Nieuwlichterij in Nieuwleusen?

Het was de eerste gemeente die mij in 1978 beriep. Ik bedankte voor de eer en ging naar Aduard. Maar vanaf die tijd heeft de naam Nieuwleusen voor ons een speciale klank. M’n eerste!

Waarom werd ik daar beroepen? Daar heb ik geen illusies over. De broeders die de beroepsbrief kwamen brengen, vertelden dat ze niet zo’n piepjonge dominee wilden. – Hoe oud bent u eigenlijk? Ik was net 24 … Zo ging dat. Je nam gewoon de eerst volgende op de lijst.

overzicht-a5c3439f7c

GKv De Voorhof Nieuwleusen

Dat was 1978. De GKv Nieuwleusen anno nu profileert zich met Alpha-cursus, oecumenische tentdienst en interactieve praise avond. Hier beroepen ze vast niet de eerste de beste kandidaat met een ouwe kop. Zelfs gastvoorgangers worden kritisch gescreend.

Nieuwleusen haalde daarmee de landelijke pers:

ND1008

In de GKv Nieuwleusen is een klankbordgroep rond de eredienst ontstaan, die zich ook bezighoudt met de preekvoorziening. En wat andere kerken misschien niet hardop zeggen maar wel doen, schrijven zij op. Zij zoeken gastpredikanten die passen bij de gemeente. Ze laten de preekvoorziener niet zijn of haar eigen voorkeur volgen, maar geven daarvoor een leidraad.

beamer_1_small

wie mag hier preken?

De GKv Nieuwleusen is een relatief jonge gemeente, met een gemiddelde leeftijd van rond de dertig, en wil graag dat de erediensten een bijdrage leveren aan de geestelijke vorming van jong en oud. Daarom gaan ze op zoek naar ‘voorgangers die op een directe, betrokken wijze het evangelie kunnen uitleggen; die dat doen in hedendaags Nederlands en die op een aansprekende wijze het evangelie op de harten van de mensen kunnen binden en zowel “jong” als “oud” zo veel mogelijk bij de eredienst betrekken’, aldus de leidraad

Het gaat ze daarbij wel om de inhoud; vormen zijn ondergeschikt aan het doel: God en de uitleg van zijn Woord in de situatie van nu.

Daar is niks mis mee. We leven nu. We proberen de mensen van 2015 het goede nieuws te vertellen.  Zo heeft de Heer ’t ons opgedragen.

logo ekboz

Het is de laatste gemeente die mij in 2013 beriep. Na m’n tweede periode in Zuid-Afrika nodigde Bergen op Zoom mij uit om te komen preken.

Van tevoren kreeg ik een brief.

Dat is op zich niks bijzonders. De meeste gemeenten sturen een soort draaiboek: “zo zijn onze manieren!”

 • mededelingen worden vooraf door de ouderling van dienst gedaan
 • orde van dienst: zowel A, B, C mogelijk. Indien mogelijk elke eerste zondag v.d. maand schuldbelijdenis en genadeverkondiging aan de orde stellen daarbij kan zowel de variant op orde B als orde C worden gebruikt.
 • de voorganger verzoekt voor het zingen van het votum en het uitspreken van de zegengroet de gemeente te gaan staan; na de zegengroet wordt er 1 keer amen gezongen, na de slotzegen 3 keer amen.
 • de geloofsbelijdenis kan gezongen (staand) worden op de wijze van Gez. 179A of Gez. 179B; wisselzang is toegestaan.
 • we zingen uit het nieuwe gereformeerd kerkboek alle liederen die door de synode vrijgegeven zijn en uit het liedboek voor de kerken alle toegestane liederen (richtlijn 50% psalmen, bij bijzondere diensten mag hiervan afgeweken worde
 • zingen in canon is toegestaan in bijzondere diensten

Wat me trof in de brief van Bergen op Zoom was dat het ging over mensen.

Als gemeente in Bergen op Zoom zijn we kerk in een plaats waar relatief zeer weinig mensen actief met geloof bezig zijn. Daar hebben we zorgen over, en dat ervaren we als kerk als een roeping. Vandaar dat we in de missie van onze gemeente hebben beschreven dat we ons als doel stellen hartelijke relaties aan te gaan met onze medeburgers in de stad, om hen de liefde van God met woord en daad bekend te maken.
Dit heeft consequenties voor de eredienst. Wij vinden het bijzonder belangrijk dat gasten en bekeerlingen zo min mogelijk drempels ervaren om de dienst mee te maken. Om die reden kiezen we ervoor dat in onze diensten een relatief informele sfeer mag zijn, iedereen zich hartelijk welkom mag voelen, en in de preek wordt vermeden dat er overbodige drempels zijn.
Wij zijn heel dankbaar dat we daar vruchten van zien! In onze diensten zit een heel aantal mensen, dat niet als christen is opgegroeid maar Hem inmiddels heeft leren kennen. In vrijwel elke dienst zijn er gasten. Van u als predikant vragen we daarom rekening te houden met de volgende zaken (en misschien doet u dat altijd al):
– Veronderstel niet te veel Bijbelkennis. Liever een geschiedenis kort vertellen of weglaten, dan kennis veronderstellen.
– Probeer het aanhalen van kerkelijke discussies te vermijden.
– Veronderstel geen kennis van het (vrijgemaakt) kerkelijk leven en kerkelijke termen.

P1010157

GKv Emmauskerk Bergen op Zoom

We willen u ook vragen om rekening te houden met een buitengemiddeld publiek, die zitten namelijkonder uw gehoor. Denk bijvoorbeeld aan:
– mensen die niet zijn gedoopt,
– mensen die evangelisch of rooms-katholiek zijn en onze kerk als gast bezoeken,
– slachtoffers van (RK-)kerkelijk misbruik,
– mensen met een penitentiair verleden,
– psychiatrische patiënten.
We hebben ervaren dat het vooral belangrijk is om liefdevol over deze groepen mensen te spreken (als dat al nodig is), en inclusief voor hen te preken.

P1010133

inzegeningsdienst

Waarom kreeg ik een beroep uit Bergen? Vast niet om m’n ouwe kop. Wel omdat ik ervaring heb in het begeleiden van toetreders op weg naar de doop. Mijn profiel matchte met dat van de Emmauskerk.

Sinds de zomer van 2013 werk ik in Bergen op Zoom. Maar met al m’n vrije zondagen vul ik maar een deel van het preekrooster. We hebben bekwame preeklezers die met zorg hun preek kiezen. En voor de rest …

Bergen benadert predikanten uit het hele land met wervende teksten: Kom een zondag doorbrengen in onze gemeente, wij betalen jullie logies met ontbijt als je twee keer bij ons preekt. Allerlei oudere en jongere predikheren ‘doen’ een dagje BoZ. Wandelen, fietsen en preken in één arrangement.

Maar dat is niet altijd een succes.

Dat selecteren mag je niet overlaten aan de preekvoorziener [m/v]. Die kan zomaar bekneld raken tussen het aanbod – “ik zie dat jullie zondag geen voorziening hebben! ” – en de vraag – “neuh, wij lezen liever!” De pvz moet wel feeling hebben voor wat / wie past bij missie en visie. Geen ‘zwarte lijst’, wel gericht uitnodigen.

Visit allwallpapersfree.blogspot.com

Een goede zaaier zaait geen muizenkorrels …

ik ben dus voor de aanpak van Nieuwleusen.

Daarbij kom ik niet onder de indruk van het argument van maakbaarheid.

Jullie denken zeker dat jullie mensen kunnen bekeren.

Zou Paulus uitgenodigd worden om te preken in Nieuwleusen? Zou Jezus zelf mogen voorgaan in Bergen op Zoom?

Gods Geest moet ’t doen!

Klopt. En God kan een mislukte preek gebruiken om iemand te roepen, terwijl bij een perfecte preek iedereen in slaaap valt.

Maar dat is geen vrijbrief om maar wat aan te rommelen.Vertel mij wat, als oud-zendeling!

God gee die groei op die land. Maar dit gee nie aan ’n boer die reg om te laat slaplê nie; om – soos die spreekwoord lui – “Gods water oor Gods akker te laat loop” nie. Want die Here gee die groei as ons die goeie saad saai. As ’n boer klippies saai, sal daar definitief niks opkom nie.

God gee die groei aan sy Woord. Dáárom moet ons juis die Evangelie so goed moontlik verkondig. En as daar deur ons saai prediking en swak beplanning geen vrug op die werk kom nie, mag ons dit nie op Hom “afskuif” nie. Dan mag ons dit nie sommer ongeloof en verharding noem nie.

Dit punt heb ik al in 1991 uitgewerkt in m’n afscheidspreek.

Advertenties

2 Reacties op “Nieuwlichterij in Nieuwleusen?

 1. Geachte ds. De Boer, Kunt u ook enkele met de Nieuwleusense leidraad vergelijkbare voorbeelden noemen uit het O.T. en N.T. waar een verkondiger werd gezocht/geselecteerd die paste bij een profiel van een volk of gemeente? Ik ben geen voorstander van het zomaar wat aan rommelen; juist daarom lijkt het mij veel zorgvuldiger om deze nieuwe selectievormen te onderbouwen vanuit Schrift en belijdenis.

 2. @ Johan, bedankt voor je vragen.

  Mag ik je vragen om de herpublicatie op dit weblog van m’n afscheidspreek in 1991 te beschouwen als deel van mijn antwoord? Daarin heb ik uitvoerig uit de doeken gedaan hoe ik de verhouding zie tussen Gods werk en dat van ons.
  De Heer bouwt zijn gemeente. Maar dat geeft ons niet het recht om – in jouw woorden – maar wat aan te rommelen. Vandaar de hele procedure waarin kerkenraad en gemeente samen zoeken naar ‘de beste’ dominee [= voor onze gemeente het meest geschikt]. Vandaar ook de opleiding van zendingswerkers: intensieve studie van taal en cultuur, om binnen die context het evangelie door te geven. Ik denk dat je ‘Nieuwleusen’ aan dat criterium moet meten: hoe kunnen we de goede boodschap doorgeven in 2015?

  Is er niet meer te zeggen vanuit het oude en nieuwe testament?

  Ik zie Paulus zitten in de gevangenis. Als een spin in het web. Tychikus is met en speciale opdracht naar Efeze gestuurd. Waarom hij? Waarom daarheen? Ik weet het niet. Ook de missie van Crescens en Titus kan ik niet volgen. Maar Paulus kon Lucas en Marcus met hun gaven inzetten. 2 Timoteus 4.

  Paulus zelf was – evenals Jeremia in het OT – op een bijzondere manier voorbereid op z’n taak. Lees Galaten 1. Vanaf z’n geboorte afgezonderd, Door Gods genade geroepen. Gods instrument. Bij uitstek geschikt voor zowel de synagoge als de Areopagus.

  Dat doet de Heer niet altijd meer zo. Ook Paulus zelf moest z’n medewerkers met zorg kiezen en inzetten. Soms kan ik dat volgen: Barnabas had een connectie met Cyprus (Handelingen 4:36, 11:19 en 13:4, zie later 15:39). Meestal begrijp ik het niet.

  @ Johan. Kun je met dit antwoord uit de voeten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s