen is daar dus vatbaar voor.
  • Hebben we voldoende checks & balances ingebouwd? Wie ondertekent mijn declaraties? Wie telt de collectes? Transparantie is nodig.
  • Hoe vaak heb jij zelf met je vingers in de koektrommel gezeten? Thuis. Op de zaak. In het koninkrijk.

Maak je niet te druk om de splinter in zijn oog. Begin maar gewoon met het bord voor jouw kop. Ken jezelf.

Dan word je voorzichtig en bescheiden. Er komt ‘n andere sfeer binnen de Emmauskerk.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Efeze 4 vers 32.

Dan zal de liefde van Christus in jouw leven boemerangen. Iedereen verdient een tweede kans.

Oordelen met de liefde van Christus.

M´n gebed voor jou en voor mezelf is dat Gods Geest ons met die liefde vullen mag.

DSCI1972

foto’s van de middagdienst: Mirjam Bosma

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s