JOY: Jesus – Others – You

GKv Emmaus 21 februari 2016

Hart voor Mensen week 2

de bijbel ligt open bij Filippenzen 2 vers 1-11

1.    Complimenten (intro)

Ik begin de preek met Vincent Janssen. Weet je wie dat is?

Vincent+Janssen

Profvoetballer in de eredivisie. Topscorer bij AZ Alkmaar. Dit jaar alleen al goed voor 9 doelpunten, waaronder een prachtgoal tegen Vitesse op 6 februari. Na de wedstrijd volgt dit interview:

http://www.npo.nl/nos-studio-sport-eredivisie/06-02-2016/POW_03032183?start_at=64800

interview vanaf minuut 21:30 [doelpunt vanaf 18:00]

Wat een echte Nederlander is dat. Vindt het moeilijk om een compliment aan te nemen. Pas op. Als jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, kan het zomaar genadeloos worden afgehakt.

Ik lijk op Vincent Janssen. Nee, voetballen kan ik niet. Preken wel.

Mooie, rake preek, Tjeerd!

Ja, reageer ik. Lekker gezongen, mooi met de band. En al die kinderen …

Waarom kan ik niet dankjewel zeggen? Ik zie het bij meer mensen. “Ik ben niet belangrijk. Het hele team. Alle eer aan God!” – Maar jij bent “… samen met God en Zijn Geest een groot inspirator …” mailde iemand mij.

Deze 2e week gaat het over Liefhebben zoals Jezus jou liefheeft. Dat is een opdracht – heb elkaar lief, dien de ander – op basis van Gods gave – toon mijn liefde aan de ander. Heb je naaste lief als jezelf.

Ons project valt in de lijdenstijd. De 40dagen-tijd betekent dat we Jezus volgen. Hart voor mensen begint hier, bij het kruis!

2.    Denken als Jezus

Heb jij Jezus wel eens gezien?

Ja, zegt iemand, vorig jaar op tv. Hij leek op Jim de Groot.  Dit jaar is het Martijn Fischer. The Passion is in Amersfoort toch?

Maar die bedoel ik niet. Mel Gibson, de Jezus-film, Jesus Christ Superstar. Ik bedoel echt.

Heb je Jezus wel eens hier gezien? In Bergen op Zoom, in 2016. Zou je hem herkennen als je hem zag?

paul_prison.jpg

Er zit een man in de gevangenis. Paulus is z’n naam. En gek is dat. Hij vindt ’t niet eens erg. Paulus’ gedachten worden niet beheerst door de vraag of hij eten en drinken en vrijheid heeft (4:11). Bepalend voor hem is dit: hoe gaat ’t met de zaak van Christus? (1:18, vgl. 2:21). Is het daar goed mee, dan is hij blij.

Wat is dat voor een man in die cel?

Paulus, vind je ’t niet vreselijk, daar in de gevangenis? We bidden voor je vrijlating!

Och, zegt Paulus. Mij maakt ’t niet uit. Als ik maar de naam van Christus mag grootmaken. Leven of sterven. Hier in de gevangenis blijven of daarbuiten aan het werk. Zolang ik de Heer kan dienen, is het mij wel goed … (1:20vv).

Want voor mij is leven: Christus

en is sterven: winst. (1:21 GNB).

Heb je Christus wel eens gezien?

’t Is gek, maar als je Paulus daar in die cel ziet zitten, dan zie je Jezus. Die twee zijn als het ware in elkaar gevloeid.

Op dit moment lees ik de Filippiërs-brief met 3 mensen die gedoopt willen worden. Mark Groefsema, Ying Overwater en Jacqueline Huizer. Mooi is dat. Zij en ik  ontdekken zulke prachtige dingen.

 • Paulus die volledig op Christus gefocust is. Zo begint hij al: dienaar van Christus Jezus (1:1). Ook z’n gevangenschap beziet hij vanuit dat perspectief (1:12vv).
 • Wat andere mensen ‘winst’ noemen, rekent hij als ‘verlies’. Alles wordt anders als je Jezus hebt leren kennen (3:7vv).
 • Zelfs sterven wordt dan: winst. Wat kun je nog meer wensen dan de weg van Jezus te gaan? Door lijden tot heerlijkheid (3:9v).

Heel opvallend. In het leven van Paulus staat niet hijzelf centraal.

Voor mij is leven Christus – niet maar to live is for Christ maar to live is Christ.

Een christen denkt en spreekt en leeft Christocentrisch. En dus niet egocentrisch.

Wat staat er midden in jouw leven?

 •       Die moeder leeft voor haar gezin.
 •       Die man is volledig gefocust op de zaak.
 •       Die jongen ademt voetbal.
 •       Hij is met de kerk getrouwd!

Wat bepaalt je denken en je doen? Het zet een stempel op je leven. Wat maakt jou echt blij of verdrietig?

Filippiërs 2 noemt dat je gezindheid (τουτο γαρ φρονεισθω). Wat vult je hart en je hoofd? Het woord komt vaak voor in deze brief.

 • Over de gemeente in Filippi denkt hij positief (1:7, τουτο φρονειν). En dat is wederzijds (4:10, το υπερ εμου φρονειν).
 • Laten ze hun gedachten focussen op Christus (3:15, τουτο φρονωμεν) en zo nodig zich laten corrigeren (ει τι ετερως φρονειτε).
 • Vers 2 zegt: richt je denken op één ding (το αυτο φρονητε). Later meer daarover
 • Wees niet aards gezind, zegt hoofdstuk 3 (3:19, οι τα επιγεια φρονουντες), maar richt je op Gods rijk (3:20v).

Waarop zijn je gedachten gericht? Waar word jij nou blij van? Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Hoe was dat dan met Jezus?

Die had niet z’n eigen belang voor ogen. Hij is God en hij was God. Hij had dat ook zomaar voor  zichzelf kunnen houden. Uitbuiten, om er zelf beter van te worden (2:6, αρπαγμον ηγησατο).  Als Jezus lekker bij de engelen in de hemel was blijven zitten hadden we er niks van kunnen zeggen (Jh 17:5, Hb 1:2).

Maar dat deed hij niet.

Jezus legde z’n goddelijke glorie af. Hij ging de weg van de vernedering. Hij werd een mens. Hij boog zich diep neer. Zo diep dat hij als een crimineel aan het kruis werd geslagen. Dieper kon hij niet zinken …

Alleen was ’t geen zinken.

Hij koos er bewust voor. Hij ontledigde zich – hij heeft expres z’n grootheid opgegeven (2:7, εκενωσεν). In gehoorzaamheid aan z’n Vader In grote liefde voor ons. In onvoorstelbaar diepe zelfverloochening.

Dat is de gezindheid die Christus had.

 1. gehoorzaamheid
 2. liefde
 3. zelfverloochening

Als je die drie dingen ziet, dan heb je de Here Jezus zelf gezien. in de cel bij Paulus. In jouw huis. In uw leven. In de Emmauskerk. Of niet?

DSC04211.jpg

zondagmiddag met ouderling Wijnand Lammers

3.    Complimenten (medio)

Even tussendoor. Een vraag die ik deze week uit de gemeente kreeg. Over wat Jezus zegt. ‘Heb de Heer uw God lief … heb uw naaste lief als uzelf.’ Gaat ’t daarbij nou om 2 of om 3? Nl. 1 God 2 je medemens 3 jezelf. Of is het 1 en 2 als 3? Met andere woorden: is er een gebod om jezelf lief te hebben?

Ik ga die vraag niet beantwoorden. Mieke en ik praten daar al 40 jaar over, zonder dat we ’t eens worden. We zijn ’t wel eens maar zij en ik leggen verschillende accenten. In het gesprek in de gemeente zul je dat ook merken. Laat ik je deze 7 opmerkingen meegeven.

 1. Als je depressief bent en worstelt met een laag zelfbeeld, is ‘t moeilijk te geloven dat je man en kinderen van je houden. En dus ook dat je hemelse Vader van je houdt.
 2. In deze tijd van mindfulness & assertiviteit ligt zoveel nadruk op ga-voor-de-spiegel-staan-en-zeg: ik houd van jou! dat ’t best goed is om de andere kant te laten horen.
 3. Wij zijn zwakke mensen met veel fouten en gebreken. Je leert in de kerk “een hekel  aan jezelf” te hebben wegens je zonden. – Dat is wat anders dan ongezonde zelfhaat. Onwaardig betekent niet waardeloos.
 4. Jezus gaat respectvol om met mannen en vrouwen, landgenoten en vreemdelingen. Ieder mens is als Gods evenbeeld gemaakt en dus belangrijk. Jij dus ook. Ook jij bent een excellentie. Dat had dat jongetje goed begrepen. Hij schreef dit op: Ik is ik en ikke is goed want God maakt geen rommel!
 5. Normaal gesproken leer je tevreden te zijn met jezelf. Niemand haat z’n eigen lijf, zei Paulus (Ef 5:29). Die had geen Instagram en hoef BMI. Wat zou hij gezegd hebben over al die mijn-lijf-rubrieken op tv?
 6. Ouders, jullie kunnen je kind zoveel goeds meegeven. Bevestiging Zelfrespect. Liefde. Jij mag er zijn. Een parel in Gods hand. Je pubers hebben dat ook nodig, al willen ze niet meer geknuffeld worden.
 7. Dan kun je ook een compliment met gratie accepteren. “Goed gedaan, jochie!” Dat is niet gewoon, “iedereen kan dat, als ’t niet goed is, zeggen we ’t wel …” Nee, jij hebt ’t goed gedaan, ik ben blij met je. – Wat zeg je dan? Dank je wel!

 

DSC04200.jpg

zondagmiddag met gospelkoor Polyhymnia

 

4.    Doen als Jezus

Waar was ik gebleven? 3 woorden

 1. gehoorzaamheid
 2. liefde
 3. zelfverloochening

Kortom: de gezindheid die Christus had. Als je die ziet, dan heb je iets van de Heer gezien. En dan kan het niet anders of er komt blijdschap.

U kent het Engelse woord voor vreugde?

Joy. Het is een acroniem, een soort afkorting van wat we deze week leren. 1 = Jezus, 2 = de medemens, 3 ben jezelf. Jesus + Others + You = JOY.

Als Christus centraal staat en er is hart voor andere mensen – dan komt er vreugde.

De brief aan de Filippenzen zet de blijdschap centraal. Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. (4:4).

Irritant gewoon. Moet ik altijd blij zijn? Maar ’t is een vreugde  in de Heer. Als Christus in je leven komt, komt er echte blijdschap los.

paul_prisonEr zit een man in de cel. Paulus is de naam. Het is niet te geloven, maar die gevangene is me daar een portie blij! Luister maar:

 • Altijd als ik voor jullie bid, doe ik dat vol vreugde (1:4). Ik ben zo blij als ik hoor dat Christus verkondigd wordt (1:18).
 • Ik wil graag dat jullie ook blij zijn (1:25) en blij blijven (4:4-7). Al moet je lijden (1:29), het is voor de Heer! Ik ben bereid m’n leven voor hem af te leggen (2:17v).
 • Ik ben ook zo blij met jullie. Gemeente in Filippi, m’n vreugde en m´n kroon (4:1).
 • Wees blij met Epafroditus, verwelkom hem vol vreugde (2:28v).
 • Kort en goed: wees blij in de Heer (3:1, 4:4).

Die Paulus is zo blij, daar krijg je kramp van in je kaken. Is hij een optimist? Nee, z’n geheim is JOY. Jesus – Others – You. Dat maakt je blij.

Er zit een man in de cel. Paulus is z’n naam. De deur gaat open. Bezoek voor je uit Filippi. Het is Epafroditus met een verrassingspakket. Eten en drinken. Warme kleren. Boeken (4:10vv, vgl. 2 Ti 4:13).

Paulus is verrast. Hij kan wel wat versterking gebruiken. Hij is vooral blij dat ’t uit Filippi komt. Hij proeft er gehoorzaamheid, liefde en zelfverloochening in. De gezindheid van Jezus.

Zo komt ’t heel dichtbij, vind je niet? Jezus is er, ook in 2016. Hij is hier. Bij ons.

DSC04201

En dan 2 vers 2.

Beste mensen, doe me nou ’s een plezier. Maak dat ik nog blijer word. Volmaakt gelukkig (πληρωσατε μου την χαραν). Niet met perkamenten en dekens. Met eensgezindheid.

Weer dat woord ‘gezind’ (το εν φρονουντες).

Nee, niet dat je in de kerk allemaal precies hetzelfde moet zijn. Dat zou een saaie boel worden. Een lichaam dat een en al oog is (1 Ko 12:17). Weet je nog? Geen mens maar een monster …

De bijbel zegt zelfs niet dat je over alles in de kerk hetzelfde moet denken. Maar wel dat je in alles op hetzelfde gericht moet zijn. Of laat ik liever zeggen: op Dezelfde.

In de kerk draait ‘t niet om jou, egocentrisch. Die Ander wil in het middelpunt staan, Jezus. Christocentrisch.

DSC04206.jpg

Praktisch: die 3 steekwoorden die ik noemde

Gehoorzaamheid!

Uw wil geschiede, zei Jezus (Mt 26:39vv). Zeg hem dat na: Heer, wat wilt U dat ik doen zal? (Mt 6:10, Hd 22:10, 9:6).

Liefde!

Zoals Jezus zich ‘ontledigde’ voor ons (2:7). Maak zo jezelf leeg om de ander te dienen. At your service! Tot dienst bereid.

Zelfverloochening!

Wij willen worden als hij: zo nederig en klein (Opwekking 268, vgl. Mc 10:42vv).

Als je zó gaat leven, dan maak je niet alleen Paulus blij. Er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert (Lc 15:7.10). De Here God zal zo’n christelijke houding rijkelijk belonen (HC 24/64).

DSC04207.jpg

Kijk maar naar Jezus.

Natuurlijk, er zijn dingen waaraan je niet kunt tippen. Hij ging een unieke weg, die u en jij en ik niet kunnen gaan. En gelukkig hoef je die weg ook niet te gaan. Jezus is de eigen zoon van God die mens werd.

Maar Jezus is ook de gehoorzame mens. Die in de weg van zijn vernedering door de Vader verhoogd is. Volgens de aloude regel in Gods koninkrijk:

Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden.

Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

(Lc 14:11, 18:14; Jc 4:10; 1 Pt 5:5v).

Wie z’n leven wil vasthouden, zal het verliezen.

Wie z’n leven verliest aan Jezus, zal het vinden.

(Mt 10:39, 16:25; Jh 12:25).

De eersten worden laatsten, de kleinsten worden grootsten in het koninkrijk van God.

(Mt 19:30, 20:16; Mc 9:35, 10:31; Lc 13:30).

God is blij met Jezus’ gehoorzaamheid, liefde en zelfverloochening. Deze mens krijgt van hem de naam boven alle naam (Hd 4:12). Alle macht in de hemel en op de aarde (Mt 28:18). En eens de glorie van de hele schepping (Js 45:23).

 •       Zo is de weg van Christus.
 •       Zo is de weg achter Christus

Door lijden tot heerlijkheid.

Eerst het kruis en dan de kroon.

Eerst de vernedering en zó ook de verhoging.

DSC04217.jpg

foto’s Anneke de Vries

5.    Leven met Jezus

Daar loopt het op uit. Dat alle schepselen zich buigen voor Christus Jezus, de grote koning.

Wil je daar graag bij zijn?

Ga maar vast oefenen. Begin maar met je te buigen. Vandaag en morgen en overmorgen.

 • Voor de Heer. In je binnenkamer.
 • Voor je vrouw, je man. Je kinderen, je ouders. Je collega’s, je buren. Hier in de gemeente. Buiten in de samenleving.
 • Laat hij maar overal zichtbaar worden:

gehoorzaamheid

liefde

zelfverloochening

Daar begint de weg naar de eeuwige JOY. Als Jezus je leven wordt (1:21) dan wordt sterven winst . Eternal JOY.

6.    Complimenten (exit)

Nog één keer over complimenten.

bigstock-Good-job-compliment-white-ch-30822425.jpg

Tijdens de koffie deze keer geen koekjes maar wel dit:

Wat zit je haar leuk!

Mooi gespeeld vandaag!

Leuke bril heb je – nieuw?

Fijn wat je deze week zei.

Geef elkaar een compliment. Niet fake maar echt. Kijk met de ogen van de Heer.

compliment-geven

Accepteer het dan ook zo ‘in de Heer’.

‘Dankjewel’ is genoeg. Probeer niet direct het compliment terug te geven. Mooi, dank je!

IMG-20160218-WA0000Volgende zondag – zondag Oculi -is Hans Slotman onze gastspreker.

Op 6 maart mag ik preken over Oordeel nietno pointing fingers 😉

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s