Wat helpen kaars en bril …

Wat wij missen in uw preken, dominee De Boer, is diepgang. De gemeente wil geen melk maar vaste spijs!

Ik hoor ’t haar nog zeggen, die lieve mevrouw Van Campen. Een pastoraal bezoek bij haar wordt steevast een preekrecensie. De klacht herken ik van andere huisbezoeken in deze en vorige gemeenten. Geen diepgang.

U vertelt oppervlakkige verhaaltjes over mensen. U moet het Woord van God verkondigen!

20140420_114130_resized.jpg

Heel Holland preekt …

In onze gesprekken blijkt al gauw dat tante Coos en oom Pim iets anders onder diepgang verstaan dan ik. Niet dat je emotioneel geraakt wordt. Maar dat je cognitief en confessioneel uitgedaagd wordt.

Wat ik probeer uit te leggen, is dat het voor mij  een keuze is.

Liever een kwartier waarin de mensen luisteren dan 35 minuten en de gemeente haakt af.

Een lange preek vol tekstverwijzingen maken is makkelijk. Om de bijbelse boodschap kort en krachtig te brengen, is een stuk moeilijker.

Hier hebt u een preek van mij op papier. [Tussen haakjes] staan allerlei teksten uit de bijbel. Die heb ik wel gezien, hoor. Maar niet alles uit de keuken breng ik op tafel.

Een lange inleiding op the making of m’n kerstpreek voor 2015.

Het begint met de commissie bijzondere diensten. Die heeft een paar  ideetjes over de kerstviering. ´Licht en donker´ moet het thema zijn. Kunnen we niet in een donkere kerk kaarsen aan elkaar doorgeven? Ze laten Schrijvers voor Gerechtigheid horen. Kippenvel.

Daar kan ik wel iets mee. Ook op de 2e en 3e advent heb ik gepreekt over licht in de duisternis. Dat spreekt iedereen aan.

Ik denk aan m’n kleindochter Julia die de kerstdagen bij ons is. Wat heb ik zelf als kind vaak naar mama geroepen.

In Afrika zijn niet alleen de kinderen bang in het donker. De angst voor de tokoloshe is daar wijd verbreid. Elke week heeft de Daily Sun verhalen. Oude mensen zetten hun bed op bakstenen, want anders …

Bang in het donker? Geen wonder, want … God is licht.

De wereld zonder God ligt onder een grauwsluier. Dat haal ik uit de bijbel, Jesaja 25. De rouwsluier van de dood. De schemer van hopeloosheid.

Wat is ’t mooi om met Kerstmis de kinderen hoop te geven. Kijk maar goed naar al die lichtjes. Hier in de kerk. De kerstboom. Thuis en in de winkels. Gods licht schijnt in een donkere wereld.

We hebben vanaf 28 november elke week een nieuwe kaars aangestoken. Dat zijn de kaarsen van advent. De zoon van God komt op aarde. Het licht schijnt overal.

12341518_577973089023097_1377846714064574331_n

M’n eigen plan om te preken over Simeon, sluit goed aan bij de ideeën in de commissie. Ook hij noemt Jezus het licht voor de volken (Lucas 2 vers 32).

Dat wordt de eerste laag. Een kerstpreek voor de kinderen.

Dus hoef jij niet bang zijn. Mama laat wel een lampje aan in de gang. Papa is beneden en hij is sterker dan alle monsters. En je bidt onder de dekens: Here Jezus, wilt U bij me blijven?

Laat die oma in Afrika maar over de tokoloshe praten. Ik geloof in Jezus die sterker is dan alle gekke monsters van de hele wereld.

De wereld is van hem. Niet van ISIS. Niet van Putin of van Obama.

De boodschap kan ik in 4 punten zo samenvatten:

  1. Jezus is het licht voor de wereld.
  2. God is licht.
  3. Mensen zonder God zijn bang.
  4. Ik kan in vrede leven en sterven.
Goedemorgen! Mooie zonsopgang op dinsdag 26 maart 2013.

Groot is uw trouw o Heer

Daarbij kan ik heel persoonlijk worden:

Ben jij ook bang, Tjeerd? Nee, ik niet.

Weet je, elke morgen wordt het weer licht. Ja, logisch, denk je misschien. De zon komt op, maakt de morgen wakker.

Maar elke morgen zeg ik dankuwel. Het is niet gewoon. God kan ons ook in het donker laten zitten. Dat de zon opgaat, laat zien hoe goed U bent (Mt 5:45). Groot is uw trouw, o Heer. Ja, iedere morgen aan mij weer betoond (Kl 3:24).

Weet je nog wanneer het donker was, 3 uur lang, midden op de dag? Toen riep Jezus tot God die hem had losgelaten (Mt 27:45v). – En nu weet ik zeker: God zal mij nooit loslaten.

Daaronder leg ik een 2e laag. Voor de volwassenen, zeg maar.

15%20Arent%20de%20Gelder

Wat een apart verhaal in Lucas 2 over Simeon:

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.
26  Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien.
27  Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28  nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29  ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30  Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31  die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32  een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israel, uw volk.’
33  Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.
34  Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israel door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt,
35  en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
Daar kan ik veel over vertellen.
  • Wie Simeon was. Z’n lievelingsboek. Z’n grote passie.
  • Wat God aan Simeon beloofd had. Mooi maar moeilijk: de messias zien en dan sterven. Dan pas. Dan toch.
  • Wat Simeon zegt over het kind Jezus. Over Maria. Over ons.

15b%20Rembrandt%20Simeon%20Hamburg

Al die info geef ik om zo te zeggen [tussen haakjes]. Op het scherm beamen we de citaten uit Jesaja. Zelfs het profetisch perspectief wordt uitgelegd.

Die 2e laag zit verstopt onder een verhaal over de oude knecht van God die een nieuwe bril krijgt.

Een bril met multifocale glazen. Doorvloeiglazen. Dan kan ik èn lezen in Jesaja èn om me heen kijken.

Ik heb een heldere visie op Gods bevrijding. Een perspectief op Israels troost.

Ik zag er geen gat in. Hoe kan dat nou, Heer? De messias zien en dan sterven. De bevrijding aanschouwen en dan toch sterven.

Maar toen keek ik nog ’s goed.

20100105_MultifocalGlass

Je moet dus wel goed opletten om de diepere laag niet te missen.

Laatste luistertip. In de preek heb ik gekozen voor visuele predikaten. Minstens 20 zitten erin. Voor de fijnproever.

679141_4_123616_900x900.jpg

En de titel van de preek … wordt duidelijk in de laatste zin.

Spannend!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s