RSS

Categorie archief: Preken

Gerechtigheid moet je doen

Emmauskerk, 19 oktober 2014

de bijbel ligt open bij Jesaja 58

1      Praktisch christendom

Deze week heb ik ’t weer makkelijk verdiend.

Ik hoef niet na te denken waarover de dienst moet gaan. Het is de jaarlijkse Micha zondag. De profeet Micha staat met beide benen op de grond. Geen woorden maar daden. Als je God dient, is dat zichtbaar en tastbaar.

bible-verse-micah-6-do-justice-love-kindness-and-walk-humbly-with-your-god

Het moet dus gaan over rijk en arm, noord en zuid, mens en milieu – praktisch christendom.

Gerechtigheid moet je doen.

Jesaja 58 is deze keer ook gemakkelijk toe te passen op ons leven in 2014. Wat de profeet hier noemt is niet ver van m’n bed. Vers 7:

het-nieuwe-vervoer-met-dank-aan-de-sponsoren-juli-2011je brood delen met de hongerige

de voedselbank in Bergen op Zoom

dat stervende kind in Afrika

onderdak bieden aan armen zonder huis

DSCF0713de vluchtelingen uit Syrië

helpen bij Masih en Angely

iemand aankleden die naakt rondloopt

je oude kleren naar Bulgarije

syrieje bekommeren om je medemensen

die in de schuldsanering zitten

die op je scherm voorbij komen

Ik heb ’t dus weer makkelijk verdiend. Maar jij krijgt ’t moeilijk. Hoe ga je Jesaja 58 deze week in praktijk brengen? Lezen is één ding. Leven is iets heel anders. Live58. Gerechtigheid moet je doen!

2         Zuivere godsdienst

Moet dat dan?

In de kerk gaat ’t toch over de hemel in plaats van over de aarde? Gerechtigheid – is dat niet de bijbelse term voor vergeving van schuld en het kruis van Jezus?

eekhoorn

Er was eens een juffrouw op de zondagschool die haar kinderen een raadseltje opgaf. Het is bruin, het heeft een dikke pluimstaart en het zit in de boom. Wat is dat?

Een jongetje stak z’n vinger op. Weet jij het? Ja, ‘t klinkt als een eekhoorn, maar het zal Jezus wel weer wezen …

Veel mensen maken die fout. In de kerk gaat ‘t over Jezus en de zonde en de hemel. Dat heeft nul te maken met zonne-energie, zorgpremie en kinderarbeid.

syrie

Dat is precies het punt in Jesaja 58. De profeet heeft scherpe kritiek op de mensen die geloof en leven uit elkaar halen.

Die mensen zijn best godsdienstig. Kijk mee in

 • vers 2: ze willen graag dicht bij God zijn, ze zijn vol verlangen om Gods wil te kennen
 • vers 3: ze houden de ramadan, laten eten en drinken staan om te kunnen bidden
 • vers 5: dat ziet er goed uit: in zak en as op de grond liggen, het kopje laten hangen

Maar het is allemaal fake.

Het schijnt heilig maar God prikt er doorheen.

Jesaja noemt de dingen bij de naam.

 • vers 13: zogenaamd de sabbat houden – de dag van God, de rustdag – maar wel je zaken gewoon laten doorgaan
 • vers 3: zogenaamd vasten en focussen op God – maar intussen je slaven afbeulen en dikke winst maken

Zo’n tweedeling kun je in 2014 nog maken.

 • vorige zondag aan de tafel van de Heer – maar je hebt nog nooit de Heer of je broer en zus aan jouw tafel uitgenodigd
 • het is mijn leven, mijn geld, mijn huis, mijn … – God krijgt toch z’n uurtje op zondag?

Ja, wat wil God eigenlijk?

eekhoornIk herinner me een groep catechisanten uit Meppel waar ik 20 jaar geleden dominee was. Die gaven op elke vraag een soort standaard antwoord: bidden & bijbellezen.

Dat is die eekhoorn, weet je wel?

Ze zagen geen link tussen hun vrienden, hun schoolwerk, hun drinkgedrag – en Jezus. Wat wil God … bidden & bijbellezen.

God wil iets heel anders.

DSCF0713

voor God is echte en zuivere godsdienst:

niet een uurtje op zondag

niet domweg bidden & bijbellezen

wezen en weduwen helpen in hun nood

strijden tegen kinderarbeid

de buurt rond de kerk schoonhouden

fair en duurzaam eten en leven

living58

58: trailer from Compassion Nederland on Vimeo.

3      Geen half werk

Zo bidden wij met Psalm 138. Verlaat niet wat uw hand begon. En we geloven dat hij dat ook zal waarmaken. Onze hulp komt van de Heer … die het werk van zijn handen nooit loslaat!

Een goed begin is het halve werk, zeggen wij. Je bent al lekker opgeschoten met je werk. De kop is eraf. Dat geeft je goede hoop dat je het hele karwei klaar krijgt.

Maar als de aannemer dat zegt … Zo, de kop is eraf. De keuken is gesloopt. Voor de rest zoek je ’t zelf maar uit. Doei! – Zo’n bedrijf komt op de zwarte lijst. Oplichters!

IMG_8290

Jezus levert geen half werk.

De kop is eraf. Ik heb aan het kruis je schuld betaald. Nou goed je best doen om te zorgen dat je een schone lei houdt. Ik ga naar huis. Zoek ’t lekker zelf uit!”

Jawel, hij gaat naar de hemel. Maar eerst belooft hij de heilige Geest. Die maakt het karwei af. Verlaat niet wat uw hand begon!

Daarom kan Paulus schrijven:

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

En we zeggen het samen in Zondag 32:

… dat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft …

een goed begin is het halve werk

… maar dat hij ons ook door zijn heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld …

hij maakt het karwei af

Bloed en Geest. Vergeving en vernieuwing. Rechtvaardiging en heiliging. Het is één groot project. Jezus staat er garant voor.

4      Integral Mission

12073504734_7ddc622acd_o

En dus is Micha zondag niet iets van eenmaal per jaar. De 3e zondag van oktober – en dan de rest van het jaar niet zeuren, ons geweten is weer gesust.

Dit is de bijbelse boodschap voor 365 dagen per jaar. En soms zelfs 366. Jezus is niet de verlosser voor de ziel en de zondag. Hij zegt ’t zelf, bij z’n eerste optreden:

God heeft mij gezalfd

om goed nieuws te brengen aan armen

om gevangenen de vrijheid aan te zeggen

om blinden het licht te geven

om onderdrukten vrij te maken

Het thema van Micha zondag 2014 is dan ook: heel de schepping. Onze missie als christenen op aarde is niet om zieltjes te winnen. Het is een Integral Mission voor lichaam en ziel, voor zondag en maandag, voor kerk en wereld.

Ik ga dat nu niet verder uitwerken. Hoe je dat als christen en als kerk kunt doen. Live58. Op dankdag kom ik op Jesaja 58 terug. – Als je de doorgaande lijn maar vasthoudt.

 • God is de God van hemel en aarde. Er is niets dat buiten zijn bereik valt.
 • Gerechtigheid omvat meer dan schuld en vergeving. Het is dat alles in evenwicht is, zoals God het heeft bedoeld.
 • Sjaloom noemt de bijbel dat. Vrede in de zin van harmonie. Dat is heel breed.
 • Daarvoor is Jezus gekomen. En als Jezus je Heer is, heb je hart voor alle schepselen in zijn wereld. Gerechtigheid moet je doen.

church cartoons_0002We eindigen met Matteus 25 vers 31-46:

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?
Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”

En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.

Het verschil tussen de schapen en de bokken zit ‘m in … wat we doen … of niet doen.

Gerechtigheid moet je doen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19 oktober 2014 in Bijbel, Kerk, Preken

 

Water, spiegel, lam en steen

GKv Emmaus 21 september 2015

de bijbel ligt open bij 1 Samuel 7 vers 2-17

Tears From My Eyes

Tranen

Deze preek is voor iedereen die moet huilen.

Soms gebeuren er dingen in je leven. Die je zo verdrietig maken. Je kunt wel janken!

 • die afschuwelijke pijn in je rug
 • een abrupt einde aan je blijde verwachting
 • die schuld die aan je blijft knagen
 • de dood van … [vul de naam maar in]

Deze preek is voor ons allemaal.

Gelukkig valt er ook veel te genieten. Je mag lachen en plezier maken. Het leven is mooi!

Maar laten we eerlijk zijn. Ook dan kun je niet voorbijzien aan de crisis. Armoede. Ebola. IS. Aids. Bootvluchtelingen.

Pizza_quattro_stagioniEn daarbij speelt altijd die andere vraag. Waar is God? Als het kwaad goede mensen treft, is God daar dan bij betrokken?

Vanuit 1 Samuel 7 probeer ik vanmorgen iets over die vragen te zeggen. De preek is als een pizza quatro stagioni en heeft dus 4 punten.

1      Water

Stel je voor. Over 1500 jaar doet een geleerde opgravingen in Nederland. En hij ontdekt iets merkwaardigs. Allemaal foto’s en filmpjes uit het jaar 2014 van mensen die zichzelf of elkaar met ijskoud water overgieten. Wat zit daar achter?

140819-ice-bucket-challenge-1949_0009dcdba696013a516d53a3ca830c1e

Als onze onderzoeker wil promoveren op deze Ice Bucket Challenge, zal hij veel moeten lezen over wat er in 2014 speelt. Bijvoorbeeld over de vreselijke spierziekte ALS.

Vandaag reizen we met de tijdmachine terug naar pak ‘m beet 1000 voor Christus. We zien een filmpje van Samuel en z’n tijdgenoten. Die doen ook iets met water.

Vers 6: Het hele volk komt in Mispa bij elkaar. Ze putten water dat ze voor de Heer uitgieten.

Wat betekent die waterceremonie?

Ik geef je 2 bijbelteksten die kunnen helpen om de waterval in Mispa te begrijpen.

 1. Psalm 22 vers 14. Een lied van lijden en van ellende. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen. Z’n leven glipt hem door de vingers, als water.
 2. Klaagliederen 2 vers 19. Israel zit in nood. De tranen stromen als een rivier. Stort je hart uit als water, ten overstaan van de Heer. Bijna letterlijk wat hier ook staat.

Wij zeggen dat ook. Je stort je hart uit bij een goede vriendin. Dat doe je niet bij iedereen. Maar bij haar kun je alles kwijt. Even lekker spuien. Gooi ‘t er maar uit, ongeremd.

Zo mag je bij God je hart uitstorten. Of je een emmer leeg gooit …

Weet je nog? Hanna, de moeder van Samuel. Op die dag in de tempel kwam alle opgekropte emotie eruit. Haar kinderloosheid. Pestgedrag. Eenzaamheid. Een dijkdoorbraak!

Breng alles bij de Heer, zegt de bijbel. Als je blij bent. Maar ook als je verdriet hebt. Stort je tranen voor zijn aangezicht. Psalm 142:

Tot God de Here roep ik luid,

ik stort mijn klacht als water uit.

 Zo zet Israel de sluizen open in Mispa. Dit is blijkbaar hoe ze zich voelen.

Vandaar ook de combinatie in vers 6 met het ritueel van vasten:

Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar. Ze putten water dat ze voor de HEER uitgoten, en vastten de hele dag.

Als je echt verdriet hebt hoef je ff geen eten.

Ja, op tv zie je – met name in Amerika – dat buren en vrienden bij een sterfgeval opdagen met bakken vol eten. Ik kan daar niet bij. Op zo’n moment zit mijn keel dichtgeknepen. Ik kan geen hap door m’n strot krijgen …

Israel komt niet naar Mispa voor een picknick. Ze komen om te janken bij de Heer. Zoals ’t al in vers 2 stond. Ze achtervolgen hem met hun klachten. Als een kind dat dreinend achter z’n moeder aanloopt.

Zo kunnen wij ook klagen.

 • We klagen over het weer. De natte zomer. De vroege herfst. Te warm. Te koud.
 • We klagen over de economie. De prijzen. De belasting. De toeslagen. De kinderopvang.
 • We klagen over de toestand in de wereld. Die koppige Putin. Die wrede moslims van IS. En dat God er niks aan doet …
 • Ik klaag over m’n gezondheid. De ziekte die terug komt. En erger wordt. Waarom laat de Heer zoiets toe? Ik heb toch gebeden?

Gods antwoord is opmerkelijk.

Hij houdt ons een spiegel voor.

2      Spiegel

Heb jij wat te klagen? vraagt de Heer. Over de wereld. Over je leven. Over mij.

Misschien heb ik wel wat te klagen over jou.

 • Je klaagt over het weer. Maar wie is de schuld van de klimaatverandering? Wie maakt mijn schepping kapot? Ontbossing. CO2 uitstoot.
 • Je klaagt over de economie. Maar ben ik soms verantwoordelijk voor de kloof tussen rijk en arm? Noord en zuid.
 • Ik huil over de christenen in Irak. De kinderen in Syrië. De ebola-doden in Liberia. Waarom laat je bootvluchtelingen verdrinken?
 • Je klaagt over je ziekte. Maar heb ik je wel ooit horen juichen over je gezondheid? Je hield je stil. Alsof gezond zijn vanzelf spreekt …

untitledStaak je geklaag.

Kijk in de spiegel.

Waar komt die ellende vandaan?

Dat zegt Samuel in Mispa tegen Israel.

Zij achtervolgen de Heer met hun klachten. Je kunt wel raden waar dat over gaat. De vijand heeft ons land ingepikt. We zijn onze vrijheid kwijt. En de oogst. En de toekomst. Ik ben m’n leven niet zeker!

Je hebt gelijk, zegt God.

Maar ik maak me meer zorgen over vijand nr. 2. Je bent je leven niet zeker. Hij beneemt je de vrijheid. En de toekomst.

Heb je die andere vijand niet gezien?

Kijk dan eens in de spiegel. Kijk kritisch naar jezelf. Zie je dat je hart niet voor de volle 100 procent op mij gericht is?

Doe je vreemde goden weg.

Dien de Heer alleen.

Wat is er aan de hand in Israel?

archc3a9ologie_page_112Statuette_Goddess_Louvre_AO20127Ook hier moet ik iets meer achtergrond geven.

In vers 4 worden de afgoden genoemd: de Baals en de Astartes. In het meervoud: elke regio heeft z’n eigen variant. Maar de basis is in elke plaats hetzelfde.

Kanaan is landbouwgebied. Zaaien, maaien en oogsten. Daar heb je als mens weinig invloed op. Je strooit het zaad in de akker. Maar of er iets opkomt, is afhankelijk van de regen en de zon. Natuurkrachten. Natuurgoden, als je een stapje verder wilt gaan.

Astarte en Baal zijn natuurgoden. Vrouwtje en mannetje. Je kunt ze gunstig stemmen door te offeren. Een lammetje. Of door flink tekeer te gaan in de tempel. Stort je eigen zaad uit in de warme schoot van de priesteres. Wie weet …

Israel gelooft daar niet in. Zij gaan naar Silo. Ze aanbidden de Heer. Mooi toch? –

Maar heb ik in hoofdstuk 2 niet gelezen dat de priesters in Silo seks hadden in de tempel? Is dat losbandigheid of heidendom? De zonen van Belial – weet je nog? – als dienaars van de Baal. En tegelijk priesters van de Heer. Als ’t zo uitkomt, hebben we de ark van het verbond als geheim wapen achter de hand … [Lees ’t nog maar eens terug in hoofdstuk 2 en 4.]

En wat zie jij zelf in de spiegel?

Welke Astartes en Baals houd jij erop na?

dollar-bill-in-god-we-trust

 • De afgod van trots. Kijk eens hoe goed ik het doe. Geslaagde zakenman. Voorbeeldig vader. Meelevend kerklid.
 • De god van eigenwijsheid. Ik weet alles beter. Niemand hoeft mij iets te vertellen.
 • De god van de seks. Niemand ziet hoe ik vol ben van gore gedachten en vieze fantasieën.
 • Geld is een afgod. Meer willen hebben. Mee kunnen doen met de anderen. Wie heeft de mooiste auto, de nieuwste smart phone, de …
 • Afgoden pakken een mens in. Altijd weer die drank. Of de nicotine. Of de roddel. De haat. Je bent een slaaf van vreemde machten.

Er zijn veel variaties op dit thema. Maar het beeld in de spiegel is hetzelfde. Mijn hart is niet op de Heer alleen gericht.

Net als in de tijd van Samuel, proberen wij van twee walletjes te eten. Jahwe plus Baal. In de kerk op zondag – maar wie en wat beheerst me op maandag? Jezus plus andere machten. Ik geloof in God maar ik doe wel graag mee in deze wereld. Geld. Politiek. Uitgaan.

Zo houdt de bijbel ons een spiegel voor.

Je huilt dikke tranen. Over je leven. Over de wereld. Over God. Omdat het kwaad goede mensen treft.

God huilt dikke tranen. Over zijn wereld. Over jouw leven. Het kwade dat zijn goede aarde is binnengeslopen.

En … de Heer doet er iets aan!

3      Lam

Terug naar Mispa. Samuel staat nog met Israel bij de spiegel en het water … nu komt de proef op de som.

Vers 7 en 8:

Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren gekomen, trokken ze op naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. Ze zeiden tegen Samuël: ‘Laat ons niet in de steek en roep voor ons de HEER, onze God, te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen.’

-

Dictators houden niet van samenscholingen. Ze zijn bang voor grote groepen mensen. Dat is nog altijd zo. Maidan in Kiev. Tahrir in Cairo. Taksim in Istanbul. Tiananmen in Beijing.

Dus als Israel in Mispa bij elkaar komt, roept dat reactie op. De filistijnse bezetter stuurt de ME op ze af.

Dat nieuws zorgt voor grote schrik. Ja, logisch dat ze bang worden. Maar mooi dat ze nu hun kracht bij de Heer zoeken. Ze vragen Samuel: Laat ons niet in de steek maar bid voor ons.

Samuel komt in actie.

Z’n aanpak is wel bijzonder. Hij neemt een lam en verbrandt het als offer aan de Heer.

5babb

Een lammetje, staat er. Een melklam, zeggen de oude vertalingen. En mijn Afrikaanse bijbel heeft ’t over een suiglam. Piepjong dus.

Net als die waterval eerder, vind je dit vreemd … wreed zelfs: zo’n lief lammetje. Pas ALS je de achtergrond kent, gaat het ritueel spreken.

De mensen in Mispa hadden Samuel in Silo aan het werk gezien. De priester van God die elke dag dieren verbrandde. Symbool van overgave: Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, laat ’t, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.

Zo wil God z’n mensen graag zien. Volledige overgave. En hij beloont dat met een royale teruggave. De Heer bevrijdt z’n volk.

[Meer hierover in de eerste boeken van de bijbel. Ik behandel die nu ook op de cursus bijbellezen op woensdag.]

Volledige overgave aan God. Daaraan heeft ’t in Israel ontbroken. Vandaar dat de vijanden de overhand hebben gekregen. Waterlanders – maar kijk in de spiegel en zie je valse goden!

Maar als dan het lam geofferd wordt

[Bij de bijbelcursus op woensdag zien we de grote lijn van de bijbel. Hoe alles wijst op de redding van de zonde door Jezus. Ook het oude testament zit vol verwijzingen.]

Agnus DeiIk kan dat lam niet zien zonder aan Jezus te denken. Die als het Lam van God de schuld van de wereld wegneemt.

Hij leeft zoals God het heeft bedoeld, 100% tot eer van de Heer. Hij giet z’n leven als water uit in de dood. Jesaja 53 vers 12.

En als Jezus dit offer brengt – op Golgota – dan begint het gedonder. God komt in actie voor z’n volk. De vijand wordt verslagen.

Dat mocht Israel geloven in Mispa.

Er staat dat Samuel leiding gaf aan Israel. Hij is de richter. Hij geeft het woord van God door. En ze luisteren naar hem. Stort je hart uit bij de Heer en je vindt de vreugde weer.

Jezus zegt ’t ook tegen jou vandaag:

Vertrouw op hem, o mens, in smart.

Stort voor hem uit geheel uw hart.

God is een toevlucht te allen tijde.

4      Steen

God is een toevlucht te allen tijde. Hij heeft ’t laten zien in het verleden. Dat geeft hoop voor de toekomst. Hij is er. Hij zal er zijn.

Vers 12:

Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want, ‘verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.’

Eben-Haezer. Dat is wel een bekende naam. Ik denk dat je allemaal wel een kerkgebouw kent dat zo heet. Een school. Een schip.

ebenhaezer_2103336_ledig_amsterdamr

Waarom kies je zo’n naam? Ik denk dat daar in de meeste gevallen een heel verhaal achter zit. Hoe moeilijk ’t was. En hoe God redding heeft gebracht.

Israel heeft ook iets te vertellen. Bij Mispa is de trouw van God zichtbaar geworden. Er zit aan die steen een verhaal vast!

Scenery from the bus in the Dead Sea area

 • Papa, wat is dat voor een steen?
 • Kun je lezen wat erop staat?
 • Eben-Haezer. Steen van hulp.
 • Hier bij Mispa moesten we huilen. Tranen met tuiten. Maar toen liet Samuel ons in de spiegel kijken. De fout zat niet bij God maar bij ons.
 • En toen, papa, wat gebeurde er?
 • De priester slachtte een lam. En de Heer joeg de vijanden op de vlucht

Begrijp je die steen?

God is een rots op wie je bouwen kunt. Een steen van hulp.

Troost

Als dat bij Samuel al geldt … 1000 jaar voor Christus –

hoe kijken wij dan terug?

“tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen …”

RollingStoneTomb

tot hiertoe

dat sluit nu ook Betlehem in, en Golgota

en die rots is Christus

“tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen …”

zullen wij dan niet bouwen op deze levende steen?

Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen …

maar als je eerlijk in de spiegel kijkt en het offer van het Lam van God aanneemt …

Daar is geen zorg of verdriet …

daar zal de Heer alle tranen van onze ogen afvegen – huil maar niet, zegt hij, Ik ben er

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 september 2014 in Bergen op Zoom, Bijbel, Preken

 

Spreek, Heer, ik luister …

GKv Emmaus 14 september 2014 [startzondag]

de bijbel ligt open bij 1 Samuel 3 vers 1-10

1      I have a Dream …

Wat is jouw droom voor de Emmauskerk?

Die vraag is mij de laatste tijd verschillende keren gesteld. Een lastige vraag. Maar wel logisch.

Je werkt nu een jaar in deze kerk. Wat vind je ervan? Sterke en zwakke punten. Kansen en bedreigingen. Geef eens een evaluatie.

Dat is meteen ook vooruit kijken.

Wat zijn je plannen voor het 2e jaar? Waarop wil je nu de nadruk leggen? Hoe ga je die 70% invullen?

Ik slik mijn antwoord nog even in.

Ook binnen de kerkenraad hebben we deze zomer over visie en missie gesproken. Wat is onze droom? Wie zijn we als GKv in Bergen op Zoom? We noemen onszelf als Emmauskerk een missionaire gemeente. Wat betekent dat concreet voor 2014 en 2015?

Dat was een interessante discussie.

foto's: Tim van Sluijs en Anneke de Vries

foto’s: Tim van Sluijs en Anneke de Vries

Wat is jouw droom voor de Emmauskerk?

Probeer dat eens in één zin samen te vatten. En wissel dat met elkaar uit. Bij de koffie of de lunch. Of later binnen de kleine groep.

Vrijwel altijd zitten daar de 3 B’s in:

 • boven – de aanbidding van God
 • binnen – het omzien naar elkaar
 • buiten – het uitreiken naar de medemens

Die drie elementen vind je terug in ons visie-document. Het staat op de website. Het staat in ons jaarboekje, pagina 11. Omdat God van ons houdt …

Maar staat het ook in je hart geschreven?

Visie en missie. Dat moet niet een document zijn. Het moet vlees en bloed worden. Dit zijn we. Hier gaan we voor.

P1010981

Om je daarbij te helpen, krijg je vandaag een cadeautje. Onze visie en missie op zakformaat samengevat. […]

Ik hoop dat je er wat mee doet! Verder dan je portemonnee en je binnenzak kan ik ’t niet brengen. Mijn gebed is dat de heilige Geest dat wil doen.

2      Kerk zonder de Bijbel

Detail_Vierde_school_met_den_bijbel

Dit is mijn oude school in Enschede. Als kind ging ik naar de 4e school met den bijbel. Dat was in die tijd een gewone naam. Je kunt ook zeggen: christelijke school, of gereformeerde. Maar ik houd wel van die oude naam.

School met de bijbel. Dat gaat verder dan het bijbelverhaal of het psalmversje. De bijbel is ook belangrijk voor biologie en geschiedenis. En zelfs voor gym en kunst.

Daarom kiezen gelovige ouders zo mogelijk voor een christelijke school. En als dat niet kan, doe je extra je best om die lacune op te vullen. Zonder de bijbel kun je niet leven.

Kerk met de bijbel. Dat zouden we op de gevel kunnen zetten. Dat zegt meer dan Emmaus of GKv. In dit gebouw staat de bijbel centraal. Je ziet ’t aan de inrichting: we zitten in een halve cirkel rondom de kansel. En de hele dienst is opgebouwd rondom de verkondiging. We zijn een preekkerk.

We zien de waarde van het Woord. De bijbel is onmisbaar op alle terreinen van het leven. In gezondheid en ziekte. Huwelijk en gezin. Arm en rijk. Politiek en economie. Eten en drinken. Milieu en mens. Kerk met de bijbel.

Stel je voor: een kerk zonder bijbel. Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Zonder het woord van God gaat het leven stuk.

Kijk maar om je heen in onze samenleving. Overspel en echtscheiding. Racisme en haat. Abortus en euthanasie. Milieuvervuiling en uitbuiting. Dat gebeurt als de bijbel dicht gaat. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.

Dat is precies wat in 1 Samuel gebeurt. Dit is de 4e preek uit dit bijbelboek. Je hebt vast wel een beeld van hoe ’t daar toegaat:

 • iedereen doet wat goed is in z’n eigen ogen – ze rotzooien maar wat aan
 • de leider van het zootje – priester Eli – zit erbij en kijkt ernaar
 • de priesters voeren hun eigen show op en ‘maken van de buik hun god’

En dat gebeurt in de kerk! De ‘heilige plaats’ waar de ark van de Heer staat en waar het licht van de kandelaar moet schijnen. Maar de lamp van God is bijna uitgedoofd …

Tabernakel

Hoofdstuk 3 vers 1:

De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door.

Het woord van de Heer is schaars in die dagen. Een kerk zonder bijbel. De stem van God wordt niet vaak meer gehoord.

Ligt dat aan God? Is hij gestopt om zich aan de mensen bekend te maken? Of komt het omdat ze niet meer luisteren? God is verstaanbaar – maar ben ik bereikbaar?

Het gebouw staat er. De rituelen worden er uitgevoerd. Maar het gaat meer om het vlees dan om de Geest. Vrouwenvlees. Offervlees. Religie in plaats van relatie.

Dat pikt de Heer niet. Wie mij hoogachten acht ik hoog – zegt de profeet – maar verachtelijk zijn zij die mij geringschatten! Dan trekt hij z’n belofte in. De lamp gaat uit.

gemeente zijn rondom de bijbel

gemeente zijn rondom de bijbel

Dat gevaar bedreigt ons ook vandaag.

Achter in de kerk ligt een hele stapel bijbels. Je hebt ze vast wel eens zien liggen. Daar bij de deur, in de hoek. Je kunt er één pakken als je binnen komt. (…) Lekker makkelijk, hoef je zelf niks van huis mee te nemen.

Die stapel wordt op zondag tijdens de dienst niet veel kleiner. Ik zie nogal wat kerkleden die niet de moeite nemen om mee te lezen in de bijbel. Laat staan dat ze bij de preek het Boek erbij houden.

En nee, dat staat dus niet op het scherm …

Ik hoop niet dat dit typerend is.

Kerk met de bijbel. Ja, die ligt ergens in een hoek.

Maar verdiep jij je in dat boek? Om de stem van God op te vangen.

FDR_in_1933Spreek, Heer, ik luister.

Ben jij bereikbaar?

Er is een verhaal over Franklin D. Roosevelt, de 32e president van de VS. Die had zo de pest aan al die recepties waar hij met een big smile handjes moest schudden en waar niemand echt luisterde …

Op een dag besloot hij het anders te doen. Hij zei tegen iedereen die hem de hand gaf zoiets als: I murdered my grandmother this morning. De meeste mensen bleven reageren op de automatische piloot: Oh, Mr. President, that’s wonderful. Thank yo so much!

Mijn droom voor de Emmauskerk is dat Gods woord echt open gaat. Vandaar dat ik vorige week begonnen ben met de cursus bijbellezen. Deze week op woensdag is de 2e avond. Als je wilt meedoen, kun je na de dienst meer info bij me krijgen. Er kunnen nog mensen bij.

3      De Heer is verstaanbaar

Als je dat gaat doen – de bijbel lezen, bedoel ik, niet per se mijn cursus – dan ontdek je iets bijzonders: God praat met jou. Hij praat over de huis-, tuin- en keukendingen van je leven. In gewoon Nederlands. De Heer zelf spreekt je aan. Midden in je bestaan.

1102013253_univ_cnt_2_xl

Wat een ontdekking was dat voor Samuel.

Geboren in een gelovig gezin. Een kind van het gebed. Weet je nog? Moeder Hanna en haar gelofte. Samuel = God luistert.

Als kind van een jaar of 3 uit huis geplaatst. Eens per jaar kwam mama hem een mantel brengen, op de groei – en ze zal er ook wel ’s iets anders bij in gestopt hebben …

4058_m_fran__ois_barraudVoor z’n geestelijke groei moest Samuel het hebben van Eli cum suis. Nogal verwarrend, lijkt me. Dichtbij het centrum: de ark van het verbond. Getuige van de schone schijn en de corruptie. Geen wonder dat er staat in vers 7: Samuel kende de Heer nog niet.

Vandaar dat koddige misverstand. Hier ben ik. Dan denk je dat die oude blinde Eli naar de wc moet. Wordt hij nou nog dement ook? – Maar het is de Heer die Samuel roept. Wow!

Het is een mooi verhaal. Maar proef je hier de verrassing? God spreekt weer!

En ja, het is erg dat de priester Eli his Masters voice niet herkent. Maar ondanks zichzelf leert hij z’n jonge assistent toch de luisterhouding. Spreek, Heer, uw knecht luistert.

Als je met dat gebed je bijbel open doet. Met open oren en een open hart. Hier ben ik, wat wilt u van mij?

Als je zo op zondag in de kerk zit.

Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeengekomen.

Wees verstaanbaar.

Natuurlijk ben jij Samuel niet. Hij staat midden in zijn tijd op een bijzondere plaats in Gods geschiedenis met zijn volk. Een profeet, vers 20. Een priester – z’n vader was een leviet. De laatste rechter vóór koning Saul en David.

Jij bent jij. Met je eigen gaven. Op je speciale plek in Gods koninkrijk.

Maar jij mag – net als Samuel – ontdekken wie je bent en wat Jezus met jou wil.

"Samuel - zei Eli - jij moet voor de lamp zorgen!"

“Samuel – zei Eli – jij moet voor de lamp zorgen!”

Wat mij hier raakt is Gods liefde en geduld.

 • God neemt alle tijd voor je vorming. Hij wordt niet chagrijnig als Samuel vier keer geroepen moet worden. Hij slaakt geen diepe zucht als je ’t nou nog niet snapt.
 • Stap voor stap mag Gods dienaar de weg van de Heer leren gaan. Zoals Jezus zich later aanpast aan het trage tempo van z’n leerlingen. Zo is God.
 • Gedoopte kinderen mogen groeien. Jonge kerkleden mogen vallen en opstaan. Als je nieuw bent hier, wordt je voortgeholpen. Ontdek je plekje. Wie ben jij in Christus?

Ook dat is een van de speerpunten in onze gemeente dit nieuwe seizoen. We denken na over de gaven van de heilige Geest. Wat geeft Jezus aan ons? En hoe kunnen we die gaven zo goed mogelijk inzetten? Met name binnen de kleine groepen werken we daaraan.

Dat kan alleen in de goede luisterhouding.

Ik nodig je uit – laat mij maar even Eli zijn – om dat tegen Christus te zeggen.

Hier ben ik om uw wil te doen.

Spreek, Heer, ik luister.

4      Ik ben beschikbaar

Dan gaat er wat gebeuren.

Toch?

Ik kom nogal eens mensen tegen die – laat ik zeggen – teleurgesteld zijn. Vol goede moed in de bijbel begonnen, maar ergens op bladzij 30 vastgelopen. “Ik snap er niks van. Wat is nou de link tussen dat oude verhaal en mijn leven? Er verandert toch niks – in m’n relatie, op m’n werk, in m’n verslaving …”

1102013253_univ_cnt_2_xl

Samuel kon na z’n ontmoeting met God niet meer in slaap komen. Niet van opwinding. Ik denk dat-ie ’t maar moeilijk vond allemaal.

Zie je hem drentelen bij de deur? Het liefst wil hij Eli maar vermijden. Als de specialist bij een slechtnieuwsgesprek. Een doodvonnis. Hier is geen kruid tegen gewassen. Slik …

En daarna? Opgroeien in Silo. Waar de dienst van de Heer verslonst is.

Jij krijgt het woord van God door. Jij geeft het door. De mensen komen bewust naar jou toe als profeet.

Hoe hebben de collega’s Chofni en Pinechas dat opgenomen? Samuel moest de smaad van Christus dragen.

Blijven luisteren. Heer, wees verstaanbaar.

Tot dienst bereid. Ik ben beschikbaar.

En dan gebeurt er wat. Dus. Toch.

menorahHet licht van God was bijna uitgedoofd. Dat slaat op de zevenarmige kandelaar die in de heilige plaats stond. Dag en nacht moest die lamp blijven branden. Als jongste bediende zal Samuel daarin een taak gehad hebben.

Ik lees het ook als een geestelijke typering.

Het licht van God was bijna uitgedoofd. Er was geen aandacht voor het woord van de Heer.

Maar bijna is nog niet helemaal. Het is nacht in Israel. Maar de nieuwe dag komt eraan.

Hoofdstuk 3 eindigt positief. Wat een verschil met het begin. Vers 19 en volgende:

Samuël groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd.
Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuël door de HEER als profeet was aangewezen.
In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten.
En heel Israël luisterde naar Samuëls woorden.

 1. God spreekt weer. Hij is verstaanbaar.
 2. Samuel luistert. Hij is beschikbaar.
 3. Israel luistert door Samuel. Spreek, Heer, uw gemeente hoort.
van Dan to Berseba

van Dan to Berseba

Dan komt er weer eenheid in de kerk. Waar eerst iedereen deed wat in z’n eigen ogen goed was … Maar nu, van Dan tot Berseba – van het hoge noorden tot diep in het zuiden – gaan ze samen voor de goede zaak. Eenheid in verscheidenheid.

Ook daaraan geven we aandacht in dit nieuwe seizoen. Begin 2015 komt er een zogenaamd gemeenteproject Hart voor mensen. Nu al zijn de voorbereidingen in volle gang. Je krijgt daar t.z.t meer info over.

Jezus heeft hart voor mensen - wij willen worden zoals Hij

Jezus heeft hart voor mensen – wij willen worden zoals Hij

5      I have a Dream …

Wat is jouw droom voor de Emmaus?

Die vraag is mij een paar keer gesteld. In de kerkenraad hebben we het besproken. Deze startzondag brengt ons bij dezelfde vraag.

Laat ik onze visie en missie nog maar eens citeren.

P1010983

Dat kun je in je zak steken. Daar kun je mee aan de slag. Een jaar lang. Een leven lang.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14 september 2014 in Bergen op Zoom, Bijbel, Kerk, Preken

 

Eer wij U zoeken zijt Gij daar

Emmauskerk, 17 augustus 2014

de bijbel ligt open bij Genesis 28 vers 10-22

Armando_Amersfoort_01

1      Ver

Er staat een ladder in Amersfoort.

Heb je die ladder wel eens zien staan? Ik wel.

Van 2000-2007 was ik dominee in Amersfoort-Zuid. Elke week kwam ik minstens één keer langs die ladder. Hij staat vlakbij de afrit van de A28. Om de hoek bij ‘kamp Amersfoort’.

Met dat kamp heeft die ladder ook te maken. Net als het andere werk van Armando trouwens. De ellende van de 2e wereldoorlog. De wanhoop. Het reikhalzend verlangen naar hulp. Is er een God in de hemel? Komt er hulp van boven?

Die ladder van Armando straalt wanhoop uit.

Ik herken de twijfel van de kunstenaar. Is God er wel in deze wereld?

Waar was hij in Amersfoort en Auschwitz? En toen m’n geliefde plotseling stierf. Ik heb niks van hem gemerkt toen m’n relatie stuk liep. Is er wel een God? Hij lijkt zo ver weg

Het klinkt een beetje flauw en kinderachtig. Maar ik kan ‘t natuurlijk ook omdraaien. Is God ver weg van jou en van de wereld – of is de wereld en ben jij ver weg van God?

Ik moet vaak denken aan wat Paulus zegt:

God laat mensen en volken hun eigen weg gaan. Hij is er wel maar hij dringt zich niet op.[1]

God is niet ver van je af, van niemand. Hij wil graag dat we hem zoeken en vinden.[2]

En dan merk je tot je verrassing:

Eer wij U zoeken zijt Gij daar …

Die woorden uit gezang 335 in het liedboek vatten goed samen wat ik wil zeggen.

Staned-glass-composite-Nicki

2      Verbonden

Er staat een ladder in Luz.

Het woord ‘ladder’ is misschien wel te iel. Als je daarbij denkt aan dat wiebelige geval waar je op staat om de dakgoot schoon te maken …

Dit is eerder een brede paleistrap. De koning staat op het bordes. Voor hem is een druk verkeer – op en af – van lakeien oftewel engelen.

Een brede trap met tweerichtingsverkeer.

Daar ligt Jakob op z’n stenen kussen.

Hoe moet die jongen zich gevoeld hebben?

 • Verlaten. Op reis met niet meer dan z’n stok bij zich.[3]
 • Verdreven van huis en haard. Jakob, die huismus.[4]
 • Vervolgd door z’n eigen broer. Esau kan hem wel schieten.[5]

Broeder Jakob, slaap jij nog?

Hij moet die dag wel een verschrikkelijk eind doorgelopen hebben. Alleen. Bang. Moe. Ver van God en mensen.

En dan die droom die geen bedrog is.

Ver weg. Verlaten. Verdreven. Vervolgd.

De ladder zegt: verbonden.

Er is verbinding tussen de hemel en de aarde. Verkeer van engelen tussen mensen en God. De Heer die Jakob kent en ziet. Die hem een plaats geeft in zijn plan om de wereld te gaan redden.

De goede woorden buitelen in Jakobs droom over elkaar heen.

Broeder Jakob, slaap je nog?

Geen wonder dat hij midden in de nacht[6] wakker schrikt. Alle klokken luiden. De klok van Gods verbond. “Ik ben er. Ik zal je nooit alleen laten. Ik doe wat ik beloofd heb.”

01_Ge_28_05_RG

 

3      Verrassing

Ben jij wel eens zo wakker geschrokken?

Je leeft ver van God af. Je gaat je eigen gang. Je leeft je eigen leven. “God en Jezus, ach. Ik heb er niks mee.”

Werken, trouwen, een kind krijgen. God is ver weg.

Tenminste, dat denk je. Maar ineens komt hij op je weg. Een vriendin neemt je mee naar de kerk. Je wordt geraakt. Je komt tot geloof. Je laat je dopen.

Is dat jouw spirituele zoektocht?

Eer wij U zoeken zijt Gij daar …

God was er al die tijd al, maar je had hem nog nooit gezien. Hij is dichterbij dan je denkt. Je bent verbonden.

Je groeit als kind op in de kerk. Je moet mee van je ouders. Tja. Dat hebben ze beloofd toen je gedoopt bent.

Ach ja, gedoopt. Wat is dat?

Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden?

Daar heb ik toch zelf niet voor gekozen? Ik weet niet eens of ik wel in God geloof …

Je gaat mee uit gewoonte. Of met tegenzin.

En je leeft je leventje, ver van God.

Moet kunnen.

Het is jouw verkering, jouw geld, jouw vrije tijd, jouw leven. Toch?

Totdat je wakker schrikt. En met Jakob zegt:

De Heer is werkelijk aanwezig op deze plek en ik, ik besefte het niet! (WV95)

Er staat een ladder in jouw leven.

Je leeft elke dag onder zijn zorg.

Je ademt de lucht van zijn liefde in.

Je slaapt in zijn schaduw.[7]

Je bent verbonden.

En je wist het niet.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar …

01_Ge_28_06_RG

4      Vergeving

Die woorden uit Gezang 335 zijn voor mij heel wezenlijk. God is altijd de eerste:

Reeds staat Gij klaar

en komt ons vriendelijk tegen,

uw liefde vindt ons langs verborgen wegen.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar.

Hoe kan een kleine baby nou gedoopt worden? Hij of zij kent God helemaal nog niet.

Nee, maar God kent dat baby’tje wel! Ook die is aan hem verbonden. Ook die krijgt van hem vergeving en vernieuwing.[8]

Jakob vond God niet langs de weg van Berseba naar Charan.

Hij was God kwijt. Verlaten. Ver van God en de mensen. Verloren. –

God vond Jakob en zette in Luz de hemelpoort voor hem open. De trap staat klaar. God komt hem vriendelijk tegen.[9]

jacob-esau-porridge-1_optWant laten we eerlijk zijn. Wie was Jakob?

 • Een hielengrijper en pootjeslichter.[10] Een ‘beetnemer’.
 • ’n Slimme jongen die je prima om een boodschap kunt sturen.[11] Laat Jakob maar schuiven …
 • Een jongen van de kerk die God ergens wel kent – ‘de Heer uw God’[12] – maar dan op afstand – hij heeft nog nooit ‘de Heer mijn God’ gezegd.[13]

God kan dus heel wat tegen deze verloren zoon zeggen.

Ja daar lig je nou.

Eigen schuld, dikke bult.

Mooie jongen ben jij.

Och lieve mensen … als God ging kijken naar jou en mij. Wat hebben we verdiend?

Verloren zijn we. Verdoemd zijn we.

Maar de vader staat met open armen klaar. En niet met een opgestoken vingertje.[14]

Zie je God staan bovenaan de ladder?

Hoor je z’n vriendelijke woorden?

 • Dit land is voor jou en je nakomelingen.
 • Ik bescherm je, waar je ook heen gaat.
 • Je mag bouwen op de vaste grond van mijn beloften en van mijn verbond.

Woorden van aanvaarding en vergeving.

CallingNathanael_Window

 

5      Vergezicht

Wie denkt hier niet aan Christus? Die hemel en aarde verenigt tezaam …

Hoe kan het dat God ons zo vriendelijk en vol vergeving tegemoet komt?

De ladder is Jezus Christus.

God en mens. Aarde en hemel in één.

Dat bedenk ik niet.

Jezus zelf heeft het gezegd.

Kijk eens in Johannes 1 vers 51:

Waarachtig, ik verzeker jullie – horen we Jezus tegen z’n leerlingen zeggen – jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.

Dat is wel een weids vergezicht.

Engelen gaan omhoog en dalen neer.

Niet andersom. Ze komen niet eventjes uit de hemel om zich dan weer terug te trekken in de veiligheid. Ze zijn om ons heen, hier op aarde.

En ze staan in nauw contact met het hemelse hoofdkwartier. Ze brengen er hun verslag uit en krijgen nieuwe orders. Jakob is niet alleen. Jij staat er niet alleen voor.

Hoe kan dat?

Moeten wij dat contact met de hemel tot stand brengen? Stemmen wij God gunstig door onze goede daden?

 • Dat is wel eens geprobeerd. Weet je nog? Een toren bouwen die tot in de hemel reikt.[15]
 • En nog. Allah gunstig stemmen door te vasten en te bidden en goed te doen.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar.

Niet wij klimmen op naar de hemel.

Gods zoon is naar de aarde neergedaald.

Door hem is de weg naar de hemel geopend. Dankzij hem [16]zijn de engelen om ons heen.

john001_051large

6      Verwonderd

Heb je die ladder wel eens gezien?

En nu bedoel ik niet die ladder van Armando bij de A28 in Amersfoort.

9789065392602Er staat een ladder in jouw leven. In Bergen op Zoom. De brede trap van Gods verbond.

Die ladder staat in de kerk.

Het is niet toevallig – denk ik – dat op veel uitgaven van de nieuwe bijbelvertaling (NBV) een ladder staat.

Zo dichtbij komt God. In je eigen taal spreekt hij je aan.[17] Zo komt Christus naar je toe.

Die ladder staat in jouw leven.

De hemel gaat open in de collegezaal en in de ziekenzaal. Je bakkerij en je bankfiliaal mogen nu Betel heten. Je vrachtauto en je keuken zijn een poort naar de hemel.

Jakob was verwonderd. Diep onder de indruk. Wat een ontzagwekkende plaats is dit.

God is tegenwoordig, God is in ons midden,

laat ons diep in ’t stof aanbidden.

In die verwondering mag jij ook leven. Hier in de kerk, als er gedoopt wordt. Maar ook in de ‘gewone’ dingen van elke dag.

Dichtbij God en dichtbij mensen.

Armando_Amersfoort_01

7      Verder

Daar moet je nog wel in groeien. En dat mag ook.

Kijk nog één keer naar Jakob.

Toen ik deze preek voorbereidde, keek ik een beetje vreemd aan tegen vers 20 en 21:

Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn.’

Wat zegt Jakob hier?

Hij pakt Gods belofte aan – maar het lijkt wel alsof hij een slag om de arm houdt.

Als … dan!

Dan heb je God gezien en dan twijfel je nog!

Het verhaal van Jakob gaat verder. Lees thuis maar eens door in Genesis.

 • Jakob moet later weer naar Betel.[18]
 • Jakob moet nog via Peniël.[19]
 • Hij is nog lang niet waar de Heer hem wil hebben.[20]

Een naam verander je niet zomaar.

 • Betel blijft nog lang Luz.[21]
 • En Jakob is nog lang geen Israel.[22]

Ook dat is typisch Gods verbond.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar.

De liefde komt van één kant.

We zijn verbonden.

Zonder het te weten ben je tot Gods kind aangenomen.

Maar dan gaat God verder.

Nog eenmaal Paulus:

dat wij hem zoeken en hem al tastend mogen vinden … hij roept je op om een nieuw leven te beginnen[23]

Je doop is het startpunt.

De hemel is open over je leven.

Engelen gaan met je mee.[24]

Dat vraagt om open ogen, open oren, een open hart.

Om God te zien.[25]

Wij leven onder uw geleide.

U blijft als ieder ons verlaat.

Leer ons dan waken, bidden, strijden,

U na te volgen waar Gij gaat.


[1] Handelingen 14:16

[2] Handelingen 17:27

[3] Genesis 32:10

[4] Genesis 25:27

[5] Genesis 27:41

[6] Vers 16vv

[7] Psalm 121:8

[8] Zondag 27, vraag en antwoord 74

[9] Hosea 12:4

[10] Genesis 25:26, 27:36

[11] Genesis 25:29vv, 27:5vv

[12] Genesis 27:20

[13] Genesis 28:21

[14] Lucas 15:20

[15] Genesis 11:4

[16] επι τον υιον, Johannes 1:51

[17] Deuteronomium 30:11vv

[18] Genesis 35:1vv

[19] Genesis 32:24vv

[20] Hosea 12:4vv

[21] Genesis 35:6, 48:3, Jozua 18:13

[22] Genesis 32:28v

[23] Handelingen 17:25vv

[24] Genesis 32:1v

[25] 2 Koningen 6:14vv


Bij deze preek hoort een PowerPoint presentatie.

Klik hieronder om die te bekijken of te downloaden.

[met dank aan Jaap Wolters, Amersfoort]

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in Bijbel, Kerk, Preken

 

Stort je hart uit bij de HEER – en je vindt de vreugde weer

Emmauskerk, 3 augustus 2014

de bijbel ligt open bij 1 Samuel 1 vers 1-20

9789461054944

Deze preek is voor kinderloze echtparen. Maar niet alleen voor hen.

Ik ben me ervan bewust dat ik nu een moeilijk onderwerp aansnijd. Op dit punt is er verdriet in de gemeente en daarbuiten.

Ik ken het verdriet ook uit m’n eigen familie. Wij werden verrast door de geboorte van een drieling – terwijl een broer en zus tevergeefs baden om een baby. De één ‘neemt’ nog een kind – alsof het leven maakbaar is – maar dat is ’t niet – vraag maar aan die ander die alles al heeft geprobeerd … IUI … IVF …

Ongewenst kinderloos. De pijn van altijd dat gepraat over de kinderen en de kleinkinderen. Het rouwproces van verdriet om een kind dat je nooit zult hebben. Ik maak bij voorbaat m’n excuus als ik iemand met deze preek pijn doe.

Voor Hanna was het een groot verdriet.

Die stomme Elkana snapte er niet veel van. Je kunt wel zeggen: Ach lieverd, je hebt mij toch? Beteken ik voor jou niet meer dan 10 zonen? – Maar Hanna-zonder-kind is voor Elkana niet genoeg. Meneer neemt een vrouw erbij die wel voor nageslacht kan zorgen. Dat vult je tafel in de tempel. Is dat niet de zegen van de Heer, Psalm 127?

Ja, dat komt er nog bij.

Kinderen zijn een goede oudedagsvoorziening – 6 kids en een moestuin – en … ze werden als een teken van Gods gunst gezien. Hoe stond ‘t ook alweer in de wet van Mozes?

Vereer de Heer, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten. Geen enkele vrouw zal dan een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn, en ik zal je een lang leven schenken. Exodus 23.

Daar kunnen ongewenst kinderloze stellen in de 21e eeuw nog mee worstelen. Waarom wij? Heb ik soms iets fout gedaan?

De Heer hield Hanna’s moederschoot gesloten – het staat er 2 keer. Reden voor Peninna om nog een extra rondje te pesten. O Hanna, jij moet wel iets heel erg fout hebben gedaan! En die stomme Elkana legt nog een extra T-bone steak op haar bord. – Maar dit kun je niet op een vleselijke manier oplossen …

Hier ligt een geestelijk probleem op tafel.

 •       een leviet in Betlehem met 2 vrouwen
 •       priesters met Egyptische namen die in Gods huis chanteren en copuleren
 •       treiteren aan de tafel van de Heer
 •       een slapjanus van een priester die er niet raar van opkijkt als je bezopen bidt

Dit bijbelverhaal gaat over meer dan Hanna en haar persoonlijke verdriet. Haar gebed in vers 11 reikt verder dan een baby in de wieg. Hier komen de Heer en zijn gezalfde in beeld.

Deze preek is voor kinderloze echtparen. Maar niet alleen voor hen.

Royal_Arch_Room_Ark_replica_1

Kijk verder dan je persoonlijke situatie. Zie de Heer aan het werk.

Hanna’s gebed in vers 11 begint opvallend. Ze spreekt God aan als de Heer van de hemelse machten. Of in de oude vertaling: de Here der heerscharen.

Die naam roept het beeld op van een koning met z’n legermachten. Er is een oorlog aan de gang. God met z’n hemelse engelen neemt het op tegen de duivel en z’n boze geesten. Er is meer tussen hemel en aarde.

Het is een naam die in de bijbel meer dan 200 keer gebruikt wordt. Maar Hanna is de eerste persoon die God zo aanspreekt.

U bent koning. U bent machtig. Dat hebt u in het verleden laten zien. U zorgt voor uw volk.

Later, in hoofdstuk 2, gaat ze opnieuw bidden. Dat ‘lied van Hanna’ geeft blijk van geestelijk onderscheidingsvermogen. Hoe heeft ze in Silo gekeken naar Chofni en Pinechas? Deze ongewild kinderloze vrouw heeft een brede blik. Ook hier al.

Ze noemt God de Heer van de legermachten. En ze noemt zichzelf uw dienares, tot drie keer toe. De HSV vertaalt meer letterlijk:

… wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares [1] aanziet, aan mij denkt en Uw dienares [2] niet vergeet, maar aan Uw dienares [3] een mannelijke nakomeling geeft …

Het gaat niet om haar. Het gaat om hem. Hij is de enige die troosten kan. In kinderloosheid. In gebrokenheid. In schuld. – Hanna wil maar één ding: dienstbaar zijn.

Kijk verder dan je persoonlijke situatie. Zie de Heer aan het werk.

SONY DSC

Ga in je gebed dieper dan jouw nood. Zie jouw leven in Gods licht.

Daarom vraagt Hanna hier om een zoon.

Waarom vraagt Hanna om een zoon? Is een dochter niet goed genoeg? “Als het kind maar gezond is!” zeggen we toch. Maar Hanna wil zelf het geslacht kunnen kiezen …

Dat deze moeder liever blauw wil dan roze is niet goddeloos maar juist Godvrezend. Deze dienares bidt om een dienstwillige dienaar. Ze wil geen jongen als trofee in haar prijzenkast – lekker puh, Peninna! – maar een man die God de Heer wil prijzen.

Deze preek is voor kinderloze echtparen. Maar ik zei het al: niet alleen voor hen.

Als je wel kinderen van God krijgt … beleef je dat dan in relatie met hem? Zie je jouw huisje-boompje-beestje binnen zijn koninkrijk?

Als je bidt om [nog] een kind, is dat dan [ook] voor de vermeerdering van zijn kerk?

Als je als ouder bidt voor je kinderen – of als opa en oma voor je kleinkind – lijkt je gebed dan wel eens op dat van Hanna?

Almachtige Heer, naar wie anders zal ik gaan?

Denk aan mij, uw nederige dienares, vergeet mij niet. Zonder u zijn wij nergens.

Als u mij een zoon wilt geven, geef ik hem aan u terug – ik wijd hem voor heel zijn leven aan u. Een priester. Mijn kind. Uw knecht.

We zijn hier niet in de vruchtbaarheidskliniek of bij China’s één kindpolitiek. We staan hier op heilige grond, bij de Heer der heerscharen.

Ga in je gebed dieper dan jouw nood. Zie jouw leven in Gods licht.

living-prayer-slider-jpeg-6_20_13

Vraag je af wat de Heer wil met jou en jouw leven.

Dat klinkt als een dooddoener. “Vraag niet waarom, vraag waartoe.” Lekker makkelijk.

Maar ik geloof wel in Gods leiding.

Dat is het verrassende in het leven van Hanna.

 • onvruchtbaar in Gods huis en haar huis
 • jaar in jaar uit, dag in dag uit
 • pesterijen door pinnige Peninna
 • een man die alleen maar het vlees snijdt
 • wanhopig worstelen met Gods wil

Maar kijk eens wat de Heer daarmee bereikt.

 • een mega sterke vrouw die een lied zingt dat klinkt als een klok
 • een gebed vol overgave en toewijding
 • een leider in Israel met op de achtergrond een biddende moeder
 • een nieuwe fase in de geschiedenis van Israel – op weg naar de koning
 • David – Salomo – Jezus Christus

Goed, dat zien wij pas achteraf.

Maar de Heer was aan het werk. Ook in al die jaren van tranen en pijn. Ook jouw slapeloze nachten staan in zijn boek geschreven. Jouw tranen vangt hij op in zijn kruik.

Vraag je af wat de Heer wil met jou en jouw leven. Leg het in zijn hand en bid.

Family clip art

 

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.

Even een stapje terug. God gebruikt de pijn en tranen van Hanna voor grote dingen. Christus komt, de grote zoon van David, die gezalfd is door Samuel, het afgebeden kind van Hanna.

God brengt Hanna hier tot die eerste stap. Ze bidt en legt een gelofte af. “Geef mij een zoon, dan geef ik hem terug aan u.”

Dat lijkt een slimme ruilhandel. “Mag ik op je fiets, dan mag jij met mijn voetbal.” Tactisch.

Het is wel een domme ruilhandel. “Mag ik op m’n verjaardag een smart phone, dan geef ik hem aan jou om te gebruiken.” Ja daag!

Wat heb je aan een kind als hij op z’n derde al uit huis geplaatst wordt?

Maar dan zie je dus weer. Het gaat Hanna ook niet om een kind. Ze wil de Heer dienen. Ze wil vruchtbaar leven voor hem. “Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen.” Want, zegt ze later, niet door kracht is een man sterk.

Als ik al mijn gebeden van de laatste maand nog eens terug zou spoelen … hoeveel procent gaat dan over mij zelf en mijn dingen? Het is mijn leven, laat mij, Heer!

Wel of niet trouwen. En met wie. Een school kiezen of een baan. Kinderen of niet. Hoeveel. Je geld uitgeven. Durf ik m’n leven uit handen te geven en de Heer te volgen?

Nee, je hoeft niet per se een plechtige gelofte aan God te doen. “Mijn kind wordt dominee!” – Niks mis met dominees, maar er zijn zoveel manieren om dienstbaar te zijn. Met hoofd en hart en handen.

Je mag naar een kind verlangen. God heeft je zo geschapen dat je liefde wilt geven. En als ’t dan anders gaat, is dat heel pijnlijk.

Toch kun je ook dan de Heer dienen. God en de mensen liefhebben. In je baan. Als ouder van een pleegkind. In vrijwilligerswerk. Door binnen- of buitenlandse adoptie. God is niet voor één gat te vangen.

Stort je hart uit zoals Hanna dat deed. Breng je pijn en je verlangen bij Christus.

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Wil je dat bidden?

832156_35423016

De Heer zal jouw gebed verhoren. Hij zegent je met vrede en vreugde.

Dat klinkt als een instinker. Hij verhoort jouw gebed … waarom zeg je niet: dat kinderloze stel krijgt een baby? Een onvruchtbare vrouw krijgt zeven kinderen, zingt Hanna – en krijgt er nog vijf bij. Dat kan toch?

Zeker weten. God kan alles. Door moderne middelen van IVF en IUI. En vaak verrast hij ons door ’t juist zonder die middelen te doen. Iedereen kent daar uit z’n eigen omgeving wel voorbeelden van. De Heer opent en niemand sluit. De Heer sluit en niemand opent. Ook de moederschoot. Hij verhoort je gebed.

Maar verkijk je niet op die baby. Jouw ultieme geluk ligt niet in de wieg. Met of zonder kids, homo of hetero, single of weduwnaar – leef in de vrede en de vreugde van Christus.

Hanna droogt haar tranen. Ze schuift aan bij de tafel met een blij gezicht. Ze eet lekker van de lap vlees die Elkana op haar bord legt. Ze knikt Peninna vriendelijk toe.

En … ze heeft nog niet eens een kind! Pas in Rama maakt Elkana haar zwanger. En toch …

Dat is het wonderlijke als je bidt. Voordat iets in je situatie verandert, verander jij zelf. Door je hart bij God uit te storten. Door je vreugde en verdriet met hem te delen. Bij de Heer der heerscharen ben je veilig.

En dat blijft. Ze raakt zwanger. Samuel wordt geboren. Drie jaar later brengt deze moeder haar enig kind in de tempel. Om levenslang te dienen als leviet. Mijn kind. Gods knecht.

De Heer zal jouw gebed verhoren. Hij zegent je met vrede en vreugde.

Pray1

Over Samuel gaan we nog meer horen, tussen nu en eind november, D.V.

Van Hanna nemen we afscheid. Wat een mooi verhaal. Ik groet haar met Jesaja 54:

Jubel, onvruchtbare vrouw,

jij die nooit een kind hebt gebaard;

breek uit in gejuich en gejubel,

jij die geen weeën hebt gekend.

Want – zegt de Heer –

de kinderen van deze verstoten vrouw

zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.

Ik hoop dat je met Hanna kunt meezingen:

de Heer die alles weet

kent ook mijn lief en leed

de God der legerscharen

en wie zijn onmacht kent

en tot de Heer zich wendt

die zal Gods trouw ervaren

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 augustus 2014 in Bijbel, Preken

 
Afbeelding

Preken is goud

Z7LhawW

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 12 juni 2014 in Kerk, Preken

 

Wij hebben een Woord voor de Wereld

preek voor Hemelvaartsdag 2014

de bijbel ligt open bij Lucas 24 vers 44-49

Uit de Hoogte [intro]

‘Wat zie je bij de hemelvaart?

news-051814c-lg

Wubbo Ockels steeg op van de aarde. In 1985 vloog onze eerste Nederlandse astronaut 112 keer om de aarde. Hij zag de mens op ware grootte. En z’n leven daarna was nooit meer hetzelfde.

Op z’n sterfbed – krap twee weken geleden – moest hij ‘t nog een keer zeggen.

ik zag de zonsopkomst 112 keer

1-1-2

alarm

een zeepbel in een zonnestraal

fragiel en broos

bescherm de planeet

put haar niet uit

 Hoe kijkt Jezus naar deze wereld? Wat ziet hij vanuit de hemel in Nederland, in Bergen?

In mei verscheen een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP] over geloof en kerk in Nederland. Geloven binnen en buiten verband. Geschreven door Joep de Hart. Heeft iemand ’t gelezen?

Ik vind de conclusies duidelijk en akelig.

2014_10_Geloven.inddDe positie van de Nederlandse kerken is de afgelopen decennia sterk verzwakt. Uit alle statistieken komt een gestage inkrimping naar voren.

In 1958 rekende zich nog ruim driekwart van de bevolking tot een kerkgenootschap, anno 1980 gold dit voor de helft, anno 2012 voor nog maar 30% van de Nederlanders. In de jaren tachtig bezocht 17% van de bevolking elke week een kerk, inmiddels geldt dat voor 10%.

Dat wisten we natuurlijk wel. Kijk maar om je heen in de straat als je op zondag naar de kerk gaat. Oké, in Tholen is het beeld gunstiger dan in Bergen. Maar check eens op school of op je werk: hoeveel procent gelooft in de bijbel en heeft iets met een kerk?

Wubbo Ockels kwam met een boodschap voor de wereld. Tien geboden, samengevat in één woord. Mensheid. “We kunnen allemaal in de mensheid geloven.”

Ik zet daar vandaag iets anders tegenover. En ik baseer dat op Lucas 24. Jezus’ opdracht aan z’n kerk voordat hij naar de hemel ging.

Wij hebben een Woord voor de Wereld

1         De Wereld Wacht …

Maar daar zit de wereld toch helemaal niet op te wachten? Nederland eert Wubbo Ockels. Je schrikt van z’n statement. Eventjes. En dan ga je over tot de orde van de dag.

Geloven in Nederland mag. Maar een kerk die oproept tot bekering? Als je begint over zonde en over vergeving – ze zien je aankomen!

Toch lazen we wel zoiets bij Jesaja. Kijk nog eens met mij naar Jesaja 42 vers 4:

Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Mediterranean_Relief

De eilanden. Dan moet je denken aan Cyprus en Kreta. Of nog verder: Griekenland, Italië en Spanje. Dat was in de tijd van Jesaja het einde van de aarde. De kustlanden.

de Here is koning.

laat de aarde juichen

laat vele kustlanden zich verheugen

De wereld wacht … ja, is dat zo? Wacht onze wereld op het Woord? Kan de kerk inhaken op een verlangen bij de mensen?

Hoe was dat met Paulus, de grote apostel?

 • Paulus komt in Athene met een tegendraadse boodschap: God roept mensen op een nieuw leven te beginnen, want er komt een dag dat hij een rechtvaardig oordeel over de wereld zal vellen. Geen vergeving zonder bekering.
 • Maar hij kan aanknopen bij hun godsdienstig gevoel, hun verering van een onbekende god. “Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u nu verkondigen!” Handelingen 17.

Jesaja weet ook wel dat de wereld niet zit te wachten op de ‘dienaar van de Heer’ die hij aankondigt. De messias. Jezus Christus.

Hij werd veracht – staat er dan – door mensen gemeden; zijn aanblik kon ons niet bekoren. Op zo’n loser zit niemand te wachten. Maar wel … op zijn onderricht. Hier komt iemand die het recht op aarde zal vestigen. In de woorden van 42 vers 7:

… om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.

Ik zie dat zelfde verlangen naar heelheid in de wereld van 2014. Geen wonder ook. Allemaal zijn we afkomstig uit het paradijs.

DORDRECHT-STILLE TOCHT-MILLY BOELE

Ik proef het in het testament van Ockels. Het ideaal van verbondenheid met elkaar en met de schepping. Die droom is typisch menselijk.

Ik lees hetzelfde in het SCP-rapport. De kerk verliest terrein. Maar mensen zijn steeds op zoek naar zin. Je ziet ’t bij wat genoemd wordt biografische overgangsmomenten – geboorte en sterven – en bij nationale gebeurtenissen of collectieve rouwverwerking.

Het rapport heeft ’t ook over sociaal kapitaal.

Nog altijd vormen de kerken belangrijke sociale gemeenschappen en de plaatselijke gemeente … is ook in het hedendaagse Nederland een van de belangrijkste plaatsen waar Nederlanders elkaar regelmatig ontmoeten en gemotiveerd worden voor maatschappelijke participatie.

Het percentage vrijwilligers onder de trouwe kerkgangers bedraagt door de jaren heen meer dan het tweevoudige van dat onder mensen die nooit een kerk bezoeken.

De eilanden zien naar zijn onderricht uit. De wereld wacht op het woord. De kerk komt met een boodschap die aansluit bij wat Bergen op Zoom en Nederland nodig heeft.

2         … op het Woord

Maar als dat zo is, waarom is de kerk dan zo op z’n retour? De cijfers zijn keihard.

Tussen 2003 en 2012 gaan in de katholieke kerk 41% mensen minder op zondag naar de kerk. Het ledental van de grootste protestantse kerk, de PKN, liep in dezelfde tijd met 28% terug.

Misschien moet je Lucas 24 nog eens lezen. Je zult verbaasd staan hoeveel moeite het Jezus kost om z’n eigen discipelen te overtuigen. Die mannen snappen er niks van. De verhalen van de vrouwen doen ze af als kletskoek. Als de Heer zelf verschijnt, staan ze stijf van de angst. Het kost hem een middag – een avond – nee 40 dagen om hun de ogen te openen.

Hoe dan de wereld die hem niet kent … “Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?” Jesaja zegt het. Paulus moet het beamen. En ook in 2014 zul je dat ondervinden.

Bergen en de wijk zijn blij met de Emmauskerk die open staat. Sociaal kapitaal. Vrijwilligers in de schuldhulpverlening en de school en om de buurt schoon te houden. Maar wie heeft oog voor het religieus kapitaal dat erachter ligt?

580_e765ccaafa5b1cdba47da9e5a5c08f73

Nederlanders hebben wel behoefte aan iets van rituelen. Een viering bij de doop. Kaarsjes branden. Een stille tocht na een moord.

Maar kom niet aan met woorden van God over schuld en verzoening en bekering. Dan haken mensen massaal af. Het SCP-rapport heet niet voor niets: Geloven binnen en buiten verband. Je kunt heel goed religieus zijn zonder de kerk.

We hebben een wonder van God nodig. Wat Lucas 24 vers 49 noemt: kracht uit de hemel. Jezus verwijst naar de heilige Geest. Alleen hij kan mensen tot geloof en inkeer brengen.

Daar bidden we om door met elkaar Gezang 103 te zingen: O Schepper Geest …

3         God wacht op ons

Leven wekken in de woestijn. Dat kun jij niet. Dat kan ik niet. God moet ’t doen. Bekering is Gods werk. –

Maar dat maakt ons niet lijdelijk. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, zegt Jezus.

Het treft mij altijd weer in Lucas 24, dat de Heer 3 elementen aanwijst in Gods werk. Kijk maar goed naar vers 46 en 47:

er staat geschreven

Gods plan in de bijbel omvat 3 dingen:

1. de messias zal lijden en sterven

2. op de derde dag zal hij opstaan uit de dood

die beide punten zijn nu afgewerkt

maar daarmee is het niet afgelopen

God heeft een 3e punt op z’n programma

3. in zijn naam worden alle volken op aarde opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven

‘Missionaire gemeente’ is niet een hobby van sommige enthousiastelingen. Waarvoor je al of niet kunt kiezen. Ons werk in Noordgeest en de Alpha zijn wezenlijk deel van Gods plan. Dit is de zin van deze periode waarin wij leven:

 • God wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
 • Als het goede nieuws over het koninkrijk in de wereld is verkondigd, als getuigenis voor alle volken, pas dan zal het einde komen.

Gods werk is dus nog niet af. Jawel, deel 1 en 2 hebben we gehad. Goede vrijdag en pasen. En deel 3, daar zitten wij nu middenin.

Sunrise_from_space

Dat moesten de leerlingen leren zien. Christus heeft ze alles uitgelegd – de wet, de profeten en de psalmen – en dat het ten diepste over hem ging. 1Zijn lijden en sterven. 2Zijn opstaan uit de dood. Plus 3dat het goede nieuws moet worden doorverteld op de hele aarde.

Ik weet wel zeker dat ook Jesaja 42 en 49 in die uitleg van de Here Jezus zijn betrokken. ’t Zijn 2 van de 4 passages over ‘de dienaar van de Heer’. In wie wij Jezus herkennen. Die tot redding van zijn volk komt. Die daarvoor zal moeten bloeden. Maar die ook een licht voor alle volken moet worden. Ga er thuis maar ’s studie van maken! Jesaja 42, 49, 50 en 53.

Ik wil nu alleen laten zien dat ze Jezus’ lessen hebben begrepen. Twee voorbeelden.

Paulus en Barnabas komen in Antiochië. Ze gaan de synagoge in. Maar als ze daar stuiten op ongeloof, wenden ze zich zonder meer tot de heidenen. Want … [citaat uit Jesaja 49] …

Want de Heer heeft ons opgedragen: Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde. De eilanden wachten op het woord.

Later staat dezelfde Paulus voor de rechter in Jeruzalem. “Waarom doe je wat je doet?”

Ik zeg niks anders dan wat volgens de profeten moest gebeuren, namelijk dat de messias 1 zou lijden en sterven en dat hij 2 als eerste van de doden zou opstaan om 3 aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.

Ik herken Lucas 24, tot in de driedeling toe. De lessen van Jezus zijn aangeslagen. Bij hen.

En bij ons? Sinds de hemelvaart en Pinksteren is het de kerk die een cruciale rol speelt in de wereld. Alle 4 evangeliën lopen daarop uit.

582191main_20110825_Irene-TD10-GOES_full

Wij hebben een Woord voor de Wereld.

De Wereld wacht op het Woord.

God wacht op ons.

4         Waar wachten wij op?

De discipelen van Jezus in Lucas 24 moesten wachten. Vers 49:

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

En dat deden ze ook. In Jeruzalem wachten op en bidden om de vervulling van Gods belofte. Met andere woorden: wachten op Pinksteren.

Dat hoeven wij niet meer te doen.

Jezus heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen …

Lees Handelingen. En dan gaan ze getuigenis afleggen. Eerst in Jeruzalem en dan verder. Tot in Rome – in die tijd het centrum van de wereld – toe. De kustlanden.

globe_west_2048

Waar wachten wij nog op?

Nog altijd bidden christenen en kerken in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren om de kracht van de heilige Geest. Hem hebben we zo hard nodig:

 • om het hart te openen voor Jezus
 • om het mensenleven nieuw te maken
 • om de kerk krachtig te maken met het getuigenis van Christus
 • om Bergen op Zoom en Nederland en de wereld voor Christus te winnen

Bid mee, individueel of samen met andere christenen. Kom, Schepper Geest …

En dan maar aan de slag. Er is werk aan de winkel. De wereld wacht …

Daarbij is het van belang om goed te luisteren naar het SCP-rapport en naar Wubbo Ockels.

STS-61-A_crew

Luister naar de astronaut die in de ruimte was en die de wereld zag – klein en kwetsbaar.

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid, van ons …

Zijn zorgen delen wij. Zijn oplossing niet. Zelf kon hij de strijd tegen de kanker niet winnen. De mensheid is niet in staat om deze wereld te redden. Daarvoor is de Godheid nodig. Jezus Christus biedt een veilige toekomst.

Veiligheid [slot]

Veiligheid. Dat woord treft me in het rapport Geloven binnen en buiten verband.

Wist u dat Nederland 18.000 kilometer aan dijken en duinen heeft, met daarbij zo’n 1200 molens? We zijn gehecht aan onze veiligheid. We zijn trots op onze Deltawerken.

Oosterscheldekering_lucht_2

Tegenover 1200 molens staan 7.000 kerken. Dat lijkt veel, maar het waren er ooit 19.000. En gemiddeld worden er 2 per week gesloten.

Wij willen graag droge voeten. Maar hebben we door waar het werkelijke gevaar dreigt? Als het verhaal over zonde en vergeving niet meer verteld wordt, gaat er meer kapot dan in de watersnood van 1953.

Wat zie je bij de hemelvaart?

Vandaag krijgen we een helikopterview. Of nog beter: een satellietview. Nee, nog verder!

Jezus laat je verder kijken dan Wubbo Ockels.

God is getrouw, zijn plannen falen niet …

De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast!

Die ’t heden kent, de toekomst overziet …

 
1 reactie

Geplaatst door op 1 juni 2014 in Bijbel, Kerk, Preken

 
 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 145 andere volgers