RSS

Categorie archief: Preken

Eer wij U zoeken zijt Gij daar

Emmauskerk, 17 augustus 2014

de bijbel ligt open bij Genesis 28 vers 10-22

Armando_Amersfoort_01

1      Ver

Er staat een ladder in Amersfoort.

Heb je die ladder wel eens zien staan? Ik wel.

Van 2000-2007 was ik dominee in Amersfoort-Zuid. Elke week kwam ik minstens één keer langs die ladder. Hij staat vlakbij de afrit van de A28. Om de hoek bij ‘kamp Amersfoort’.

Met dat kamp heeft die ladder ook te maken. Net als het andere werk van Armando trouwens. De ellende van de 2e wereldoorlog. De wanhoop. Het reikhalzend verlangen naar hulp. Is er een God in de hemel? Komt er hulp van boven?

Die ladder van Armando straalt wanhoop uit.

Ik herken de twijfel van de kunstenaar. Is God er wel in deze wereld?

Waar was hij in Amersfoort en Auschwitz? En toen m’n geliefde plotseling stierf. Ik heb niks van hem gemerkt toen m’n relatie stuk liep. Is er wel een God? Hij lijkt zo ver weg

Het klinkt een beetje flauw en kinderachtig. Maar ik kan ‘t natuurlijk ook omdraaien. Is God ver weg van jou en van de wereld – of is de wereld en ben jij ver weg van God?

Ik moet vaak denken aan wat Paulus zegt:

God laat mensen en volken hun eigen weg gaan. Hij is er wel maar hij dringt zich niet op.[1]

God is niet ver van je af, van niemand. Hij wil graag dat we hem zoeken en vinden.[2]

En dan merk je tot je verrassing:

Eer wij U zoeken zijt Gij daar …

Die woorden uit gezang 335 in het liedboek vatten goed samen wat ik wil zeggen.

Staned-glass-composite-Nicki

2      Verbonden

Er staat een ladder in Luz.

Het woord ‘ladder’ is misschien wel te iel. Als je daarbij denkt aan dat wiebelige geval waar je op staat om de dakgoot schoon te maken …

Dit is eerder een brede paleistrap. De koning staat op het bordes. Voor hem is een druk verkeer – op en af – van lakeien oftewel engelen.

Een brede trap met tweerichtingsverkeer.

Daar ligt Jakob op z’n stenen kussen.

Hoe moet die jongen zich gevoeld hebben?

 • Verlaten. Op reis met niet meer dan z’n stok bij zich.[3]
 • Verdreven van huis en haard. Jakob, die huismus.[4]
 • Vervolgd door z’n eigen broer. Esau kan hem wel schieten.[5]

Broeder Jakob, slaap jij nog?

Hij moet die dag wel een verschrikkelijk eind doorgelopen hebben. Alleen. Bang. Moe. Ver van God en mensen.

En dan die droom die geen bedrog is.

Ver weg. Verlaten. Verdreven. Vervolgd.

De ladder zegt: verbonden.

Er is verbinding tussen de hemel en de aarde. Verkeer van engelen tussen mensen en God. De Heer die Jakob kent en ziet. Die hem een plaats geeft in zijn plan om de wereld te gaan redden.

De goede woorden buitelen in Jakobs droom over elkaar heen.

Broeder Jakob, slaap je nog?

Geen wonder dat hij midden in de nacht[6] wakker schrikt. Alle klokken luiden. De klok van Gods verbond. “Ik ben er. Ik zal je nooit alleen laten. Ik doe wat ik beloofd heb.”

01_Ge_28_05_RG

 

3      Verrassing

Ben jij wel eens zo wakker geschrokken?

Je leeft ver van God af. Je gaat je eigen gang. Je leeft je eigen leven. “God en Jezus, ach. Ik heb er niks mee.”

Werken, trouwen, een kind krijgen. God is ver weg.

Tenminste, dat denk je. Maar ineens komt hij op je weg. Een vriendin neemt je mee naar de kerk. Je wordt geraakt. Je komt tot geloof. Je laat je dopen.

Is dat jouw spirituele zoektocht?

Eer wij U zoeken zijt Gij daar …

God was er al die tijd al, maar je had hem nog nooit gezien. Hij is dichterbij dan je denkt. Je bent verbonden.

Je groeit als kind op in de kerk. Je moet mee van je ouders. Tja. Dat hebben ze beloofd toen je gedoopt bent.

Ach ja, gedoopt. Wat is dat?

Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden?

Daar heb ik toch zelf niet voor gekozen? Ik weet niet eens of ik wel in God geloof …

Je gaat mee uit gewoonte. Of met tegenzin.

En je leeft je leventje, ver van God.

Moet kunnen.

Het is jouw verkering, jouw geld, jouw vrije tijd, jouw leven. Toch?

Totdat je wakker schrikt. En met Jakob zegt:

De Heer is werkelijk aanwezig op deze plek en ik, ik besefte het niet! (WV95)

Er staat een ladder in jouw leven.

Je leeft elke dag onder zijn zorg.

Je ademt de lucht van zijn liefde in.

Je slaapt in zijn schaduw.[7]

Je bent verbonden.

En je wist het niet.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar …

01_Ge_28_06_RG

4      Vergeving

Die woorden uit Gezang 335 zijn voor mij heel wezenlijk. God is altijd de eerste:

Reeds staat Gij klaar

en komt ons vriendelijk tegen,

uw liefde vindt ons langs verborgen wegen.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar.

Hoe kan een kleine baby nou gedoopt worden? Hij of zij kent God helemaal nog niet.

Nee, maar God kent dat baby’tje wel! Ook die is aan hem verbonden. Ook die krijgt van hem vergeving en vernieuwing.[8]

Jakob vond God niet langs de weg van Berseba naar Charan.

Hij was God kwijt. Verlaten. Ver van God en de mensen. Verloren. –

God vond Jakob en zette in Luz de hemelpoort voor hem open. De trap staat klaar. God komt hem vriendelijk tegen.[9]

jacob-esau-porridge-1_optWant laten we eerlijk zijn. Wie was Jakob?

 • Een hielengrijper en pootjeslichter.[10] Een ‘beetnemer’.
 • ’n Slimme jongen die je prima om een boodschap kunt sturen.[11] Laat Jakob maar schuiven …
 • Een jongen van de kerk die God ergens wel kent – ‘de Heer uw God’[12] – maar dan op afstand – hij heeft nog nooit ‘de Heer mijn God’ gezegd.[13]

God kan dus heel wat tegen deze verloren zoon zeggen.

Ja daar lig je nou.

Eigen schuld, dikke bult.

Mooie jongen ben jij.

Och lieve mensen … als God ging kijken naar jou en mij. Wat hebben we verdiend?

Verloren zijn we. Verdoemd zijn we.

Maar de vader staat met open armen klaar. En niet met een opgestoken vingertje.[14]

Zie je God staan bovenaan de ladder?

Hoor je z’n vriendelijke woorden?

 • Dit land is voor jou en je nakomelingen.
 • Ik bescherm je, waar je ook heen gaat.
 • Je mag bouwen op de vaste grond van mijn beloften en van mijn verbond.

Woorden van aanvaarding en vergeving.

CallingNathanael_Window

 

5      Vergezicht

Wie denkt hier niet aan Christus? Die hemel en aarde verenigt tezaam …

Hoe kan het dat God ons zo vriendelijk en vol vergeving tegemoet komt?

De ladder is Jezus Christus.

God en mens. Aarde en hemel in één.

Dat bedenk ik niet.

Jezus zelf heeft het gezegd.

Kijk eens in Johannes 1 vers 51:

Waarachtig, ik verzeker jullie – horen we Jezus tegen z’n leerlingen zeggen – jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.

Dat is wel een weids vergezicht.

Engelen gaan omhoog en dalen neer.

Niet andersom. Ze komen niet eventjes uit de hemel om zich dan weer terug te trekken in de veiligheid. Ze zijn om ons heen, hier op aarde.

En ze staan in nauw contact met het hemelse hoofdkwartier. Ze brengen er hun verslag uit en krijgen nieuwe orders. Jakob is niet alleen. Jij staat er niet alleen voor.

Hoe kan dat?

Moeten wij dat contact met de hemel tot stand brengen? Stemmen wij God gunstig door onze goede daden?

 • Dat is wel eens geprobeerd. Weet je nog? Een toren bouwen die tot in de hemel reikt.[15]
 • En nog. Allah gunstig stemmen door te vasten en te bidden en goed te doen.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar.

Niet wij klimmen op naar de hemel.

Gods zoon is naar de aarde neergedaald.

Door hem is de weg naar de hemel geopend. Dankzij hem [16]zijn de engelen om ons heen.

john001_051large

6      Verwonderd

Heb je die ladder wel eens gezien?

En nu bedoel ik niet die ladder van Armando bij de A28 in Amersfoort.

9789065392602Er staat een ladder in jouw leven. In Bergen op Zoom. De brede trap van Gods verbond.

Die ladder staat in de kerk.

Het is niet toevallig – denk ik – dat op veel uitgaven van de nieuwe bijbelvertaling (NBV) een ladder staat.

Zo dichtbij komt God. In je eigen taal spreekt hij je aan.[17] Zo komt Christus naar je toe.

Die ladder staat in jouw leven.

De hemel gaat open in de collegezaal en in de ziekenzaal. Je bakkerij en je bankfiliaal mogen nu Betel heten. Je vrachtauto en je keuken zijn een poort naar de hemel.

Jakob was verwonderd. Diep onder de indruk. Wat een ontzagwekkende plaats is dit.

God is tegenwoordig, God is in ons midden,

laat ons diep in ’t stof aanbidden.

In die verwondering mag jij ook leven. Hier in de kerk, als er gedoopt wordt. Maar ook in de ‘gewone’ dingen van elke dag.

Dichtbij God en dichtbij mensen.

Armando_Amersfoort_01

7      Verder

Daar moet je nog wel in groeien. En dat mag ook.

Kijk nog één keer naar Jakob.

Toen ik deze preek voorbereidde, keek ik een beetje vreemd aan tegen vers 20 en 21:

Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn.’

Wat zegt Jakob hier?

Hij pakt Gods belofte aan – maar het lijkt wel alsof hij een slag om de arm houdt.

Als … dan!

Dan heb je God gezien en dan twijfel je nog!

Het verhaal van Jakob gaat verder. Lees thuis maar eens door in Genesis.

 • Jakob moet later weer naar Betel.[18]
 • Jakob moet nog via Peniël.[19]
 • Hij is nog lang niet waar de Heer hem wil hebben.[20]

Een naam verander je niet zomaar.

 • Betel blijft nog lang Luz.[21]
 • En Jakob is nog lang geen Israel.[22]

Ook dat is typisch Gods verbond.

Eer wij U zoeken zijt Gij daar.

De liefde komt van één kant.

We zijn verbonden.

Zonder het te weten ben je tot Gods kind aangenomen.

Maar dan gaat God verder.

Nog eenmaal Paulus:

dat wij hem zoeken en hem al tastend mogen vinden … hij roept je op om een nieuw leven te beginnen[23]

Je doop is het startpunt.

De hemel is open over je leven.

Engelen gaan met je mee.[24]

Dat vraagt om open ogen, open oren, een open hart.

Om God te zien.[25]

Wij leven onder uw geleide.

U blijft als ieder ons verlaat.

Leer ons dan waken, bidden, strijden,

U na te volgen waar Gij gaat.


[1] Handelingen 14:16

[2] Handelingen 17:27

[3] Genesis 32:10

[4] Genesis 25:27

[5] Genesis 27:41

[6] Vers 16vv

[7] Psalm 121:8

[8] Zondag 27, vraag en antwoord 74

[9] Hosea 12:4

[10] Genesis 25:26, 27:36

[11] Genesis 25:29vv, 27:5vv

[12] Genesis 27:20

[13] Genesis 28:21

[14] Lucas 15:20

[15] Genesis 11:4

[16] επι τον υιον, Johannes 1:51

[17] Deuteronomium 30:11vv

[18] Genesis 35:1vv

[19] Genesis 32:24vv

[20] Hosea 12:4vv

[21] Genesis 35:6, 48:3, Jozua 18:13

[22] Genesis 32:28v

[23] Handelingen 17:25vv

[24] Genesis 32:1v

[25] 2 Koningen 6:14vv


Bij deze preek hoort een PowerPoint presentatie.

Klik hieronder om die te bekijken of te downloaden.

[met dank aan Jaap Wolters, Amersfoort]

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in Bijbel, Kerk, Preken

 

Stort je hart uit bij de HEER – en je vindt de vreugde weer

Emmauskerk, 3 augustus 2014

de bijbel ligt open bij 1 Samuel 1 vers 1-20

9789461054944

Deze preek is voor kinderloze echtparen. Maar niet alleen voor hen.

Ik ben me ervan bewust dat ik nu een moeilijk onderwerp aansnijd. Op dit punt is er verdriet in de gemeente en daarbuiten.

Ik ken het verdriet ook uit m’n eigen familie. Wij werden verrast door de geboorte van een drieling – terwijl een broer en zus tevergeefs baden om een baby. De één ‘neemt’ nog een kind – alsof het leven maakbaar is – maar dat is ’t niet – vraag maar aan die ander die alles al heeft geprobeerd … IUI … IVF …

Ongewenst kinderloos. De pijn van altijd dat gepraat over de kinderen en de kleinkinderen. Het rouwproces van verdriet om een kind dat je nooit zult hebben. Ik maak bij voorbaat m’n excuus als ik iemand met deze preek pijn doe.

Voor Hanna was het een groot verdriet.

Die stomme Elkana snapte er niet veel van. Je kunt wel zeggen: Ach lieverd, je hebt mij toch? Beteken ik voor jou niet meer dan 10 zonen? – Maar Hanna-zonder-kind is voor Elkana niet genoeg. Meneer neemt een vrouw erbij die wel voor nageslacht kan zorgen. Dat vult je tafel in de tempel. Is dat niet de zegen van de Heer, Psalm 127?

Ja, dat komt er nog bij.

Kinderen zijn een goede oudedagsvoorziening – 6 kids en een moestuin – en … ze werden als een teken van Gods gunst gezien. Hoe stond ‘t ook alweer in de wet van Mozes?

Vereer de Heer, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten. Geen enkele vrouw zal dan een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn, en ik zal je een lang leven schenken. Exodus 23.

Daar kunnen ongewenst kinderloze stellen in de 21e eeuw nog mee worstelen. Waarom wij? Heb ik soms iets fout gedaan?

De Heer hield Hanna’s moederschoot gesloten – het staat er 2 keer. Reden voor Peninna om nog een extra rondje te pesten. O Hanna, jij moet wel iets heel erg fout hebben gedaan! En die stomme Elkana legt nog een extra T-bone steak op haar bord. – Maar dit kun je niet op een vleselijke manier oplossen …

Hier ligt een geestelijk probleem op tafel.

 •       een leviet in Betlehem met 2 vrouwen
 •       priesters met Egyptische namen die in Gods huis chanteren en copuleren
 •       treiteren aan de tafel van de Heer
 •       een slapjanus van een priester die er niet raar van opkijkt als je bezopen bidt

Dit bijbelverhaal gaat over meer dan Hanna en haar persoonlijke verdriet. Haar gebed in vers 11 reikt verder dan een baby in de wieg. Hier komen de Heer en zijn gezalfde in beeld.

Deze preek is voor kinderloze echtparen. Maar niet alleen voor hen.

Royal_Arch_Room_Ark_replica_1

Kijk verder dan je persoonlijke situatie. Zie de Heer aan het werk.

Hanna’s gebed in vers 11 begint opvallend. Ze spreekt God aan als de Heer van de hemelse machten. Of in de oude vertaling: de Here der heerscharen.

Die naam roept het beeld op van een koning met z’n legermachten. Er is een oorlog aan de gang. God met z’n hemelse engelen neemt het op tegen de duivel en z’n boze geesten. Er is meer tussen hemel en aarde.

Het is een naam die in de bijbel meer dan 200 keer gebruikt wordt. Maar Hanna is de eerste persoon die God zo aanspreekt.

U bent koning. U bent machtig. Dat hebt u in het verleden laten zien. U zorgt voor uw volk.

Later, in hoofdstuk 2, gaat ze opnieuw bidden. Dat ‘lied van Hanna’ geeft blijk van geestelijk onderscheidingsvermogen. Hoe heeft ze in Silo gekeken naar Chofni en Pinechas? Deze ongewild kinderloze vrouw heeft een brede blik. Ook hier al.

Ze noemt God de Heer van de legermachten. En ze noemt zichzelf uw dienares, tot drie keer toe. De HSV vertaalt meer letterlijk:

… wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares [1] aanziet, aan mij denkt en Uw dienares [2] niet vergeet, maar aan Uw dienares [3] een mannelijke nakomeling geeft …

Het gaat niet om haar. Het gaat om hem. Hij is de enige die troosten kan. In kinderloosheid. In gebrokenheid. In schuld. – Hanna wil maar één ding: dienstbaar zijn.

Kijk verder dan je persoonlijke situatie. Zie de Heer aan het werk.

SONY DSC

Ga in je gebed dieper dan jouw nood. Zie jouw leven in Gods licht.

Daarom vraagt Hanna hier om een zoon.

Waarom vraagt Hanna om een zoon? Is een dochter niet goed genoeg? “Als het kind maar gezond is!” zeggen we toch. Maar Hanna wil zelf het geslacht kunnen kiezen …

Dat deze moeder liever blauw wil dan roze is niet goddeloos maar juist Godvrezend. Deze dienares bidt om een dienstwillige dienaar. Ze wil geen jongen als trofee in haar prijzenkast – lekker puh, Peninna! – maar een man die God de Heer wil prijzen.

Deze preek is voor kinderloze echtparen. Maar ik zei het al: niet alleen voor hen.

Als je wel kinderen van God krijgt … beleef je dat dan in relatie met hem? Zie je jouw huisje-boompje-beestje binnen zijn koninkrijk?

Als je bidt om [nog] een kind, is dat dan [ook] voor de vermeerdering van zijn kerk?

Als je als ouder bidt voor je kinderen – of als opa en oma voor je kleinkind – lijkt je gebed dan wel eens op dat van Hanna?

Almachtige Heer, naar wie anders zal ik gaan?

Denk aan mij, uw nederige dienares, vergeet mij niet. Zonder u zijn wij nergens.

Als u mij een zoon wilt geven, geef ik hem aan u terug – ik wijd hem voor heel zijn leven aan u. Een priester. Mijn kind. Uw knecht.

We zijn hier niet in de vruchtbaarheidskliniek of bij China’s één kindpolitiek. We staan hier op heilige grond, bij de Heer der heerscharen.

Ga in je gebed dieper dan jouw nood. Zie jouw leven in Gods licht.

living-prayer-slider-jpeg-6_20_13

Vraag je af wat de Heer wil met jou en jouw leven.

Dat klinkt als een dooddoener. “Vraag niet waarom, vraag waartoe.” Lekker makkelijk.

Maar ik geloof wel in Gods leiding.

Dat is het verrassende in het leven van Hanna.

 • onvruchtbaar in Gods huis en haar huis
 • jaar in jaar uit, dag in dag uit
 • pesterijen door pinnige Peninna
 • een man die alleen maar het vlees snijdt
 • wanhopig worstelen met Gods wil

Maar kijk eens wat de Heer daarmee bereikt.

 • een mega sterke vrouw die een lied zingt dat klinkt als een klok
 • een gebed vol overgave en toewijding
 • een leider in Israel met op de achtergrond een biddende moeder
 • een nieuwe fase in de geschiedenis van Israel – op weg naar de koning
 • David – Salomo – Jezus Christus

Goed, dat zien wij pas achteraf.

Maar de Heer was aan het werk. Ook in al die jaren van tranen en pijn. Ook jouw slapeloze nachten staan in zijn boek geschreven. Jouw tranen vangt hij op in zijn kruik.

Vraag je af wat de Heer wil met jou en jouw leven. Leg het in zijn hand en bid.

Family clip art

 

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.

Even een stapje terug. God gebruikt de pijn en tranen van Hanna voor grote dingen. Christus komt, de grote zoon van David, die gezalfd is door Samuel, het afgebeden kind van Hanna.

God brengt Hanna hier tot die eerste stap. Ze bidt en legt een gelofte af. “Geef mij een zoon, dan geef ik hem terug aan u.”

Dat lijkt een slimme ruilhandel. “Mag ik op je fiets, dan mag jij met mijn voetbal.” Tactisch.

Het is wel een domme ruilhandel. “Mag ik op m’n verjaardag een smart phone, dan geef ik hem aan jou om te gebruiken.” Ja daag!

Wat heb je aan een kind als hij op z’n derde al uit huis geplaatst wordt?

Maar dan zie je dus weer. Het gaat Hanna ook niet om een kind. Ze wil de Heer dienen. Ze wil vruchtbaar leven voor hem. “Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen.” Want, zegt ze later, niet door kracht is een man sterk.

Als ik al mijn gebeden van de laatste maand nog eens terug zou spoelen … hoeveel procent gaat dan over mij zelf en mijn dingen? Het is mijn leven, laat mij, Heer!

Wel of niet trouwen. En met wie. Een school kiezen of een baan. Kinderen of niet. Hoeveel. Je geld uitgeven. Durf ik m’n leven uit handen te geven en de Heer te volgen?

Nee, je hoeft niet per se een plechtige gelofte aan God te doen. “Mijn kind wordt dominee!” – Niks mis met dominees, maar er zijn zoveel manieren om dienstbaar te zijn. Met hoofd en hart en handen.

Je mag naar een kind verlangen. God heeft je zo geschapen dat je liefde wilt geven. En als ’t dan anders gaat, is dat heel pijnlijk.

Toch kun je ook dan de Heer dienen. God en de mensen liefhebben. In je baan. Als ouder van een pleegkind. In vrijwilligerswerk. Door binnen- of buitenlandse adoptie. God is niet voor één gat te vangen.

Stort je hart uit zoals Hanna dat deed. Breng je pijn en je verlangen bij Christus.

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Wil je dat bidden?

832156_35423016

De Heer zal jouw gebed verhoren. Hij zegent je met vrede en vreugde.

Dat klinkt als een instinker. Hij verhoort jouw gebed … waarom zeg je niet: dat kinderloze stel krijgt een baby? Een onvruchtbare vrouw krijgt zeven kinderen, zingt Hanna – en krijgt er nog vijf bij. Dat kan toch?

Zeker weten. God kan alles. Door moderne middelen van IVF en IUI. En vaak verrast hij ons door ’t juist zonder die middelen te doen. Iedereen kent daar uit z’n eigen omgeving wel voorbeelden van. De Heer opent en niemand sluit. De Heer sluit en niemand opent. Ook de moederschoot. Hij verhoort je gebed.

Maar verkijk je niet op die baby. Jouw ultieme geluk ligt niet in de wieg. Met of zonder kids, homo of hetero, single of weduwnaar – leef in de vrede en de vreugde van Christus.

Hanna droogt haar tranen. Ze schuift aan bij de tafel met een blij gezicht. Ze eet lekker van de lap vlees die Elkana op haar bord legt. Ze knikt Peninna vriendelijk toe.

En … ze heeft nog niet eens een kind! Pas in Rama maakt Elkana haar zwanger. En toch …

Dat is het wonderlijke als je bidt. Voordat iets in je situatie verandert, verander jij zelf. Door je hart bij God uit te storten. Door je vreugde en verdriet met hem te delen. Bij de Heer der heerscharen ben je veilig.

En dat blijft. Ze raakt zwanger. Samuel wordt geboren. Drie jaar later brengt deze moeder haar enig kind in de tempel. Om levenslang te dienen als leviet. Mijn kind. Gods knecht.

De Heer zal jouw gebed verhoren. Hij zegent je met vrede en vreugde.

Pray1

Over Samuel gaan we nog meer horen, tussen nu en eind november, D.V.

Van Hanna nemen we afscheid. Wat een mooi verhaal. Ik groet haar met Jesaja 54:

Jubel, onvruchtbare vrouw,

jij die nooit een kind hebt gebaard;

breek uit in gejuich en gejubel,

jij die geen weeën hebt gekend.

Want – zegt de Heer –

de kinderen van deze verstoten vrouw

zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.

Ik hoop dat je met Hanna kunt meezingen:

de Heer die alles weet

kent ook mijn lief en leed

de God der legerscharen

en wie zijn onmacht kent

en tot de Heer zich wendt

die zal Gods trouw ervaren

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 augustus 2014 in Bijbel, Preken

 
Afbeelding

Preken is goud

Z7LhawW

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 12 juni 2014 in Kerk, Preken

 

Wij hebben een Woord voor de Wereld

preek voor Hemelvaartsdag 2014

de bijbel ligt open bij Lucas 24 vers 44-49

Uit de Hoogte [intro]

‘Wat zie je bij de hemelvaart?

news-051814c-lg

Wubbo Ockels steeg op van de aarde. In 1985 vloog onze eerste Nederlandse astronaut 112 keer om de aarde. Hij zag de mens op ware grootte. En z’n leven daarna was nooit meer hetzelfde.

Op z’n sterfbed – krap twee weken geleden – moest hij ‘t nog een keer zeggen.

ik zag de zonsopkomst 112 keer

1-1-2

alarm

een zeepbel in een zonnestraal

fragiel en broos

bescherm de planeet

put haar niet uit

 Hoe kijkt Jezus naar deze wereld? Wat ziet hij vanuit de hemel in Nederland, in Bergen?

In mei verscheen een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP] over geloof en kerk in Nederland. Geloven binnen en buiten verband. Geschreven door Joep de Hart. Heeft iemand ’t gelezen?

Ik vind de conclusies duidelijk en akelig.

2014_10_Geloven.inddDe positie van de Nederlandse kerken is de afgelopen decennia sterk verzwakt. Uit alle statistieken komt een gestage inkrimping naar voren.

In 1958 rekende zich nog ruim driekwart van de bevolking tot een kerkgenootschap, anno 1980 gold dit voor de helft, anno 2012 voor nog maar 30% van de Nederlanders. In de jaren tachtig bezocht 17% van de bevolking elke week een kerk, inmiddels geldt dat voor 10%.

Dat wisten we natuurlijk wel. Kijk maar om je heen in de straat als je op zondag naar de kerk gaat. Oké, in Tholen is het beeld gunstiger dan in Bergen. Maar check eens op school of op je werk: hoeveel procent gelooft in de bijbel en heeft iets met een kerk?

Wubbo Ockels kwam met een boodschap voor de wereld. Tien geboden, samengevat in één woord. Mensheid. “We kunnen allemaal in de mensheid geloven.”

Ik zet daar vandaag iets anders tegenover. En ik baseer dat op Lucas 24. Jezus’ opdracht aan z’n kerk voordat hij naar de hemel ging.

Wij hebben een Woord voor de Wereld

1         De Wereld Wacht …

Maar daar zit de wereld toch helemaal niet op te wachten? Nederland eert Wubbo Ockels. Je schrikt van z’n statement. Eventjes. En dan ga je over tot de orde van de dag.

Geloven in Nederland mag. Maar een kerk die oproept tot bekering? Als je begint over zonde en over vergeving – ze zien je aankomen!

Toch lazen we wel zoiets bij Jesaja. Kijk nog eens met mij naar Jesaja 42 vers 4:

Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Mediterranean_Relief

De eilanden. Dan moet je denken aan Cyprus en Kreta. Of nog verder: Griekenland, Italië en Spanje. Dat was in de tijd van Jesaja het einde van de aarde. De kustlanden.

de Here is koning.

laat de aarde juichen

laat vele kustlanden zich verheugen

De wereld wacht … ja, is dat zo? Wacht onze wereld op het Woord? Kan de kerk inhaken op een verlangen bij de mensen?

Hoe was dat met Paulus, de grote apostel?

 • Paulus komt in Athene met een tegendraadse boodschap: God roept mensen op een nieuw leven te beginnen, want er komt een dag dat hij een rechtvaardig oordeel over de wereld zal vellen. Geen vergeving zonder bekering.
 • Maar hij kan aanknopen bij hun godsdienstig gevoel, hun verering van een onbekende god. “Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u nu verkondigen!” Handelingen 17.

Jesaja weet ook wel dat de wereld niet zit te wachten op de ‘dienaar van de Heer’ die hij aankondigt. De messias. Jezus Christus.

Hij werd veracht – staat er dan – door mensen gemeden; zijn aanblik kon ons niet bekoren. Op zo’n loser zit niemand te wachten. Maar wel … op zijn onderricht. Hier komt iemand die het recht op aarde zal vestigen. In de woorden van 42 vers 7:

… om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.

Ik zie dat zelfde verlangen naar heelheid in de wereld van 2014. Geen wonder ook. Allemaal zijn we afkomstig uit het paradijs.

DORDRECHT-STILLE TOCHT-MILLY BOELE

Ik proef het in het testament van Ockels. Het ideaal van verbondenheid met elkaar en met de schepping. Die droom is typisch menselijk.

Ik lees hetzelfde in het SCP-rapport. De kerk verliest terrein. Maar mensen zijn steeds op zoek naar zin. Je ziet ’t bij wat genoemd wordt biografische overgangsmomenten – geboorte en sterven – en bij nationale gebeurtenissen of collectieve rouwverwerking.

Het rapport heeft ’t ook over sociaal kapitaal.

Nog altijd vormen de kerken belangrijke sociale gemeenschappen en de plaatselijke gemeente … is ook in het hedendaagse Nederland een van de belangrijkste plaatsen waar Nederlanders elkaar regelmatig ontmoeten en gemotiveerd worden voor maatschappelijke participatie.

Het percentage vrijwilligers onder de trouwe kerkgangers bedraagt door de jaren heen meer dan het tweevoudige van dat onder mensen die nooit een kerk bezoeken.

De eilanden zien naar zijn onderricht uit. De wereld wacht op het woord. De kerk komt met een boodschap die aansluit bij wat Bergen op Zoom en Nederland nodig heeft.

2         … op het Woord

Maar als dat zo is, waarom is de kerk dan zo op z’n retour? De cijfers zijn keihard.

Tussen 2003 en 2012 gaan in de katholieke kerk 41% mensen minder op zondag naar de kerk. Het ledental van de grootste protestantse kerk, de PKN, liep in dezelfde tijd met 28% terug.

Misschien moet je Lucas 24 nog eens lezen. Je zult verbaasd staan hoeveel moeite het Jezus kost om z’n eigen discipelen te overtuigen. Die mannen snappen er niks van. De verhalen van de vrouwen doen ze af als kletskoek. Als de Heer zelf verschijnt, staan ze stijf van de angst. Het kost hem een middag – een avond – nee 40 dagen om hun de ogen te openen.

Hoe dan de wereld die hem niet kent … “Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?” Jesaja zegt het. Paulus moet het beamen. En ook in 2014 zul je dat ondervinden.

Bergen en de wijk zijn blij met de Emmauskerk die open staat. Sociaal kapitaal. Vrijwilligers in de schuldhulpverlening en de school en om de buurt schoon te houden. Maar wie heeft oog voor het religieus kapitaal dat erachter ligt?

580_e765ccaafa5b1cdba47da9e5a5c08f73

Nederlanders hebben wel behoefte aan iets van rituelen. Een viering bij de doop. Kaarsjes branden. Een stille tocht na een moord.

Maar kom niet aan met woorden van God over schuld en verzoening en bekering. Dan haken mensen massaal af. Het SCP-rapport heet niet voor niets: Geloven binnen en buiten verband. Je kunt heel goed religieus zijn zonder de kerk.

We hebben een wonder van God nodig. Wat Lucas 24 vers 49 noemt: kracht uit de hemel. Jezus verwijst naar de heilige Geest. Alleen hij kan mensen tot geloof en inkeer brengen.

Daar bidden we om door met elkaar Gezang 103 te zingen: O Schepper Geest …

3         God wacht op ons

Leven wekken in de woestijn. Dat kun jij niet. Dat kan ik niet. God moet ’t doen. Bekering is Gods werk. –

Maar dat maakt ons niet lijdelijk. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, zegt Jezus.

Het treft mij altijd weer in Lucas 24, dat de Heer 3 elementen aanwijst in Gods werk. Kijk maar goed naar vers 46 en 47:

er staat geschreven

Gods plan in de bijbel omvat 3 dingen:

1. de messias zal lijden en sterven

2. op de derde dag zal hij opstaan uit de dood

die beide punten zijn nu afgewerkt

maar daarmee is het niet afgelopen

God heeft een 3e punt op z’n programma

3. in zijn naam worden alle volken op aarde opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven

‘Missionaire gemeente’ is niet een hobby van sommige enthousiastelingen. Waarvoor je al of niet kunt kiezen. Ons werk in Noordgeest en de Alpha zijn wezenlijk deel van Gods plan. Dit is de zin van deze periode waarin wij leven:

 • God wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
 • Als het goede nieuws over het koninkrijk in de wereld is verkondigd, als getuigenis voor alle volken, pas dan zal het einde komen.

Gods werk is dus nog niet af. Jawel, deel 1 en 2 hebben we gehad. Goede vrijdag en pasen. En deel 3, daar zitten wij nu middenin.

Sunrise_from_space

Dat moesten de leerlingen leren zien. Christus heeft ze alles uitgelegd – de wet, de profeten en de psalmen – en dat het ten diepste over hem ging. 1Zijn lijden en sterven. 2Zijn opstaan uit de dood. Plus 3dat het goede nieuws moet worden doorverteld op de hele aarde.

Ik weet wel zeker dat ook Jesaja 42 en 49 in die uitleg van de Here Jezus zijn betrokken. ’t Zijn 2 van de 4 passages over ‘de dienaar van de Heer’. In wie wij Jezus herkennen. Die tot redding van zijn volk komt. Die daarvoor zal moeten bloeden. Maar die ook een licht voor alle volken moet worden. Ga er thuis maar ’s studie van maken! Jesaja 42, 49, 50 en 53.

Ik wil nu alleen laten zien dat ze Jezus’ lessen hebben begrepen. Twee voorbeelden.

Paulus en Barnabas komen in Antiochië. Ze gaan de synagoge in. Maar als ze daar stuiten op ongeloof, wenden ze zich zonder meer tot de heidenen. Want … [citaat uit Jesaja 49] …

Want de Heer heeft ons opgedragen: Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde. De eilanden wachten op het woord.

Later staat dezelfde Paulus voor de rechter in Jeruzalem. “Waarom doe je wat je doet?”

Ik zeg niks anders dan wat volgens de profeten moest gebeuren, namelijk dat de messias 1 zou lijden en sterven en dat hij 2 als eerste van de doden zou opstaan om 3 aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.

Ik herken Lucas 24, tot in de driedeling toe. De lessen van Jezus zijn aangeslagen. Bij hen.

En bij ons? Sinds de hemelvaart en Pinksteren is het de kerk die een cruciale rol speelt in de wereld. Alle 4 evangeliën lopen daarop uit.

582191main_20110825_Irene-TD10-GOES_full

Wij hebben een Woord voor de Wereld.

De Wereld wacht op het Woord.

God wacht op ons.

4         Waar wachten wij op?

De discipelen van Jezus in Lucas 24 moesten wachten. Vers 49:

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

En dat deden ze ook. In Jeruzalem wachten op en bidden om de vervulling van Gods belofte. Met andere woorden: wachten op Pinksteren.

Dat hoeven wij niet meer te doen.

Jezus heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen …

Lees Handelingen. En dan gaan ze getuigenis afleggen. Eerst in Jeruzalem en dan verder. Tot in Rome – in die tijd het centrum van de wereld – toe. De kustlanden.

globe_west_2048

Waar wachten wij nog op?

Nog altijd bidden christenen en kerken in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren om de kracht van de heilige Geest. Hem hebben we zo hard nodig:

 • om het hart te openen voor Jezus
 • om het mensenleven nieuw te maken
 • om de kerk krachtig te maken met het getuigenis van Christus
 • om Bergen op Zoom en Nederland en de wereld voor Christus te winnen

Bid mee, individueel of samen met andere christenen. Kom, Schepper Geest …

En dan maar aan de slag. Er is werk aan de winkel. De wereld wacht …

Daarbij is het van belang om goed te luisteren naar het SCP-rapport en naar Wubbo Ockels.

STS-61-A_crew

Luister naar de astronaut die in de ruimte was en die de wereld zag – klein en kwetsbaar.

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid, van ons …

Zijn zorgen delen wij. Zijn oplossing niet. Zelf kon hij de strijd tegen de kanker niet winnen. De mensheid is niet in staat om deze wereld te redden. Daarvoor is de Godheid nodig. Jezus Christus biedt een veilige toekomst.

Veiligheid [slot]

Veiligheid. Dat woord treft me in het rapport Geloven binnen en buiten verband.

Wist u dat Nederland 18.000 kilometer aan dijken en duinen heeft, met daarbij zo’n 1200 molens? We zijn gehecht aan onze veiligheid. We zijn trots op onze Deltawerken.

Oosterscheldekering_lucht_2

Tegenover 1200 molens staan 7.000 kerken. Dat lijkt veel, maar het waren er ooit 19.000. En gemiddeld worden er 2 per week gesloten.

Wij willen graag droge voeten. Maar hebben we door waar het werkelijke gevaar dreigt? Als het verhaal over zonde en vergeving niet meer verteld wordt, gaat er meer kapot dan in de watersnood van 1953.

Wat zie je bij de hemelvaart?

Vandaag krijgen we een helikopterview. Of nog beter: een satellietview. Nee, nog verder!

Jezus laat je verder kijken dan Wubbo Ockels.

God is getrouw, zijn plannen falen niet …

De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast!

Die ’t heden kent, de toekomst overziet …

 
1 reactie

Geplaatst door op 1 juni 2014 in Bijbel, Kerk, Preken

 
Afbeelding

En nu nog ff de liturgie

the-hymns

 
1 reactie

Geplaatst door op 4 mei 2014 in Kerk, Preken

 

Van oud naar nieuw

Hoe kijkt de bijbel aan tegen de mens? Is de mens slecht of goed? Adolf Hitler of moeder Teresa?

Die vraag bespreek ik morgenmiddag – op 4 mei – in de Emmauskerk.

De bijbel gaat open in Kolossenzen hoofdstuk 3 vers 1-17.

In dat hoofdstuk kom je de kampbeul tegen. Haat en egoïsme.

Maar dat is niet de mens.

Niet zoals God hem heeft geschapen. God wil geen nazi’s.

Dat is de verworden mens.

Zo is het helaas door de zonde geworden. In dat verband heeft Paulus ’t over mensen die aan God ongehoorzaam zijn en die zijn toorn verdiend hebben.

Kampbeulen zijn we geworden.

Dat is de oude mens, zegt de bijbel.

 • Zo was het vroeger. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd …
 • Maar nu is het anders. U hebt de oude mens en zijn leefwijze afgelegd …

Er is iets veranderd, zegt de bijbel.

De kampbeul heeft z’n uniform uitgedaan. – En dan niet zoals hij het in de oorlog elke avond in de kast hing om naar huis te gaan. En de volgende morgen trok hij ’t weer aan en ging verder met martelen.

De kampbeul is een ander mens geworden.

Een nieuwe mens, noemt de bijbel dat:

[u hebt] de nieuwe mens aangetrokken

die steeds vernieuwd wordt

naar het beeld van zijn schepper

en zo tot inzicht komt

 hitler-and-teresa

En dan komt een moeder Teresa tevoorschijn.

Zij draagt een ander kleed: een uniform van liefde en vrede. Daarmee gaat ze rond onder mensen in nood, zonder enig onderscheid te maken.

Een nieuwe mens!

Das-Experiment-2

Hoe kan een Hitler veranderen in een moeder Teresa?

Hoe kan een oude mens, nieuw worden?

Hoe kan er hoop zijn voor onze wereld na Dachau en Darfur, ondanks Srebrenica en nine-eleven?

Het antwoord is een naam.

Jezus Christus.

Je leest het in Kolossenzen 3. In deze 17 verzen wordt zijn naam tien keer genoemd.

in een wereld vol oude mensen

kinderen van Adam en Eva

vergiftigde kampbeulen

is een nieuwe mens opgestaan

en nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

 Wij waren ongehoorzaam. Ook wij hebben de toorn van God verdiend. Slecht zijn we. Uit op wat verkeerd is.

Identity_recovery

Jezus was volmaakt gehoorzaam. Mens zoals hij bedoeld is. Nooit heeft iemand zo geleefd en zo gesproken als hij. Dichtbij God. Dichtbij mensen.

Bij hem begint de bevrijding.

Het keerpunt in de oorlog. Het einde van de haat. Het is vrede geworden.

Maar dat is het niet alleen.

Jezus heeft door z’n lijden en sterven een eind gemaakt aan dat oude leven. Hij maakt van de kampbeul een moeder Teresa. Door zijn Geest komt hij in jou wonen om jou tot een nieuwe mens te maken.

je legt de oude mens en z’n leefwijze af

je hangt je winterkleren in de kast

nee erger: je SS uniform (dood en verderf)

en je doet de nieuwe mens aan

je zomerkleren, licht en luchtig

nee beter: je moeder Teresa outfit

kleed je in goedheid en geduld

en bovenal, kleed je in de liefde

 mtl

Wat een wonderlijke bevrijding, dankzij de Heer Jezus. 5 mei komt na 4 mei. Bij Jezus begint de bevrijding. Hoe staat ’t in Kolossenzen 3?

 • Christus jouw leven
 • Christus alles in allen
 • Christus’ vrede in je hart
 • Christus’ woord in je huis
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 mei 2014 in Bergen op Zoom, Bijbel, Preken

 

Das Experiment

Hitler_MotherTheresaAllemaal zijn we kleine Eichmannetjes …

Is de mens slecht of goed?

Adolf Hitler of moeder Teresa?

In reactie op m’n vorige post over de oorlog, schrijft Gijsbert:

… als je The Experiment hebt gezien weet je het. Zesentwintig jongens willen ze wat geld verdienen met een test. De ene helft wordt gevangene, de anderen bewaker. Na een week is er één van de 26 dood. Allemaal zijn we kleine Eichmannetjes, zie ook Holocaust. Hoe lief is Erik Dorf thuis!

Das-Experiment-2

De reactie verwijst naar The Stanford Prison Experiment uit 1971.

Men neme 20 studenten: jong, hoog opgeleid en beschaafd. Je verdeelt ze in 2 groepen: 10 gevangenen en 10 cipiers. Dan laat je ze twee weken totaal vrij om die rol te spelen.

Wat denk je dat er gebeurt?

Er is een gruwelijke film die ’t vastlegt: Das Experiment (2001).

Na 6 dagen moet de proef gestaakt worden. Het loopt volledig uit de klauwen. Bewakers die zich te buiten gaan aan geweld. Er komen krachten los … Blijkbaar gebeurt er iets met mensen in zo’n setting. Die kampbeul zit bij ons allemaal dicht onder de oppervlakte.

Zo’n experiment zet je aan het denken.

Hoe kon het gebeuren? vragen we op 4 mei. En vaker.

 • Abu Ghraib. Mishandeling van gevangenen.
 • Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda. Genocide 2.0.
 • Westerbork en Dachau. Endlösung. Holocaust.

De bijbel is realistisch. Dit kun je van de mens verwachten. Hitler is geen incident. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.

Tegelijk is de bijbel hoopgevend. Er kan iets veranderen. Als Jezus in ons komt wonen en nieuwe mensen van ons maakt.

Daarover gaat de preek zondagmiddag in de Emmaus.

Het goede nieuws komt uit Kolossenzen 3 vers 1-17.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 1 mei 2014 in Bergen op Zoom, Bijbel, Preken

 
 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 144 andere volgers